Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
08/04/2005
I. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ и НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ относно изявление на началника на Генералния щаб генерал Никола Колев, както и публикации в медиите, че са били провалени учения на военни подразделения по българското черноморско крайбрежие в Равда, за да не се нанесат щети на построените там хотели..
2. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно способността за обмен на разузнавателна информация в рамките на НАТО, поради няколко откази за достъп до конфиденциална информация на висши български военни.
3. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно статута на длъжността дежурен по областен и общински съвет за сигурност.
4. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно решение за закупуване на старо на многоцелева фрегата от Белгия.
5. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно доставка на очила за нощно виждане за контингента ни в Ирак.
6. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно изграждане на Национална информационна система за наблюдение, контрол и защита на морската ни граница.


II. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно кражба на старинни икони от Дивотински манастир "Света Тройца", находящ се в община Перник.
2. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно нарушение на законността при погребението на застреляния Димитрий Минев - Димата Руснака.
3. Питане от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ и КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно двойните стандарти в политиката на Министерството на вътрешните работи и правителството при опазване на българските културно-исторически ценности.
4. Актуален въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно основанието за издаване на задграничен паспорт и валидността на същия на лицето Васил Кирилов Михайлов.
5. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ относно възможности на Министерството на вътрешните работи да увеличи полицейския щат в с. Мечка и евентуално откриване на полицейски участък, който да обслужва селата Мечка, Коиловци и Бръшляница.
6. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно политиката на правителството за противодействие на битовата престъпност.
7. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно пътно транспортно произшествие в град Силистра, причинено от Алев Ахмед - заместник кмет на община Силистра и съставения акт, съобразно Закона за движение по пътищата.
8. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно резултатите от извършените проверки от специализираните служби на МВР в Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", установените злоупотреби с ресурсите и мерките, предприети за преодоляване на корупционната среда.
9. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно "скритата престъпност" и отношението към полицията на жертвите на престъпление.
10. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно увеличаването на грабежите в страната.


III. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно липсата на политическа воля от страна на Министерство на финансите и българското правителство за спиране процесите на деградация на жилищния фонд и създаване на работещ механизъм за усъвършенстване на финансово-кредитната система за жилищния сектор в България.
2. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно сделката по замяна на външния дълг на България на стойност около 2 млрд. 200 млн. долара.
3. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно изразходване на бюджетните излишъци.
4. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно заемите от Световната банка за здравно-осигурителната система.
5. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно незаконосъобразно прекратяване служебното правоотношение на длъжността "Главен експерт" в сектор "Удостоверения" в отдел "Публични изпълнители" към Регионална Дирекция гр. Русе на Агенцията за държавни вземания на Татяна Иванова Иванова.
6. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно продажбата на миньорски жилища в Бобов дол от Агенцията за държавни вземания.
7. Актуален въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ и РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно осигуряване на средствата от държавния бюджет за обезпечаване дейността на "Напоителни системи" ЕАД.
8. Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ и ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно постановление № 279 на МС от 2004 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2004 г..
9. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ и ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно скъпото обслужване на външния дълг на Република България и финансовите загуби.
10. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКЕЗОВ относно критериите за разпределение по общини на средствата по т. 10 от приложението към чл. 1 от ПМС № 279 от 2004 г. за извършване на неотложни строително-ремонтни работи на местни и общински пътища и за подобряване на водоснабдяването.
11. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на финансите при отдаването на концесия на българските автомагистрали.
12. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно образуването на държавно дружество "Публични инвестиционни проекти" с капитал от 260 млн. лв..
13. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно регистрацията на пунктовете за дестилация на ракия.


IV. Соломон Паси, министър на външните работи ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИ ЗАХАРИЕВ КИРИЛОВ относно положението на осъдените български медици в Либия.
2. Актуален въпрос от н.п. СТАНИМИР ЯНКОВ ИЛЧЕВ и МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ относно разработване на проект на Закон за дипломатическата служба.
3. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно разпространената сред американските морски пехотинци карта и Доклад на Държавния департамент и необходимостта от реакция на Министерството на външните работи.
4. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно провеждането на срещата на Съвета на министрите на ОССЕ и резултатите от нея.
5. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно отказа на българското посолство в Австрия да съдейства за връщането на две български момичета - Венцислава Данаилова и Симона Зашева в България.
6. Питане от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно неправомерното учредяване и ненадлежното функциониране на Дипломатическия институт..
7. Актуален въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно политиката на правителството за осигуряване на енергийна независимост на България във външнополитически контекст.
8. Актуален въпрос от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно посещение на българска делегация на континента Антарктида.
9. Актуален въпрос от н.п. СТАНИМИР ЯНКОВ ИЛЧЕВ относно външнополитическото измерение на антарктическите изследвания.
10. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно българските ангажименти за участие във военните действия в Ирак.
11. Питане от н.п. ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ относно допуснати нарушения при провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки.


