Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
19/03/2004
I. Игор Дамянов, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно масови уволнения на ръководители на Инспекторатите на Министерството на образованието и науката.
2. Питане от н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно нормативните документи за подготвителна група за училище и подготвителен клас.
3. Питане от н.п. ЛЮДМИЛ СЛАВЧЕВ СИМЕОНОВ, МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА КЪНЕВА и ТАТЯНА СТОЯНОВА КАЛКАНОВА относно провеждане на конкурси за началници на Регионалните инспекторати по образование в изпълнение на изискванията на чл. 35, ал. 4 от Закона за народната просвета.


II. Славчо Богоев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно контрола върху дейността на службите за трудова медицина.
2. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно провеждане на конкурси за Управители на болници.
3. Питане от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно начините за преодоляване на недостатъчното финансиране на лечебните дейности в общинските болници.
4. Актуален въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно невъзможността на хиляди български граждани да заплащат за здравното си осигуряване.
5. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно категоризация на Многопрофилна болница за активно лечение - Асеновград ЕООД.
6. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно ангажиментите на Министерството на здравеопазването към всекидневно отправяните чрез медиите призиви за финансовото съдействие за животоспасяващи операции на български граждани.


III. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно участието на представители на българския бизнес в процеса на следвоенното възстановяване на Ирак.
2. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно неправомерно издадени компенсаторни инструменти от министри и областни управители.
3. Питане от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и АТАНАСКА ТЕНЕВА относно компенсаторните инструменти, придобити от общините по плащания, наложени им със закон.
4. Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно следприватизационния контрол на държавата в "Кремиковци" АД.
5. Питане от н.п. АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ, АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ и ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно дейността на Министерството на икономиката за преструктуриране на стоманодобивния отрасъл и по-специално за превръщане на "Кремиковци" АД в жизненоспособно предприятие.
6. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно съдбата на качествената металургия в гр. Перник.
7. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно състоянието на фирма СЗ "Кристал" - гр. Перник.
8. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно резултатите от приватизацията на фирма "Пектин" АД - гр. Перник.
9. Актуален въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно отговорността на представителя на държавата в "Бета" - Червен бряг.


IV. Божидар Абрашев, министър на културата ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно доклад за резултатите от извършения одит за финансовото управление на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове на Министерството на културата за периода от 01.01.2003 г. до 30.09.2003 г.


V. Филиз Хюсменова, министър без портфейл ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ТОМА ЯНКОВ ТОМОВ относно проблемите с интеграцията на ромското общество в Република България.


VI. Васил Иванов, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно отказа на министъра да приложи Решение на Централната комисия по лицензиране към Министерството на младежта и спорта за отнемане лиценза на Българската голф асоциация и предложението на същата комисия за издаване на лиценз на Федерацията по голф.


VII. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно основните инфраструктурни обекти планирани за изграждане в област Монтана в периода 2003 - 2005 год.
2. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно механизма за разпределяне на бюджетните средства за водоснабдителни обекти на ВИК дружествата.
3. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно създаването на Воден регулатор в Република България.
4. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно постъпил сигнал от инициативен комитет на жители от с. Карлуково, област Ловешка за допуснати нарушения при строителството на склад за силнодействащи и отровни вещества в землището на селото.
5. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно състоянието на питейната вода в гр. Хасково и областта.
6. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно забавяне на изграждането на пречиствателни станции за отпадъчни води в Димитровград и Стара Загора.
7. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно перспективите за довършване на пътя през старопланинския проход "Кашана", свързващ градовете Етрополе и Златица.
8. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ относно контрола, упражняван от страна на министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка със защитата на държавната собственост.
9. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно усвояване на средства по програмата ФАР - Икономическо и социално обслужване.
10. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно закупените апартаменти от министър Димитър Калчев и областния управител Росен Владимиров.
11. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ относно финансиране на изграждането на водоем в с. Змеица, община Доспат, област Смолян.
12. Актуален въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно построяване на бензиностанция в жк "Бели брези" - гр. София.
13. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно рехабилитация на участъка от първокласен път I-5 от Стара Загора до Казанлък.


VIII. Пламен Панайотов, заместник министър-председател ще отговори на:

1. Питане от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно преговорите по Глава "Земеделие".


IX. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно изпълнение на План 2004 за реформа на българската армия.
2. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно предоставяне на бившия гарнизонен стол на община Пазарджик.
3. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно закупуването на самолети "Пилатус".
4. Питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно съдбата на българските военни гробища на територията на Република Македония.
5. Питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно възстановяване на мемориала на загиналите във войните.
6. Актуален въпрос от н.п. АНЕЛИ ГИНЧЕВА ЧОБАНОВА относно промяна предназначението на терена на летище Щръклево, Русенска област по договореността между Министерството на отбраната, Министерството на транспорта и съобщенията и Министерството на финансите от 19.11.2003 г.
7. Питане от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ и АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно възстановяване и модернизация на вертолети "Ми-17" и "Ми-24".
8. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно проверка по дейността на Изпълнителна Агенция "Отдих и Възстановяване".
9. Питане от н.п. АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ, АТАНАСКА ТЕНЕВА И БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно неяснотата за бъдещето на военно-ремонтните заводи и тежкото положение на работещите в "ТЕРЕМ" ЕАД.
10. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно предоставянето на имот "Обединен военно-технически клуб" в остров "Свобода" - гр. Пазарджик на община Пазарджик.


X. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно повишаване на надеждността на охраната на АЕЦ "Козлодуй".


