Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
14/01/2005
I. Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ и КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно политиката на правителството на Република България във връзка със забележките, съдържащи се в редовния доклад на Европейската Комисия за напредъка на България по отношение на свободата на словото.


II. Филиз Хюсменова, министър без портфейл ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно строеж на Център за настаняване на бежанци на територията на с. Бусманци, район "Искър", гр. София.
2. Питане от н.п. ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ДЖАФЕРОВ относно отпуснати средства от Постоянната комисия по бедствия, аварии и катастрофи при Министерски съвет.
3. Питане от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно опасностите, свързани със стабилността на жилищните блокове "Република", ул. "25-ти септември", град Добрич, след земетресенията през 1972 г., 1988 г. и последното земетресение на 27 октомври 2004 г..


III. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:

1. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно изнесена информация за използване на служебното положение за лично облагодетелстване на служители на "Електроразпределение-СО" ЕАД и Министерство на енергетиката и енергийните ресурси.
2. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно целта на проекта АЕЦ "Белене".
3. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно фалита на "Топлофикация - Сливен" ЕАД.
4. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ относно договора за рехабилитация на ТЕЦ "Марица изток-3".
5. Актуален въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно Меморандум за разбирателство между Министерството на енергетиката и енергийните ресурси и Агенцията за приватизация от една страна и Национална федерация на енергетиците - КНСБ, Федерация "Енергетика" - Подкрепа и Независима синдикална федерация на енергетиците в България - КНСБ от друга страна.
6. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ относно опис на новите обособени територии за разпределение на природен газ в Република България.
7. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно засекретяване на Решение на Министерски съвет.
8. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно позицията на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси за съвпадението между балансовата и пазарната стойност на електроразпределителните дружества.
9. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно приложимостта и разпространението на реактори ВВЕР и Тип КАНДУ в европейските страни.


IV. Васил Иванов, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно подарък за рождения ден на министъра на младежта и спорта.
2. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно българската боулинг федерация.
3. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно състоянието на спортната база в Пернишка област и възможностите за осигуряване на средства за основен ремонт на стадион "Миньор" - гр. Перник.
4. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно развитието на българското колоездене и статута на ползване на столичния колодрум "Сердика".
5. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно рекорд на еднорък атлет на дълъг скок - 7.38 м през 1960 г. и необходимостта от реакция на Министерството на младежта и спорта във връзка с легализиране на постижението на господин Тодор Дашков.
6. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно финансиране на Спортен рехабилитационен и интеграционен комплекс - гр. Дряново.


V. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно разпореждане на Регионална дирекция за национален строителен контрол за извършване на укрепителни и възстановителни работи на територията на Исторически архитектурен резерват "Сборяново".
2. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно извършване на ремонт на детска градина - с. Тополовец, област Видин.
3. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БУЧКОВ относно продажба на археологически паметник от национално значение - Голямата епископска базилика на Филипопол.
4. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно изменение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
5. Питане от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно политиката на правителството по отношение на формирането на цената на питейната вода, намаляване на загубите във водните дружества и тяхната подготовка за концесиониране.
6. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно ремонт на ж.п. надлез над път София - Пловдив.
7. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно изграждане на участък от главен път Е-79.
8. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно уволнение на дългогодишна служителка във "В и К" - Хасково.
9. Актуален въпрос от н.п. ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА относно предоставянето на концесия за водоснабдяване и канализация на Шуменска област.
10. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА и ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно състоянието на пречиствателната станция за питейни води и водоснабдителната система в село Мирково.
11. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛ ИЛИЕВ КОШЛУКОВ относно злоупотреби, извършени от "В и К" - гр. Стара Загора, свързани с прекъсване водоснабдяването на жилищни блокове в град Чирпан.
12. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно изплащане на трудови възнаграждения за работа на обект "Орешково".
13. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно рехабилитацията на пътя Ихтиман - Самоков.
14. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно доизграждане на главния колектор на гр. Перник.
15. Актуален въпрос от н.п. ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА и ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ КЛИНГОВ относно нарушаване на конституционните права на собствениците на земеделски земи, подлежащи на отчуждаване по национален инфраструктурен проект - Автомагистрала "Тракия", участък ЛОТ 1 - "Оризово - Стара Загора".
16. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно сроковете за въвеждане на винетната система в страната..
17. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно благоустрояване на ромските квартали и подобряване на жилищната среда на ромското население.
18. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно ремонт на пътната настилка в гр. Дунавци, област Видин.
19. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКЕЗОВ относно проектната готовност за реализиране на всеки от включените в т. 1 от Решение на Министерски съвет № 880 от 08.11.2004 г. обекти за извършване на неотложни строително-ремонтни работи на местни и общински пътища и за подобряване на водоснабдяването.
20. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно погазване на конституционните права на група граждани от гр. София, живущи на ул. "Силистра" 4; подкопаване основите на жилищната сграда на същата улица, без одобрен проект за укрепление.
21. Питане от н.п. ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ относно решение за отдаване на концесия на автомагистрала "Тракия".
22. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно отдаване на концесии на магистрала "Тракия".


