Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
01/04/2005
I. Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно развитието на ВМЗ - Сопот.


II. Антон Станков, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР СТОИЛОВ ЖОТЕВ и ЙОРДАН АНГЕЛОВ НИХРИЗОВ относно смяна на синдика на "Балканкар-Холдинг" АД.


III. Милко Ковачев, министър на икономиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно създаването на бизнесинкубатори в България.
2. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно стратегията и действията на правителството за запазване българските национални интереси, свързани с нефтените ни концесии в Либия.
3. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно българските нефтени концесии в Либия.
4. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно съдбата на фирмите от Пернишка област, влизащи в състава на "Балканкар Холдинг".
5. Питане от н.п. РУМЯНА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА, РАЛИЦА НЕНЧЕВА АГАЙН и ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ КЛИНГОВ относно ефективността от провежданата политика на Министерство на икономиката за намаляване на външнотърговския дефицит и повишаване конкурентоспособността на българските фирми.
6. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно кадрови въпрос в "Стомана" АД - гр. Перник.
7. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР СТОИЛОВ ЖОТЕВ относно неизплатени работни заплати и осигуровки на работниците от "Балканкар 6-ти септември" АД.


IV. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно модернизация на българската армия в съответствие с изискванията и стандартите на НАТО.
2. Актуален въпрос от н.п. АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ относно упълномощаване на Агенцията за приватизация да извърши необходимите действия по подготовка за продажба на дяловете в размер на 75% от осем еднолични дружества от ТЕРЕМ "ЕАД", гр. София.
3. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ и РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно извършване на възстановяване на вертолети МИ-17, МИ-24, и МИ-11 от състава на ВВС и ВМС на Българската армия.
4. Питане от н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ и НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ относно изявление на началника на Генералния щаб генерал Никола Колев, както и публикации в медиите, че са били провалени учения на военни подразделения по българското черноморско крайбрежие в Равда, за да не се нанесат щети на построените там хотели..
5. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно способността за обмен на разузнавателна информация в рамките на НАТО, поради няколко откази за достъп до конфиденциална информация на висши български военни.
6. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно статута на длъжността дежурен по областен и общински съвет за сигурност.
7. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно решение за закупуване на старо на многоцелева фрегата от Белгия.
8. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно изграждане на Национална информационна система за наблюдение, контрол и защита на морската ни граница.
9. Актуален въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно референтна базова станция за GPS.
10. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно доставка на очила за нощно виждане за контингента ни в Ирак.


V. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно кражба на старинни икони от Дивотински манастир "Света Тройца", находящ се в община Перник.
2. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно нарушение на законността при погребението на застреляния Димитрий Минев - Димата Руснака.
3. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно жестокото нападение над кмета на община Аврен - Красимир Тодоров.
4. Питане от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ и КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно двойните стандарти в политиката на Министерството на вътрешните работи и правителството при опазване на българските културно-исторически ценности.
5. Актуален въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно основанието за издаване на задграничен паспорт и валидността на същия на лицето Васил Кирилов Михайлов.
6. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно преминаването на тежкотоварни цистерни с горива през центъра на кв. "Долно Езерово", гр. Бургас.
7. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ относно възможности на Министерството на вътрешните работи да увеличи полицейския щат в с. Мечка и евентуално откриване на полицейски участък, който да обслужва селата Мечка, Коиловци и Бръшляница.
8. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно политиката на правителството за противодействие на битовата престъпност.
9. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно пътно транспортно произшествие в град Силистра, причинено от Алев Ахмед - заместник кмет на община Силистра и съставения акт, съобразно Закона за движение по пътищата.
10. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно резултатите от извършените проверки от специализираните служби на МВР в Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", установените злоупотреби с ресурсите и мерките, предприети за преодоляване на корупционната среда.
11. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно "скритата престъпност" и отношението към полицията на жертвите на престъпление.
12. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно увеличаването на грабежите в страната.


