Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
25/06/2004
I. Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ и БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно назначаването на Олег Димитров Хинков за заместник министър на здравеопазването.
2. Питане от н.п. ЛЮБЕН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ, АНДРЕЙ ЛАЗАРОВ ПАНТЕВ, АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ и ОГНЯН СТЕФАНОВ САПАРЕВ относно политиката на правителството по Иракската криза.
3. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно Наредба на Министерския съвет по прилагане на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.
4. Питане от н.п. БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ЦЕКОВ относно общата политика на правителството за преодоляване на информационния дефицит около конкретните ангажименти, които Министерският съвет поема от името на Република България в преговорите за присъединяване към Европейския съюз.


II. Меглена Кунева, министър по европейските въпроси ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИРИНА ГЕОРГИЕВА БОКОВА, ЕВГЕНИ ЗАХАРИЕВ КИРИЛОВ и АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ относно поетите ангажименти от България в преговорите по присъединяването й към Европейския съюз и работата по тяхното разгласяване и изпълнение.


III. Соломон Паси, министър на външните работи ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН НИКОЛОВ ПАМУКОВ относно информацията, която правителството е предоставило на обществото в преговорния процес с Европейския съюз по Комуникационната стратегия.


IV. Славчо Богоев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ относно спазване на Наредба № 7 на Министерството на здравеопазването за хигиенни изисквания за здравна защита на селищните места.
2. Питане от н.п. МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ, ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА и ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ КЛИНГОВ относно дейността на Министерството на здравеопазването за предприемане на превантивни мерки за борба срещу наркоманията и организацията за лекуване на наркозависимите лица.
3. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно състоянието на Пернишката МБАЛ "Рахила Ангелова".
4. Актуален въпрос от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно смъртта на новородено дете, причинена от липса на "Сърфактант".
5. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно заплатите на медицинския персонал в лечебните заведения за болнична помощ.
6. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно политиката на правителството за решаване на проблемите с неосигурените лица.
7. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно дълговете на държавните лечебни заведения за болнична помощ.
8. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно снабдяване със Сърфактант в болничната мрежа.
9. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно създаването на Софийския медицински холдинг.
10. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ относно задължение на Министерството на здравеопазването да третира с препарати дунавските общини срещу комари.
11. Питане от н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ и ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ относно изграждане на нова педиатрична университетска болница.
12. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно създаване в гр. Стара Загора на Клиничен център по Отология и Невро-Отология.
13. Актуален въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно поетите в преговорите с Европейския съюз ангажименти за защита здравето на потребителите.


V. Божидар Абрашев, министър на културата ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно изсичането на ценни растителни видове в Ботаническата градина в Балчик.
2. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ЕВТИМОВ МЛАДЕНОВ относно политиката на Министерството на културата към културни институции и неправителствени организации.
3. Актуален въпрос от н.п. ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА, МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ и БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ЦЕКОВ относно ролята на Министерството на културата при решаване на съдбата на "Форумен комплекс Филипопол".
4. Питане от н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА и КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно политиката на Министерството на културата за опазване на българското културно наследство.
5. Актуален въпрос от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно къщата на Димитър Яблански в София, бул. "Цар Освободител" № 18.


VI. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно изсичането на ценни растителни видове в Ботаническата градина в Балчик.
2. Питане от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно приключването на преговорите за присъединяване на България към Европейския съюз по глава 22 "Околна среда" и основните задачи на Министерството на околната среда и водите, произтичащи от поетите в преговорите договорености.
3. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно изпълнението на Директива 96/61/ЕС за комплексно предотвратяване и контрол на промишленото замърсяване.
4. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно замърсяване на околната среда в гр. Първомай.


VII. Димитър Калчев, министър на държавната администрация ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно неспазване на решение на Пазарджишкия районен съд.
2. Питане от н.п. НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка за справочно-информационна система за държавната администрация.


VIII. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:

1. Питане от н.п. АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ относно обявяването в несъстоятелност на "Топлофикация - Сливен" ЕАД.
2. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно прогноза за износа на електрическа енергия до 2010 година и след това до 2014 г.
3. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ и СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно стратегия за енергийна ефективност в приоритетните направления - индустрия, включително производство, пренос и снабдяване с ел. енергия, бит и услуги, строителство на сгради, селско стопанство.
4. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно резултатите от ликвидационната политика в "Мини Перник" АД-подземен въгледобив.
5. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно кадрови промени в "Геостройкомплект".
6. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ относно топлоснабдяването на гражданите и действията на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси по изпълнение на нормативната уредба за топлоснабдяване и контрола върху фирмите за производство на топлоенергия и фирмите за топлинно счетоводство.
7. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно доклада на Партньорската проверка в АЕЦ "Козлодуй" и изявлението на Антонио Мадона, шеф на групата, осъществила партньорската проверка, за добавено изречение, според което 3 и 4 блок не могат да се модернизират на разумна цена.


