Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
28/01/2005
А. Разисквания по питането на народния представител Румен Овчаров към заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева относно приватизация на акционерни дружества от системата на "Булгартабак холдинг" АД.

Б. Отговори на актуални въпроси и питания:

I. Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно заседанията на Съвета по сигурност към Министерски съвет през 2004 г., посветени на престъпността в Република България.


II. Васил Иванов, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно подарък за рождения ден на министъра на младежта и спорта.
2. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно българската боулинг федерация.
3. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно състоянието на спортната база в Пернишка област и възможностите за осигуряване на средства за основен ремонт на стадион "Миньор" - гр. Перник.
4. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно развитието на българското колоездене и статута на ползване на столичния колодрум "Сердика".
5. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно рекорд на еднорък атлет на дълъг скок - 7.38 м през 1960 г. и необходимостта от реакция на Министерството на младежта и спорта във връзка с легализиране на постижението на господин Тодор Дашков.
6. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно финансиране на Спортен рехабилитационен и интеграционен комплекс - гр. Дряново.


III. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно разпореждане на Регионална дирекция за национален строителен контрол за извършване на укрепителни и възстановителни работи на територията на Исторически архитектурен резерват "Сборяново".
2. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БУЧКОВ относно продажба на археологически паметник от национално значение - Голямата епископска базилика на Филипопол.
3. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно изменение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
4. Питане от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно политиката на правителството по отношение на формирането на цената на питейната вода, намаляване на загубите във водните дружества и тяхната подготовка за концесиониране.
5. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно ремонт на ж.п. надлез над път София - Пловдив.
6. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно изграждане на участък от главен път Е-79.
7. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно уволнение на дългогодишна служителка във "В и К" - Хасково.
8. Актуален въпрос от н.п. ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА относно предоставянето на концесия за водоснабдяване и канализация на Шуменска област.
9. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА и ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно състоянието на пречиствателната станция за питейни води и водоснабдителната система в село Мирково.
10. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛ ИЛИЕВ КОШЛУКОВ относно злоупотреби, извършени от "В и К" - гр. Стара Загора, свързани с прекъсване водоснабдяването на жилищни блокове в град Чирпан.
11. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно изплащане на трудови възнаграждения за работа на обект "Орешково".
12. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно възможностите за изплащане на възнагражденията на работилите българи на обект "Орешково" - Русия.
13. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно рехабилитацията на пътя Ихтиман - Самоков.
14. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно доизграждане на главния колектор на гр. Перник.
15. Актуален въпрос от н.п. ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА и ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ КЛИНГОВ относно нарушаване на конституционните права на собствениците на земеделски земи, подлежащи на отчуждаване по национален инфраструктурен проект - Автомагистрала "Тракия", участък ЛОТ 1 - "Оризово - Стара Загора".
16. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно сроковете за въвеждане на винетната система в страната..
17. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно благоустрояване на ромските квартали и подобряване на жилищната среда на ромското население.
18. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно ремонт на пътната настилка в гр. Дунавци, област Видин.
19. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно погазване на конституционните права на група граждани от гр. София, живущи на ул. "Силистра" 4; подкопаване основите на жилищната сграда на същата улица, без одобрен проект за укрепление.
20. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКЕЗОВ относно проектната готовност за реализиране на всеки от включените в т. 1 от Решение на Министерски съвет № 880 от 08.11.2004 г. обекти за извършване на неотложни строително-ремонтни работи на местни и общински пътища и за подобряване на водоснабдяването.
21. Питане от н.п. ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ относно решение за отдаване на концесия на автомагистрала "Тракия".
22. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно отдаване на концесии на магистрала "Тракия".
23. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно осигуряване на съвременно и ефективно техническо решение за обезопасяване на кръстовището - убиец в с. Драгичево, община Перник.
24. Актуален въпрос от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно изграждане на пътен възел "Байкал" до гр. Дупница.


IV. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно създаването на бизнесинкубатори в България.
2. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно стратегията и действията на правителството за запазване българските национални интереси, свързани с нефтените ни концесии в Либия.
3. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно съдбата на фирмите от Пернишка област, влизащи в състава на "Балканкар Холдинг".
4. Актуален въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ и МИМА ПЕТРОВА НЕНКОВА - ЗАПРЯНОВА относно "Хасково - БТ" АД.
5. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно масовата кражба на инвестиционни бонове на около 200 хил. души в България.
6. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно изкупуването на произведения тютюн през 2004 г..
7. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно концепцията за изграждане на "Супер Боровец".
8. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно приватизацията на ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД.


V. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно модернизация на българската армия в съответствие с изискванията и стандартите на НАТО.
2. Актуален въпрос от н.п. АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ относно упълномощаване, на основание на Ваши заповеди ЗТД-43/14.09.2004 г. и ЗТД-45/210.09.2004 г., на Агенцията за приватизация да извърши необходимите действия по подготовка за продажба на дяловете в размер на 75% от осем еднолични дружества от ТЕРЕМ "ЕАД", гр. София.
3. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ и РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно извършване на възстановяване на вертолети МИ-17, МИ-24, и МИ-11 от състава на ВВС и ВМС на Българската армия.
4. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно обществена поръчка с предмет: разработване на индивидуални хранителни комплекти за личния състав на българската армия..
5. Питане от н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ и НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ относно изявление на началника на Генералния щаб генерал Никола Колев, както и публикации в медиите, че са били провалени учения на военни подразделения по българското черноморско крайбрежие в Равда, за да не се нанесат щети на построените там хотели..
6. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно способността за обмен на разузнавателна информация в рамките на НАТО, поради няколко откази за достъп до конфиденциална информация на висши български военни.
7. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно статута на длъжността дежурен по областен и общински съвет за сигурност.
8. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно решение за закупуване на старо на многоцелева фрегата от Белгия.
9. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно изграждане на Национална информационна система за наблюдение, контрол и защита на морската ни граница.


VI. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно кражба на старинни икони от Дивотински манастир "Света Тройца", находящ се в община Перник.
2. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно нарушение на законността при погребението на застреляния Димитрий Минев - Димата Руснака.
3. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно действията предприети от компетентните органи на Министерството на вътрешните работи за установяване на виновните длъжностни лица от Агенцията за приватизация, съучастници в масовата кражба на инвестиционни бонове.
4. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно жестокото нападение над кмета на община Аврен - Красимир Тодоров.
5. Питане от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ и КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно двойните стандарти в политиката на Министерството на вътрешните работи и правителството при опазване на българските културно-исторически ценности.
6. Актуален въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно основанието за издаване на задграничен паспорт и валидността на същия на лицето Васил Кирилов Михайлов.
7. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно преминаването на тежкотоварни цистерни с горива през центъра на кв. "Долно Езерово", гр. Бургас.
8. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ относно възможности на Министерството на вътрешните работи да увеличи полицейския щат в с. Мечка и евентуално откриване на полицейски участък, който да обслужва селата Мечка, Коиловци и Бръшляница.
9. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно политиката на правителството за противодействие на битовата престъпност.
10. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно пътно транспортно произшествие в град Силистра, причинено от Алев Ахмед - заместник кмет на община Силистра и съставения акт, съобразно Закона за движение по пътищата.


VII. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ относно затваряне на глава Земеделие от Република България и поетите ангажименти за прилагане на европейската практика.
2. Питане от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно мерки за подобряване на дейността за борба с градушките.
3. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно уволнение на главния секретар на Изпълнителната агенция "Рибовъдство и аквакултури".
4. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно кадровото и финансово състояние и възможностите за развитие на "Напоителни системи" ЕАД - клон Перник.
5. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно бъдещето на Селскостопанската гимназия - град Садово.
6. Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно възлагането и изпълнението на проектите от програма САПАРД.
7. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ относно публикация във вестник "24 часа", бр. 319/17.11.2004 г.
8. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно създаденото напрежение във връзка с изкупуването на произведения тютюн през 2004 г..
9. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно процедурата по отписване на недвижимия имот "Хидроучастък" - с. Николово от капитала на "Напоителни системи" ЕАД клон Русе.
10. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно назначение на компрометирано лице за Генерален директор на Националната ветеринарно-медицинска служба.
11. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно идентифициране на 1271 декара земя с борова гора в община Ракитово, област Пазарджик, като държавна собственост.


VIII. Игор Дамянов, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ относно уволнението на Красимир Коев - началник на Регионален инспекторат по образованието - гр. Силистра.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно Интернет образование в средните училища.
3. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно етапа, на който се намира подготовката по организацията и провеждането на националните зрелостни изпити през 2006 г..
4. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно политиката по обезпечаване на образованието по информатика и информационни технологии.
5. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно изпълнението на стратегията за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в образованието.