V. Нихат Кабил, министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ относно затваряне на глава Земеделие от Република България и поетите ангажименти за прилагане на европейската практика.
2. Питане от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно мерки за подобряване на дейността за борба с градушките.
3. Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно възлагането и изпълнението на проектите от програма САПАРД.
4. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно идентифициране на 1271 декара земя с борова гора в община Ракитово, област Пазарджик, като държавна собственост.
5. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно ликвидацията на Напоителна система "Пловдив-ЮГ" - Асеновград.
6. Питане от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно кадровата политика в Министерството на земеделието и горите.
7. Питане от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА и КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно политиката на Министерството на земеделието и горите по обезщетяване на бежанците от Беломорска Тракия.
8. Актуален въпрос от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно организация на работата в Министерството на земеделието и горите.
9. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА и КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно одържавяване на 25 дка земеделска земя в местността Сукарица, село Лозен, район Панчарево.
10. Актуален въпрос от н.п. КИРИЛ СТАНИМИРОВ МИЛЧЕВ относно замеразделянето в с. Дъбене, община Карлово.


VI. Игор Дамянов, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ относно уволнението на Красимир Коев - началник на Регионален инспекторат по образованието - гр. Силистра.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно Интернет образование в средните училища.
3. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно етапа, на който се намира подготовката по организацията и провеждането на националните зрелостни изпити през 2006 г..
4. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно политиката по обезпечаване на образованието по информатика и информационни технологии.
5. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно изпълнението на стратегията за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в образованието.
6. Питане от н.п. ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА относно нарушения при провеждането на третия час по физическо възпитание в училищата.
7. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за подобряване на организацията при провеждане на националните зрелостни изпити.


VII. Христина Христова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно съкращаване на общинските програми за заетост.
2. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ и РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно драстично редуциране на програмата "От социални помощи към заетост" през 2005 г. в общините.
3. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно фонд "Условия на труд".
4. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно участие на Министерството на труда и социалната политика в благотворителни акции в края на 2004 г.
5. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно правомерното прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания и правилника за неговото приложение.
6. Актуален въпрос от н.п. АТАНАСКА МИХАЙЛОВА ТЕНЕВА - ГАНЕВА относно изпълнението на Постановление на Министерския съвет № 63 от 11.04.1991 г. в Социално учебно-професионално заведение "Св. Георги" - гр. Пловдив.
7. Питане от н.п. ТОДОР КОСТОВ БОЯДЖИЕВ и АНДРЕЙ ЛАЗАРОВ ПАНТЕВ относно предложение за обявяване на 26 март - ден на Тракия - като официален празник на Република България.
8. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно отпускане на помощни средства на лица с неравностойно положение според Закона за интеграция на хора с увреждания.


VIII. Славчо Богоев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ относно структурирането на Дирекция "Спешна медицинска помощ" към Министерството на здравеопазването.
2. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ относно осъществяване на неправомерна медицинска дейност в курортния комплекс "Слънчев бряг" през летния сезон на 2004 г.
3. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно отказана медицинска помощ на трима български граждани в тежко здравословно състояние.
4. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно отказа на Комисията по позитивен лекарствен списък за включване на препаратите Мерионал, Фостимон, Гонал Ф и Меногон.
5. Питане от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно мерките за борба със злоупотребата с упойващи вещества.
6. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ относно преобразуване на Националния център по хигиена, медицинска екология и храненето чрез сливането му с Националния център по обществено здраве в ново юридическо лице - "Национален център по опазване на общественото здраве".
7. Актуален въпрос от н.п. ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА относно откритите опасни консерви от хранителни продукти.
8. Актуален въпрос от н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ относно ограничаване свободния избор на пациента на специалист-психиатър.


