Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
24/09/2004
А. Разисквания по питането на народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Йордан Димов към министъра на околната среда и водите Долорес Арсенова относно периодичните обгазявания на жителите от Старозагорска област.

Б. Отговори на актуални въпроси и питания:

I. Игор Дамянов, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно договорените позиции по глава "Образование" от преговорите на България с Европейския съюз.
2. Актуален въпрос от н.п. КЛАРА ПЕТКОВА ПЕТРОВА относно аналитичен преглед на ангажиментите, поети от името на Република България в преговорите за присъединяване към Европейския съюз по Глава 12 "Образование и обучение".
3. Питане от н.п. ОГНЯН СТЕФАНОВ САПАРЕВ относно договорените позиции по глава "Наука" от преговорите за присъединяването на Република България към Европейския съюз.
4. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно дистанционно обучение, извършвано от Шуменския университет "Епископ Константин Преславски".
5. Питане от н.п. ДОНКА СТЕФАНОВА ДОНЧЕВА относно осигуряване на нормални условия за провеждане на учебен процес през 2004/2005 година.
6. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно участие на Министерството на образованието и науката в дружество "Академика сий палас".
7. Актуален въпрос от н.п. ДОНКА СТЕФАНОВА ДОНЧЕВА относно преодоляване на неграмотността и ограничаване отпадащите от обучение, подлежащи на задължително образование ученици, до 16 г.
8. Питане от н.п. АТАНАСКА МИХАЙЛОВА ТЕНЕВА - ГАНЕВА и СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно политиката на Министерството на образованието и науката за развитието на образованието в малките общини.
9. Актуален въпрос от н.п. ТАТЯНА СТОЯНОВА КАЛКАНОВА, ЗЛАТКА ДИМИТРОВА БОБЕВА и СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно възстановяване на законността на органите за управление в университет "Проф. Д-р Асен Златаров"-Бургас.
10. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно ежегодното отпадане от образователната система на повече от 30 000 деца ежегодно.
11. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно реформата свързана с редуциране на броя на домовете за сираци и деца лишени от родителски грижи и намаляване числеността на децата настанени в тях.
12. Питане от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно неизпълнение на условията по договори между частното дружество "Краун хотелс" ЕООД и Министерството на образованието и науката.
13. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно проведените конкурси за началници на регионалните инспекторати по образование.
14. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно дейността на министъра на образованието и науката по отношение проведените конкурси за назначаване на началници на регионалните инспекторати по образованието.
15. Питане от н.п. ЕЛКА ПАНЧОВА АНАСТАСОВА относно проведените конкурси за началници на инспекторати и последвалите назначения, в т.ч. в Регионалните инспекторати по образование-Кюстендил.
16. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ относно уволнението на Красимир Коев - началник на Регионален инспекторат по образованието - гр. Силистра.
17. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно резултатите от конкурс за Началник на Регионален инспекторат по образованието-Перник, проведен през 2004 г..
18. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно тематичното съдържание, перспективите за развитие и осигуряване на средства за ремонт на Национален Детски комплекс - с. Ковачевци, Пернишка област.
19. Питане от н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно информация за преговорна глава №18 "Образование и обучение".
20. Питане от н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно ангажиментите, поети от България в сферата на професионалното образование по глава 18 от преговорите с ЕС.
21. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно алтернативните форми на обучение в училищата.


II. Антон Станков, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно фонд "Подпомагане на деца".


III. Филиз Хюсменова, министър без портфейл ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно строеж на Център за настаняване на бежанци на територията на с. Бусманци, район "Искър", гр. София.


IV. Васил Иванов, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно отказа на министъра да приложи Решение на Централната комисия по лицензиране към Министерството на младежта и спорта за отнемане лиценза на Българската голф асоциация и предложението на същата комисия за издаване на лиценз на Федерацията по голф.
2. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно подарък за рождения ден на министъра на младежта и спорта (актуален въпрос на същата тема е зададен и от н.п. Мария Стоянова).


V. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно готовността на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за зимния период.
2. Питане от н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно изпълнението на ПМС № 185/28.07.2004.
3. Питане от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ и БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно политиката на Правителството и Министерството на регионалното развитие и благоустройството срещу неправомерното застрояване върху терени, изключителна държавна собственост.
4. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно работата на Дирекцията за национален строителен контрол.