XI. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно изпълнението на програмата "ФАР 2003".
2. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно извършения извънпланов вътрешен одит на Българската национална телевизия от Агенция за държавен вътрешен финансов контрол.


XII. Антон Станков, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно нарушения на закона, допуснати от председателя на Окръжния съд - Велико Търново.


XIII. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно състоянието на земеделието в Пернишка област.
2. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно работата на Областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - гр. Добрич.
3. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно състоянието на свиневъдството в България.
4. Питане от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ и ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно фуражния баланс на страната.
5. Питане от н.п. ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ относно отношението на Министерството на земеделието и горите към земеделската наука в Република България.
6. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно сечта на гори в Рилския масив.
7. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ и СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно правата на рибарските кооперации.
8. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно изкупуване на българско розово масло и предоставяне на 3 милиона евро за нови насаждения.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят Пламен Панайотов - на питане от народния представител Васил Калинов;
- министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме - на 3 актуални въпроса от народните представители Кръстьо Петков и Стойко Танков и Моньо Христов.
Във връзка с предварително поет служебен ангажимент извън столицата, се отлага отговора на актуален въпрос от народните представители Панайот Ляков и Благой Димитров.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Николай Василев и министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев.
Поради годишен отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на труда и социалната политика Христина Христова.
Общ брой: 16 ( писмени: 12 , устни: 4 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 8
КБ: 2
ДПС: 0
Независими: 0
Смесени: 6
Общ брой: 12 ( писмени: 1 , устни: 11 )
По парламентарни групи
НДСВ: 1
ОДС: 7
КБ: 0
ДПС: 0
Независими: 0
Смесени: 4
Христина Христова, министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор от 15.03.2004 на актуален въпрос на н.п. ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ПАНТЕЛЕЕВ относно констатациите на Агенция за държавен вътрешен финансов контрол във връзка с изпълнението на договор за ремонт и преустройство на сградата на Дома за лица с физически увреждания - с. Ясна поляна, община Приморско.

Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията:
Писмен отговор от 17.03.2004 на актуален въпрос на н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно създаване на високотехнологични центрове и паркове.

Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката:
Писмен отговор от 17.03.2004 на актуален въпрос на н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно продажбата на акции от "Благоевград БТ" АД.
Писмен отговор от 17.03.2004 на актуален въпрос на н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно приватизацията на сградата на хотел в гр. Белоградчик, област Видин, представляваща обособена част от собствеността на "Бъдинтурист" АД - Видин.

Игор Дамянов, министър на образованието и науката:
Писмен отговор от 17.03.2004 на актуален въпрос на н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно даване статут на национална гимназия на Варненската търговска гимназия "Г.С.Раковски".

Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите:
Писмен отговор от 17.03.2004 на актуален въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно процедура на ОВОС на инвестиционно намерение за изграждане на АЕЦ "Белене".

Христина Христова, министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор от 18.03.2004 на актуален въпрос на н.п. ЕЛКА ПАНЧОВА АНАСТАСОВА относно назначенията на служители в Дирекция "Социално подпомагане" - Кюстендил.

===
Николай Свинаров, министър на отбраната:
Устен отговор в заседанието на 19.03.2004 на питане на н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно съдбата на българските военни гробища на територията на Република Македония.
Устен отговор в заседанието на 19.03.2004 на актуален въпрос на н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно закупуването на самолети "Пилатус".
Устен отговор в заседанието на 19.03.2004 на актуален въпрос на н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно предоставяне на бившия гарнизонен стол на община Пазарджик.
Устен отговор в заседанието на 19.03.2004 на актуален въпрос на н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно изпълнение на План 2004 за реформа на българската армия.
Устен отговор в заседанието на 19.03.2004 на питане на н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно възстановяване на мемориала на загиналите във войните.
Устен отговор в заседанието на 19.03.2004 на питане на н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ и АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно възстановяване и модернизация на вертолети "Ми-17" и "Ми-24".
Устен отговор в заседанието на 19.03.2004 на питане на н.п. АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ, АТАНАСКА ТЕНЕВА И БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно неяснотата за бъдещето на военно-ремонтните заводи и тежкото положение на работещите в "ТЕРЕМ" ЕАД.
Устен отговор в заседанието на 19.03.2004 на питане на н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно проверка по дейността на Изпълнителна Агенция "Отдих и Възстановяване".
Устен отговор в заседанието на 19.03.2004 на актуален въпрос на н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно предоставянето на имот "Обединен военно-технически клуб" в остров "Свобода" - гр. Пазарджик на община Пазарджик.
Устен отговор в заседанието на 19.03.2004 на актуален въпрос на н.п. АНЕЛИ ГИНЧЕВА ЧОБАНОВА относно промяна предназначението на терена на летище Щръклево, Русенска област по договореността между Министерството на отбраната, Министерството на транспорта и съобщенията и Министерството на финансите от 19.11.2003 г.

Игор Дамянов, министър на образованието и науката:
Устен отговор в заседанието на 19.03.2004 на питане на н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно нормативните документи за подготвителна група за училище и подготвителен клас.
Устен отговор в заседанието на 19.03.2004 на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно масови уволнения на ръководители на Инспекторатите на Министерството на образованието и науката.

Славчо Богоев, министър на здравеопазването:
Устен отговор в заседанието на 19.03.2004 на питане на н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно контрола върху дейността на службите за трудова медицина.
Устен отговор в заседанието на 19.03.2004 на питане на н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно провеждане на конкурси за Управители на болници.

Форма за търсене
Ключова дума