Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
16/07/2004
I. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно изпълнението на Директива 96/61/ЕС за комплексно предотвратяване и контрол на промишленото замърсяване.
2. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно замърсяване на околната среда в гр. Първомай.
3. Актуален въпрос от н.п. СИЙКА НЕДЯЛКОВА ДИМОВСКА относно аналитичен преглед на ангажиментите, поети от името на Република България в преговорите за присъединяване към Европейския съюз по Глава 22 "Околна среда".
4. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на град Пазарджик.
5. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно строителство на нови обекти в Национален парк "Пирин".
6. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно тарифата за таксата за водоплаване при риборазвъждане.


II. Димитър Калчев, министър на държавната администрация ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно неспазване на решение на Пазарджишкия районен съд.
2. Питане от н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ, ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ и АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно намерение на правителството за отдаване на почивните бази на Министерски съвет на концесия.
3. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно ползваните от държавната администрация лицензирани програмни продукти на "Майкрософт".


III. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно прогноза за износа на електрическа енергия до 2010 година и след това до 2014 г.
2. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ и СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно стратегия за енергийна ефективност в приоритетните направления - индустрия, включително производство, пренос и снабдяване с ел. енергия, бит и услуги, строителство на сгради, селско стопанство.
3. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно резултатите от ликвидационната политика в "Мини Перник" АД-подземен въгледобив.
4. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно кадрови промени в "Геостройкомплект".
5. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ относно топлоснабдяването на гражданите и действията на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси по изпълнение на нормативната уредба за топлоснабдяване и контрола върху фирмите за производство на топлоенергия и фирмите за топлинно счетоводство.
6. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно доклада на Партньорската проверка в АЕЦ "Козлодуй" и изявлението на Антонио Мадона, шеф на групата, осъществила партньорската проверка, за добавено изречение, според което 3 и 4 блок не могат да се модернизират на разумна цена.
7. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно графикът за подмяна на еднотарифните електромери.
8. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно начисляваната надбавка за отдадена реактивна енергия на тролейбусните дружества в страната.


IV. Васил Иванов, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно отказа на министъра да приложи Решение на Централната комисия по лицензиране към Министерството на младежта и спорта за отнемане лиценза на Българската голф асоциация и предложението на същата комисия за издаване на лиценз на Федерацията по голф.
2. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно получаване на подаръци с висока стойност - лек автомобил "Ягуар".
3. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно подарък за рождения ден на министъра на младежта и спорта.


V. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно усвояване на средства по програмата ФАР - Икономическо и социално обслужване.
2. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно ремонта на третокласен път III - 666 град Чирпан - с. Спасово - с. Средно Градище.
3. Актуален въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ и МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно строителството на път II - 53 - Сливен-Ямбол-Средец.
4. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ВЕРДОВА ГИГОВА и БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно концесионния договор на морския плаж (Равда) НСА.
5. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА и ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно стопанисването на имоти публична държавна собственост.
6. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно отсъствието на българска делегация на 11-та сесия на Конгреса за местни и регионални власти към Съвета на Европа.
7. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно състоянието на пътната мрежа на територията на Пернишка област.
8. Актуален въпрос от н.п. ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА относно промяна структурата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и закриване на дирекция "Геодезия, картография и геоинформационна система".
9. Актуален въпрос от н.п. ГОСПОДИН ХРИСТОВ ЧОНКОВ относно аналитичен преглед на ангажиментите, поети от името на Република България в преговорите за присъединяване към Европейския съюз по Глава 21 "Регионална политика и координация на структурните инструменти".
10. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно нормативите за плътност и интензивност на застрояване на курортите.
11. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно концесионирането на Централния плаж в гр. Бургас.


VI. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно изпълнение на договора за доставка на технологично оборудване за новия център на управление на въздушното движение в София.
2. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно право на ползване на релационни цени, с намаление за отиване и връщане, валидни за пътуване с бърз влак по определени маршрути.
3. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно контрола върху маршрутните таксита в големите градове.
4. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно финансирането на проект "Реконструкция, развитие и разширение на Летище - София".
5. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата.
6. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно преструктурирането на НК "Железопътна инфраструктура" и мястото на ПЕПЖИ - Враца.
7. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно влизането в сила на ново жп разписание.
8. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно авария на експресен влак "Чайка" в района на гара Карлово.
9. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно отмяна спирането на влакове на ж.п. спирка Бързовец.
10. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно ангажиментите на България пред Европейския съюз по отношение на старите автомобили.
11. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно изграждането на новата писта на летище "София".


VII. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно използването на медицинската апаратура и сградния фонд на ВМА.
2. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ и ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ относно обгазяване на територията на Старозагорски регион на 2.06.2004 г.
3. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно състоянието на "Интендантско обслужване", клон Калофер.


