Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
02/07/2004
А. Разисквания по питането на народните представители Ирина Бокова, Евгени Кирилов и Атанас Папаризов към министъра по европейските въпроси Меглена Кунева относно поетите ангажименти от България в преговорите по присъединяването й към Европейския съюз и работата по тяхното разгласяване и изпълнение.


Б. Отговори на актуални въпроси и питания

I. Славчо Богоев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно смъртта на новородено дете, причинена от липса на "Сърфактант".
2. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно дълговете на държавните лечебни заведения за болнична помощ.
3. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно политиката на правителството за решаване на проблемите с неосигурените лица.
4. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно снабдяване със Сърфактант в болничната мрежа.
5. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно създаването на Софийския медицински холдинг.
6. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ относно задължение на Министерството на здравеопазването да третира с препарати дунавските общини срещу комари.
7. Питане от н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ и ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ относно изграждане на нова педиатрична университетска болница.
8. Актуален въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ относно дадено съгласие за изготвяне на газово съоръжение.
9. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно създаване в гр. Стара Загора на Клиничен център по Отология и Невро-Отология.
10. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ и ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно политиката на Министерството на здравеопазването относно разпространението на лекарства в България.
11. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ относно ДДС върху лекарствата.
12. Актуален въпрос от н.п. ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ и БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно оторизиране на фирмата "Оксет СА" от министъра на здравеопазването за извършване на търговия с фармацевтични продукти на територията на Република България.
13. Актуален въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно поетите в преговорите с Европейския съюз ангажименти за защита здравето на потребителите.


II. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно изсичането на ценни растителни видове в Ботаническата градина в Балчик.
2. Питане от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно приключването на преговорите за присъединяване на България към Европейския съюз по глава 22 "Околна среда" и основните задачи на Министерството на околната среда и водите, произтичащи от поетите в преговорите договорености.
3. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно изпълнението на Директива 96/61/ЕС за комплексно предотвратяване и контрол на промишленото замърсяване.
4. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно замърсяване на околната среда в гр. Първомай.


III. Димитър Калчев, министър на държавната администрация ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно неспазване на решение на Пазарджишкия районен съд.
2. Питане от н.п. НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка за справочно-информационна система за държавната администрация.
3. Питане от н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ, ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ и АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно намерение на правителството за отдаване на почивните бази на Министерски съвет на концесия.


IV. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:

1. Питане от н.п. АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ относно обявяването в несъстоятелност на "Топлофикация - Сливен" ЕАД.
2. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно прогноза за износа на електрическа енергия до 2010 година и след това до 2014 г.
3. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ и СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно стратегия за енергийна ефективност в приоритетните направления - индустрия, включително производство, пренос и снабдяване с ел. енергия, бит и услуги, строителство на сгради, селско стопанство.
4. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно резултатите от ликвидационната политика в "Мини Перник" АД-подземен въгледобив.
5. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно кадрови промени в "Геостройкомплект".
6. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ относно топлоснабдяването на гражданите и действията на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси по изпълнение на нормативната уредба за топлоснабдяване и контрола върху фирмите за производство на топлоенергия и фирмите за топлинно счетоводство.
7. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно доклада на Партньорската проверка в АЕЦ "Козлодуй" и изявлението на Антонио Мадона, шеф на групата, осъществила партньорската проверка, за добавено изречение, според което 3 и 4 блок не могат да се модернизират на разумна цена.


V. Васил Иванов, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно отказа на министъра да приложи Решение на Централната комисия по лицензиране към Министерството на младежта и спорта за отнемане лиценза на Българската голф асоциация и предложението на същата комисия за издаване на лиценз на Федерацията по голф.
2. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно получаване на подаръци с висока стойност - лек автомобил "Ягуар".
3. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно подарък за рождения ден на министъра на младежта и спорта.


VI. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно усвояване на средства по програмата ФАР - Икономическо и социално обслужване.
2. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно концесията за добив на подземни богатства - строителни материали (пясък и чакъл) от находище "Градище 2", с. Бошуля, община Септември, област Пазарджик.
3. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно ремонта на третокласен път III - 666 град Чирпан - с. Спасово - с. Средно Градище.
4. Актуален въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ и МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно строителството на път II - 53 - Сливен-Ямбол-Средец.
5. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ВЕРДОВА ГИГОВА и БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно концесионния договор на морския плаж (Равда) НСА.
6. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА и ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно стопанисването на имоти публична държавна собственост.
7. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно отсъствието на българска делегация на 11-та сесия на Конгреса за местни и регионални власти към Съвета на Европа.
8. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно състоянието на пътната мрежа на територията на Пернишка област.


