Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
11/03/2005
I. Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно Стратегия за създаване на централен регистър на юридическите лица, която не е приета от Министерския съвет.


II. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно изграждане на пътен възел "Байкал" до гр. Дупница.
2. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ и АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ относно окончателното доизграждане на отсечката, преминаваща през областите Перник, Кюстендил и Благоевград от международен път Е-79.
3. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно дейността на ръководството на В и К - Монтана и предприетите мерки от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за отстраняване слабости и нарушения в работата на В и К - Монтана.
4. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно отклоняване на автомагистрала "Тракия" за гр. Чирпан.
5. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно продажба на апартаменти от областния управител на област София.
6. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно строителството на автомагистрала "Струма".
7. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БУЧКОВ относно проверка за изнесени факти за строеж в близост до водоизточник в гр. Пловдив.
8. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно неуредици при въвеждането на винетната система.
9. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно предварителни разходи на концесионера на автомагистрала "Тракия".
10. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно отдаване на концесия на Северната дъга на Софийския околовръстен път като част от автомагистрала "Тракия".
11. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно бедственото състояние на питейната вода в град Хасково.
12. Актуален въпрос от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно извършена препродажба на античен форум "Филипополис" в гр. Пловдив.


III. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на транспорта и съобщенията за отдаване под наем на кораби тайм-чартър.
2. Питане от н.п. МАРИЯ ВЕРДОВА ГИГОВА, БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и ХРИСТО ГАНЧЕВ МАРКОВ относно появилите се съобщения в медиите за продажба на стадион "Раковски" - град София.
3. Актуален въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно демонтиране на система за инструментален заход за кацане на летище Горна Оряховица.
4. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно Закона за високотехнологичните паркове.
5. Питане от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно оздравителната програма на национална компания "БДЖ".
6. Питане от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно социалните клаузи в договора за приватизация на БТК.
7. Питане от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно реда и начина на продажба на жилища от активите на "Пристанищна администрация".
8. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно лиценза за летищен оператор на "Летище София".
9. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно неусвояване на средства, предназначени за изграждане на инфраструктурни обекти.
10. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на правителството за въвеждане на информационните и комуникационни технологии в средните училища.
11. Актуален въпрос от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно провеждане на търг за закупуване на компютри за нуждите на средното образование.
12. Актуален въпрос от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно провеждане на търг за закупуване на компютри за нуждите на средното образование.
13. Актуален въпрос от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно провеждане на търг за закупуване на компютри за нуждите на средното образование.
14. Актуален въпрос от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно провеждане на търг за закупуване на компютри за нуждите на средното образование.
15. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно провеждане на търг за закупуване на компютри за нуждите на средното образование.
16. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно провеждане на търг за закупуване на компютри за нуждите на средното образование.
17. Питане от н.п. ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ относно вложени средства от Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" за развитие на българските пристанища.
18. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно стратегията за конкурентноспособност на България на световните пазари на информационни и комуникационни технологии (ИКТ).
19. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ и РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно използването на учебно-възстановителните центрове за рехабилитация на работещите в РВД.
20. Питане от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно справедливо отчитане на потребената топлинна енергия от битови потребители.
21. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно съкращаване на щата на пилотите в авиокомпания "България еър".


IV. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно липсата на политическа воля от страна на Министерство на финансите и българското правителство за спиране процесите на деградация на жилищния фонд и създаване на работещ механизъм за усъвършенстване на финансово-кредитната система за жилищния сектор в България.
2. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно сделката по замяна на външния дълг на България на стойност около 2 млрд. 200 млн. долара.
3. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно изразходване на бюджетните излишъци.
4. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно заемите от Световната банка за здравно-осигурителната система.
5. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно незаконосъобразно прекратяване служебното правоотношение на длъжността "Главен експерт" в сектор "Удостоверения" в отдел "Публични изпълнители" към Регионална Дирекция гр. Русе на Агенцията за държавни вземания на Татяна Иванова Иванова.
6. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно продажбата на миньорски жилища в Бобов дол от Агенцията за държавни вземания.
7. Актуален въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ и РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно осигуряване на средствата от държавния бюджет за обезпечаване дейността на "Напоителни системи" ЕАД.
8. Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ и ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно постановление № 279 на МС от 2004 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2004 г..
9. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ и ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно скъпото обслужване на външния дълг на Република България и финансовите загуби.
10. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКЕЗОВ относно критериите за разпределение по общини на средствата по т. 10 от приложението към чл. 1 от ПМС № 279 от 2004 г. за извършване на неотложни строително-ремонтни работи на местни и общински пътища и за подобряване на водоснабдяването.
11. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на финансите при отдаването на концесия на българските автомагистрали.
12. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно образуването на държавно дружество "Публични инвестиционни проекти" с капитал от 260 млн. лв..
13. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно регистрацията на пунктовете за дестилация на ракия.
14. Питане от н.п. ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ и ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ относно бъдещото развитие на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол.