IX. Нина Чилова, министър на културата и туризма ще отговори на:

1. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА И БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно политиката на Министерството на културата за стопанисване на сградния фонд.
2. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА и ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно политиката на Министерството на културата относно оперно - филхармоничните дружества.
3. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно концепцията за изграждане на "Супер Боровец".
4. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно осигуряване на средства в размер на 1 500 000 лв., необходими за възстановяване на изгорелия Драматичен театър "Боян Дановски" - град Перник.
5. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно политиката на Министерството на културата и туризма за опазване на фондовете на Националния исторически музей.
6. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ и ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно изявление на министър Нина Чилова в отворено писмо до държавните културни институти и медиите, че от 1 юни 2005 г. Министерство на културата и туризма увеличава с 20% заплатите на администрацията и художественотворческия персонал на държавни културни институти.


X. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно състоянието и перспективите по ликвидацията на екологичните последствия от рудодобивната и преработвателната дейност на открит рудник "МЕДЕТ", община Панагюрище, област Пазарджик.
2. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно предприетите мерки от Министерството на околната среда и водите за гарантиране екологичната безопасност на района и опазване здравето на населението след ликвидиране на уранодобива в минно добивно предприятие "Септемврийци", с. Смоляновци, община Монтана и предвижда ли се депо за отпадъци в този район.


XI. Димитър Калчев, министър на държавната администрация ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно утвърждаването на областите като административно-териториални единици съгласно чл. 142-144 от Конституцията на Република България.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно реaлизацията на електронното правителство в България.
3. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно Националната програма за изграждане на капацитет в уменията за проекти и партньрство с Европейския съюз.


XII. Филиз Хюсменова, министър без портфейл ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно Проекта "Урбанизация и социално развитие на райони с преобладаващо малцинствено население".


XIII. Мирослав Севлиевски, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно позицията на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси за съвпадението между балансовата и пазарната стойност на електроразпределителните дружества.
2. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно приложимостта и разпространението на реактори ВВЕР и Тип КАНДУ в европейските страни.
3. Питане от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно добива на въглища в Бобовдолския басейн.
4. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно засекретяване на Решение на Министерския съвет.
5. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно защитата на интересите на гражданите и условията при които е осъществена приватизацията на "Електроразпределение" Плевен и предприетите мерки от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси за преодоляване на възникналото напрежение по натрупаните задължения от социално слаби слоеве на населението.
6. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно намаляване на електропотреблението през 2004 г.
7. Актуален въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно повишаване на цените на топлоенергията от "Топлофикация", Велико Търново от 1.02.2005 г.


XIV. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно активирано свлачище по пътя Варна - Златни пясъци.
2. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предотвратяване на последствията от свлачищните процеси в България.


XV. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно българското участие в проекта "Галилео".
2. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно извършени кадрови промени в "Български пощи" ЕАД.
3. Питане от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно политиката на Министерството на транспорта и съобщенията по управлението на външнотърговските дружества.
4. Питане от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно безопасността на полетите над Република България.

На основание чл. 78, ал. 1 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят Пламен Панайотов - на актуален въпрос от народния представител Панайот Ляков;
- министърът на вътрешните работи Георги Петканов - на актуален въпрос от народния представител Йордан Соколов;
- министърът на външните работи Соломон Паси - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Стела Банкова;
- министърът на образованието и науката Игор Дамянов - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Иван Николаев Иванов и на питане с писмен отговор от народния представител Александър Маринов;
- министърът на културата и туризма Нина Чилова - на 2 актуални въпроса с писмен отговор от народния представител Стойко Танков;
- министърът на здравеопазването Славчо Богоев - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Иван Иванов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски - на питане от народния представител Евгени Чачев, на 2 актуални въпроса с писмен отговор от народните представители Благой Димитров, и Теодора Константинова и на питане с писмен отговор от народния представител Димитър Дойчинов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на икономиката Милко Ковачев, министърът на правосъдието Антон Станков, и министърът по европейските въпроси Меглена Кунева.
Общ брой: 23 ( писмени: 19 , устни: 4 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 18
КБ: 3
ДПС: 0
СДС: 2
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Общ брой: 4 ( писмени: 4 , устни: 0 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 4
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Николай Свинаров, министър на отбраната:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ относно предоставяне на държавни гаранции по проекти за превъоръжаване и модернизация на българската армия (връчен на 08.04.2005).