VI. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно липсата на политическа воля от страна на Министерство на финансите и българското правителство за спиране процесите на деградация на жилищния фонд и създаване на работещ механизъм за усъвършенстване на финансово-кредитната система за жилищния сектор в България.
2. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно сделката по замяна на външния дълг на България на стойност около 2 млрд. 200 млн. долара.
3. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно изразходване на бюджетните излишъци.
4. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно заемите от Световната банка за здравно-осигурителната система.
5. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно незаконосъобразно прекратяване служебното правоотношение на длъжността "Главен експерт" в сектор "Удостоверения" в отдел "Публични изпълнители" към Регионална Дирекция гр. Русе на Агенцията за държавни вземания на Татяна Иванова Иванова.
6. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно продажбата на миньорски жилища в Бобов дол от Агенцията за държавни вземания.
7. Актуален въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ и РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно осигуряване на средствата от държавния бюджет за обезпечаване дейността на "Напоителни системи" ЕАД.
8. Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ и ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно постановление № 279 на МС от 2004 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2004 г..
9. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ и ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно скъпото обслужване на външния дълг на Република България и финансовите загуби.
10. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКЕЗОВ относно критериите за разпределение по общини на средствата по т. 10 от приложението към чл. 1 от ПМС № 279 от 2004 г. за извършване на неотложни строително-ремонтни работи на местни и общински пътища и за подобряване на водоснабдяването.
11. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на финансите при отдаването на концесия на българските автомагистрали.
12. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно образуването на държавно дружество "Публични инвестиционни проекти" с капитал от 260 млн. лв..
13. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно регистрацията на пунктовете за дестилация на ракия.
14. Питане от н.п. ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ и ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ относно бъдещото развитие на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол.


VII. Соломон Паси, министър на външните работи ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ ЗАХАРИЕВ КИРИЛОВ относно положението на осъдените български медици в Либия.
2. Актуален въпрос от н.п. СТАНИМИР ЯНКОВ ИЛЧЕВ и МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ относно разработване на проект на Закон за дипломатическата служба.
3. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно разпространената сред американските морски пехотинци карта и Доклад на Държавния департамент и необходимостта от реакция на Министерството на външните работи.
4. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно провеждането на срещата на Съвета на министрите на ОССЕ и резултатите от нея.
5. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно отказа на българското посолство в Австрия да съдейства за връщането на две български момичета - Венцислава Данаилова и Симона Зашева в България.
6. Питане от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно неправомерното учредяване и ненадлежното функциониране на Дипломатическия институт..
7. Актуален въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно политиката на правителството за осигуряване на енергийна независимост на България във външнополитически контекст.
8. Актуален въпрос от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно посещение на българска делегация на континента Антарктида.
9. Актуален въпрос от н.п. СТАНИМИР ЯНКОВ ИЛЧЕВ относно външнополитическото измерение на антарктическите изследвания.
10. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно българските ангажименти за участие във военните действия в Ирак.
11. Питане от н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно допуснати нарушения при провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки.


VIII. Игор Дамянов, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ относно уволнението на Красимир Коев - началник на Регионален инспекторат по образованието - гр. Силистра.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно Интернет образование в средните училища.
3. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно етапа, на който се намира подготовката по организацията и провеждането на националните зрелостни изпити през 2006 г..
4. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно политиката по обезпечаване на образованието по информатика и информационни технологии.
5. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно изпълнението на стратегията за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в образованието.
6. Питане от н.п. ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА относно нарушения при провеждането на третия час по физическо възпитание в училищата.
7. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ относно проведени конкурси за длъжността "Началник на Регионален инспекторат по образование" - гр. Велико Търново.
8. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за подобряване на организацията при провеждане на националните зрелостни изпити.
9. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно Заповед № РД 09-773/19.09.2003 г. на министъра на образованието и науката за професионална квалификация на учители по безопасност на движението по пътищата.


IX. Христина Христова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно съкращаване на общинските програми за заетост.
2. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ и РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно драстично редуциране на програмата "От социални помощи към заетост" през 2005 г. в общините.
3. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно фонд "Условия на труд".
4. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно участие на Министерството на труда и социалната политика в благотворителни акции в края на 2004 г.
5. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно правомерното прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания и правилника за неговото приложение.
6. Актуален въпрос от н.п. АТАНАСКА МИХАЙЛОВА ТЕНЕВА - ГАНЕВА относно изпълнението на Постановление на Министерския съвет № 63 от 11.04.1991 г. в Социално учебно-професионално заведение "Св. Георги" - гр. Пловдив.


X. Славчо Богоев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ относно структурирането на Дирекция "Спешна медицинска помощ" към Министерството на здравеопазването.
2. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ относно осъществяване на неправомерна медицинска дейност в курортния комплекс "Слънчев бряг" през летния сезон на 2004 г.
3. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно отказана медицинска помощ на трима български граждани в тежко здравословно състояние.
4. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно отказа на Комисията по позитивен лекарствен списък за включване на препаратите Мерионал, Фостимон, Гонал Ф и Меногон.
5. Питане от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно мерките за борба със злоупотребата с упойващи вещества.
6. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ относно преобразуване на Националния център по хигиена, медицинска екология и храненето чрез сливането му с Националния център по обществено здраве в ново юридическо лице - "Национален център по опазване на общественото здраве".
7. Актуален въпрос от н.п. ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА относно откритите опасни консерви от хранителни продукти.
8. Актуален въпрос от н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ относно ограничаване свободния избор на пациента на специалист-психиатър.
9. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно едностранното решение на НЗОК за въвеждане на 8% отстъпка при търговията с безплатни или частично платени лекарства.


