Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
22/04/2005
I. Нина Чилова, министър на културата и туризма ще отговори на:

1. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА И БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно политиката на Министерството на културата за стопанисване на сградния фонд.
2. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА и ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно политиката на Министерството на културата относно оперно - филхармоничните дружества.
3. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно концепцията за изграждане на "Супер Боровец".
4. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно осигуряване на средства в размер на 1 500 000 лв., необходими за възстановяване на изгорелия Драматичен театър "Боян Дановски" - град Перник.
5. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно политиката на Министерството на културата и туризма за опазване на фондовете на Националния исторически музей.
6. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ и ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно изявление на министър Нина Чилова в отворено писмо до държавните културни институти и медиите, че от 1 юни 2005 г. Министерство на културата и туризма увеличава с 20% заплатите на администрацията и художественотворческия персонал на държавни културни институти.


II. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно предприетите мерки от Министерството на околната среда и водите за гарантиране екологичната безопасност на района и опазване здравето на населението след ликвидиране на уранодобива в минно добивно предприятие "Септемврийци", с. Смоляновци, община Монтана и предвижда ли се депо за отпадъци в този район.


III. Димитър Калчев, министър на държавната администрация ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно утвърждаването на областите като административно-териториални единици съгласно чл. 142-144 от Конституцията на Република България.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно реaлизацията на електронното правителство в България.
3. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно Националната програма за изграждане на капацитет в уменията за проекти и партньрство с Европейския съюз.
4. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на правителството за осигуряване на софтуер, необходим за работата на държавната администрация.


IV. Филиз Хюсменова, министър без портфейл ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно Проекта "Урбанизация и социално развитие на райони с преобладаващо малцинствено население".


V. Мирослав Севлиевски, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно позицията на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси за съвпадението между балансовата и пазарната стойност на електроразпределителните дружества.
2. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно приложимостта и разпространението на реактори ВВЕР и Тип КАНДУ в европейските страни.
3. Питане от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно добива на въглища в Бобовдолския басейн.
4. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно засекретяване на Решение на Министерския съвет.
5. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно защитата на интересите на гражданите и условията при които е осъществена приватизацията на "Електроразпределение" Плевен и предприетите мерки от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси за преодоляване на възникналото напрежение по натрупаните задължения от социално слаби слоеве на населението.
6. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно намаляване на електропотреблението през 2004 г.


VI. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно активирано свлачище по пътя Варна - Златни пясъци.
2. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предотвратяване на последствията от свлачищните процеси в България.
3. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно подписаните анекси към договорите за изграждане на автомагистрала "Тракия" - лот 1 "Оризово - Стара Загора" и лот 5 - "Карнобат - Бургас".


VII. Пламен Панайотов, заместник министър-председател ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно дейността на Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерски съвет.


VIII. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно българското участие в проекта "Галилео".
2. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно извършени кадрови промени в "Български пощи" ЕАД.
3. Питане от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно политиката на Министерството на транспорта и съобщенията по управлението на външнотърговските дружества.
4. Питане от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно безопасността на полетите над Република България.
5. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно изпълнението на договорните условия по приватизацията на "ТЕКСТИЛМАШ" ЕАД - Габрово.


IX. Милко Ковачев, министър на икономиката ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ТАТЯНА ДОНЧЕВА ТОТЕВА относно продажба на фондовата борса на 796 180 броя акции на "Арсенал " АД.


X. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно пътно транспортно произшествие в град Силистра, причинено от Алев Ахмед - заместник кмет на община Силистра и съставения акт, съобразно Закона за движение по пътищата.
2. Актуален въпрос от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ и ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно участието на Главния секретар на Министерството на вътрешните работи в политическа дейност.