IX. Васил Иванов, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно отказа на министъра да приложи Решение на Централната комисия по лицензиране към Министерството на младежта и спорта за отнемане лиценза на Българската голф асоциация и предложението на същата комисия за издаване на лиценз на Федерацията по голф.
2. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно получаване на подаръци с висока стойност - лек автомобил "Ягуар".
3. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно подарък за рождения ден на министъра на младежта и спорта.


X. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно усвояване на средства по програмата ФАР - Икономическо и социално обслужване.
2. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно концесията за добив на подземни богатства - строителни материали (пясък и чакъл) от находище "Градище 2", с. Бошуля, община Септември, област Пазарджик.
3. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно ремонта на третокласен път III - 666 град Чирпан - с. Спасово - с. Средно Градище.
4. Актуален въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ и МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно строителството на път II - 53 - Сливен-Ямбол-Средец.
5. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ВЕРДОВА ГИГОВА и БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно концесионния договор на морския плаж (Равда) НСА.
6. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно отсъствието на българска делегация на 11-та сесия на Конгреса за местни и регионални власти към Съвета на Европа.


XI. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно изпълнение на договора за доставка на технологично оборудване за новия център на управление на въздушното движение в София.
2. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно право на ползване на релационни цени, с намаление за отиване и връщане, валидни за пътуване с бърз влак по определени маршрути.
3. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно контрола върху маршрутните таксита в големите градове.
4. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно финансирането на проект "Реконструкция, развитие и разширение на Летище - София".
5. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата.
6. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно преструктурирането на НК "Железопътна инфраструктура" и мястото на ПЕПЖИ - Враца.


XII. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно проблем в отношенията между "Българска роза - 16" ООД - Казанлък, и "Държавна лаборатория българска роза" ЕООД.
2. Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ и ИВАН ТОДОРОВ КОЗОВСКИ относно концепцията на правителството за бъдещето на националните черноморски курорти.
3. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно включването на България в Специалния 301 списък за наблюдение на държави, които сериозно нарушават правото на интелектуална собственост.
4. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно управлението на хотел "Виктория" в с. Огняново.
5. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно оценка на извършеното за развитието на "Балканкар - Дунав" АД, гр. Лом, и какво възнамерявате да предприемете в бъдеще.


XIII. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно използването на медицинската апаратура и сградния фонд на ВМА.
2. Актуален въпрос от н.п. АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ относно финансовото, организационно и правно осигуряване на Програмата за преструктуриране, оздравяване и последваща приватизация на "Терем" ЕАД.
3. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ и ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ относно обгазяване на територията на Старозагорски регион на 2.06.2004 г.


XIV. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно разсекретяване и унищожаване на класифицираната информация, съгласно Закона за класифицираната информация.


XV. Христина Христова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно инвестиционна програма на Социалноинвестиционния фонд (СИФ) за 2004 г. и критериите за обектите, включени в нея.
2. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно отговорността и задълженията на министерството на труда и социалната политика при изграждане на достъпна среда за хора с увреждания.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
-министър-председателят на Република България Симеон Сакскобургготски - на актуален въпрос с писмен отговор от народните представители Емилия Масларова и Георги Юруков;
- министърът на здравеопазването Славчо Богоев - на актуален въпрос от народните представители Борислав Китов и Пламен Кенаров и на питане от народните представители Стойчо Кацаров и Васил Паница;
- министърът на външните ръботи Соломон Паси - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Любомир Пантелеев.
На основание чл. 78, ал. 8 от ПОДНС, поради отсъствието на народните представители от заседанието, се отлагат отговорите на:
- министър-председатела на Република България Симеон Сакскобургготски - на актуален въпрос от народния представител Лъчезар Тошев;
- заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева - на питане от народните представители Лъчезар Тошев и Йордан Нихризов;
- министъра на провосъдието Антон Станков - на актуален въпрос от народния представител Лъчезар Тошев;
- министъра на външните работи Соломон Паси - на актуален въпрос от народния представител Ирина Бокова;
- министъра на здравеопазването Славчо Богоев - на актуален въпрос от народния представител Александър Арабаджиев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на образованието и науката.
Поради отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на финансите Милен Велчев и министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме.
Общ брой: 18 ( писмени: 8 , устни: 10 )
По парламентарни групи
НДСВ: 2
ОДС: 5
КБ: 7
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 1
НВ: 0
Независими: 3
Смесени: 0
Общ брой: 8 ( писмени: 2 , устни: 6 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 3
КБ: 2
ДПС: 0
СДС: 1
БЗНС: 2
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката:
Писмен отговор от 21.06.2004 на актуален въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно екологичните изисквания при внос на употребявани автомобили.

