Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
09/06/2006
I. Сергей Станишев, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ относно Национален план за развитие на Република България за периода 2007 - 2013г..
2. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно удължаване споразумението с Международния валутен фонд.
3. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ относно обгазяване на град Стара Загора и изпълнение на Решение на Народното събрание от 2 септември 2005 г.


II. Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ ПРАМАТАРСКИ относно напредъка на България за членството и в Европейския съюз.
2. Въпрос от н.п. КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ относно срещите на министъра на външните работи и заместник министър-председател на Република Турция г-н Абдуллах Гюл с представетели на изпълнителната и местната власт.
3. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно отказа на българското посолство в Атина да съдейства за организацията на културния проект "Най-дълго хоро".


III. Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВТИМ КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ относно неизплатени финансови средства за изработка и монтаж на дървени сглобяеми къщи след наводненията в община Елин Пелин - 2005 г.


IV. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-МОЗЕР относно отношението на изпълнителната власт към процедурите за одобрение на внесения Законопроект за одобряване и прилагане на Общия устройствен план на Столична община.
2. Питане от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно продължаване на изграждането на автомагистрала "Хемус" и подобряване на връзките на гр. Плевен със столицата.
3. Въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно затваряне на пътни участъци и отклоняване на автомобилното движение по обходни маршрути.
4. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно предоставянето на сграда за централа на политическа партия "Атака".


V. Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ относно замяна на собствена земеделска земя по реда на чл. 36, ал. 1 и 3 от ППЗСПЗЗ.
2. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно проблеми с отоплението на сградата на Професионална гимназия по хранителни технологии и техника - гр. Пловдив.


VI. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА относно прилагането на Закона за защита срещу домашното насилие.
2. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА ИВАЙЛОВА ДИМИТРОВА относно неприемане на молби от дирекции "Социално подпомагане" в страната на членове на семейства на хора с увреждания, кандидатстващи за програмата "Личен асистент".


VII. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно стратегия на Министерството на здравеопазването за решаване на проблема със здравно неосигурените български граждани.
2. Питане от н.п. БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ и ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ относно ресурсната и нормативната обезпеченост на здравната реформа при извършване на трансплантации на органи, тъкани и клетки.


VIII. Меглена Кунева, Министър по европейските въпроси ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно изпълнение на препоръката на Европейската Комисия по глава Правосъдие и вътрешни работи.
2. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно вътрешен мониторинг по изпълнение на критериите за присъединяване към Европейския съюз.


IX. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НАДЕЖДА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА относно ефективността в работата на МВР по разкриването на тежки престъпления.
2. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно мониторинг за конвенционалната престъпност в България.
3. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ и СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно актуалното състояние на процеса на пререгистрация на МПС след приключване на крайния срок и политиката на Министерството на вътрешните работи за решаване на проблемите, свързани с въпросната пререгистрация.
4. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно извършена провокация на организирана група граждани на 4.06.2006 г. в гр. Пещера на митинг на ПП "Атака".
5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ относно разследването на двойното убийство на сестри Белнейски.
6. Въпрос от н.п. МАРГАРИТА СПАСОВА ПАНЕВА и МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно предприети действия във връзка със сигнал за наличие на организирана престъпност на територията на община Дупница.
7. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР КИНОВ СТОЯНОВ относно бомбения атентат срещу офиса на ПП "Атака" в гр. Варна.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на образованието и науката Даниел Вълчев - на въпрос от народния представител Филиз Хюсменова;
- министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров - на въпрос с писмен отговор от народния представител Иван Николаев Иванов и на питане с писмен отговор от народния представител Мария Капон;
- министърът на финансите Пламен Орешарски - на въпрос от народния представител Евгений Жеков и на въпрос с писмен отговор от същия народен представител;
- министърът на отбраната Веселин Близнаков - на въпрос с писмен отговор от народния представител Евгений Жеков;
- министърът на правосъдието Георги Петканов - на въпрос от народния представител Станислав Станилов;
- министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров - на въпрос с писмен отговор от народния представител Евдокия Манева и на питане с писмен отговор от народния представител Мария Капон;
На основание чл. 78, ал. 4 и чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- питане от народния представител Евгени Чачев към министър-председателя на Република България Сергей Станишев;
- питане от народния представител Евгени Чачев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов;
- питане от народния представител Евгени Чачев към министъра на земеделието и горите Нихат Кабил;
- въпрос от народния представител Нено Димов към министъра на земеделието и горите Нихат Кабил.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров, и министърът на транспорта Петър Мутафчиев.
Общ брой: 16 ( писмени: 2 , устни: 14 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 1
КБ: 3
ДПС: 3
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Общ брой: 6 ( писмени: 0 , устни: 6 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 3
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 2
Смесени: 0
Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно критики в Доклада на Европейската комисия от 16 май 2006 г (връчен на 09.06.2006).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно финансиране на изграждането на горски пътища (връчен на 09.06.2006).

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно резултатът от проверка след Заповед на министъра на образованието и науката № РД 091540 от 11.10.2004 г (връчен на 09.06.2006).
Писмен отговор на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно отчет на Министъра на образованието и науката за изпълнението на Националния план за действие по изпълнение на Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (връчен на 09.06.2006).
Писмен отговор на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно състоянието на училищните тоалетни в страната (връчен на 09.06.2006).