IX. Христина Христова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно съкращаване на общинските програми за заетост.
2. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ и РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно драстично редуциране на програмата "От социални помощи към заетост" през 2005 г. в общините.
3. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно реалиазацията на програмата "От социални помощи към заетост".
4. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно фонд "Условия на труд".
5. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно участие на Министерството на труда и социалната политика в благотворителни акции в края на 2004 г.


X. Славчо Богоев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ относно структурирането на Дирекция "Спешна медицинска помощ" към Министерството на здравеопазването.
2. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ относно осъществяване на неправомерна медицинска дейност в курортния комплекс "Слънчев бряг" през летния сезон на 2004 г.
3. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно отказана медицинска помощ на трима български граждани в тежко здравословно състояние.
4. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно отказа на Комисията по позитивен лекарствен списък за включване на препаратите Мерионал, Фостимон, Гонал Ф и Меногон.
5. Питане от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно мерките за борба със злоупотребата с упойващи вещества.
6. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно включването на специализираните храни PKU - 1, PKU - 2, PKU - 3 в реимбурсния списък.
7. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно Наредба № 38 и Наредба № 39 на Министерството на здравеопазването, касаещи диспансеризацията на страдащите от психични заболявания.
8. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ относно преобразуване на Националния център по хигиена, медицинска екология и храненето чрез сливането му с Националния център по обществено здраве в ново юридическо лице - "Национален център по опазване на общественото здраве".


XI. Божидар Абрашев, министър на културата ще отговори на:

1. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА И БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно политиката на Министерството на културата за стопанисване на сградния фонд.
2. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно предоставените допълнителни средства (1,6 млн. лв.) за заплати и осигурителни вноски на Министерството на културата.
3. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА и ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно политиката на Министерството на културата относно оперно - филхармоничните дружества.
4. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно осигуряване на средства в размер на 1 500 000 лв., необходими за възстановяване на изгорелия Драматичен театър "Боян Дановски" - град Перник.
5. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно статута на Бургаския регионален музей.
6. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно разпределението на държавната субсидия за народните читалища.


XII. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно използване на оживени пешеходни туристически маршрути за конен туризъм.


XIII. Димитър Калчев, министър на държавната администрация ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно утвърждаването на областите като административно-териториални единици съгласно чл. 142-144 от Конституцията на Република България.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно реaлизацията на електронното правителство в България.
3. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно означаване на землищната граница между община Батак и община Ракитово, област Пазарджик.
4. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно Националната програма за изграждане на капацитет в уменията за проекти и партньрство с Европейския съюз.
5. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ относно Постановление № 47/2004 г. на Министерски съвет за приемане на Единен класификатор на длъжностите в администрацията и на Наредба за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията.


XIV. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:

1. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ относно опис на новите обособени територии за разпределение на природен газ в Република България.
2. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно позицията на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси за съвпадението между балансовата и пазарната стойност на електроразпределителните дружества.
3. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно приложимостта и разпространението на реактори ВВЕР и Тип КАНДУ в европейските страни.
4. Питане от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно добива на въглища в Бобовдолския басейн.
5. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно засекретяване на Решение на Министерския съвет.

На основание чл. 78, ал. 1 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на икономиката Лидия Шулева - на актуален въпрос от народния представител Младен Червеняков и на питане от народните представители Румяна Георгиева, Ралица Агайн и Величко Клингов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски - на актуален въпрос от народните представители Димитър Дойчинов и Александър Арабаджиев;
- министърът на образованието и науката Игор Дамянов - на актуален въпрос от народния представител Евгения Живкова и на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Лъчезар Тошев;
- министърът на здравеопазването Славчо Богоев - на 2 актуални въпроса от народните представители Юлияна Дончева и Иван Георгиев Иванов.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствието на народния представител Лъчезар Тошев от заседанието, се отлага отговорът на негов актуален въпрос от министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Николай Василев, министърът на финансите Милен Велчев, министърът на правосъдието Антон Станков, министърът на външните работи Соломон Паси и министърът по европейските въпроси Меглена Кунева.
Форма за търсене
Ключова дума