VII. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно изпълнение на договора за доставка на технологично оборудване за новия център на управление на въздушното движение в София.
2. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно право на ползване на релационни цени, с намаление за отиване и връщане, валидни за пътуване с бърз влак по определени маршрути.
3. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно контрола върху маршрутните таксита в големите градове.
4. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно финансирането на проект "Реконструкция, развитие и разширение на Летище - София".
5. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата.
6. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно преструктурирането на НК "Железопътна инфраструктура" и мястото на ПЕПЖИ - Враца.
7. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно влизането в сила на ново жп разписание.
8. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно авария на експресен влак "Чайка" в района на гара Карлово.


VIII. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ и ЙОРДАН АНГЕЛОВ НИХРИЗОВ относно разпорежданията с активите и пасивите на външнотърговските дружества, регистрирани до 1990 г. и Фонд "Задгранични дружества" към тогавашното Министерство на външната търговия.
2. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно проблем в отношенията между "Българска роза - 16" ООД - Казанлък, и "Държавна лаборатория българска роза" ЕООД.
3. Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ и ИВАН ТОДОРОВ КОЗОВСКИ относно концепцията на правителството за бъдещето на националните черноморски курорти.
4. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно включването на България в Специалния 301 списък за наблюдение на държави, които сериозно нарушават правото на интелектуална собственост.
5. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно управлението на хотел "Виктория" в с. Огняново.
6. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно оценка на извършеното за развитието на "Балканкар - Дунав" АД, гр. Лом, и какво възнамерявате да предприемете в бъдеще.


IX. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно използването на медицинската апаратура и сградния фонд на ВМА.
2. Актуален въпрос от н.п. АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ относно финансовото, организационно и правно осигуряване на Програмата за преструктуриране, оздравяване и последваща приватизация на "Терем" ЕАД.
3. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ и ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ относно обгазяване на територията на Старозагорски регион на 2.06.2004 г.


X. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно разсекретяване и унищожаване на класифицираната информация, съгласно Закона за класифицираната информация.


XI. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно дейността на държавно предприятие "Държавна парично-предметна лотария".
2. Питане от н.п. НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ, ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ и ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ относно ефекта от мерките, предвидени в Меморандума между Международния валутен фонд и Българското правителство върху икономическия растеж и доходите.
3. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно структурата на териториалната дирекция и териториалните служби на Националната агенция за приходите в Благоевградска област.
4. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно обработка на проекти, внесени от общини по програма САПАРД.


XII. Соломон Паси, министър на външните работи ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ИРИНА ГЕОРГИЕВА БОКОВА относно комуникационната стратегия за присъединяване на България към Европейския съюз.


XIII. Антон Станков, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно движението на делото за убийството на отец Стефан Илиев Камберов от Банско.


XIV. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно работата на Областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - гр. Добрич.
2. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно състоянието на свиневъдството в България.
3. Питане от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ и ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно фуражния баланс на страната.
4. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно обезпечеността на пролетната кампания със семена, царевица и слънчоглед.
5. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изменения в Устройствения правилник на Националния център за аграрни науки.
6. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ и ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно воденето на преговорите по Глава "Земеделие".
7. Актуален въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ относно политиката на правителството при производство на месо и вписването й в договорените параметри с Европейския съюз.
8. Актуален въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ относно политиката на държавата в млечното говедовъдство и вписването й в договорените параметри с Европейския съюз.
9. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно обработка на проекти, внесени от общини по програма САПАРД.


XV. Игор Дамянов, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно информационните и комуникационните технологии в средното образование.
2. Питане от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно договорените позиции по глава "Образование" от преговорите на България с Европейския съюз.
3. Питане от н.п. ОГНЯН СТЕФАНОВ САПАРЕВ относно договорените позиции по глава "Наука" от преговорите за присъединяването на Република България към Европейския съюз.
4. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно дистанционно обучение, извършвано от Шуменския университет "Епископ Константин Преславски".
5. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно участие на Министерството на образованието и науката в дружество "Академика сий палас".
6. Актуален въпрос от н.п. ДОНКА СТЕФАНОВА ДОНЧЕВА относно преодоляване на неграмотността и ограничаване отпадащите от обучение, подлежащи на задължително образование ученици, до 16 г.
7. Питане от н.п. ДОНКА СТЕФАНОВА ДОНЧЕВА относно осигуряване на нормални условия за провеждане на учебен процес през 2004/2005 година.
8. Актуален въпрос от н.п. ТАТЯНА СТОЯНОВА КАЛКАНОВА, ЗЛАТКА ДИМИТРОВА БОБЕВА и СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно възстановяване на законността на органите за управление в университет "Проф. Д-р Асен Златаров"-Бургас.


