Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
26/05/2006
I. Сергей Станишев, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно стратегия за изграждане на транспортната инфраструктура на България и решението на правителството за създаването на фонд "Републиканска пътна инфраструктура".


II. Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ ПРАМАТАРСКИ относно напредъка на България за членството и в Европейския съюз.


III. Меглена Кунева, Министър по европейските въпроси ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно изпълнение на препоръката на Европейската Комисия по глава "Правосъдие и вътрешни работи".


IV. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ТРИФОН ДИМИТРОВ МИТЕВ и ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МРЪЦКОВ относно поредното обгазяване на Стара Загора.
2. Въпрос от н.п. ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ ДИЛОВ относно фактическата неизпълнимост на Решение на Министерски съвет № 883 от 18 ноември 2005 г.
3. Въпрос от н.п. ИВАН ПЕТКОВ ДАКОВ относно прекратяване на финансирането на Държавно-дренажна канализационна система гр. Мизия.
4. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно заплахата от унищожаване на Иракли - потенциална защитена зона от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.
5. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно политиката на Министерство на околната среда и водите за опазване на Кресненския пролом.
6. Въпрос от н.п. БОЙКО ИВАНОВ ВАТЕВ относно работата на РИОСВ - град Пазарджик.
7. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно депониране на забранени отпадъци в страната.
8. Въпрос от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно процедурата за приемане на ДОВОС за изграждане на мини ВЕЦ "Земен" на р. Струма в землищата на с. Ръждавица и с. Полска Скакавица, община Кюстендил, в непосредствена близост до Скакавски водопад.


V. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА ИВАЙЛОВА ДИМИТРОВА относно неприемане на молби от дирекции "Социално подпомагане" в страната на членове на семейства на хора с увреждания, кандидатстващи за програмата "Личен асистент".


VI. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно стратегия на Министерството на здравеопазването за решаване на проблема със здравно неосигурените български граждани.
2. Питане от н.п. БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ и ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ относно ресурсната и нормативната обезпеченост на здравната реформа при извършване на трансплантации на органи, тъкани и клетки.


VII. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-МОЗЕР относно отношението на изпълнителната власт към процедурите за одобрение на внесения Законопроект за одобряване и прилагане на Общия устройствен план на Столична община.
2. Въпрос от н.п. КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ относно продължаващото строителство в имот № 1533, община Балчик, без извършването на необходимите укрепителни работи за локално свлачище.
3. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ и СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за организиране и противодействие на безконтролното застрояване в паркове, зелени площи и междублоковите пространства в големите градове.
4. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно промени в програмата на българското правителство и Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изграждане и въвеждане в експлоатация на граничните връзки между България и Гърция.
5. Питане от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно продължаване на изграждането на автомагистрала "Хемус" и подобряване на връзките на гр. Плевен със столицата.
6. Въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно затваряне на пътни участъци и отклоняване на автомобилното движение по обходни маршрути.


VIII. Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно рентабилността на Националния институт за изследване на вино и спиртни напитки.
2. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно изпълнението на енергийната стратегия на Република България.
3. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно капацитет за използване на европейските фондове.


IX. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изплащане на трудовите възнаграждения на служителите в "Български държавни железници".
2. Въпрос от н.п. НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ относно ремонт на жп гари на територията на област Перник.
3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изпълнение на Закона за автомобилните превози.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на образованието и науката Даниел Вълчев - на питане от народния представител Атанас Атанасов;
- министърът на земеделието и горите Нихат Кабил - на въпрос от народния представител Константин Димитров и на питане от народния представител Евгени Чачев;
- министърът на финансите Пламен Орешарски - на питане от народните представители Иван Колчаков, Мартин Димитров и Ясен Попвасилев;
- министърът на културата Стефан Данаилов - на въпрос от народния представител Бойко Ватев.
На основание чл. 78, ал. 4 и чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
-питане от народния представител Николай Камов към министър-председателя на Република България Сергей Станишев;
- въпрос от народния представител Мария Капон към министъра на вътрешните работи Румен Петков;
- питане от народния представител Мария Капон към министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров;
- въпрос от народния представител Мария Капон към министъра по европейските въпроси Меглена Кунева;
- питане от народния представител Марина Дикова към министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова;
-въпрос от народния представител Надежда Михайлова към министъра на вътрешните работи Румен Петков;
- питане от народния представител Димитър Димитров към министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров;
- питане от народните представители Росица Янакиева и Ненко Темелков към министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на правосъдието Георги Петканов.
Форма за търсене
Ключова дума