Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
10/03/2006
Начало на парламентарния контрол - 9.00 часа

I. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА относно структурата и функциите на Националния център за отдих и спорт и взаимоотношенията й с УОС - ЕООД.
2. Въпрос от н.п. МАРГАРИТА СПАСОВА ПАНЕВА относно финансиране дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно стратегия за привеждане на училищната мрежа в съответствие с демографските, социалните и икономическите реалности в страната.
4. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно публикуваното в пресата становище на Министерството на образованието и науката за легализиране дипломите на 13 чуждестранни университета, които предлагат дистанционно образование на български граждани с посредничеството на български юридически лица.
5. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно опасността от закриване на 80-то оздравително училище "Васил Левски" в Банкя.


II. Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ХРИСТИНА ХРИСТОВА ВЕЛЧЕВА и ЙОРДАН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ относно действия на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи за компенсиране на щети при свлачища.


III. Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно подобряване на процедурите и критериите за подпомагане на картофопроизводителите от Държавен Фонд "Земеделие".
2. Въпрос от н.п. БОЙКО ИВАНОВ ВАТЕВ относно дейността на Държавно лесничейство гр. Първомай, област Пловдивска и съмненията за неправомерно разрешение за изсичане на гори.
3. Въпрос от н.п. ЕВТИМ КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ относно проблеми в ЕООД "Ст. Караджа" - с. Стражица, гр. Балчик.
4. Въпрос от н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА относно незаконосъобразно изсичане и продажба на гори.
5. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно причини за някои кадрови промени в Националния център за аграрни науки и липсата на Национална стратегия за развитието на науките в аграрния сектор.


IV. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно извършени нарушения по предоставяне на лицензия за ползване на тарифна квота захар.
2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЮРУКОВ относно регистрацията и отчета на моторни превозни средства.
3. Въпрос от н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно данни в архив на МВР за награждаване на лица за участие във възродителния процес в България.


V. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно тръжната процедура за строителството на автомагистрала "Люлин".
2. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно проверка на действията на областните управи, свързани с връщането на част от имотите на семейството на г-н Симеон Сакскобургготски.
3. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно предприемането на мерки за възстановяване на срутения в резултат на наводненията през месец август мост над река Марица на територията на град Стамболийски.
4. Питане от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно административен капацитет за усвояване на средства.
5. Питане от н.п. СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА АЛЕКСИЕВА относно Националната оперативна програма за регионално развитие.
6. Въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ МАЛИНОВ относно отдаване на концесия на 30 май т.г. с Решение № 516 на МС без търг или конкурс на 1416 дка земеделски земи, граничещи с Курортния комплекс Слънчев бряг на офшорната компания "Трансатлантик Фрейтърс, Инкорпорейтед".
7. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно осъществяване на незаконосъобразни преустройства и строително-монтажни дейности в жилищна сграда.
8. Въпрос от н.п. МАРГАРИТА СПАСОВА ПАНЕВА относно изпълнение на договор за изграждане на втора тръба на тунел Е-79 на територията на област Кюстендил.
9. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно реконструкция на път Е-79 в участъка Ботевград - Мездра.
10. Питане от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно отказ на Изпълнителната Агенция "Пътища" за обезщетяване на собственици на земи, отчуждени за изграждането на автомагистрала "Тракия".
11. Питане от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно водоснабдяването на гр. Пловдив и региона от каскада "Въча".


VI. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно въвеждане на електронни учебници в средното образование.
2. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно съдбата на предоставената безвъзмездно от Българска Народна Банка почивна станция, находяща се в с. Вонеща вода, община Велико Търново, на министерството на здравеопазването - за нуждите на националната система за Спешна медицинска помощ.
3. Питане от н.п. ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ относно възможността акушерската помощ да се финансира от държавния бюджет.
4. Въпрос от н.п. МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МУРДЖОВ относно трудности, пред които са поставени лечебните заведения за болнична помощ.
5. Питане от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ и ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ относно условията за сключване на договори мужду НЗОК и аптеките.
6. Питане от н.п. КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ и ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно включване на неправителствени орнитологични организации в противодействието срещу заплахата от птичи грип.
7. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно финансовото обезпечаване с остеосинтезни средства необходими за изпълнение на клинични пътеки № 227 и № 234.
8. Въпрос от н.п. НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ относно окомплектоване на Центъра за спешна медицинска помощ - гр. Перник.
9. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно необходимостта от преразглеждане на резултатите от търга за доставка на лекарства за лечение на хемофилия.


VII. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно преразпределение през бюджета и излишък през 2005 г. и 2006 г.
2. Въпрос от н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА относно опит на висш администратор да оказва натиск върху териториален директор на Национална агенция по приходите.


