Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
23/07/2004
I. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно резултатите от ликвидационната политика в "Мини Перник" АД-подземен въгледобив.
2. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно кадрови промени в "Геостройкомплект".
3. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ относно топлоснабдяването на гражданите и действията на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси по изпълнение на нормативната уредба за топлоснабдяване и контрола върху фирмите за производство на топлоенергия и фирмите за топлинно счетоводство.
4. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно доклада на Партньорската проверка в АЕЦ "Козлодуй" и изявлението на Антонио Мадона, шеф на групата, осъществила партньорската проверка, за добавено изречение, според което 3 и 4 блок не могат да се модернизират на разумна цена.
5. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно графика за подмяна на еднотарифните електромери.
6. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно начисляваната надбавка за отдадена реактивна енергия на тролейбусните дружества в страната.


II. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно усвояване на средства по програмата ФАР - Икономическо и социално обслужване.
2. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно ремонта на третокласен път III - 666 град Чирпан - с. Спасово - с. Средно Градище.
3. Актуален въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ и МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно строителството на път II - 53 - Сливен-Ямбол-Средец.
4. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ВЕРДОВА ГИГОВА и БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно концесионния договор на морския плаж (Равда) НСА.
5. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА и ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно стопанисването на имоти публична държавна собственост.
6. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно отсъствието на българска делегация на 11-та сесия на Конгреса за местни и регионални власти към Съвета на Европа.
7. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно състоянието на пътната мрежа на територията на Пернишка област.
8. Актуален въпрос от н.п. ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА относно промяна структурата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и закриване на дирекция "Геодезия, картография и геоинформационна система".
9. Актуален въпрос от н.п. ГОСПОДИН ХРИСТОВ ЧОНКОВ относно аналитичен преглед на ангажиментите, поети от името на Република България в преговорите за присъединяване към Европейския съюз по Глава 21 "Регионална политика и координация на структурните инструменти".
10. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно нормативите за плътност и интензивност на застрояване на курортите.
11. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно концесионирането на Централния плаж в гр. Бургас.
12. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно публикувания списък на републиканските пътища.
13. Актуален въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно управлението и поддържането на парк "Кайлъка" в гр. Плевен.


III. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно изпълнение на договора за доставка на технологично оборудване за новия център на управление на въздушното движение в София.
2. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно право на ползване на релационни цени, с намаление за отиване и връщане, валидни за пътуване с бърз влак по определени маршрути.
3. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно контрола върху маршрутните таксита в големите градове.
4. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно финансирането на проект "Реконструкция, развитие и разширение на Летище - София".
5. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата.
6. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно преструктурирането на НК "Железопътна инфраструктура" и мястото на ПЕПЖИ - Враца.
7. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно влизането в сила на ново жп разписание.
8. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно авария на експресен влак "Чайка" в района на гара Карлово.
9. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно отмяна спирането на влакове на ж.п. спирка Бързовец.
10. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно ангажиментите на България пред Европейския съюз по отношение на старите автомобили.


IV. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ и ЙОРДАН АНГЕЛОВ НИХРИЗОВ относно разпорежданията с активите и пасивите на външнотърговските дружества, регистрирани до 1990 г. и Фонд "Задгранични дружества" към тогавашното Министерство на външната търговия.
2. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно проблем в отношенията между "Българска роза - 16" ООД - Казанлък, и "Държавна лаборатория българска роза" ЕООД.
3. Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ и ИВАН ТОДОРОВ КОЗОВСКИ относно концепцията на правителството за бъдещето на националните черноморски курорти.
4. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно включването на България в Специалния 301 списък за наблюдение на държави, които сериозно нарушават правото на интелектуална собственост.
5. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно управлението на хотел "Виктория" в с. Огняново.
6. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно оценка на извършеното за развитието на "Балканкар - Дунав" АД, гр. Лом, и какво възнамерявате да предприемете в бъдеще.
7. Актуален въпрос от н.п. РУМЯНА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА и ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ КЛИНГОВ относно аналитичен преглед на ангажиментите, поети от името на Република България в преговорите за присъединяване към Европейския съюз по Глава 1 "Свободно движение на стоки".


V. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно разсекретяване и унищожаване на класифицираната информация, съгласно Закона за класифицираната информация.
2. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно нарушения на Закона за движение по пътищата.
3. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ЦЕКОВ относно аналитичен преглед на ангажиментите, поети от името на Република България в преговорите за присъединяване към Европейския съюз по Глава 24 "Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи".


VI. Антон Станков, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно фонд "Подпомагане на деца".


VII. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно работата на Областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - гр. Добрич.
2. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно състоянието на свиневъдството в България.
3. Питане от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ и ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно фуражния баланс на страната.
4. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно обезпечеността на пролетната кампания със семена, царевица и слънчоглед.
5. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изменения в Устройствения правилник на Националния център за аграрни науки.
6. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ и ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно воденето на преговорите по Глава "Земеделие".
7. Актуален въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ относно политиката на правителството при производство на месо и вписването й в договорените параметри с Европейския съюз.
8. Актуален въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ относно политиката на държавата в млечното говедовъдство и вписването й в договорените параметри с Европейския съюз.
9. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно обработка на проекти, внесени от общини по програма САПАРД.
10. Актуален въпрос от н.п. МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ и БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ЦЕКОВ относно аналитичен преглед на ангажиментите, поети от името на Република България в преговорите за присъединяване към Европейския съюз в частта за фитосанитарните и ветеринарни изисквания от Глава 7 "Земеделие".


