Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
06/10/2006
I. Сергей Станишев, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ относно назначаването на Ихсан Халил Хаккъ за заместник-председател на Държавната агенция за младежта и спорта.
2. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно оценката на правителството за резултатите от прилаганата нова политика за концесиониране на националната инфраструктура.
3. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно промени с бюджетни кредити, съгласно Постановление на Министерски съвет № 232 от 04.09.2006 г.


II. Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОЙКО ИВАНОВ ВАТЕВ относно поредния инцидент с български граждани, причинен от гръцките гранични власти.


III. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ относно ръководство и контрол върху дейността на директорите на училищата в България.
2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно обещанието за октомврийско увеличение на заплатите на българските учители.


IV. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно водоснабдяването на с. Слатина, община Дупница.


V. Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно неизплатени задължения към тютюнопроизводителите от село Црънча, община Пазарджик.


VI. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно експлантация на тъкани от трупове, подлежащи на съдебно-медицинска експертиза.
2. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно актуалното състояние на пререгистрацията на МПС и служебното спиране на МПС от страна на КАТ.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова - на питане от народния представител Мартин Димитров;
- министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров - на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на отбраната Веселин Близнаков - на въпрос от народния представител Васил Антонов.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народните представители Димитър Абаджиев и Мария Капон, се отлага отговорът на техен въпрос към министър-председателя на Република България Сергей Станишев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски.
По здравословни причини, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът по европейските въпроси Меглена Кунева.
Общ брой: 12 ( писмени: 5 , устни: 7 )
По парламентарни групи
НДСВ: 1
ОДС: 1
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Общ брой: 6 ( писмени: 0 , устни: 6 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 3
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно мащабна сеч в района на гр. Копривщица (връчен на 01.09.2006).

Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно искане на информация от Украйна за освободен самолет от летище Бургас (връчен на 06.10.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно публично унищожаване достойнството на българската гражданка Соня Петрова Минева-Слейтър (връчен на 06.10.2006).

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно дознание №76/2006 г. по описа на Областна дирекция "Полиция" - гр. Пазарджик (връчен на 06.10.2006).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно изготвянето на избирателните списъци за изборите на президент и вицепрезидент - 2006 година (връчен на 06.10.2006).

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно акредитация на висше училище (връчен на 06.10.2006).

Георги Петканов, Министър на правосъдието:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА и ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно предоставяне на информация, свързана с "Евроатлантически трансплант алианс" (връчен на 06.10.2006).
Писмен отговор на питане на н.п. СОЛОМОН ИСАК ПАСИ относно подадени до компетентните органи молби за българско гражданство (връчен на 06.10.2006).

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно законопроект на МС за държавните помощи (връчен на 06.10.2006).

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно бездействието на компютърната система за изработване на актуални портрети на изчезнали деца (връчен на 06.10.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно изпълнението на чл. 10б от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и чл. 28, ал. 2 от Закона за избиране на народни представители (връчен на 06.10.2006).
===
Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Устен отговор в заседанието на 06.10.2006 на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно оценката на правителството за резултатите от прилаганата нова политика за концесиониране на националната инфраструктура.
Устен отговор в заседанието на 06.10.2006 на питане на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно промени с бюджетни кредити, съгласно Постановление на Министерски съвет № 232 от 04.09.2006 г.
Устен отговор в заседанието на 06.10.2006 на въпрос на н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ относно назначаването на Ихсан Халил Хаккъ за заместник-председател на Държавната агенция за младежта и спорта.

Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Устен отговор в заседанието на 06.10.2006 на въпрос на н.п. БОЙКО ИВАНОВ ВАТЕВ относно поредния инцидент с български граждани, причинен от гръцките гранични власти.

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Устен отговор в заседанието на 06.10.2006 на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно обещанието за октомврийско увеличение на заплатите на българските учители.
Устен отговор в заседанието на 06.10.2006 на въпрос на н.п. ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ относно ръководство и контрол върху дейността на директорите на училищата в България.

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Устен отговор в заседанието на 06.10.2006 на въпрос на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно актуалното състояние на пререгистрацията на МПС и служебното спиране на МПС от страна на КАТ.
Устен отговор в заседанието на 06.10.2006 на въпрос на н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно експлантация на тъкани от трупове подлежащи на съдебно-медицинска експертиза.

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Устен отговор в заседанието на 06.10.2006 на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно водоснабдяването на с. Слатина, община Дупница.
Писмен отговор на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно състоянието на сградния фонд в гр. София и страната и плана за действие на българското правителство и Министерството на регионалното развитие и благоустройството за преодоляване деградацията му (връчен на 06.10.2006).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Устен отговор в заседанието на 06.10.2006 на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно неизплатени задължения към тютюнопроизводителите от село Црънча, община Пазарджик.

Форма за търсене
Ключова дума