VIII. Веселин Близнаков, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Питане от н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно подготвяне и предоставяне на нова военна доктрина.
2. Въпрос от н.п. ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ относно замяна на три имота собственост на Министерството на отбраната, в гр. Сливен, с пет апартамента в гр. Ямбол.
3. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно възстановяването и модернизацията на вертолетите Ми-17 и Ми-24 за Българската армия.


IX. Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно мерки за подобряване на законодателството.
2. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно намеренията на министъра да въведе "административен борд".
3. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно въвеждане на Електронно правителство.


X. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно Наредбата по чл. 146, ал. 1 от Закона за движение по пътищата.
2. Питане от н.п. СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА АЛЕКСИЕВА относно Националната концепция за логистика.
3. Питане от н.п. ЙОРДАН МИРЧЕВ МИТЕВ относно Решението на Управителния съвет на НК "Железопътна инфраструктура" да прехвърли своите дялове във "ФАЕ - СОФИЯ" ООД и предложи на Общото събрание на дружеството да вземе решение за прехвърляне на дяловете на НК "Железопътна инфраструктура".
4. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно стратегията на правителството и на Министерството на транспорта за преодоляване изоставането в строителството на националната инфраструктура и план за действие на два от най-важните транспортни проекта за страната ни - летище "София" и ж.п. линията "Пловдив - Свиленград" след последните събития на летището и решението на ВАС за железопътния проект.
5. Питане от н.п. ЙОРДАН МИРЧЕВ МИТЕВ относно инвестиционната политика за модернизация на железопътната инфраструктура през 2006 г.
6. Питане от н.п. КОСТАДИН АЛЕКСАНДРОВ КОБАКОВ относно хармонизирането на българското законодателство в областта на автомобилния транспорт с това на Европейския съюз.
7. Въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно проблеми в организацията на техническите прегледи на МПС в обществения транспорт.
8. Питане от н.п. АПОСТОЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, в частта "таксиметрови превози" и обществения резонанс в периода от приемането му досега.
9. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно договорите за реконструкция на Летище София.


XI. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ТРИФОН ДИМИТРОВ МИТЕВ и ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МРЪЦКОВ относно поредното обгазяване на Стара Загора.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров - на въпрос от народния представител Ахмед Юсеин, на питане от народния представител Александър Радославов, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Константин Димитров;
- министърът на отбраната Веселин Близнаков - на въпрос с писмен отговор от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров - на въпрос от народния представител Любен Дилов.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Борислав Ноев към министъра на вътрешните работи Румен Петков;
- въпрос от народния представител Силвия Стойчева към министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министър-председателят на Република България Сергей Станишев, заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин, и министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова.
Общ брой: 34 ( писмени: 13 , устни: 21 )
По парламентарни групи
НДСВ: 4
ОДС: 5
КБ: 3
ДПС: 1
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 2
Смесени: 0
Общ брой: 21 ( писмени: 3 , устни: 18 )
По парламентарни групи
НДСВ: 4
ОДС: 7
КБ: 2
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 3
Смесени: 0
Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Писмен отговор на питане на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно обезщетяването на недвижимите и движими имущества на бежанци от Западна Тракия и Егейска Македония, послужили за погасяване на държавен дълг на България към Гърция (връчен на 10.03.2006).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ относно състоянието на пътната мрежа в страната (връчен на 10.03.2006).

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ относно неизплатени пари на ЕТ "Христо Коцинов-35" за труд и материали след извършени строително монтажни работи на Техникума по търговия и туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Петрич съгласно договор № 1/25.05.1999 г. (връчен на 10.03.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно среща с журналисти в гр. Априлци (връчен на 10.03.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно незаконосъобразно освобождаване на учител от VІІІ ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", гр. Габрово (връчен на 10.03.2006).

Веселин Близнаков, Министър на отбраната:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЮРУКОВ относно статута на военното летище в гр. Гоце Делчев (връчен на 10.03.2006).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно перспективи за изграждането на язовир Бяла, гр. Севлиево (връчен на 10.03.2006).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно изграждането на депо за ТБО в гр. Севлиево (връчен на 10.03.2006).

Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно нарастване на социалното напрежение в "Мина Черно море" - Бургас, след спирането на изкупуването на въглища от "Топлофикация - Сливен" (връчен на 10.03.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно счетоводната печалба на ІІІ и ІV блок на АЕЦ "Козлодуй" за 2005 г (връчен на 17.03.2006).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно измервания от поделенията на МОСВ на територията на Старозагорска област (връчен на 10.03.2006).

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно ползване на средства от програми за професионално образование и квалификация (връчен на 10.03.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно трудовото възнаграждение на лица включени в програмата "Помощ при пенсиониране" (връчен на 10.03.2006).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно подготовка на проекти за финансиране по програма САПАРД (връчен на 10.03.2006).