VI. Меглена Кунева, министър по европейските въпроси ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно изисквания и процедури за назначаването на български граждани в администрацията на Европейския съюз като служители и експерти.


VII. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на транспорта и съобщенията за отдаване под наем на кораби тайм-чартър.
2. Питане от н.п. МАРИЯ ВЕРДОВА ГИГОВА, БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и ХРИСТО ГАНЧЕВ МАРКОВ относно появилите се съобщения в медиите за продажба на стадион "Раковски" - град София.
3. Актуален въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно демонтиране на система за инструментален заход за кацане на летище Горна Оряховица.
4. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ и ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ относно договаряне на заплати на работещите в Български пощи.
5. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно Закона за високотехнологичните паркове.
6. Питане от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно социалните клаузи в договора за приватизация на БТК.
7. Питане от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно оздравителната програма на национална компания "БДЖ".
8. Питане от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно реда и начина на продажба на жилища от активите на "Пристанищна администрация".
9. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно лиценза за летищен оператор на "Летище София".
10. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно неусвояване на средства, предназначени за изграждане на инфраструктурни обекти.
11. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на правителството за въвеждане на информационните и комуникационни технологии в средните училища.
12. Питане от н.п. ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ относно вложени средства от Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" за развитие на българските пристанища.
13. Актуален въпрос от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно провеждане на търг за закупуване на компютри за нуждите на средното образование.
14. Актуален въпрос от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно провеждане на търг за закупуване на компютри за нуждите на средното образование.
15. Актуален въпрос от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно провеждане на търг за закупуване на компютри за нуждите на средното образование.
16. Актуален въпрос от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно провеждане на търг за закупуване на компютри за нуждите на средното образование.
17. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно провеждане на търг за закупуване на компютри за нуждите на средното образование.
18. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно провеждане на търг за закупуване на компютри за нуждите на средното образование.


VIII. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно модернизация на българската армия в съответствие с изискванията и стандартите на НАТО.
2. Актуален въпрос от н.п. АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ относно упълномощаване, на основание на Ваши заповеди ЗТД-43/14.09.2004 г. и ЗТД-45/210.09.2004 г., на Агенцията за приватизация да извърши необходимите действия по подготовка за продажба на дяловете в размер на 75% от осем еднолични дружества от ТЕРЕМ "ЕАД", гр. София.
3. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ и РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно извършване на възстановяване на вертолети МИ-17, МИ-24, и МИ-11 от състава на ВВС и ВМС на Българската армия.
4. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно обществена поръчка с предмет: разработване на индивидуални хранителни комплекти за личния състав на българската армия..
5. Питане от н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ и НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ относно изявление на началника на Генералния щаб генерал Никола Колев, както и публикации в медиите, че са били провалени учения на военни подразделения по българското черноморско крайбрежие в Равда, за да не се нанесат щети на построените там хотели..
6. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно способността за обмен на разузнавателна информация в рамките на НАТО, поради няколко откази за достъп до конфиденциална информация на висши български военни.
7. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно статута на длъжността дежурен по областен и общински съвет за сигурност.
8. Актуален въпрос от н.п. ЛЮБЕН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ относно приемането на младежи на наборна военна служба.
9. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно решение за закупуване на старо на многоцелева фрегата от Белгия.
10. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно изграждане на Национална информационна система за наблюдение, контрол и защита на морската ни граница.