V. Соломон Паси, министър на външните работи ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ИРИНА ГЕОРГИЕВА БОКОВА относно политиката на България в Югоизточна Европа.
2. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ ЗАХАРИЕВ КИРИЛОВ относно положението на осъдените български медици в Либия.
3. Актуален въпрос от н.п. СТАНИМИР ЯНКОВ ИЛЧЕВ и МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ относно разработване на проект на Закон за дипломатическата служба.
4. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно разпространената сред американските морски пехотинци карта и Доклад на Държавния департамент и необходимостта от реакция на Министерството на външните работи.
5. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно провеждането на срещата на Съвета на министрите на ОССЕ и резултатите от нея.
6. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно отказа на българското посолство в Австрия да съдейства за връщането на две български момичета - Венцислава Данаилова и Симона Зашева в България.
7. Питане от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно неправомерното учредяване и ненадлежното функциониране на Дипломатическия институт..
8. Актуален въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно политиката на правителството за осигуряване на енергийна независимост на България във външнополитически контекст.
9. Актуален въпрос от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно посещение на българска делегация на континента Антарктида.
10. Актуален въпрос от н.п. СТАНИМИР ЯНКОВ ИЛЧЕВ относно външнополитическото измерение на антарктическите изследвания.
11. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно българските ангажименти за участие във военните действия в Ирак.


VI. Игор Дамянов, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ относно уволнението на Красимир Коев - началник на Регионален инспекторат по образованието - гр. Силистра.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно Интернет образование в средните училища.
3. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно етапа, на който се намира подготовката по организацията и провеждането на националните зрелостни изпити през 2006 г..
4. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно политиката по обезпечаване на образованието по информатика и информационни технологии.
5. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно изпълнението на стратегията за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в образованието.
6. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно изпълнението на Националната програма за децата, приета в изпълнение на Решение № 2 на МС от 27.12.2001 г. , Глава А "Училище и училищна среда", Раздел "Творчески дейности", т. 11 и Глава В "Социална среда", т. 13.
7. Питане от н.п. ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА относно нарушения при провеждането на третия час по физическо възпитание в училищата.
8. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ относно проведени конкурси за длъжността "Началник на Регионален инспекторат по образование" - гр. Велико Търново.
9. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно Решение на Министерски съвет от 20 декември 2004 г. за преобразуване от публична държавна в частна собственост на 165 бивши пионерски лагера.
10. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за подобряване на организацията при провеждане на националните зрелостни изпити.
11. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно Заповед № РД 09-773/19.09.2003 г. на министъра на образованието и науката за професионална квалификация на учители по безопасност на движението по пътищата.


VII. Христина Христова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно съкращаване на общинските програми за заетост.
2. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ и РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно драстично редуциране на програмата "От социални помощи към заетост" през 2005 г. в общините.
3. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно реалиазацията на програмата "От социални помощи към заетост".
4. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно фонд "Условия на труд".
5. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно участие на Министерството на труда и социалната политика в благотворителни акции в края на 2004 г.
6. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно правомерното прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания и правилника за неговото приложение.
7. Актуален въпрос от н.п. АТАНАСКА МИХАЙЛОВА ТЕНЕВА - ГАНЕВА относно изпълнението на Постановление на Министерския съвет № 63 от 11.04.1991 г. в Социално учебно-професионално заведение "Св. Георги" - гр. Пловдив.


VIII. Славчо Богоев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ относно структурирането на Дирекция "Спешна медицинска помощ" към Министерството на здравеопазването.
2. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ относно осъществяване на неправомерна медицинска дейност в курортния комплекс "Слънчев бряг" през летния сезон на 2004 г.
3. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно отказана медицинска помощ на трима български граждани в тежко здравословно състояние.
4. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно отказа на Комисията по позитивен лекарствен списък за включване на препаратите Мерионал, Фостимон, Гонал Ф и Меногон.
5. Питане от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно мерките за борба със злоупотребата с упойващи вещества.
6. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно включването на специализираните храни PKU - 1, PKU - 2, PKU - 3 в реимбурсния списък.
7. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ относно преобразуване на Националния център по хигиена, медицинска екология и храненето чрез сливането му с Националния център по обществено здраве в ново юридическо лице - "Национален център по опазване на общественото здраве".
8. Актуален въпрос от н.п. ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА относно откритите опасни консерви от хранителни продукти.
9. Актуален въпрос от н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ относно ограничаване свободния избор на пациента на специалист-психиатър.
10. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно едностранното решение на НЗОК за въвеждане на 8% отстъпка при търговията с безплатни или частично платени лекарства.