Веселин Близнаков, Министър на отбраната:
Писмен отговор на питане на н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно обекти незавършено строителство, собственост на Министерството на отбраната (връчен на 10.03.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно фирми, извършващи дейност на военния полигон Змейово, Старозагорска област (връчен на 10.03.2006).
===
Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Устен отговор в заседанието на 10.03.2006 на въпрос на н.п. МАРГАРИТА СПАСОВА ПАНЕВА относно финансиране дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Устен отговор в заседанието на 10.03.2006 на въпрос на н.п. МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА относно структурата и функциите на Националния център за отдих и спорт и взаимоотношенията й с УОС - ЕООД.
Устен отговор в заседанието на 10.03.2006 на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно опасността от закриване на 80-то оздравително училище "Васил Левски" в Банкя.
Устен отговор в заседанието на 10.03.2006 на въпрос на н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно стратегия за привеждане на училищната мрежа в съответствие с демографските, социалните и икономическите реалности в страната.
Устен отговор в заседанието на 10.03.2006 на въпрос на н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно публикуваното в пресата становище на Министерството на образованието и науката за легализиране дипломите на 13 чуждестранни университета, които предлагат дистанционно образование на български граждани с посредничеството на български юридически лица.

Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии:
Устен отговор в заседанието на 10.03.2006 на въпрос на н.п. ХРИСТИНА ХРИСТОВА ВЕЛЧЕВА и ЙОРДАН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ относно действия на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи за компенсиране на щети при свлачища.

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Устен отговор в заседанието на 10.03.2006 на въпрос на н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно данни в архив на МВР за награждаване на лица за участие във възродителния процес в България.
Устен отговор в заседанието на 10.03.2006 на въпрос на н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно извършени нарушения по предоставяне на лицензия за ползване на тарифна квота захар.
Устен отговор в заседанието на 10.03.2006 на въпрос на н.п. ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЮРУКОВ относно регистрацията и отчета на моторни превозни средства.

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Устен отговор в заседанието на 10.03.2006 на питане на н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно водоснабдяването на гр. Пловдив и региона от каскада "Въча".
Устен отговор в заседанието на 10.03.2006 на въпрос на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно проверка на действията на областните управи, свързани с връщането на част от имотите на семейството на г-н Симеон Сакскобургготски.
Устен отговор в заседанието на 10.03.2006 на въпрос на н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно предприемането на мерки за възстановяване на срутения в резултат на наводненията през месец август мост над река Марица на територията на град Стамболийски.
Устен отговор в заседанието на 10.03.2006 на питане на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно административен капацитет за усвояване на средства.
Устен отговор в заседанието на 10.03.2006 на въпрос на н.п. СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ МАЛИНОВ относно отдаване на концесия на 30 май т.г. с Решение № 516 на МС без търг или конкурс на 1416 дка земеделски земи, граничещи с Курортния комплекс Слънчев бряг на офшорната компания "Трансатлантик Фрейтърс, Инкорпорейтед".
Устен отговор в заседанието на 10.03.2006 на питане на н.п. СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА АЛЕКСИЕВА относно Националната оперативна програма за регионално развитие.
Устен отговор в заседанието на 10.03.2006 на въпрос на н.п. МАРГАРИТА СПАСОВА ПАНЕВА относно изпълнение на договор за изграждане на втора тръба на тунел Е-79 на територията на област Кюстендил.
Устен отговор в заседанието на 10.03.2006 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно реконструкция на път Е-79 в участъка Ботевград - Мездра.
Устен отговор в заседанието на 10.03.2006 на въпрос на н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно осъществяване на незаконосъобразни преустройства и строително-монтажни дейности в жилищна сграда.
Устен отговор в заседанието на 10.03.2006 на питане на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно отказ на Изпълнителната Агенция "Пътища" за обезщетяване на собственици на земи, отчуждени за изграждането на автомагистрала "Тракия".
Устен отговор в заседанието на 10.03.2006 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно тръжната процедура за строителството на автомагистрала "Люлин".

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Устен отговор в заседанието на 10.03.2006 на въпрос на н.п. БОЙКО ИВАНОВ ВАТЕВ относно дейността на Държавно лесничейство гр. Първомай, област Пловдивска и съмненията за неправомерно разрешение за изсичане на гори.
Устен отговор в заседанието на 10.03.2006 на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно подобряване на процедурите и критериите за подпомагане на картофопроизводителите от Държавен Фонд "Земеделие".
Устен отговор в заседанието на 10.03.2006 на въпрос на н.п. ЕВТИМ КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ относно проблеми в ЕООД "Ст. Караджа" - с. Стражица, гр. Балчик.
Устен отговор в заседанието на 10.03.2006 на въпрос на н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно причини за някои кадрови промени в Националния център за аграрни науки и липсата на Национална стратегия за развитието на науките в аграрния сектор.
Устен отговор в заседанието на 10.03.2006 на въпрос на н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА относно незаконосъобразно изсичане и продажба на гори.

Форма за търсене
Ключова дума