IX. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно кражба на старинни икони от Дивотински манастир "Света Тройца", находящ се в община Перник.
2. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно нарушение на законността при погребението на застреляния Димитрий Минев - Димата Руснака.
3. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно действията предприети от компетентните органи на Министерството на вътрешните работи за установяване на виновните длъжностни лица от Агенцията за приватизация, съучастници в масовата кражба на инвестиционни бонове.
4. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно жестокото нападение над кмета на община Аврен - Красимир Тодоров.
5. Питане от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ и КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно двойните стандарти в политиката на Министерството на вътрешните работи и правителството при опазване на българските културно-исторически ценности.
6. Актуален въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно основанието за издаване на задграничен паспорт и валидността на същия на лицето Васил Кирилов Михайлов.
7. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно преминаването на тежкотоварни цистерни с горива през центъра на кв. "Долно Езерово", гр. Бургас.
8. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ относно възможности на Министерството на вътрешните работи да увеличи полицейския щат в с. Мечка и евентуално откриване на полицейски участък, който да обслужва селата Мечка, Коиловци и Бръшляница.
9. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно политиката на правителството за противодействие на битовата престъпност.


X. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно липсата на политическа воля от страна на Министерство на финансите и българското правителство за спиране процесите на деградация на жилищния фонд и създаване на работещ механизъм за усъвършенстване на финансово-кредитната система за жилищния сектор в България.
2. Актуален въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН относно предпазното споразумение с Международния валутен фонд.
3. Актуален въпрос от н.п. ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ относно изпълнението на бюджетните приходи за 2004 г.
4. Актуален въпрос от н.п. НИНА СТЕФАНОВА ЧИЛОВА относно промени в данъчното законодателство.
5. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно сделката по замяна на външния дълг на България на стойност около 2 млрд. 200 млн. долара.
6. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно изразходване на бюджетните излишъци.
7. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно заемите от Световната банка за здравно-осигурителната система.
8. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно централизация на фирмените досиета на търговските дружества и едноличните търговци от област Пазарджик в Териториалната данъчна дирекция - гр. Пазарджик.
9. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно незаконосъобразно прекратяване служебното правоотношение на длъжността "Главен експерт" в сектор "Удостоверения" в отдел "Публични изпълнители" към Регионална Дирекция гр. Русе на Агенцията за държавни вземания на Татяна Иванова Иванова.
10. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно продажбата на миньорски жилища в Бобов дол от Агенцията за държавни вземания.
11. Актуален въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ и РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно осигуряване на средствата от държавния бюджет за обезпечаване дейността на "Напоителни системи" ЕАД.
12. Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ и ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно постановление № 279 на МС от 2004 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2004 г..
13. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ и ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно скъпото обслужване на външния дълг на Република България и финансовите загуби.
14. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКЕЗОВ относно критериите за разпределение по общини на средствата по т. 10 от приложението към чл. 1 от ПМС № 279 от 2004 г. за извършване на неотложни строително-ремонтни работи на местни и общински пътища и за подобряване на водоснабдяването.
15. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на финансите при отдаването на концесия на българските автомагистрали.
16. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно регистрацията на пунктовете за дестилация на ракия.


XI. Антон Станков, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР СТОИЛОВ ЖОТЕВ и ЙОРДАН АНГЕЛОВ НИХРИЗОВ относно смяна на синдика на "Балканкар-Холдинг" АД.


XII. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ относно затваряне на глава Земеделие от Република България и поетите ангажименти за прилагане на европейската практика.
2. Питане от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно мерки за подобряване на дейността за борба с градушките.
3. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно уволнение на главния секретар на Изпълнителната агенция "Рибовъдство и аквакултури".
4. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно кадровото и финансово състояние и възможностите за развитие на "Напоителни системи" ЕАД - клон Перник.
5. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно бъдещето на Селскостопанската гимназия - град Садово.
6. Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно възлагането и изпълнението на проектите от програма САПАРД.
7. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ относно публикация във вестник "24 часа", бр. 319/17.11.2004 г.
8. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно създаденото напрежение във връзка с изкупуването на произведения тютюн през 2004 г..