XVI. Христина Христова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно инвестиционна програма на Социалноинвестиционния фонд (СИФ) за 2004 г. и критериите за обектите, включени в нея.
2. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно отговорността и задълженията на министерството на труда и социалната политика при изграждане на достъпна среда за хора с увреждания.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на отбраната Николай Свинаров - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Елка Анастасова;
- министърът на младежта и спорта Васил Иванов - Лучано - на питане с писмен отговор от народния представител Христо Марков.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на културата Божидар Абрашев.
Общ брой: 23 ( писмени: 8 , устни: 15 )
По парламентарни групи
НДСВ: 1
ОДС: 10
КБ: 7
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 1
НВ: 5
Независими: 0
Смесени: 1
Общ брой: 8 ( писмени: 1 , устни: 7 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 4
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 2
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 2
Смесени: 0
Соломон Паси, министър на външните работи:
Писмен отговор от 28.06.2004 на актуален въпрос на н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно позицията на Министерството на външните работи по възможността за създаване на дом за български поклонници в Йерусалим.

Славчо Богоев, министър на здравеопазването:
Писмен отговор от 29.06.2004 на актуален въпрос на н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ и ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно усвояване заема от Световната банка по "Проект за реформа в здравния сектор".
Писмен отговор от 29.06.2004 на актуален въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно операция срещу заплащане на ученик от Търговище.
Писмен отговор от 29.06.2004 на питане на н.п. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ИГНАТОВ относно състоянието на "Специализирана болница по физикална терапия и рехабилитация" ЕАД - София.
Писмен отговор от 29.06.2004 на актуален въпрос на н.п. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ИГНАТОВ относно концепцията за развитие на спешната медицинска помощ у нас изработена от Министерството на здравеопазването.
Писмен отговор от 29.06.2004 на питане на н.п. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ИГНАТОВ относно бъдещото преструктуриране на Националния център по наркомании.

Соломон Паси, министър на външните работи:
Писмен отговор от 30.06.2004 на актуален въпрос на н.п. ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ПАНТЕЛЕЕВ относно разполагането на американски военни бази на територията на Бургаска област.

Славчо Богоев, министър на здравеопазването:
Писмен отговор от 30.06.2004 на актуален въпрос на н.п. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ИГНАТОВ относно Национален рамков договор 2004 г.

Филиз Хюсменова, министър без портфейл:
Писмен отговор от 30.06.2004 на актуален въпрос на н.п. АТАНАСКА МИХАЙЛОВА ТЕНЕВА - ГАНЕВА относно избор на фирми и на обекти, финансирани от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи в област Кърджали.

Божидар Абрашев, министър на културата:
Писмен отговор от 01.07.2004 на актуален въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно картина в Галерията за чуждестранно изкуство - София.

Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България:
Писмен отговор от 02.07.2004 на актуален въпрос на н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЮРУКОВ относно пътувания и командировки на членове на изпълнителната власт на Република България извън страната.

===
І. Проведени са разисквания по питането на народните представители Ирина Бокова, Евгени Кирилов и Атанас Папаризов към министъра по европейските въпроси Меглена Кунева относно поетите ангажименти от България в преговорите по присъединяването й към Европейския съюз и работата по тяхното разгласяване и изпълнение. Прието е решение.

ІІ. Отговори на актуални въпроси и питания:
Славчо Богоев, министър на здравеопазването:
Устен отговор в заседанието на 02.07.2004 на актуален въпрос на н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно смъртта на новородено дете, причинена от липса на "Сърфактант".
Устен отговор в заседанието на 02.07.2004 на питане на н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ и ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ относно изграждане на нова педиатрична университетска болница.
Устен отговор в заседанието на 02.07.2004 на актуален въпрос на н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно създаване в гр. Стара Загора на Клиничен център по Отология и Невро-Отология.
Устен отговор в заседанието на 02.07.2004 на актуален въпрос на н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно снабдяване със Сърфактант в болничната мрежа.
Устен отговор в заседанието на 02.07.2004 на актуален въпрос на н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно дълговете на държавните лечебни заведения за болнична помощ.
Устен отговор в заседанието на 02.07.2004 на питане на н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ и ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно политиката на Министерството на здравеопазването относно разпространението на лекарства в България.
Устен отговор в заседанието на 02.07.2004 на актуален въпрос на н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно създаването на Софийския медицински холдинг.
Устен отговор в заседанието на 02.07.2004 на актуален въпрос на н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ относно задължение на Министерството на здравеопазването да третира с препарати дунавските общини срещу комари.
Устен отговор в заседанието на 02.07.2004 на актуален въпрос на н.п. АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ относно дадено съгласие за изготвяне на газово съоръжение.
Устен отговор в заседанието на 02.07.2004 на актуален въпрос на н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно политиката на правителството за решаване на проблемите с неосигурените лица.

Форма за търсене
Ключова дума