VI. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно изпълнение на договора за доставка на технологично оборудване за новия център на управление на въздушното движение в София.
2. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно право на ползване на релационни цени, с намаление за отиване и връщане, валидни за пътуване с бърз влак по определени маршрути.
3. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно контрола върху маршрутните таксита в големите градове.
4. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно финансирането на проект "Реконструкция, развитие и разширение на Летище - София".
5. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата.
6. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно преструктурирането на НК "Железопътна инфраструктура" и мястото на ПЕПЖИ - Враца.
7. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно влизането в сила на ново жп разписание.
8. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно авария на експресен влак "Чайка" в района на гара Карлово.
9. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно ангажиментите на България пред Европейския съюз по отношение на старите автомобили.
10. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ и БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно политиката на Правителството по отношение на Ръководството за въздушно движение.
11. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно сроковете за проектиране и строителство на Дунав мост-2 при Видин-Калафат.
12. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно хода на изграждането на новия терминал и писта на летище "София" и съобразяването им с новите изисквания за сигурност след атентатите от 11 септември 2001 г.
13. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изискванията за работа с електронните документи в Министерство на транспорта и съобщенията.
14. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно бъдещето на Централна гара-София.
15. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно отдаване под наем на кораби на Параходство "БМФ" ЕАД за периода за 2002 г. до 2003 г..


VII. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно проблем в отношенията между "Българска роза - 16" ООД - Казанлък, и "Държавна лаборатория българска роза" ЕООД.
2. Актуален въпрос от н.п. ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА относно предстоящото преструктуриране на "Шумен БТ" АД.


VIII. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ, ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ и НИКОЛАЙ ЕВТИМОВ МЛАДЕНОВ относно изпълнение на Актуализираната национална стратегия за противодействие срещу тежките криминални прояви и мерките за гарантиране на сигурността и спокойствието на българските граждани.
2. Актуален въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ и ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА относно изнесена от МВР информация за участие на хърватски граждани в гангстерските убийства.


IX. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ относно политиката на правителството при производство на месо и вписването й в договорените параметри с Европейския съюз.
2. Актуален въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ относно политиката на държавата в млечното говедовъдство и вписването й в договорените параметри с Европейския съюз.
3. Актуален въпрос от н.п. МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ и БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ЦЕКОВ относно аналитичен преглед на ангажиментите, поети от името на Република България в преговорите за присъединяване към Европейския съюз в частта за фитосанитарните и ветеринарни изисквания от Глава 7 "Земеделие".
4. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно закриване на държавно лесничейство "Чехльово" в община Велинград.


X. Христина Христова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в българските предприятия.
2. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно изпълнението на поетите ангажименти в преговорите с Европейския съюз по глава 13-а "Социална политика и заетост".
3. Актуален въпрос от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно груби нарушения, допуснати от чиновници в Министерството на труда и социалната политика при провеждането на конкурс за директор на Дирекция бюро по труда в гр. Исперих, област Разград, довели до опорочаване на резултатите от самия конкурс.


XI. Славчо Богоев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно преструктурирането на филиала на спешна помощ в община Пещера.
2. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА, ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА и БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно осигуряването на нормални условия на труд на работещите в ХЕИ-Пловдив.
3. Актуален въпрос от н.п. ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ и БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно доплащането по клиничните пътеки.
4. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ относно Наредба № 23 от 1 юли 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Очни болести".


XII. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно фонд "Предприятие за управление на средства за околната среда".

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски - на 2 актуални въпроса от народните представители Георги Юруков и Стефан Мазнев;
- министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Теодора Контсантинова.
На основание чл. 78, ал. 4, поради отсъствието на народните представители от заседанието, се отлагат отговорите на:
- министъра на образованието и науката Игор Дамянов - на актуален въпрос от народния представител Панайот Ляков;
- министъра на младежта и спорта Васил Иванов - Лучано - на актуален въпрос от народния представител Мария Стоянова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на външните работи Соломон Паси и министърът на финансите Милен Велчев.
Общ брой: 14 ( писмени: 9 , устни: 5 )
По парламентарни групи
НДСВ: 2
ОДС: 7
КБ: 2
ДПС: 0
СДС: 3
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Общ брой: 5 ( писмени: 0 , устни: 5 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 3
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 1
БЗНС: 1
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 1
Николай Свинаров, министър на отбраната:
Писмен отговор от 20.09.2004 на актуален въпрос на н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно предложение за реабилитиране и посмъртно повишаване в чин на о. з. полковник Георги Дреников.

Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България:
Писмен отговор от 21.09.2004 на питане на н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно политиката на правителството по предаване в Държавния архив на документацията от времето на комунистическия режим.

Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката:
Писмен отговор от 21.09.2004 на актуален въпрос на н.п. ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЮРУКОВ и АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ относно авансово заплащане на произведената тютюнева реколта на тютюнопроизводители от с. Джугурово, община Сандански, област Благоевград.

Георги Петканов, министър на вътрешните работи:
Писмен отговор от 21.09.2004 на питане на н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно действията на МВР по защита на собствеността на гражданите при кражби в полски имоти.

Христина Христова, министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор от 21.09.2004 на актуален въпрос на н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно трудовоправните отношения на свещенниците от Българската православна църква и осигуряването им.

Георги Петканов, министър на вътрешните работи:
Писмен отговор от 23.09.2004 на актуален въпрос на н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно споровете около имот, завещан от Георги Тишев на училищния фонд в Свищов, ползван по настоящем за приемна на МВР.

Игор Дамянов, министър на образованието и науката:
Писмен отговор от 23.09.2004 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно нарушаване на Закона за висшето образование при избор на ректори на висши училища.

Славчо Богоев, министър на здравеопазването:
Писмен отговор от 23.09.2004 на актуален въпрос на н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно политиката на Министерството на здравеопазването по прилагане на междуправителствената спогодба за сътрудничество в областта на здравеопазването между Република България и Република Чехия.
Писмен отговор от 23.09.2004 на актуален въпрос на н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно Заповед № РД - 09-501/20.07.2004 г. на министъра на здравеопазването за пребазиране на екипи на спешна медицинска помощ.
Писмен отговор от 23.09.2004 на актуален въпрос на н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно снабдяването с ваксина Дифтерия-тетанус.

Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси:
Писмен отговор от 23.09.2004 на актуален въпрос на н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ и ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ относно обгазяването на Старозагорски регион от комплекс Марица-Исток.
===
Игор Дамянов, министър на образованието и науката:
Устен отговор в заседанието на 24.09.2004 на актуален въпрос на н.п. ДОНКА СТЕФАНОВА ДОНЧЕВА относно преодоляване на неграмотността и ограничаване отпадащите от обучение, подлежащи на задължително образование ученици, до 16 г.
Устен отговор в заседанието на 24.09.2004 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно дистанционно обучение, извършвано от Шуменския университет "Епископ Константин Преславски".
Устен отговор в заседанието на 24.09.2004 на питане на н.п. ДОНКА СТЕФАНОВА ДОНЧЕВА относно осигуряване на нормални условия за провеждане на учебен процес през 2004/2005 година.
Устен отговор в заседанието на 24.09.2004 на питане на н.п. АТАНАСКА МИХАЙЛОВА ТЕНЕВА - ГАНЕВА и СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно политиката на Министерството на образованието и науката за развитието на образованието в малките общини.
Устен отговор в заседанието на 24.09.2004 на актуален въпрос на н.п. ТАТЯНА СТОЯНОВА КАЛКАНОВА, ЗЛАТКА ДИМИТРОВА БОБЕВА и СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно възстановяване на законността на органите за управление в университет "Проф. Д-р Асен Златаров"-Бургас.
Устен отговор в заседанието на 24.09.2004 на питане на н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно ежегодното отпадане от образователната система на повече от 30 000 деца ежегодно.
Устен отговор в заседанието на 24.09.2004 на питане на н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно договорените позиции по глава "Образование" от преговорите на България с Европейския съюз.
Устен отговор в заседанието на 24.09.2004 на актуален въпрос на н.п. КЛАРА ПЕТКОВА ПЕТРОВА относно аналитичен преглед на ангажиментите, поети от името на Република България в преговорите за присъединяване към Европейския съюз по Глава 12 "Образование и обучение".
Устен отговор в заседанието на 24.09.2004 на актуален въпрос на н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно реформата свързана с редуциране на броя на домовете за сираци и деца лишени от родителски грижи и намаляване числеността на децата настанени в тях.
Устен отговор в заседанието на 24.09.2004 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно участие на Министерството на образованието и науката в дружество "Академика сий палас".

Форма за търсене
Ключова дума