XIII. Игор Дамянов, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ относно уволнението на Красимир Коев - началник на Регионален инспекторат по образованието - гр. Силистра.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно Интернет образование в средните училища.
3. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно етапа, на който се намира подготовката по организацията и провеждането на националните зрелостни изпити през 2006 г..
4. Актуален въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно дом за деца и юноши, лишени от родителски грижи - с. Скобелево, община Димитровград.


XIV. Божидар Абрашев, министър на културата ще отговори на:

1. Питане от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ и КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно политиката на Министерството на културата за стопанисване на сградния фонд.
2. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно предоставените допълнителни средства (1,6 млн. лв.) за заплати и осигурителни вноски на Министерството на културата.
3. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА и ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно политиката на Министерството на културата относно оперно - филхармоничните дружества.


XV. Димитър Калчев, министър на държавната администрация ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно утвърждаването на областите като административно-териториални единици съгласно чл. 142-144 от Конституцията на Република България.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно реaлизацията на електронното правителство в България.
3. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно означаване на землищната граница между община Батак и община Ракитово, област Пазарджик.

На основание чл. 78, ал. 1 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на вътрешните работи Георги Петканов - на питане с писмен отговор от народните представители Йордан Бакалов и Васил Василев;
- министърът на образованието и науката Игор Дамянов - на питане от народните представители Иван Николаев Иванов и Стойчо Кацаров;
- министърът на регоиналното развитие и благоустройството Валентин Церовски - на актуален въпрос от народния представител Лъчезар Тошев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на икономиката Лидия Шулева, министърът на външните работи Соломон Паси, и министърът на здравеопазването Славчо Богоев.
Общ брой: 59 ( писмени: 27 , устни: 32 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 23
КБ: 18
ДПС: 0
СДС: 12
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 6
Смесени: 0
Общ брой: 25 ( писмени: 1 , устни: 24 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 16
КБ: 6
ДПС: 0
СДС: 2
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно добиване на дървесина в Пазарджишка област от фирми, ползващи институционална подкрепа от Министерството на земеделието и горите (връчен на 12.12.2004).

Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно пазарна оценка на седемте Електроразпределителни дружества (връчен на 14.01.2005).

Николай Свинаров, министър на отбраната:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно предложението на Общинския съвет - Варна за предоставяне на Морски клуб за младежки дейности (връчен на 14.01.2005).
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ПАНТЕЛЕЕВ относно предоставянето на недвижими имоти на Министерството на отбраната - частна държавна собственост на община Поморие и критериите, чрез които се определя начина на разпореждане с тези имоти (връчен на 14.01.2005).
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ПАНТЕЛЕЕВ относно предоставянето на недвижими имоти на Министерството на отбраната - частна държавна собственост на община Приморско и критериите, чрез които се определя начина на разпореждане с тези имоти (връчен на 14.01.2005).
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ПАНТЕЛЕЕВ относно предоставянето на недвижими имоти на Министерството на отбраната - частна държавна собственост на община Несебър и критериите, чрез които се определя начина на разпореждане с тези имоти (връчен на 14.01.2005).
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ПАНТЕЛЕЕВ относно предоставянето на недвижими имоти на Министерството на отбраната - частна държавна собственост на община Руен и критериите, чрез които се определя начина на разпореждане с тези имоти (връчен на 14.01.2005).
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ПАНТЕЛЕЕВ относно предоставянето на недвижими имоти на Министерството на отбраната - частна държавна собственост на община Созопол и критериите, чрез които се определя начина на разпореждане с тези имоти (връчен на 14.01.2005).
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ПАНТЕЛЕЕВ относно предоставянето на недвижими имоти на Министерството на отбраната - частна държавна собственост на община Малко Търново и критериите, чрез които се определя начина на разпореждане с тези имоти (връчен на 14.01.2005).
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ПАНТЕЛЕЕВ относно предоставянето на недвижими имоти на Министерството на отбраната - частна държавна собственост на община Камено и критериите, чрез които се определя начина на разпореждане с тези имоти (връчен на 14.01.2005).
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ПАНТЕЛЕЕВ относно предоставянето на недвижими имоти на Министерството на отбраната - частна държавна собственост на община Сунгурларе и критериите, чрез които се определя начина на разпореждане с тези имоти (връчен на 14.01.2005).
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ПАНТЕЛЕЕВ относно предоставянето на недвижими имоти на Министерството на отбраната - частна държавна собственост на община Карнобат и критериите, чрез които се определя начина на разпореждане с тези имоти (връчен на 14.01.2005).