XI. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно липсата на политическа воля от страна на Министерство на финансите и българското правителство за спиране процесите на деградация на жилищния фонд и създаване на работещ механизъм за усъвършенстване на финансово-кредитната система за жилищния сектор в България.
2. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно сделката по замяна на външния дълг на България на стойност около 2 млрд. 200 млн. долара.
3. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно изразходване на бюджетните излишъци.
4. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно заемите от Световната банка за здравно-осигурителната система.
5. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно незаконосъобразно прекратяване служебното правоотношение на длъжността "Главен експерт" в сектор "Удостоверения" в отдел "Публични изпълнители" към Регионална Дирекция гр. Русе на Агенцията за държавни вземания на Татяна Иванова Иванова.
6. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно продажбата на миньорски жилища в Бобов дол от Агенцията за държавни вземания.
7. Актуален въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ и РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно осигуряване на средствата от държавния бюджет за обезпечаване дейността на "Напоителни системи" ЕАД.
8. Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ и ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно постановление № 279 на МС от 2004 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2004 г..
9. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ и ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно скъпото обслужване на външния дълг на Република България и финансовите загуби.
10. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКЕЗОВ относно критериите за разпределение по общини на средствата по т. 10 от приложението към чл. 1 от ПМС № 279 от 2004 г. за извършване на неотложни строително-ремонтни работи на местни и общински пътища и за подобряване на водоснабдяването.
11. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на финансите при отдаването на концесия на българските автомагистрали.
12. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно образуването на държавно дружество "Публични инвестиционни проекти" с капитал от 260 млн. лв..
13. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно регистрацията на пунктовете за дестилация на ракия.
14. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно противозаконното разпределение на квотата на сурова тръстикова захар по отношение на "Захарни заводи" АД - Горна Оряховица от Агенция "Митници".


XII. Антон Станков, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно образуване и движение по следствено дело.
2. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно образуване и движение на предварително производство.


XIII. Игор Дамянов, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ относно уволнението на Красимир Коев - началник на Регионален инспекторат по образованието - гр. Силистра.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно Интернет образование в средните училища.
3. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно етапа, на който се намира подготовката по организацията и провеждането на националните зрелостни изпити през 2006 г..
4. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно политиката по обезпечаване на образованието по информатика и информационни технологии.
5. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно изпълнението на стратегията за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в образованието.
6. Питане от н.п. ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА относно нарушения при провеждането на третия час по физическо възпитание в училищата.
7. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за подобряване на организацията при провеждане на националните зрелостни изпити.

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на отбраната Николай Свинаров - на актуален въпрос от народния представител Александър Паунов;
- министърът на икономиката Милко Ковачев - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Стойчо Кацаров;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски - на питане от народния представител Евгени Чачев и на питане с писмен отговор от народния представител Димитър Дойчинов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на здравеопазването Славчо Богоев, министърът на земеделието и горите Нихат Кабил, министърът на външните работи Соломон Паси, и министърът по европейските въпроси Меглена Кунева.
Общ брой: 18 ( писмени: 15 , устни: 3 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 10
КБ: 7
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 1
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Общ брой: 5 ( писмени: 5 , устни: 0 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 1
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 3
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Николай Свинаров, министър на отбраната:
Писмен отговор на питане на н.п. ПЕТЪР ИВАНОВ АГОВ относно внедряването в производството на "Щурмова карабина Бакалов".

Нина Чилова, министър на културата и туризма:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно статута на Бургаския регионален музей.
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно разпределението на държавната субсидия за народните читалища.

Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно неизплатено изравняващо плащане по програма "Външна подкрепа от Европейската общност" - програма Фар на Европейския съюз.
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството във връзка с възможността на новоприсъединените домакинства за закупуване на топлинна енергия.

Славчо Богоев, министър на здравеопазването:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно заплащането от Националната здравноосигурителна каса на терапевтичните процедури и лекарствените продукти за болестта детска церебрална парализа.

Димитър Калчев, министър на държавната администрация:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ относно избирането на фирмата - преброител за парламентарните избори.

Милко Ковачев, министър на икономиката:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно ликвидацията на "Слънчев бряг" АД.

Георги Петканов, министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ и ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно действията на българското правителство по случая с отвлечените български граждани Кепов и Лазов в Ирак.

