Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
21/10/2005
I. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно равносметка на предишния управленски мандат.
2. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно нарушаване на обществения ред от ученици от специалното училище "Св.Св. Кирил и Методий", с. Керека, област Габрово.
3. Въпрос от н.п. МАРГАРИТА СПАСОВА ПАНЕВА относно осигуряване на възможност за обучение на ученици и студенти от Западните покрайнини в учебни заведения на Република България.
4. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно предоставяне на училищни автобуси на община Свищов.


II. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно кражби, издевателства, побоища и изнасилвания от страна на самонастанили се цигани във вилна зона "Табакова чешма" в Плевен, както и в редица райони на града и селата в Плевенска област.


III. Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа ще отговори на:

1. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ относно броя на служебните автомобили във ведомствата и предприятията на бюджетна издръжка.


IV. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно обществена поръчка за повторна доставка на нов рентген за проверка на регистриран свръхбагаж на изграждащия се терминал на летище София.
2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари.
3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно експлоатацията на закупените 25 дизелови мотриси.
4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно практическата ликвидация на жп линията Червен бряг - Оряхово.


V. Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно стратегия на правителството по отношение на АЕЦ "Белене".


VI. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно изграждането и функционирането на молитвен дом на "Свидетелите на Йехова" в комплекс "Славейков" в гр. Бургас.
2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно транзитен обходен път на кв. Княжево.


VII. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно достъпа до екологична информация за площадките за балиране и съхраняване на битови отпадъци в София.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Сергей Станишев - на въпрос от народния представител Ваньо Шарков и на питане от народния представител Иван Костов;
- министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски - на въпрос от народния представител Ваньо Шарков;
- министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров - на въпрос от народния представител Станчо Тодоров и на питане от народния представител Мартин Димитров;
- министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров - на въпрос от народните представители Евдокия Манева и Антонела Понева;
- министърът на отбраната Веселин Близнаков - на 2 въпроса от народните представители Димитър Димитров и Георги Анастасов;
- министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова - на въпрос от народните представители Петър Мръцков и Маргарита Панева и на питане от народния представител Донка Михайлова.
На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Константин Димитров, се отлага отговорът на негово питане към заместник министър-председателя и министър на външните работи Ивайло Калфин.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на земеделието и горите Нихат Кабил.
Общ брой: 22 ( писмени: 10 , устни: 12 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 6
КБ: 5
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 2
Смесени: 0
Общ брой: 12 ( писмени: 0 , устни: 12 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 3
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно нарушения на Закона за обществените поръчки от Столична община (връчен на 21.10.2005).

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно гарантиране на по-лесен достъп до медицинска помощ и качествено и достъпно здравеопазване за всеки български гражданин (връчен на 21.10.2005).

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно финансовото състояние на БГА "Балкан" при започване на приватизационната процедура (връчен на 21.10.2005).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно необходими средства за възстановяване на нарушената експлоатационна пригодност на водостопанските системи (връчен на 21.10.2005).

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ относно провежданата социална и инвестиционна политика на Министерството на труда и социалната политика в селище "Качулка" (връчен на 21.10.2005).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно ремонт на пътя с. Галово - с. Остров, Врачанска област (връчен на 21.10.2005).
===
Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Устен отговор в заседанието на 21.10.2005 на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно нарушаване на обществения ред от ученици от специалното училище "Св.Св. Кирил и Методий", с. Керека, област Габрово.
Устен отговор в заседанието на 21.10.2005 на въпрос на н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно предоставяне на училищни автобуси на община Свищов.
Устен отговор в заседанието на 21.10.2005 на въпрос на н.п. МАРГАРИТА СПАСОВА ПАНЕВА относно осигуряване на възможност за обучение на ученици и студенти от Западните покрайнини в учебни заведения на Република България.
Устен отговор в заседанието на 21.10.2005 на питане на н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно равносметка на предишния управленски мандат.

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Устен отговор в заседанието на 21.10.2005 на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно кражби, издевателства, побоища и изнасилвания от страна на самонастанили се цигани във вилна зона "Табакова чешма" в Плевен, както и в редица райони на града и селата в Плевенска област.

Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа:
Устен отговор в заседанието на 21.10.2005 на питане на н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ относно броя на служебните автомобили във ведомствата и предприятията на бюджетна издръжка.

Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката:
Устен отговор в заседанието на 21.10.2005 на питане на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно стратегия на правителството по отношение на АЕЦ "Белене".

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Устен отговор в заседанието на 21.10.2005 на въпрос на н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно практическата ликвидация на жп линията Червен бряг - Оряхово.
Устен отговор в заседанието на 21.10.2005 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно експлоатацията на закупените 25 дизелови мотриси.
Устен отговор в заседанието на 21.10.2005 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари.
Устен отговор в заседанието на 21.10.2005 на въпрос на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно обществена поръчка за повторна доставка на нов рентген за проверка на регистриран свръхбагаж на изграждащия се терминал на летище София.

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Устен отговор в заседанието на 21.10.2005 на въпрос на н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно изграждането и функционирането на молитвен дом на "Свидетелите на Йехова" в комплекс "Славейков" в гр. Бургас.
Устен отговор в заседанието на 21.10.2005 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно транзитен обходен път на кв. Княжево.

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Устен отговор в заседанието на 21.10.2005 на питане на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно достъпа до екологична информация за площадките за балиране и съхраняване на битови отпадъци в София.

Форма за търсене
Ключова дума