VIII. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно разсекретяване и унищожаване на класифицираната информация, съгласно Закона за класифицираната информация.
2. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно нарушения на Закона за движение по пътищата.
3. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ЦЕКОВ относно аналитичен преглед на ангажиментите, поети от името на Република България в преговорите за присъединяване към Европейския съюз по Глава 24 "Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи".


IX. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно дейността на държавно предприятие "Държавна парично-предметна лотария".
2. Питане от н.п. НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ, ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ и ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ относно ефекта от мерките, предвидени в Меморандума между Международния валутен фонд и Българското правителство върху икономическия растеж и доходите.
3. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно структурата на териториалната дирекция и териториалните служби на Националната агенция за приходите в Благоевградска област.
4. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно обработка на проекти, внесени от общини по програма САПАРД.
5. Питане от н.п. ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ и ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ относно изказани намерения за прехвърляне контрол върху събиране на акцизите при производство във вътрешността към Агенция "Митници".


X. Соломон Паси, министър на външните работи ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ относно дейността на Генералния консул на Република България в гр. Истанбул г-н Руско Георгиев.
2. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ, ГЕОРГИ КОСТОВ СТАНИЛОВ, ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ, МАРИЯ ВЕРДОВА ГИГОВА и ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ относно отвличането на двама български граждани в Ирак.


XI. Антон Станков, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно фонд "Подпомагане на деца".


XII. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно работата на Областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - гр. Добрич.
2. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно състоянието на свиневъдството в България.
3. Питане от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ и ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно фуражния баланс на страната.
4. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно обезпечеността на пролетната кампания със семена, царевица и слънчоглед.
5. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изменения в Устройствения правилник на Националния център за аграрни науки.
6. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ и ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно воденето на преговорите по Глава "Земеделие".
7. Актуален въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ относно политиката на правителството при производство на месо и вписването й в договорените параметри с Европейския съюз.
8. Актуален въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ относно политиката на държавата в млечното говедовъдство и вписването й в договорените параметри с Европейския съюз.
9. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно обработка на проекти, внесени от общини по програма САПАРД.
10. Актуален въпрос от н.п. МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ и БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ЦЕКОВ относно аналитичен преглед на ангажиментите, поети от името на Република България в преговорите за присъединяване към Европейския съюз в частта за фитосанитарните и ветеринарни изисквания от Глава 7 "Земеделие".


XIII. Христина Христова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно инвестиционна програма на Социалноинвестиционния фонд (СИФ) за 2004 г. и критериите за обектите, включени в нея.
2. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно отговорността и задълженията на министерството на труда и социалната политика при изграждане на достъпна среда за хора с увреждания.
3. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в българските предприятия.
4. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА, ЙОРДАН АНГЕЛОВ НИХРИЗОВ и ПЕТЪР СТОИЛОВ ЖОТЕВ относно намеренията на Министерството на труда и социалната политика за промени в Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения.
5. Актуален въпрос от н.п. НЕДЯЛКО ИВАНОВ КАЛЪЧЕВ относно аналитичен преглед на ангажиментите, поети от името на Република България в преговорите за присъединяване към Европейския съюз по Глава 13 "Социална политика и заетост".

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС се отлагат отговорите на:
- министър-председателя на Република България Симеон Сакскобургготски - на актуален въпрос от народните представители Иван Костов и Екатерина Михайлова;
- министъра на здравеопазването Славчо Богев на - 3 актуални въпроса с писмен отговор от народните представители Димитър Стефанов, Пламен Кенаров и Борислав Китов, Иван Николаев Иванов, и Лъчезар Тошев;
- министъра на образованието и науката Игор Дамянов на - актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Лъчезар Тошев;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски на - 2 актуални въпроса от народните представители Иван Николаев Иванов и Румен Петков.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева и министърът на образованието и науката Игор Дамянов.
Общ брой: 30 ( писмени: 19 , устни: 11 )
По парламентарни групи
НДСВ: 1
ОДС: 12
КБ: 11
ДПС: 0
СДС: 5
БЗНС: 1
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Общ брой: 5 ( писмени: 1 , устни: 4 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 1
КБ: 2
ДПС: 0
СДС: 2
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията:
Писмен отговор от 12.07.2004 на актуален въпрос на н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно Решение на Съвета на директорите на "Параходство БМФ" ЕАД - Варна, за продажба на сграда, находяща се в гр. Варна, бул. "8-ми Приморски полк" № 128.

Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси:
Писмен отговор от 12.07.2004 на питане на н.п. АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ относно обявяването в несъстоятелност на "Топлофикация - Сливен" ЕАД.

Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката:
Писмен отговор от 13.07.2004 на питане на н.п. ГЕОРГИ КОСТОВ СТАНИЛОВ относно неправомерно актуване на частна и кооперативна селскостопанска земя за държавна собственост и неправомерното й внасяне в имуществото на "Хелио-тур-С" АД Созопол.
Писмен отговор от 13.07.2004 на питане на н.п. ГЕОРГИ КОСТОВ СТАНИЛОВ относно включване стойността на земята в стойността на предприятието "Хелио-тур-С" АД Созопол, като цяло при определяне цената на продадения пакет акции, възлизащ на 40% от капитала на дружеството.
Писмен отговор от 13.07.2004 на актуален въпрос на н.п. ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЮРУКОВ и АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ относно приватизацията на "Агромашинаимпекс", клон Благоевград - ЕАД.

Георги Петканов, министър на вътрешните работи:
Писмен отговор от 13.07.2004 на актуален въпрос на н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно назначения на пенсионери в системата на Министерство на вътрешните работи.

Милен Велчев, министър на финансите:
Писмен отговор от 13.07.2004 на питане на н.п. ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ и ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ относно резултата от прилагането на текстовете от Закона за митниците, касаещи споразумение с нарушителя.

Соломон Паси, министър на външните работи:
Писмен отговор от 14.07.2004 на актуален въпрос на н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно разполагането на американски военни бази на територията на Шуменска област.

Антон Станков, министър на правосъдието:
Писмен отговор от 14.07.2004 на актуален въпрос на н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно движението на делото за убийството на отец Стефан Илиев Камберов от Банско.

Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси:
Писмен отговор от 15.07.2004 на актуален въпрос на н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно разходи на "Електроразпределение Столично" ЕАД.
Писмен отговор от 15.07.2004 на актуален въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно преработване на РАО.
Писмен отговор от 15.07.2004 на актуален въпрос на н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно себестойността на преработка на радиоактивни отпадъци.
Писмен отговор от 15.07.2004 на актуален въпрос на н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно относно преработка на РАО.

Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите:
Писмен отговор от 16.07.2004 на актуален въпрос на н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно критериите, по които общините се определят като изостанали при кандидатстване с проекти по програма "САПАРД".
Писмен отговор от 16.07.2004 на актуален въпрос на н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно осигуряване на средства за дейността борба с градушките.
Писмен отговор от 16.07.2004 на актуален въпрос на н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно откриване на активния сезон за борба с градушките за 2004 г..
===
Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите:
Устен отговор в заседанието на 16.07.2004 на актуален въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно строителство на нови обекти в Национален парк "Пирин".
Устен отговор в заседанието на 16.07.2004 на питане на н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно изпълнението на Директива 96/61/ЕС за комплексно предотвратяване и контрол на промишленото замърсяване.
Устен отговор в заседанието на 16.07.2004 на актуален въпрос на н.п. СИЙКА НЕДЯЛКОВА ДИМОВСКА относно аналитичен преглед на ангажиментите, поети от името на Република България в преговорите за присъединяване към Европейския съюз по Глава 22 "Околна среда".
Устен отговор в заседанието на 16.07.2004 на актуален въпрос на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно тарифата за таксата за водоползване при риборазвъждане.
Устен отговор в заседанието на 16.07.2004 на актуален въпрос на н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на град Пазарджик.
Устен отговор в заседанието на 16.07.2004 на питане на н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно замърсяване на околната среда в гр. Първомай.

Димитър Калчев, министър на държавната администрация:
Устен отговор в заседанието на 16.07.2004 на актуален въпрос на н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно неспазване на решение на Пазарджишкия районен съд.
Устен отговор в заседанието на 16.07.2004 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно ползваните от държавната администрация лицензирани програмни продукти на "Майкрософт".
Устен отговор в заседанието на 16.07.2004 на питане на н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ, ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ и АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно намерение на правителството за отдаване на почивните бази на Министерски съвет на концесия.

Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси:
Устен отговор в заседанието на 16.07.2004 на питане на н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ и СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно стратегия за енергийна ефективност в приоритетните направления - индустрия, включително производство, пренос и снабдяване с ел. енергия, бит и услуги, строителство на сгради, селско стопанство.
Устен отговор в заседанието на 16.07.2004 на актуален въпрос на н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно прогноза за износа на електрическа енергия до 2010 година и след това до 2014 г.

Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор от 16.07.2004 на актуален въпрос на н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно концесията за добив на подземни богатства - строителни материали (пясък и чакъл) от находище "Градище 2", с. Бошуля, община Септември, област Пазарджик.

Форма за търсене
Ключова дума