Нихат Кабил, министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно възстановяване на земя по Закона собствеността и ползването на земеделските земи.

Мирослав Севлиевски, министър на енергетиката и енергийните ресурси:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно повишаване на цените на топлоенергията от "Топлофикация", Велико Търново от 1.02.2005 г.
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно изпълнение на бизнес-програмата на седемте Електроразпределителни предприятия за 2004 г.

Милен Велчев, министър на финансите:
Писмен отговор на питане на н.п. ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ и ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ относно бъдещото развитие на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол.

Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно приватизацията на "Изток" ЕООД, гр. Разлог.
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изграждане на подлез при с. Триводици, община Стамболийски.

Христина Христова, министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на питане на н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно съкращаване на общинските програми за заетост.
Писмен отговор на питане на н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ и РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно драстично редуциране на програмата "От социални помощи към заетост" през 2005 г. в общините.
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно правомерното прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания и правилника за неговото приложение.
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. АТАНАСКА МИХАЙЛОВА ТЕНЕВА - ГАНЕВА относно изпълнението на Постановление на Министерския съвет № 63 от 11.04.1991 г. в Социално учебно-професионално заведение "Св. Георги" - гр. Пловдив.

Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКЕЗОВ относно решаване на проблемите свързани със свлачищните процеси на територията на Смолянска област.
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКЕЗОВ относно хода на изпълнението на строителството на язовир "Пловдивци".
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКЕЗОВ относно хода на изпълнението на програмата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за подобряване на водоснабдяването и канализацията на територията на Смолянска област.
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изпълнение на чл. 31, ал. 1 и 2 на Закона за концесиите.
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно дублиращ път на участъка Калотина - Сливница от автомагистрала "Тракия".
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно рехабилитация на републиканските пътища за които се заплаща винетна такса.
Писмен отговор на питане на н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно политиката за развитие на дружествата от системата на ВиК.
Писмен отговор на питане на н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно перспективите за развитие на Пернишка област.
Писмен отговор на актуален въпрос на н.п. ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКЕЗОВ относно поредното неизпълнение на сроковете свързани с изграждането и въвеждането в действие на трите гранични пункта с Гърция - ГКПП "Рудозем-Ксанти", ГКПП "Гоце Делчев" - Драма" и ГКПП "Кърджали-Комотини".

Нина Чилова, министър на културата и туризма:
Устен отговор в заседанието на 22.04.2005 на актуален въпрос на н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно осигуряване на средства в размер на 1 500 000 лв., необходими за възстановяване на изгорелия Драматичен театър "Боян Дановски" - град Перник.
Устен отговор в заседанието на 22.04.2005 на питане на н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно политиката на Министерството на културата и туризма за опазване на фондовете на Националния исторически музей.
Устен отговор в заседанието на 22.04.2005 на питане на н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно концепцията за изграждане на "Супер Боровец".
Устен отговор в заседанието на 22.04.2005 на питане на н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА И БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно политиката на Министерството на културата за стопанисване на сградния фонд.
Устен отговор в заседанието на 22.04.2005 на актуален въпрос на н.п. СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ и ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно изявление на министър Нина Чилова в отворено писмо до държавните културни институти и медиите, че от 1 юни 2005 г. Министерство на културата и туризма увеличава с 20% заплатите на администрацията и художественотворческия персонал на държавни културни институти.
Устен отговор в заседанието на 22.04.2005 на питане на н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА и ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно политиката на Министерството на културата относно оперно - филхармоничните дружества.

Димитър Калчев, министър на държавната администрация:
Устен отговор в заседанието на 22.04.2005 на актуален въпрос на н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно Националната програма за изграждане на капацитет в уменията за проекти и партньрство с Европейския съюз.
Устен отговор в заседанието на 22.04.2005 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно реaлизацията на електронното правителство в България.
Устен отговор в заседанието на 22.04.2005 на питане на н.п. ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ относно утвърждаването на областите като административно-териториални единици съгласно чл. 142-144 от Конституцията на Република България.

Форма за търсене
Ключова дума