Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
29/09/2006
Начало - 9.00 часа

I. Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯСЕН СТОЯНОВ ПЕНЧЕВ относно чистотата на радио- и телевизионния ефир на българското Черноморие.
2. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно отмяната на така нареченото първо стъпало за цената на електроенергията.
3. Въпрос от н.п. МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МУРДЖОВ относно оказване на съдействие на български граждани в чужбина за завръщане в Република България.


II. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА относно трудовите възнаграждения на помощно обслужващия персонал в учебните заведения.
2. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно изпълнението на разпоредбите на Наредба № 5 от 15.05.2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала за учебната 2006-2007 година.


III. Георги Петканов, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно движението по следствено дело № 00234/2001 г. срещу Бриго Никифоров Аспарухов.


IV. Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно мерките на Министреството на държавната администрация и административната реформа за спазване на Закона за държавния служител, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, Устройствения правилник на Министерството на държавната администрация във връзка с предстоящата кампания за избор на президент на Република България.


V. Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно финансиране на дейностите, предшестващи довършване строителството на АЕЦ "Белене".
2. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно намеренията на Министерството на икономиката и енергетиката за приватизация на "Топлофикация" - София.
3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно търг за извършване на енергийни обследвания.
4. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно акредитацията на фирмите за сертифициране на сгради и /или обследване за енергийна ефективност.


VI. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно мерките срещу намаляването на шума при излитане и кацане на самолетите на летище Варна.
2. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно действията на изпълнителния директор на БДЖ.


VII. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ТОДОР МИХАЙЛОВ КУМЧЕВ относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на доставката на нови апарати за хемодиализа.
2. Питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ, ХРИСТИНА ХРИСТОВА ВЕЛЧЕВА, НИКОЛАЙ АВРАМОВ СВИНАРОВ относно лечението на хроничния вирусен хепатит в България.


VIII. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно неправомерно откриване на процедура за издаване на разрешително за водоползване на воден обект р. Голяма река в землището на гр. Берковица, област Монтана, с цел производството на електроенергия чрез МВЕЦ.


IX. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на Министерството на финансите за ограничаване на растежа на брутния външен дълг.
2. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно критериите за финансиране на проекти със средства от Европейския съюз и акредитация на съответните институции.


X. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на Министерството на вътрешните работи за ограничаване и предотвратяване разпространението на незаконно притежавани оръжия.
2. Питане от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно въвеждането на нова структура и щатове в Министерството на вътрешните работи.
3. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно бездействието на компютърната система за изработване на актуални портрети на изчезнали деца.
4. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно неправомерно вдигане на лек автомобил собственост на инвалид.
5. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно разбиването на паметника на Хаджи Димитър в София.
6. Въпрос от н.п. ВАНЬО СТЕФАНОВ ХЪРКОВ относно изясняване на личността на служител от МВР, разпитвал пострадалата при катастрофа в гр. Бургас.

На основание чл. 78, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин - на въпрос с писмен отговор от народния представител Атанас Атанасов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов - на въпрос от народния представител Евдокия Манева;
- министърът на земеделието и горите Нихат Кабил - на въпрос от народния представител Станислав Станилов.
Поради предварително договорени външнополитически срещи и инициативи, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министър-председателят на Република България Сергей Станишев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът по европейските въпроси Меглена Кунева.
Общ брой: 28 ( писмени: 13 , устни: 15 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 5
КБ: 2
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 4
Смесени: 0
Общ брой: 9 ( писмени: 2 , устни: 7 )
По парламентарни групи
НДСВ: 2
ОДС: 2
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно нарушение на служебните задължения, извършено от изпълнителния директор на "В и К" ЕООД - Благоевград (връчен на 29.09.2006).

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно отношението на полицаи от Пазарджик към Никола Николов (връчен на 29.09.2006).

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно изплащане на обезщетения по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (връчен на 29.09.2006).

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно оставката на Йордан Симов, специалист в ДЕИМС (връчен на 29.09.2006).