Игор Дамянов, министър на образованието и науката:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно неправилно тълкуване на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (връчен на 08.04.2005).
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно допуснато нарушение на анонимността на писмения изпит при провеждане на конкурс за заемане на длъжността директор на СОУ "Георги Бенковски" - гр. Пазарджик (връчен на 08.04.2005).

Христина Христова, министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно масовите уволнения в общинската администрация в Опака (връчен на 08.04.2005).
Писмен отговор на питане на н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно реализацията на програмата "От социални помощи към заетост" (връчен на 08.04.2005).

Нихат Кабил, министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно ощетяване на наследниците на Димитър Кешишев от гр. Пазарджик при обезщетяването им със земеделски земи при плана за обезщетение на собствениците в община Пазарджик ( ДВ., бр. 16/18.02.2005 г.) (връчен на 08.04.2005).
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно получаване на обезщетение на реституирани имоти, които попадат под разпоредбите на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Мирослав Севлиевски, министър на енергетиката и енергийните ресурси:
Писмен отговор на питане на н.п. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ относно опис на новите обособени територии за разпределение на природен газ в Република България (връчен на 08.04.2005).

Николай Свинаров, министър на отбраната:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно референтна базова станция за GPS (връчен на 08.04.2005).

Георги Петканов, министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно преминаването на тежкотоварни цистерни с горива през центъра на кв. "Долно Езерово", гр. Бургас (връчен на 08.04.2005).
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно жестокото нападение над кмета на община Аврен - Красимир Тодоров (връчен на 08.04.2005).

Милен Велчев, министър на финансите:
Писмен отговор на питане на н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно съдбата на "Информационно обслужване" АД (връчен на 08.04.2005).

Нихат Кабил, министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно проект по програмата САПАРД за построяване на обходен път Ценово - Белцов - Бяла, Русенска област (връчен на 08.04.2005).

Игор Дамянов, министър на образованието и науката:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно Заповед № РД 09-773/19.09.2003 г. на министъра на образованието и науката за професионална квалификация на учители по безопасност на движението по пътищата (връчен на 08.04.2005).

Христина Христова, министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно дейността по одобряване на проекта за отпускане на средства от Социално инвестиционния фонд към Министерството на труда и социалната политика (връчен на 08.04.2005).

Славчо Богоев, министър на здравеопазването:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно договора на Националния център за управление на трансплантация "Бултрансплант" и фирма "Ost Development" (връчен на 08.04.2005).
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно едностранното решение на НЗОК за въвеждане на 8% отстъпка при търговията с безплатни или частично платени лекарства (връчен на 08.04.2005).
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ относно статута и дейността на Център за пред- и постоперативно наблюдение на деца, страдащи от чернодробна недостатъчност, базиран в СБАЛДБ - ЕАД "Княгиня Евдокия", София (връчен на 08.04.2005).
===
Николай Свинаров, министър на отбраната:
Устен отговор в заседанието на 08.04.2005 на питане на н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно изграждане на Национална информационна система за наблюдение, контрол и защита на морската ни граница.
Устен отговор в заседанието на 08.04.2005 на актуален въпрос на н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно статута на длъжността дежурен по областен и общински съвет за сигурност.
Устен отговор в заседанието на 08.04.2005 на актуален въпрос на н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно решение за закупуване на старо на многоцелева фрегата от Белгия.
Устен отговор в заседанието на 08.04.2005 на питане на н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ и НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ относно изявление на началника на Генералния щаб генерал Никола Колев, както и публикации в медиите, че са били провалени учения на военни подразделения по българското черноморско крайбрежие в Равда, за да не се нанесат щети на построените там хотели..
Устен отговор в заседанието на 08.04.2005 на актуален въпрос на н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно способността за обмен на разузнавателна информация в рамките на НАТО, поради няколко откази за достъп до конфиденциална информация на висши български военни.
Устен отговор в заседанието на 08.04.2005 на актуален въпрос на н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно доставка на очила за нощно виждане за контингента ни в Ирак.

Георги Петканов, министър на вътрешните работи:
Устен отговор в заседанието на 08.04.2005 на актуален въпрос на н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно кражба на старинни икони от Дивотински манастир "Света Тройца", находящ се в община Перник.

Форма за търсене
Ключова дума