VIII. Игор Дамянов, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно информационните и комуникационните технологии в средното образование.
2. Питане от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно договорените позиции по глава "Образование" от преговорите на България с Европейския съюз.
3. Питане от н.п. ОГНЯН СТЕФАНОВ САПАРЕВ относно договорените позиции по глава "Наука" от преговорите за присъединяването на Република България към Европейския съюз.
4. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно дистанционно обучение, извършвано от Шуменския университет "Епископ Константин Преславски".
5. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно участие на Министерството на образованието и науката в дружество "Академика сий палас".
6. Питане от н.п. ДОНКА СТЕФАНОВА ДОНЧЕВА относно осигуряване на нормални условия за провеждане на учебен процес през 2004/2005 година.
7. Актуален въпрос от н.п. ДОНКА СТЕФАНОВА ДОНЧЕВА относно преодоляване на неграмотността и ограничаване отпадащите от обучение, подлежащи на задължително образование ученици, до 16 г.
8. Питане от н.п. АТАНАСКА МИХАЙЛОВА ТЕНЕВА - ГАНЕВА и СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно политиката на Министерството на образованието и науката за развитието на образованието в малките общини.
9. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно ежегодното отпадане от образователната система на повече от 30 000 деца ежегодно.
10. Актуален въпрос от н.п. ТАТЯНА СТОЯНОВА КАЛКАНОВА, ЗЛАТКА ДИМИТРОВА БОБЕВА и СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно възстановяване на законността на органите за управление в университет "Проф. Д-р Асен Златаров"-Бургас.
11. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно реформата свързана с редуциране на броя на домовете за сираци и деца лишени от родителски грижи и намаляване числеността на децата настанени в тях.
12. Актуален въпрос от н.п. КЛАРА ПЕТКОВА ПЕТРОВА относно аналитичен преглед на ангажиментите, поети от името на Република България в преговорите за присъединяване към Европейския съюз по Глава 12 "Образование и обучение".
13. Питане от н.п. ЕЛКА ПАНЧОВА АНАСТАСОВА относно проведените конкурси за началници на инспекторати и последвалите назначения, в т.ч. в Регионалните инспекторати по образование-Кюстендил.
14. Питане от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно неизпълнение на условията по договори между частното дружество "Краун хотелс" ЕООД и Министерството на образованието и науката.
15. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно нарушаване на Закона за висшето образование при избор на ректори на висши училища.
16. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно проведените конкурси за началници на регионалните инспекторати по образование.
17. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ относно уволнението на Красимир Коев - началник на Регионален инспекторат по образованието - гр. Силистра.
18. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно закриването на основно училище "Васил Левски", с. Кошарна, община "Сливо поле", област Русе.
19. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно нов Закон за научните степени и научните звания.
20. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно тематичното съдържание, перспективите за развитие и осигуряване на средства за ремонт на Национален Детски комплекс - с. Ковачевци, Пернишка област.
21. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно резултатите от конкурс за Началник на Регионален инспекторат по образованието-Перник, проведен през 2004 г..


IX. Христина Христова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно отговорността и задълженията на Министерството на труда и социалната политика при изграждане на достъпна среда за хора с увреждания.
2. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в българските предприятия.
3. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА, ЙОРДАН АНГЕЛОВ НИХРИЗОВ и ПЕТЪР СТОИЛОВ ЖОТЕВ относно намеренията на Министерството на труда и социалната политика за промени в Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения.
4. Актуален въпрос от н.п. НЕДЯЛКО ИВАНОВ КАЛЪЧЕВ относно аналитичен преглед на ангажиментите, поети от името на Република България в преговорите за присъединяване към Европейския съюз по Глава 13 "Социална политика и заетост".
5. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно изпълнението на поетите ангажименти в преговорите с Европейския съюз по глава 13-а "Социална политика и заетост".


X. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно политиката на Министерство на околната среда и водите по отношение на складираните негодни за употреба пестициди.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС се отлагат отговорите на:
- заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Николай Камов и на актуален въпрос от народния представител Васил Калинов;
- министъра на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев на - 3 актуални въпроса с писмен отговор от народните представители Стефан Мазнев (2 въпроса), и Иван Николаев Иванов;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски на - питане от народния представител Димитър Дойчинов и на актуален въпрос от народния представител Мирослав Севлиевски и на 2 актуални въпроса с писмен отговор от народните представители Любомир Пантелеев и Лъчезар Тошев;
- министъра на здравеопазването Славчо Богоев на питане от народния представител Кръстьо Петков;
- министъра на финансите Милен Велчев на - актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Петър Димитров.

Поради ползване на платен годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министър-председателят на Република България Симеон Сакскобургготски, министърът на финансите Милен Велчев, министърът на младежта и спорта Васил Иванов-Лучано и министърът на отбраната Николай Свинаров.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министъра на външните работи Соломон Паси.
Форма за търсене
Ключова дума