XI. Нина Чилова, министър на културата и туризма ще отговори на:

1. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА И БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно политиката на Министерството на културата за стопанисване на сградния фонд.
2. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА и ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно политиката на Министерството на културата относно оперно - филхармоничните дружества.
3. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно концепцията за изграждане на "Супер Боровец".
4. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно осигуряване на средства в размер на 1 500 000 лв., необходими за възстановяване на изгорелия Драматичен театър "Боян Дановски" - град Перник.
5. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно статута на Бургаския регионален музей.
6. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно разпределението на държавната субсидия за народните читалища.
7. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно политиката на Министерството на културата и туризма за опазване на фондовете на Националния исторически музей.
8. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ относно изявление на министър Нина Чилова в отворено писмо до държавните културни институти и медиите, че от 1 юни 2005 г. Министерство на културата и туризма увеличава с 20% заплатите на администрацията и художественотворческия персонал на държавни културни институти.


XII. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно състоянието и перспективите по ликвидацията на екологичните последствия от рудодобивната и преработвателната дейност на открит рудник "МЕДЕТ", община Панагюрище, област Пазарджик.
2. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно предприетите мерки от Министерството на околната среда и водите за гарантиране екологичната безопасност на района и опазване здравето на населението след ликвидиране на уранодобива в минно добивно предприятие "Септемврийци", с. Смоляновци, община Монтана и предвижда ли се депо за отпадъци в този район.


XIII. Филиз Хюсменова, министър без портфейл ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно Проекта "Урбанизация и социално развитие на райони с преобладаващо малцинствено население".


XIV. Мирослав Севлиевски, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно позицията на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси за съвпадението между балансовата и пазарната стойност на електроразпределителните дружества.
2. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно приложимостта и разпространението на реактори ВВЕР и Тип КАНДУ в европейските страни.
3. Питане от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно добива на въглища в Бобовдолския басейн.
4. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно засекретяване на Решение на Министерския съвет.
5. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно защитата на интересите на гражданите и условията при които е осъществена приватизацията на "Електроразпределение" Плевен и предприетите мерки от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси за преодоляване на възникналото напрежение по натрупаните задължения от социално слаби слоеве на населението.
6. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно намаляване на електропотреблението през 2004 г.


XV. Меглена Кунева, министър по европейските въпроси ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изявление на министъра по европейските въпроси относно присъединяването на България към Европейския съюз.


XVI. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно активирано свлачище по пътя Варна - Златни пясъци.
2. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предотвратяване на последствията от свлачищните процеси в България.


XVII. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно българското участие в проекта "Галилео".
2. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно извършени кадрови промени в "Български пощи" ЕАД.

На основание чл. 78, ал. 1 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на икономиката Милко Ковачев - на актуален въпрос от народния представител Татяна Дончева;
- министърът на правосъдието Антон Станков - на 2 актуални въпроса от народния представител Йордан Соколов;
- министърът на образованието и науката Игор Дамянов - на 2 актуални въпроса с писмен отговор от народните представители Лъчезар Тошев, и Александър Маринов.
Поради отсъствие от страната, в заседйнието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на земеделието и горите Нихат Кабил и министърът на държавната администрация Димитър Калчев.
Общ брой: 25 ( писмени: 15 , устни: 10 )
По парламентарни групи
НДСВ: 1
ОДС: 17
КБ: 4
ДПС: 0
СДС: 1
БЗНС: 1
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Общ брой: 6 ( писмени: 0 , устни: 6 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 5
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно мотивите на правителството за приемане на Решение на Министерския съвет № 114 от 28.02.2005 г. за трансформация на собственост.

Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията:
Писмен отговор на питане на н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно създалата се ситуация в авиокомпания "България Ер".
Писмен отговор на питане на н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ и МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно държавната политика по отношение дейността и развитието на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" (ДА "ДРВВЗ") и изпълнението на решението на Народното събрание от 22.06.2004 г. по доклада на Временната анкетна комисия за проверка дейността по закупуване, съхраняване, обмен и продажби на хлебно и фуражно зърно на ДА "ДРВВЗ" и проверка на дейностите по контрола на наличните запаси на зърно от страна на държавните органи.