Георги Петканов, Министър на правосъдието:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно изпълнението на чл. 10б от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката (връчен на 29.09.2006).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно възстановяване на собственост на земеделска земя в землището на с. Ямна, Софийска област (връчен на 29.09.2006).
Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВотносно реализиран митнически внос на огнестрелно оръжие и боеприпаси за изпитания на полигона "Змеево", Стара Загора -отговора е сектетен и се намира в Регистратурата на национална класифицирана информация на Народното събрание - входящ регистрационен № 1- І - 107 от 25.09.2006 г.
===
Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Устен отговор в заседанието на 29.09.2006 на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно отмяната на така нареченото първо стъпало за цената на електроенергията.
Устен отговор в заседанието на 29.09.2006 на въпрос на н.п. МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МУРДЖОВ относно оказване на съдействие на български граждани в чужбина за завръщане в Република България.
Устен отговор в заседанието на 29.09.2006 на питане на н.п. ЯСЕН СТОЯНОВ ПЕНЧЕВ относно чистотата на радио- и телевизионния ефир на българското Черноморие.

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Устен отговор в заседанието на 29.09.2006 на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно изпълнението на разпоредбите на Наредба № 5 от 15.05.2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала за учебната 2006-2007 година.
Устен отговор в заседанието на 29.09.2006 на въпрос на н.п. МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА относно трудовите възнаграждения на помощно обслужващия персонал в учебните заведения.

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Устен отговор в заседанието на 29.09.2006 на питане на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на Министерството на финансите за ограничаване на растежа на брутния външен дълг.
Устен отговор в заседанието на 29.09.2006 на питане на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно критериите за финансиране на проекти със средства от Европейския съюз и акредитация на съответните институции.

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Устен отговор в заседанието на 29.09.2006 на питане на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на Министерството на вътрешните работи за ограничаване и предотвратяване разпространението на незаконно притежавани оръжия.
Устен отговор в заседанието на 29.09.2006 на въпрос на н.п. ВАНЬО СТЕФАНОВ ХЪРКОВ относно изясняване на личността на служител от МВР, разпитвал пострадалата при катастрофа в гр. Бургас.
Устен отговор в заседанието на 29.09.2006 на питане на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно въвеждането на нова структура и щатове в Министерството на вътрешните работи.
Устен отговор в заседанието на 29.09.2006 на въпрос на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно неправомерно вдигане на лек автомобил собственост на инвалид.
Устен отговор в заседанието на 29.09.2006 на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно разбиването на паметника на Хаджи Димитър в София.

Георги Петканов, Министър на правосъдието:
Устен отговор в заседанието на 29.09.2006 на въпрос на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно движението по следствено дело № 00234/2001 г. срещу Бриго Никифоров Аспарухов.

Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа:
Устен отговор в заседанието на 29.09.2006 на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно мерките на Министреството на държавната администрация и административната реформа за спазване на Закона за държавния служител, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, Устройствения правилник на Министерството на държавната администрация във връзка с предстоящата кампания за избор на президент на Република България.

Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката:
Устен отговор в заседанието на 29.09.2006 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно финансиране на дейностите, предшестващи довършване строителството на АЕЦ "Белене".
Устен отговор в заседанието на 29.09.2006 на въпрос на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно намеренията на Министерството на икономиката и енергетиката за приватизация на "Топлофикациа" - София.
Устен отговор в заседанието на 29.09.2006 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно акредитацията на фирмите за сертифициране на сгради и /или обследване за енергийна ефективност.
Устен отговор в заседанието на 29.09.2006 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно търг за извършване на енергийни обследвания.

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Устен отговор в заседанието на 29.09.2006 на въпрос на н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно мерките срещу намаляването на шума при излитане и кацане на самолетите на летище Варна.
Устен отговор в заседанието на 29.09.2006 на въпрос на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно действията на изпълнителния директор на БДЖ.

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Устен отговор в заседанието на 29.09.2006 на въпрос на н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно неправомерно откриване на процедура за издаване на разрешително за водоползване на воден обект р. Голяма река в землището на гр. Берковица, област Монтана, с цел производството на електроенергия чрез МВЕЦ.

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Устен отговор в заседанието на 29.09.2006 на въпрос на н.п. ТОДОР МИХАЙЛОВ КУМЧЕВ относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на доставката на нови апарати за хемодиализа.

Форма за търсене
Ключова дума