Соломон Паси, министър на външните работи:
Писмен отговор от 21.06.2004 на актуален въпрос на н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно позицията на Министерството на външните работи и българското председателство на OSCE в региона на Южен Кавказ.

Георги Петканов, министър на вътрешните работи:
Писмен отговор от 22.06.2004 на питане на н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно намесата на полицията в изборни и икономически спорове.
Писмен отговор от 22.06.2004 на актуален въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно системно нарушаване на обществения ред от водачи на мотоциклети по булевардите "Патриарх Евтимий", "Фритоф Нансен" и "Васил Левски".

Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите:
Писмен отговор от 22.06.2004 на актуален въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно прилагането на българското законодателство, касаещо защитата и хуманното отношение към животните.
Писмен отговор от 22.06.2004 на актуален въпрос на н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно ефективното прилагане на българското законодателство, гарантиращо защитата и хуманното отношение към животните.

Димитър Калчев, министър на държавната администрация:
Писмен отговор от 22.06.2004 на питане на н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно Заповед № РД09/27 от 22.04.2004 г. на областния управител на област Видин и нейното изпълнение.

Филиз Хюсменова, министър без портфейл:
Писмен отговор от 22.06.2004 на актуален въпрос на н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно забавеното изваждане на българския автобус от р. Лим.

Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката:
Писмен отговор от 23.06.2004 на актуален въпрос на н.п. ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ относно приватизацията на "Брикел" ЕАД - гр. Гълъбово.

Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите:
Писмен отговор от 24.06.2004 на актуален въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно мероприятие за почистване на Витоша.

Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси:
Писмен отговор от 24.06.2004 на актуален въпрос на н.п. ЕЛКА ПАНЧОВА АНАСТАСОВА относно извършената експертна проверка на 3 и 4 блок на АЕЦ "Козлодуй" и по-нататъшните действия на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси с оглед изнесените констатации в доклада на Комисията.

===
Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България:
Устен отговор в заседанието на 25.06.2004 на актуален въпрос на н.п. ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ и БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно назначаването на Олег Димитров Хинков за заместник министър на здравеопазването.
Устен отговор в заседанието на 25.06.2004 на питане на н.п. ЛЮБЕН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ, АНДРЕЙ ЛАЗАРОВ ПАНТЕВ, АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ и ОГНЯН СТЕФАНОВ САПАРЕВ относно политиката на правителството по Иракската криза.
Устен отговор в заседанието на 25.06.2004 на актуален въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно Наредба на Министерския съвет по прилагане на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.
Устен отговор в заседанието на 25.06.2004 на питане на н.п. БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ЦЕКОВ относно общата политика на правителството за преодоляване на информационния дефицит около конкретните ангажименти, които Министерският съвет поема от името на Република България в преговорите за присъединяване към Европейския съюз.

Соломон Паси, министър на външните работи:
Устен отговор в заседанието на 25.06.2004 на актуален въпрос на н.п. ЙОРДАН НИКОЛОВ ПАМУКОВ относно информацията, която правителството е предоставило на обществото в преговорния процес с Европейския съюз по Комуникационната стратегия.

Славчо Богоев, министър на здравеопазването:
Устен отговор в заседанието на 25.06.2004 на питане на н.п. МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ, ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА и ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ КЛИНГОВ относно дейността на Министерството на здравеопазването за предприемане на превантивни мерки за борба срещу наркоманията и организацията за лекуване на наркозависимите лица.
Устен отговор в заседанието на 25.06.2004 на актуален въпрос на н.п. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ относно спазване на Наредба № 7 на Министерството на здравеопазването за хигиенни изисквания за здравна защита на селищните места.
Устен отговор в заседанието на 25.06.2004 на актуален въпрос на н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно състоянието на Пернишката МБАЛ "Рахила Ангелова".
Устен отговор в заседанието на 25.06.2004 на актуален въпрос на н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно заплатите на медицинския персонал в лечебните заведения за болнична помощ.

Меглена Кунева, министър по европейските въпроси:
Устен отговор в заседанието на 25.06.2004 на питане на н.п. ИРИНА ГЕОРГИЕВА БОКОВА, ЕВГЕНИ ЗАХАРИЕВ КИРИЛОВ и АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ относно поетите ангажименти от България в преговорите по присъединяването й към Европейския съюз и работата по тяхното разгласяване и изпълнение.

Форма за търсене
Ключова дума