Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
14/10/2005
I. Сергей Станишев, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно разполагането на американски военни бази на българска територия.
2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно ежегодния Доклад за националната сигурност на Република България.
3. Питане от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ и ТОДОР НИКОЛОВ БАТИЛОВ относно политиката и дейността на правителството за опазване на природната среда и културно-историческото наследство по южното ни Черноморие.
4. Питане от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно отразяването на ценовия шок върху българските фирми и граждани.


II. Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно мерки за преодоляване щетите от наводненията.


III. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ, ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно мерки на Министерството на вътрешните работи за защита от посегателства на висши държавни служители.


IV. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА и ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно разходите за болничната помощ на НЗОК за 2004 г. и първото шестмесечие на 2005 г..
2. Питане от н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно политиката в сферата на здравеопазването по време на мандата на настоящето правителство.
3. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно повишената заболеваемост сред жителите на град Гълъбово, вследствие на влошената екологична обстановка.


V. Стефан Данаилов, Министър на културата ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и НИКОЛАЙ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ относно виждането на Министерството на културата за бъдещето на "Бояна филм".
2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ и ТОДОР НИКОЛОВ БАТИЛОВ относно строеж на "Аквапарк и делфинариум" на територията на национален резерват "Старинен Несебър".
3. Въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ, СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ и ХРИСТО БОЯНОВ ВЕЛИЧКОВ относно нефункционирането на Българския културно-информационен център в гр. Скопие, Република Македония.


VI. Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа ще отговори на:

1. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ относно броя на служебните автомобили във ведомствата и предприятията на бюджетна издръжка.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на
образованието и науката Даниел Вълчев - на въпрос от народния представител Евдокия Манева и на питане от народния представител Димитър Камбуров;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов - на въпрос от народния представител Стойко Танков и на 2 въпроса от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова - на въпрос от народните представители Петър Мръцков и Маргарита
Панева, и на питане от народния представител Донка Михайлова;
- министърът на транспорта Петър Мутафчиев - на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов ;
- министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров - на питане от народния представител Мартин Димитров и на въпрос с писмен отговор от народния представител Евдокия Манева;
- министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров - на 2 питания от народните представители Евдокия Манева, и Стела Банкова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на транспорта Петър Мутафчиев и министърът на земеделието и горите Нихат Кабил.
Общ брой: 14 ( писмени: 8 , устни: 6 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Общ брой: 13 ( писмени: 0 , устни: 13 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 4
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ относно разширяване и укрепване на капацитета на държавната администрация в сферата на противодействие на корупцията (връчен на 14.10.2005).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно резултати от проверка за нарушения в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (връчен на 14.10.2005).

Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно повреда в телевизионния ретранслатор - Белоградчик (връчен на 14.10.2005).

Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно инвестиции в община гр. Пловдив (връчен на 14.10.2005).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно проведени конкурси по проекта "Кадастър и имотна регистрация" (връчен на 14.10.2005).

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ относно доизграждане на физкултурен салон към ОУ "Паисий Хилендарски" (връчен на 14.10.2005).
Писмен отговор на въпрос на н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно критерии за разпределение на помощи на пострадалите от наводненията домакинства (връчен на 14.10.2005).
===
Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Устен отговор в заседанието на 14.10.2005 на питане на н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно отразяването на ценовия шок върху българските фирми и граждани.
Устен отговор в заседанието на 14.10.2005 на питане на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ и ТОДОР НИКОЛОВ БАТИЛОВ относно политиката и дейността на правителството за опазване на природната среда и културно-историческото наследство по южното ни Черноморие.
Устен отговор в заседанието на 14.10.2005 на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно ежегодния Доклад за националната сигурност на Република България.
Устен отговор в заседанието на 14.10.2005 на питане на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно разполагането на американски военни бази на българска територия.

Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии:
Устен отговор в заседанието на 14.10.2005 на въпрос на н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно мерки за преодоляване щетите от наводненията.

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Устен отговор в заседанието на 14.10.2005 на въпрос на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ, ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно мерки на Министерството на вътрешните работи за защита от посегателства на висши държавни служители.

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Устен отговор в заседанието на 14.10.2005 на питане на н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно политиката в сферата на здравеопазването по време на мандата на настоящето правителство.
Устен отговор в заседанието на 14.10.2005 на въпрос на н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА и ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно разходите за болничната помощ на НЗОК за 2004 г. и първото шестмесечие на 2005 г..
Устен отговор в заседанието на 14.10.2005 на питане на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно повишената заболеваемост сред жителите на град Гълъбово, вследствие на влошената екологична обстановка.

Стефан Данаилов, Министър на културата:
Устен отговор в заседанието на 14.10.2005 на питане на н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и НИКОЛАЙ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ относно виждането на Министерството на културата за бъдещето на "Бояна филм".
Устен отговор в заседанието на 14.10.2005 на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ и ТОДОР НИКОЛОВ БАТИЛОВ относно строеж на "Аквапарк и делфинариум" на територията на национален резерват "Старинен Несебър".
Устен отговор в заседанието на 14.10.2005 на въпрос на н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ, СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ и ХРИСТО БОЯНОВ ВЕЛИЧКОВ относно нефункционирането на Българския културно-информационен център в гр. Скопие, Република Македония.

Форма за търсене
Ключова дума