Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
15/04/2005
I. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно нарушение на законността при погребението на застреляния Димитрий Минев - Димата Руснака.
2. Питане от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ и КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно двойните стандарти в политиката на Министерството на вътрешните работи и правителството при опазване на българските културно-исторически ценности.
3. Актуален въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно основанието за издаване на задграничен паспорт и валидността на същия на лицето Васил Кирилов Михайлов.
4. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ относно възможности на Министерството на вътрешните работи да увеличи полицейския щат в с. Мечка и евентуално откриване на полицейски участък, който да обслужва селата Мечка, Коиловци и Бръшляница.
5. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно политиката на правителството за противодействие на битовата престъпност.
6. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно пътно транспортно произшествие в град Силистра, причинено от Алев Ахмед - заместник кмет на община Силистра и съставения акт, съобразно Закона за движение по пътищата.
7. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно резултатите от извършените проверки от специализираните служби на МВР в Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", установените злоупотреби с ресурсите и мерките, предприети за преодоляване на корупционната среда.
8. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно "скритата престъпност" и отношението към полицията на жертвите на престъпление.
9. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно увеличаването на грабежите в страната.
10. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно действие на органите на Министерството на вътрешните работи за разкриване на производство на порнографски филми.


II. Игор Дамянов, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ относно уволнението на Красимир Коев - началник на Регионален инспекторат по образованието - гр. Силистра.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно Интернет образование в средните училища.
3. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно етапа, на който се намира подготовката по организацията и провеждането на националните зрелостни изпити през 2006 г..
4. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно политиката по обезпечаване на образованието по информатика и информационни технологии.
5. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно изпълнението на стратегията за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в образованието.
6. Питане от н.п. ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА относно нарушения при провеждането на третия час по физическо възпитание в училищата.
7. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за подобряване на организацията при провеждане на националните зрелостни изпити.


III. Христина Христова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ и РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно драстично редуциране на програмата "От социални помощи към заетост" през 2005 г. в общините.
2. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно фонд "Условия на труд".
3. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно правомерното прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания и правилника за неговото приложение.
4. Актуален въпрос от н.п. АТАНАСКА МИХАЙЛОВА ТЕНЕВА - ГАНЕВА относно изпълнението на Постановление на Министерския съвет № 63 от 11.04.1991 г. в Социално учебно-професионално заведение "Св. Георги" - гр. Пловдив.
5. Питане от н.п. ТОДОР КОСТОВ БОЯДЖИЕВ и АНДРЕЙ ЛАЗАРОВ ПАНТЕВ относно предложение за обявяване на 26 март - ден на Тракия - като официален празник на Република България.
6. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно отпускане на помощни средства на лица с неравностойно положение според Закона за интеграция на хора с увреждания.


IV. Славчо Богоев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ относно структурирането на Дирекция "Спешна медицинска помощ" към Министерството на здравеопазването.
2. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ относно осъществяване на неправомерна медицинска дейност в курортния комплекс "Слънчев бряг" през летния сезон на 2004 г.
3. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно отказана медицинска помощ на трима български граждани в тежко здравословно състояние.
4. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно отказа на Комисията по позитивен лекарствен списък за включване на препаратите Мерионал, Фостимон, Гонал Ф и Меногон.
5. Питане от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно мерките за борба със злоупотребата с упойващи вещества.
6. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ относно преобразуване на Националния център по хигиена, медицинска екология и храненето чрез сливането му с Националния център по обществено здраве в ново юридическо лице - "Национален център по опазване на общественото здраве".
7. Актуален въпрос от н.п. ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА относно откритите опасни консерви от хранителни продукти.
8. Актуален въпрос от н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ относно ограничаване свободния избор на пациента на специалист-психиатър.


V. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно предприетите мерки от Министерството на околната среда и водите за гарантиране екологичната безопасност на района и опазване здравето на населението след ликвидиране на уранодобива в минно добивно предприятие "Септемврийци", с. Смоляновци, община Монтана и предвижда ли се депо за отпадъци в този район.


VI. Димитър Калчев, министър на държавната администрация ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно утвърждаването на областите като административно-териториални единици съгласно чл. 142-144 от Конституцията на Република България.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно реaлизацията на електронното правителство в България.
3. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно Националната програма за изграждане на капацитет в уменията за проекти и партньрство с Европейския съюз.


VII. Филиз Хюсменова, министър без портфейл ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно Проекта "Урбанизация и социално развитие на райони с преобладаващо малцинствено население".


VIII. Мирослав Севлиевски, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно позицията на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси за съвпадението между балансовата и пазарната стойност на електроразпределителните дружества.
2. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно приложимостта и разпространението на реактори ВВЕР и Тип КАНДУ в европейските страни.
3. Питане от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно добива на въглища в Бобовдолския басейн.
4. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно засекретяване на Решение на Министерския съвет.
5. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно защитата на интересите на гражданите и условията при които е осъществена приватизацията на "Електроразпределение" Плевен и предприетите мерки от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси за преодоляване на възникналото напрежение по натрупаните задължения от социално слаби слоеве на населението.
6. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно намаляване на електропотреблението през 2004 г.
7. Актуален въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно повишаване на цените на топлоенергията от "Топлофикация", Велико Търново от 1.02.2005 г.


IX. Меглена Кунева, министър по европейските въпроси ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изявление на министъра по европейските въпроси относно присъединяването на България към Европейския съюз.


X. Пламен Панайотов, заместник министър-председател ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно дейността на Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерски съвет.


