Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
30/07/2004
I. Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ и ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА относно приподписването на Указ № 223 на Президента на Република България.
2. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ относно приемане на Наредба за реимбурсиране на лекарствата в Република България.


II. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА и ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно стопанисването на имоти публична държавна собственост.
2. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно отсъствието на българска делегация на 11-та сесия на Конгреса за местни и регионални власти към Съвета на Европа.
3. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно състоянието на пътната мрежа на територията на Пернишка област.
4. Актуален въпрос от н.п. ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА относно промяна структурата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и закриване на дирекция "Геодезия, картография и геоинформационна система".
5. Актуален въпрос от н.п. ГОСПОДИН ХРИСТОВ ЧОНКОВ относно аналитичен преглед на ангажиментите, поети от името на Република България в преговорите за присъединяване към Европейския съюз по Глава 21 "Регионална политика и координация на структурните инструменти".
6. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно концесионирането на Централния плаж в гр. Бургас.
7. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно публикувания списък на републиканските пътища.
8. Актуален въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно управлението и поддържането на парк "Кайлъка" в гр. Плевен.
9. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно развитието и благоустрояването на кварталите с компактно ромско население в община Перник.
10. Актуален въпрос от н.п. МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ относно състоянието и експлоатацията на плажната ивица на гр. Ахтопол, както и нарушенията, допуснати от концесионера на плаж "Ахтопол-север".
11. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно готовността на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за зимния период.


III. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно изпълнение на договора за доставка на технологично оборудване за новия център на управление на въздушното движение в София.
2. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно право на ползване на релационни цени, с намаление за отиване и връщане, валидни за пътуване с бърз влак по определени маршрути.
3. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно контрола върху маршрутните таксита в големите градове.
4. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно финансирането на проект "Реконструкция, развитие и разширение на Летище - София".
5. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата.
6. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно преструктурирането на НК "Железопътна инфраструктура" и мястото на ПЕПЖИ - Враца.
7. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно влизането в сила на ново жп разписание.
8. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно авария на експресен влак "Чайка" в района на гара Карлово.
9. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно ангажиментите на България пред Европейския съюз по отношение на старите автомобили.
10. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ и БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно политиката на Правителството по отношение на Ръководството за въздушно движение.


IV. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ и ЙОРДАН АНГЕЛОВ НИХРИЗОВ относно разпорежданията с активите и пасивите на външнотърговските дружества, регистрирани до 1990 г. и Фонд "Задгранични дружества" към тогавашното Министерство на външната търговия.
2. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно проблем в отношенията между "Българска роза - 16" ООД - Казанлък, и "Държавна лаборатория българска роза" ЕООД.
3. Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ и ИВАН ТОДОРОВ КОЗОВСКИ относно концепцията на правителството за бъдещето на националните черноморски курорти.
4. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно включването на България в Специалния 301 списък за наблюдение на държави, които сериозно нарушават правото на интелектуална собственост.
5. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно управлението на хотел "Виктория" в с. Огняново.
6. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно оценка на извършеното за развитието на "Балканкар - Дунав" АД, гр. Лом, и какво възнамерявате да предприемете в бъдеще.
7. Актуален въпрос от н.п. РУМЯНА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА и ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ КЛИНГОВ относно аналитичен преглед на ангажиментите, поети от името на Република България в преговорите за присъединяване към Европейския съюз по Глава 1 "Свободно движение на стоки".


V. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно разсекретяване и унищожаване на класифицираната информация, съгласно Закона за класифицираната информация.
2. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно нарушения на Закона за движение по пътищата.
3. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ЦЕКОВ относно аналитичен преглед на ангажиментите, поети от името на Република България в преговорите за присъединяване към Европейския съюз по Глава 24 "Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи".
4. Актуален въпрос от н.п. АТАНАС ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ и ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно безпрецедентно твърдото прилагане на Закона за вероизповеданията по отношение на Алтернативния синод в България.


VI. Антон Станков, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно фонд "Подпомагане на деца".


VII. Христина Христова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно отговорността и задълженията на Министерството на труда и социалната политика при изграждане на достъпна среда за хора с увреждания.
2. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в българските предприятия.
3. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА, ЙОРДАН АНГЕЛОВ НИХРИЗОВ и ПЕТЪР СТОИЛОВ ЖОТЕВ относно намеренията на Министерството на труда и социалната политика за промени в Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения.
4. Актуален въпрос от н.п. НЕДЯЛКО ИВАНОВ КАЛЪЧЕВ относно аналитичен преглед на ангажиментите, поети от името на Република България в преговорите за присъединяване към Европейския съюз по Глава 13 "Социална политика и заетост".
5. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно изпълнението на поетите ангажименти в преговорите с Европейския съюз по глава 13-а "Социална политика и заетост".
6. Питане от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно анексиране на договорите по Програмата "От социални помощи към заетост".
7. Актуален въпрос от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно груби нарушения, допуснати от чиновници в Министерството на труда и социалната политика при провеждането на конкурс за директор на Дирекция бюро по труда в гр. Исперих, област Разград, довели до опорочаване на резултатите от самия конкурс.


VIII. Славчо Богоев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно разпореждания на директора на Националната здравноосигурителна каса от 16.06.2004 г. да се ограничи достъпът на пациенти в болничните заведения с цел икономия на средства.


IX. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно политиката на Министерство на околната среда и водите по отношение на складираните негодни за употреба пестициди.
2. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно финансиране на реконструкцията и разширението на пречиствателната станция "Равда".


X. Васил Иванов, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно отказа на министъра да приложи Решение на Централната комисия по лицензиране към Министерството на младежта и спорта за отнемане лиценза на Българската голф асоциация и предложението на същата комисия за издаване на лиценз на Федерацията по голф.
2. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно получаване на подаръци с висока стойност - лек автомобил "Ягуар".
3. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно подарък за рождения ден на министъра на младежта и спорта.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС се отлагат отговорите на:
- министър-председателя на Република България Симеон Сакскобургготски - на актуален въпрос от народните представители Пламен Кенаров и Борислав Китов;
- заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Петър Димитров;
- министърът на отбраната Николай Свинаров - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Стойко Танков;
- министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме - на 2 актуални въпроса с писмен отговор от народните представители Петър Димитров и Димитър Дъбов.
Поради заболяване, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на образованието и науката Игор Дамянов.
Поради на платен годишен отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на финансите Милен Велчев, министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме и министърът на отбраната Николай Свинаров.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на външните работи Соломон Паси.
Форма за търсене
Ключова дума