Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
03/11/2006
I. Сергей Станишев, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ и МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно неизпълнение на съдебно решение, с което е осъден Министерския съвет.
2. Питане от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно политиката на правителството относно българите, живеещи извън Република България.
3. Въпрос от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно назначаването на председател на Патентното ведомство.
4. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ и ТОДОР НИКОЛОВ БАТИЛОВ относно действията на българското правителство през последната година за обезщетяване имотите на тракийските българи-изселници на територията на Република Турция.
5. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно политиката на Правителството към чужди инвеститори.


II. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изграждане на национална образователна мрежа и свързване към високоскоростен Интернет.


III. Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно реализирането на Националната кампания за стимулиране на сътрудничеството между местните власти и младежта - "Младите и местната власт".


IV. Веселин Близнаков, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно намерение на Министерството на отбраната за закриване на ВВУ на ВВС в гр. Долна Митрополия.


V. Георги Петканов, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НАДКА БАЛЕВА ЯНКОВА относно срочността на движение на наказателните дела.
2. Въпрос от н.п. НАДКА БАЛЕВА ЯНКОВА относно дейността на Инспектората при Министерството на правосъдието по движението на наказателните дела.


VI. Меглена Кунева, Министър по европейските въпроси ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно смяната на регистрационните табели на моторните превозни средства.
2. Питане от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно свободния достъп на български граждани до пазара на труда във Великобритания след 2007 г.


VII. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно недопустимо забавяне от страна на българското правителство в представянето в ЕС на териториите, които ще бъдат включени в европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.
2. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно увеличаване на екотаксата за стари автомобили.
3. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно готовността на Министерството на околната среда и водите за адекватна реакция при трансгранични замърсявания.


VIII. Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно гарантиране правата на собствениците на земи във връзка с приложението на § 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


IX. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ, ХРИСТИНА ХРИСТОВА ВЕЛЧЕВА, НИКОЛАЙ АВРАМОВ СВИНАРОВ относно лечението на хроничния вирусен хепатит в България.
2. Въпрос от н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно дейността на директора на РЗОК - Видин.
3. Въпрос от н.п. ФАТМЕ МУСА ИЛИЯЗ относно становище на Министерството на здравеопазването относно липсата на представител на неправителствения сектор за защита правата на пациентите в Събранието на представителите на НЗОК.
4. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно предприетите мерки за изпълнение на Националната програма за ограничаване на остеопорозата в Република България.


X. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ относно възстановяване и частично реконструиране на път "II - 19" Разлог-Банско-Гоце Делчев- Садово".
2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно ремонт на тунелите "Витиня" и "Топли дол" на АМ Хемус.


XI. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно данъчната политика през 2007 година.
2. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно въвеждане на заместваща такса или данък заради отпадане плащането на ДДС на стари автомобили при внос от ЕС.
3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно освобождаване от акциз на газ за битови нужди.
4. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно прозрачност на държавния бюджет.

На основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин е поискал отлагане на отговора на питане от народния представител Лъчезар Иванов.
На основание чл. 78, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие на народни представители от заседанието по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- министъра на правосъдието Георги Петканов - на въпрос от народния представител Татяна Дончева;
- министъра на правосъдието Георги Петканов - на въпрос от народния представител Надя Антонова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на вътрешните работи Румен Петков, министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова, и министърът на транспорта Петър Мутафчиев.
Поради ангажименти в мероприятие в гр. Шумен съвместно с министъра на енергетиката и природните ресурси на Република Турция, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров.
Общ брой: 5 ( писмени: 2 , устни: 3 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 1
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Общ брой: 5 ( писмени: 1 , устни: 4 )
По парламентарни групи
НДСВ: 1
ОДС: 1
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно отаз за подновяване на свидетелство за правоуправление на МПС (връчен на 03.11.2006).

Веселин Близнаков, Министър на отбраната:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно ремонт на общежитие на Министерство на отбраната (връчен на 03.11.2006).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно спазване разпоредбите на чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител (връчен на 03.11.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно закона за защита на животните (връчен на 03.11.2006).
===
Меглена Кунева, бивш министър по европейските въпроси:
Устен отговор в заседанието на 03.11.2006 на питане на н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно свободния достъп на български граждани до пазара на труда във Великобритания след 2007 г.
Устен отговор в заседанието на 03.11.2006 на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно смяната на регистрационните табели на моторните превозни средства.

Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Устен отговор в заседанието на 03.11.2006 на питане на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно политиката на Правителството към чужди инвеститори.
Устен отговор в заседанието на 03.11.2006 на питане на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно политиката на правителството относно българите, живеещи извън Република България.
Устен отговор в заседанието на 03.11.2006 на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ и ТОДОР НИКОЛОВ БАТИЛОВ относно действията на българското правителство през последната година за обезщетяване имотите на тракийските българи-изселници на територията на Република Турция.
Устен отговор в заседанието на 03.11.2006 на въпрос на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно назначаването на председател на Патентното ведомство.
Устен отговор в заседанието на 03.11.2006 на въпрос на н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ и МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно неизпълнение на съдебно решение, с което е осъден Министерския съвет.

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Устен отговор в заседанието на 03.11.2006 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изграждане на национална образователна мрежа и свързване към високоскоростен Интернет.

Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии:
Устен отговор в заседанието на 03.11.2006 на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно реализирането на Националната кампания за стимулиране на сътрудничеството между местните власти и младежта - "Младите и местната власт".

Веселин Близнаков, Министър на отбраната:
Устен отговор в заседанието на 03.11.2006 на въпрос на н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно намерение на Министерството на отбраната за закриване на ВВУ на ВВС в гр. Долна Митрополия.

Георги Петканов, Министър на правосъдието:
Устен отговор в заседанието на 03.11.2006 на въпрос на н.п. НАДКА БАЛЕВА ЯНКОВА относно срочността на движение на наказателните дела.
Устен отговор в заседанието на 03.11.2006 на въпрос на н.п. НАДКА БАЛЕВА ЯНКОВА относно дейността на Инспектората при Министерството на правосъдието по движението на наказателните дела.

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Устен отговор в заседанието на 03.11.2006 на питане на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно готовността на Министерството на околната среда и водите за адекватна реакция при трансгранични замърсявания.
Устен отговор в заседанието на 03.11.2006 на питане на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно увеличаване на екотаксата за стари автомобили.
Устен отговор в заседанието на 03.11.2006 на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно недопустимо забавяне от страна на българското правителство в представянето в ЕС на териториите, които ще бъдат включени в европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Устен отговор в заседанието на 03.11.2006 на питане на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно гарантиране правата на собствениците на земи във връзка с приложението на § 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Устен отговор в заседанието на 03.11.2006 на питане на н.п. ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ, ХРИСТИНА ХРИСТОВА ВЕЛЧЕВА, НИКОЛАЙ АВРАМОВ СВИНАРОВ относно лечението на хроничния вирусен хепатит в България.
Устен отговор в заседанието на 03.11.2006 на въпрос на н.п. ФАТМЕ МУСА ИЛИЯЗ относно становище на Министерството на здравеопазването относно липсата на представител на неправителствения сектор за защита правата на пациентите в Събранието на представителите на НЗОК.
Устен отговор в заседанието на 03.11.2006 на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно предприетите мерки за изпълнение на Националната програма за ограничаване на остеопорозата в Република България.
Устен отговор в заседанието на 03.11.2006 на въпрос на н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно дейността на директора на РЗОК - Видин.

Форма за търсене
Ключова дума