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно незаконосъобразни действия по време на полицейска акция в гр. Пловдив срещу членовете на нумизматично дружество "Филипопол" (връчен на 09.06.2006).

Веселин Близнаков, Министър на отбраната:
Писмен отговор на въпрос на н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ относно безвъзмездно придобиване от община Балчик на военни недвижими имоти с отпаднало предназначение (връчен на 09.06.2006).

Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката:
Писмен отговор на питане на н.п. ЙОВКО ХРИСТОВ ЙОВКОВ относно ЕООД"Добромирка" - с. Добромирка, община Севлиево (връчен на 09.06.2006).

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно отдаване на концесия на пристанищни терминали (връчен на 09.06.2006).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно реконструкция на второкласен път ІІ-11 в участъка с. Милковица-Сомовит, Плевенска област (връчен на 09.06.2006).
Писмен отговор на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно изпълнение на втория етап на проект "Построяване на 284 жилища и прилежаща инфраструктура за ромското население в Столипиново и Шекер Махала - Пловдив" (връчен на 09.06.2006).
Писмен отговор на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно изпълнение на Европейската конвенция за ландшафта в региона на Западните и Източните Родопи (връчен на 09.06.2006).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ТРИФОН ДИМИТРОВ МИТЕВ и ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МРЪЦКОВ относно поредното обгазяване на Стара Загора (връчен на 09.06.2006).
Писмен отговор на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно изпълнение на Европейската конвенция за ландшафта в региона на Западните и Източните Родопи (връчен на 09.06.2006).
Писмен отговор на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно мерки на Министерството на околната среда и водите за опазване на Поморийското Езеро (връчен на 09.06.2006).
Писмен отговор на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно обявяването на Западните Родопи за природен парк (връчен на 09.06.2006).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ относно законовото уреждане на дейността на кредитните кооперации (връчен на 09.06.2006).

Георги Петканов, Министър на правосъдието:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА и ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно спазване на законовите срокове за движение на делата (връчен на 09.06.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно движението на следствено дело 151/2004 г (връчен на 09.06.2006).

Стефан Данаилов, Министър на културата:
Писмен отговор на питане на н.п. НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ, РОСИЦА ЙОРДАНОВА ЯНАКИЕВА-КОСТАДИНОВА относно спасяването на ценни исторически паметници в област Перник (връчен на 09.06.2006).

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно изпълнението на Национална програма за профилактика на наследствените болести, прдеразположения и вродени аномалии в Република България за периода 2000-2005 г (връчен на 09.06.2006).
===
Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Устен отговор в заседанието на 09.06.2006 на питане на н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ относно Национален план за развитие на Република България за периода 2007 - 2013г..
Устен отговор в заседанието на 09.06.2006 на въпрос на н.п. ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ относно обгазяване на град Стара Загора и изпълнение на Решение на Народното събрание от 2 септември 2005 г.
Устен отговор в заседанието на 09.06.2006 на питане на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно удължаване споразумението с Международния валутен фонд.

Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Устен отговор в заседанието на 09.06.2006 на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно отказа на българското посолство в Атина да съдейства за организацията на културния проект "Най-дълго хоро".
Устен отговор в заседанието на 09.06.2006 на въпрос на н.п. КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ относно срещите на министъра на външните работи и заместник министър-председател на Република Турция г-н Абдуллах Гюл с представетели на изпълнителната и местната власт.
Устен отговор в заседанието на 09.06.2006 на въпрос на н.п. АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ ПРАМАТАРСКИ относно напредъка на България за членството и в Европейския съюз.

Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии:
Устен отговор в заседанието на 09.06.2006 на питане на н.п. ЕВТИМ КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ относно неизплатени финансови средства за изработка и монтаж на дървени сглобяеми къщи след наводненията в община Елин Пелин - 2005 г.

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Устен отговор в заседанието на 09.06.2006 на въпрос на н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно затваряне на пътни участъци и отклоняване на автомобилното движение по обходни маршрути.
Устен отговор в заседанието на 09.06.2006 на въпрос на н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно предоставянето на сграда за централа на политическа партия "Атака".
Устен отговор в заседанието на 09.06.2006 на въпрос на н.п. АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-МОЗЕР относно отношението на изпълнителната власт към процедурите за одобрение на внесения Законопроект за одобряване и прилагане на Общия устройствен план на Столична община.

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Устен отговор в заседанието на 09.06.2006 на въпрос на н.п. КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ относно замяна на собствена земеделска земя по реда на чл. 36, ал. 1 и 3 от ППЗСПЗЗ.
Устен отговор в заседанието на 09.06.2006 на въпрос на н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно проблеми с отоплението на сградата на Професионална гимназия по хранителни технологии и техника - гр. Пловдив.

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Устен отговор в заседанието на 09.06.2006 на въпрос на н.п. ДЕНИЦА ИВАЙЛОВА ДИМИТРОВА относно неприемане на молби от дирекции "Социално подпомагане" в страната на членове на семейства на хора с увреждания, кандидатстващи за програмата "Личен асистент".

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Устен отговор в заседанието на 09.06.2006 на питане на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно стратегия на Министерството на здравеопазването за решаване на проблема със здравно неосигурените български граждани.


Форма за търсене
Ключова дума