Антон Станков, министър на правосъдието:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно внесени предложения за дневен ред на Висшия съдебен съвет от Парламентарния съюз на Демократи за силна България.

Игор Дамянов, министър на образованието и науката:
Писмен отговор на питане на н.п. ХРИСТО ГАНЧЕВ МАРКОВ относно предоставяне на отнет в полза на държавата автобус за ползване от спортно училище в гр. Русе.

Нихат Кабил, министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ относно публикация във вестник "24 часа", бр. 319/17.11.2004 г.
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно финансиране на проекти по програма "САПАРД".
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно бъдещето на Селскостопанската гимназия - град Садово.

Игор Дамянов, министър на образованието и науката:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно решение на Министерски съвет от 20.122.2004 г. за преобразуване от публична държавна в частна собственост на 165 бивши пионерски лагера.
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно изпълнението на Националната програма за децата, приета в изпълнение на Решение № 2 на МС от 27.12.2001 г. , Глава А "Училище и училищна среда", Раздел "Творчески дейности", т. 11 и Глава В "Социална среда", т. 13.

Милко Ковачев, министър на икономиката:
Писмен отговор на питане на н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно изплащане на обезщетения на съкратени работници и служители от "Асеновград БТ" АД.
Писмен отговор на питане на н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно връщане на лиценз за производство на тютюневи изделия от "Асеновград БТ" АД.

Георги Петканов, министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ И ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно действията на Министерството на вътрешните работи по случая с отвлечените български шофьори в Ирак.

Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно отпускане на средства от предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно състоянието на резерват "Бистришко бранище".

Мирослав Севлиевски, министър на енергетиката и енергийните ресурси:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно стойността на АЕЦ "Белене" и разходите за консервиране на централата след окончателното й спиране.

Соломон Паси, министър на външните работи:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ИРИНА ГЕОРГИЕВА БОКОВА относно политиката на България в Югоизточна Европа.

Славчо Богоев, министър на здравеопазването:
Писмен отговор на питане на н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно издаване на разрешение за аптеки.

Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно промяна на функционалния тип на град Севлиево.
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ относно прилагане на винетната система за участък от пътя между с. Кукорево и областния център гр. Ямбол.
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно предоставяне на винетки на хора с увреждания.
===
Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България:
Устен отговор в заседанието на 01.04.2005 на актуален въпрос на н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно развитието на ВМЗ - Сопот.

Милко Ковачев, министър на икономиката:
Устен отговор в заседанието на 01.04.2005 на питане на н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно съдбата на фирмите от Пернишка област, влизащи в състава на "Балканкар Холдинг".
Устен отговор в заседанието на 01.04.2005 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно българските нефтени концесии в Либия.
Устен отговор в заседанието на 01.04.2005 на питане на н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно създаването на бизнесинкубатори в България.
Устен отговор в заседанието на 01.04.2005 на питане на н.п. РУМЯНА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА, РАЛИЦА НЕНЧЕВА АГАЙН и ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ КЛИНГОВ относно ефективността от провежданата политика на Министерство на икономиката за намаляване на външнотърговския дефицит и повишаване конкурентоспособността на българските фирми.
Устен отговор в заседанието на 01.04.2005 на актуален въпрос на н.п. ПЕТЪР СТОИЛОВ ЖОТЕВ относно неизплатени работни заплати и осигуровки на работниците от "Балканкар 6-ти септември" АД.
Устен отговор в заседанието на 01.04.2005 на актуален въпрос на н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно кадрови въпрос в "Стомана" АД - гр. Перник.
Устен отговор в заседанието на 01.04.2005 на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно стратегията и действията на правителството за запазване българските национални интереси, свързани с нефтените ни концесии в Либия.

Николай Свинаров, министър на отбраната:
Устен отговор в заседанието на 01.04.2005 на питане на н.п. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ и РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно извършване на възстановяване на вертолети МИ-17, МИ-24, и МИ-11 от състава на ВВС и ВМС на Българската армия.
Устен отговор в заседанието на 01.04.2005 на актуален въпрос на н.п. АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ относно упълномощаване на Агенцията за приватизация да извърши необходимите действия по подготовка за продажба на дяловете в размер на 75% от осем еднолични дружества от ТЕРЕМ "ЕАД", гр. София.
Устен отговор в заседанието на 01.04.2005 на питане на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно модернизация на българската армия в съответствие с изискванията и стандартите на НАТО.

Форма за търсене
Ключова дума