XI. Антон Станков, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно образуване и движение по следствено дело.
2. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно образуване и движение на предварително производство.


XII. Милко Ковачев, министър на икономиката ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ТАТЯНА ДОНЧЕВА ТОТЕВА относно продажба на фондовата борса на 796 180 броя акции на "Арсенал " АД.

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на вътрешните работи Георги Петканов - на актуален въпрос от народните представители Стойчо Кацаров и Елиана Масева и на актуален въпрос с писмен отговор от народните представители Стойчо Кацаров и Елиана Масева;
- министърът на икономиката Милко Ковачев - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Стойко Танков;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски - на 8 актуални въпроса с писмен отговор от народните представители Иван Николаев Иванов и Веселин Черкезов;
- министърът на финансите Милен Велчев - на питане от народните представители Димитър Йорданов и Иван Георгиев Иванов.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Николай Василев, министърът на финансите Милен Велчев, министърът на културата и туризма Нина Чилова, и министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски.
Поради заболяване в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на външните работи Соломон Паси и министърът на земеделието и горите Нихат Кабил.
Общ брой: 9 ( писмени: 8 , устни: 1 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 7
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 2
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Общ брой: 7 ( писмени: 2 , устни: 5 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 5
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 2
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Соломон Паси, министър на външните работи:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно отвличането на Слав Мунир Мезхер на 4 ноември 1999 г. от 113 детска градина - София.

Димитър Калчев, министър на държавната администрация:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ относно Постановление № 47/2004 г. на Министерски съвет за приемане на Единен класификатор на длъжностите в администрацията и на Наредба за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията.

Георги Петканов, министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно намесата на полицията при акция на гражданите във Велинград.

Христина Христова, министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно отпускане на целева помощ за отопление.

Славчо Богоев, министър на здравеопазването:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно методиката за субсидиране на Министерството на здравеопазването, в частта-постоянна компонента.

Димитър Калчев, министър на държавната администрация:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно Писмо № 02.19-78/04 от 28.02.2005 на министъра на държавната администрация.
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно създаване на Национален концесионен регистър.

Антон Станков, министър на правосъдието:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно разрешения за освобождавене от българско гражданство.

Игор Дамянов, министър на образованието и науката:
Писмен отговор на питане на н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно Заповед № РД-09-308/24.02.2005 г. за закриване на Националния институт по образование.
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ относно проведени конкурси за длъжността "Началник на Регионален инспекторат по образование" - гр. Велико Търново.

Христина Христова, министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно участие на Министерството на труда и социалната политика в благотворителни акции в края на 2004 г.

Славчо Богоев, министър на здравеопазването:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно незаконосъобразни действия на директора на РЗОК - Пазарджик.

Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на питане на н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно състоянието и перспективите по ликвидацията на екологичните последствия от рудодобивната и преработвателната дейност на открит рудник "МЕДЕТ", община Панагюрище, област Пазарджик.

Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно възстановяване на земеделски земи държавна собственост на наследниците.

Игор Дамянов, министър на образованието и науката:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно нарушение на Кодекса на труда в 9-та Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин" - София.


Георги Петканов, министър на вътрешните работи:
Устен отговор в заседанието на 15.04.2005 на актуален въпрос на н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно основанието за издаване на задграничен паспорт и валидността на същия на лицето Васил Кирилов Михайлов.
Устен отговор в заседанието на 15.04.2005 на актуален въпрос на н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ относно възможности на Министерството на вътрешните работи да увеличи полицейския щат в с. Мечка и евентуално откриване на полицейски участък, който да обслужва селата Мечка, Коиловци и Бръшляница.
Устен отговор в заседанието на 15.04.2005 на питане на н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ и КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно двойните стандарти в политиката на Министерството на вътрешните работи и правителството при опазване на българските културно-исторически ценности.
Устен отговор в заседанието на 15.04.2005 на питане на н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно политиката на правителството за противодействие на битовата престъпност.
Устен отговор в заседанието на 15.04.2005 на актуален въпрос на н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно резултатите от извършените проверки от специализираните служби на МВР в Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", установените злоупотреби с ресурсите и мерките, предприети за преодоляване на корупционната среда.
Устен отговор в заседанието на 15.04.2005 на актуален въпрос на н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно нарушение на законността при погребението на застреляния Димитрий Минев - Димата Руснака.
Устен отговор в заседанието на 15.04.2005 на питане на н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно "скритата престъпност" и отношението към полицията на жертвите на престъпление.
Устен отговор в заседанието на 15.04.2005 на актуален въпрос на н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно действие на органите на Министерството на вътрешните работи за разкриване на производство на порнографски филми.
Устен отговор в заседанието на 15.04.2005 на актуален въпрос на н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно увеличаването на грабежите в страната.

Христина Христова, министър на труда и социалната политика:
Устен отговор в заседанието на 15.04.2005 на питане на н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно фонд "Условия на труд".
Устен отговор в заседанието на 15.04.2005 на актуален въпрос на н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно отпускане на помощни средства на лица с неравностойно положение според Закона за интеграция на хора с увреждания.
Устен отговор в заседанието на 15.04.2005 на питане на н.п. ТОДОР КОСТОВ БОЯДЖИЕВ и АНДРЕЙ ЛАЗАРОВ ПАНТЕВ относно предложение за обявяване на 26 март - ден на Тракия - като официален празник на Република България.

Форма за търсене
Ключова дума