IX. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно състоянието и перспективите по ликвидацията на екологичните последствия от рудодобивната и преработвателната дейност на открит рудник "МЕДЕТ", община Панагюрище, област Пазарджик.
2. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно предприетите мерки от Министерството на околната среда и водите за гарантиране екологичната безопасност на района и опазване здравето на населението след ликвидиране на уранодобива в минно добивно предприятие "Септемврийци", с. Смоляновци, община Монтана и предвижда ли се депо за отпадъци в този район.
3. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно спасяване на резерват "Бистришко бранище".


X. Димитър Калчев, министър на държавната администрация ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно утвърждаването на областите като административно-териториални единици съгласно чл. 142-144 от Конституцията на Република България.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно реaлизацията на електронното правителство в България.
3. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно Националната програма за изграждане на капацитет в уменията за проекти и партньрство с Европейския съюз.
4. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ относно Постановление № 47/2004 г. на Министерски съвет за приемане на Единен класификатор на длъжностите в администрацията и на Наредба за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията.
5. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно информация за продажба на държавни имоти на територията на Пловдивска област.


XI. Филиз Хюсменова, министър без портфейл ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно Проекта "Урбанизация и социално развитие на райони с преобладаващо малцинствено население".


XII. Мирослав Севлиевски, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:

1. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ относно опис на новите обособени територии за разпределение на природен газ в Република България.
2. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно позицията на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси за съвпадението между балансовата и пазарната стойност на електроразпределителните дружества.
3. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно приложимостта и разпространението на реактори ВВЕР и Тип КАНДУ в европейските страни.
4. Питане от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно добива на въглища в Бобовдолския басейн.
5. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно засекретяване на Решение на Министерския съвет.
6. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно защитата на интересите на гражданите и условията при които е осъществена приватизацията на "Електроразпределение" Плевен и предприетите мерки от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси за преодоляване на възникналото напрежение по натрупаните задължения от социално слаби слоеве на населението.
7. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно намаляване на електропотреблението през 2004 г.

На основание чл. 78, ал. 1 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Симеон Сакскобургготски - на питане с писмен отговор от народния представител Николай Младенов;
- министърът на икономиката Милко Ковачев - на 3 актуални въпроса от народните представители Ангел Найденов и Мима Ненкова, Димитър Дойчинов, и Петър Жотев и на 4 питания от народните представители Евгени Чачев, Панайот Ляков, Димитър Дойчинов, и Румяна Георгиева, Ралица Агайн и Величко Клингов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски - на актуален въпрос от народния представител Благой Димитров и на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Александър Маринов;
- министърът на образованието и науката Игор Дамянов - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Александър Маринов;
- министърът на културата и туризма Нина Чилова - на 4 актуални въпроса от народните представители Теодора Константинова, Димитър Дойчинов, и Стойко Танков (два въпроса), на 2 актуални въпроса с писмен отговор от народните представители Мария Стоянова и Александър Маринов и на 3 питания от народните представители Кина Андреева и Благой Димитров, Кина Андреева и Теодора Константинова, и Панайот Ляков.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на отбраната Николай Свинаров, министърът на вътрешните работи Георги Петканов, министърът на правосъдието Антон Станков, министърът по европейските въпроси Меглена Кунева, и министърът на земеделието и горите Нихат Кабил.
Общ брой: 26 ( писмени: 11 , устни: 15 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 19
КБ: 5
ДПС: 0
СДС: 1
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Общ брой: 10 ( писмени: 2 , устни: 8 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 6
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 2
БЗНС: 1
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Николай Свинаров, министър на отбраната:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. АТАНАСКА МИХАЙЛОВА ТЕНЕВА - ГАНЕВА относно промяна в нормативната уредба, регламентираща задълженията и размера на възнагражденията на работещите по реда на ПМС № 212 от 1993 г (връчен на 11.03.2005).

Георги Петканов, министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на питане на н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно статистически данни за криминална и икономическа престъпност в Република България по месеци за 2004 г. (връчен на 11.03.2005).

Игор Дамянов, министър на образованието и науката:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно участието на България в Европейската Година на демократичното гражданство, основано на образование (връчен на 11.03.2005).

Димитър Калчев, министър на държавната администрация:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно означаване на землищната граница между община Батак и община Ракитово, област Пазарджик (връчен на 11.03.2005).

Милен Велчев, министър на финансите:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно изпълнение на ПМС № 141 от 2000 г (връчен на 11.03.2005).

Соломон Паси, министър на външните работи:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ИРИНА ГЕОРГИЕВА БОКОВА относно инцидента с бившия български посланик в Германия (връчен на 11.03.2005).

Нихат Кабил, министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно процедурата по отписване на недвижимия имот "Хидроучастък" - с. Николово от капитала на "Напоителни системи" ЕАД клон Русе (връчен на 11.03.2005).
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно финансиране на екологичен туризъм от програма "Сапард" (връчен на 11.03.2005).

Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно липсата на Стратегия на българското правителство за по-добро управление на водните запаси, осигуряване на питейна вода за населението и подготовка на здравната система във връзка с прогнозираното глобално затопляне на климата през следващите години (връчен на 11.03.2005).

Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно сроковете за въвеждане на винетната система в страната. (връчен на 11.03.2005).

Николай Свинаров, министър на отбраната:
Писмен отговор на питане на н.п. НИКОЛАЙ ЕВТИМОВ МЛАДЕНОВ относно проблеми във финансирането на модернизацията на българската армия (връчен на 11.03.2005).

Милен Велчев, министър на финансите:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно централизация на фирмените досиета на търговските дружества и едноличните търговци от област Пазарджик в Териториалната данъчна дирекция - гр. Пазарджик (връчен на 11.03.2005).

Игор Дамянов, министър на образованието и науката:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно политиката на Министерство на образованието и науката за развитието на педагогическите колежи (връчен на 11.03.2005).

Мирослав Севлиевски, министър на енергетиката и енергийните ресурси:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно изпълнение на ПМС № 141 от 2000 г (връчен на 11.03.2005).
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно законността на приватизацията на Мини - Открит въгледобив - гр. Перник и възможностите за удовлетворяване на договорените претенции на Примастрой - 21 ООД (връчен на 11.03.2005).

Игор Дамянов, министър на образованието и науката:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно финансирането на Професионална гимназия по механизация на селското стопанство и електроника " Н. Й. Вапцаров", гр. Средец, Бургаска област (връчен на 11.03.2005).

Милен Велчев, министър на финансите:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ХРИСТО ГАНЧЕВ МАРКОВ относно предоставяне на отчет в полза на държавата автобус за ползване от спортното училище в гр. Русе (връчен на 11.03.2005).

Славчо Богоев, министър на здравеопазването:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. КИРИЛ СТАНИМИРОВ МИЛЧЕВ относно "Хелиос-Хомеофарм" ЕООД, гр. София (връчен на 11.03.2005).
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно Наредба № 38 и Наредба № 39 на Министерството на здравеопазването, касаещи диспансеризацията на страдащите от психични заболявания (връчен на 11.03.2005).

Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно обявяването на Симеоновград за община от трети функционален тип (връчен на 11.03.2005).
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно изясняване собствеността на язовир, намиращ се в с. Янково, община Смядово, Шуменска област (връчен на 11.03.2005).

Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно учебен ветроходен кораб "Калиакра".
===
Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България:
Устен отговор в заседанието на 11.03.2005 на актуален въпрос на н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно Стратегия за създаване на централен регистър на юридическите лица, която не е приета от Министерския съвет.

Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството:
Устен отговор в заседанието на 11.03.2005 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно строителството на автомагистрала "Струма".
Устен отговор в заседанието на 11.03.2005 на питане на н.п. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БУЧКОВ относно проверка за изнесени факти за строеж в близост до водоизточник в гр. Пловдив.
Устен отговор в заседанието на 11.03.2005 на актуален въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно неуредици при въвеждането на винетната система.
Устен отговор в заседанието на 11.03.2005 на актуален въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно предварителни разходи на концесионера на автомагистрала "Тракия".
Устен отговор в заседанието на 11.03.2005 на актуален въпрос на н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно продажба на апартаменти от областния управител на област София.
Устен отговор в заседанието на 11.03.2005 на актуален въпрос на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно бедственото състояние на питейната вода в град Хасково.
Устен отговор в заседанието на 11.03.2005 на актуален въпрос на н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно изграждане на пътен възел "Байкал" до гр. Дупница.
Устен отговор в заседанието на 11.03.2005 на актуален въпрос на н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно отклоняване на автомагистрала "Тракия" за гр. Чирпан.
Устен отговор в заседанието на 11.03.2005 на актуален въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно отдаване на концесия на Северната дъга на Софийския околовръстен път като част от автомагистрала "Тракия".
Устен отговор в заседанието на 11.03.2005 на актуален въпрос на н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно дейността на ръководството на В и К - Монтана и предприетите мерки от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за отстраняване слабости и нарушения в работата на В и К - Монтана.
Устен отговор в заседанието на 11.03.2005 на актуален въпрос на н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ и АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ относно окончателното доизграждане на отсечката, преминаваща през областите Перник, Кюстендил и Благоевград от международен път Е-79.
Устен отговор в заседанието на 11.03.2005 на актуален въпрос на н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно извършена препродажба на античен форум "Филипополис" в гр. Пловдив.
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно Заповед № РД-02-14-256 от 31.05.2004 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (връчен на 11.03.2005).
Устен отговор в заседанието на 11.03.2005 на питане на н.п. ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ относно решение за отдаване на концесия на автомагистрала "Тракия".

Форма за търсене
Ключова дума