Георги Петканов, министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно издаване на документи по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (връчен на 14.01.2005).
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно изнесена информация за наличие на доклад на специалните служби разработващ бившия президент на Република България Петър Стоянов по времето на предишното правителство (връчен на 14.01.2005).

Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно отглеждане на маслодайна роза в района на гр. Севлиево (връчен на 14.01.2005).

Николай Свинаров, министър на отбраната:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ относно участието във възстановяването и стабилизирането на Ирак (връчен на 14.01.2005).

Георги Петканов, министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно отвличането на 6-годишната Марияна Георгиева Маринчева на 5 октомври 1990 г.; извършените оперативно-издирвателни мероприятия от МВР на основание чл. 3 от Конвенцията на ООН за правата на детето (връчен на 14.01.2005).

Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката:
Писмен отговор на питане на н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно изплащане на възнаграждения на бивши работници на "Агробиохим" - Стара Загора (връчен на 14.01.2005).

Славчо Богоев, министър на здравеопазването:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно осъществяване на извънболнична психиатрична помощ (връчен на 14.01.2005).

Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ХРИСТО ГАНЧЕВ МАРКОВ относно стопанисване на общежитие, собственост на БДЖ - ЕАД в гр. Русе (връчен на 14.01.2005).

Николай Свинаров, министър на отбраната:
Писмен отговор на питане на н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ и ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ относно изпълнение на § 9 от Закона за защита на класифицираната информация в повереното Ви ведомство (връчен на 14.01.2005).

Соломон Паси, министър на външните работи:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ЕЛКА ПАНЧОВА АНАСТАСОВА относно работата на българското посолство в Република Австрия и ролята му в помощ на българите - жертви на трафик (връчен на 14.01.2005).

Милен Велчев, министър на финансите:
Писмен отговор на питане на н.п. ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ относно допуснати нарушения на митническия режим от фирма дистрибутор на лекарствени средства в страната.

Божидар Абрашев, министър на културата:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно настояване на Министерството на културата Телевизия "7 дни" да освободи сградата, в която работи.

===
Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България:
Устен отговор в заседанието на 14.01.2005 на питане на н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ и КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно политиката на правителството на Република България във връзка със забележките, съдържащи се в редовния доклад на Европейската Комисия за напредъка на България по отношение на свободата на словото.

Филиз Хюсменова, министър без портфейл:
Устен отговор в заседанието на 14.01.2005 на питане на н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно строеж на Център за настаняване на бежанци на територията на с. Бусманци, район "Искър", гр. София.
Устен отговор в заседанието на 14.01.2005 на питане на н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно опасностите, свързани със стабилността на жилищните блокове "Република", ул. "25-ти септември", град Добрич, след земетресенията през 1972 г., 1988 г. и последното земетресение на 27 октомври 2004 г..
Устен отговор в заседанието на 14.01.2005 на питане на н.п. ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ДЖАФЕРОВ относно отпуснати средства от Постоянната комисия по бедствия, аварии и катастрофи при Министерски съвет.

Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси:
Устен отговор в заседанието на 14.01.2005 на питане на н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно изнесена информация за използване на служебното положение за лично облагодетелстване на служители на "Електроразпределение-СО" ЕАД и Министерство на енергетиката и енергийните ресурси.
Устен отговор в заседанието на 14.01.2005 на актуален въпрос на н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно целта на проекта АЕЦ "Белене".
Устен отговор в заседанието на 14.01.2005 на актуален въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно фалита на "Топлофикация - Сливен" ЕАД.
Устен отговор в заседанието на 14.01.2005 на актуален въпрос на н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно Меморандум за разбирателство между Министерството на енергетиката и енергийните ресурси и Агенцията за приватизация от една страна и Национална федерация на енергетиците - КНСБ, Федерация "Енергетика" - Подкрепа и Независима синдикална федерация на енергетиците в България - КНСБ от друга страна.
Устен отговор в заседанието на 14.01.2005 на актуален въпрос на н.п. ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ относно договора за рехабилитация на ТЕЦ "Марица изток-3".

Форма за търсене
Ключова дума