Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
10/11/2006
I. Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ относно предложение за изменение (заличаване) на чл. 17, ал. 2 от Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина.


II. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ относно възстановяване и частично реконструиране на път "II - 19" Разлог-Банско-Гоце Делчев- Садово".
2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно ремонт на тунелите "Витиня" и "Топли дол" на АМ Хемус.
3. Въпрос от н.п. НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ и РОСИЦА ЙОРДАНОВА ЯНАКИЕВА-КОСТАДИНОВА относно категоризация и ремонт на пътя София - Перник - Кюстендил.


III. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно проблеми с доставката на закуска за учениците.
2. Въпрос от н.п. ТАТЯНА СТОЯНОВА КАЛКАНОВА и ХРИСТИНА ХРИСТОВА ВЕЛЧЕВА относно организирането и снабдяването с безплатни закуски за децата в началните училища.
3. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно изпълнението на Национална програма "Опазване на реколтата" през 2006 година.
4. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно направените промени в Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане.


IV. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно данъчната политика през 2007 година.
2. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно въвеждане на заместваща такса или данък заради отпадане плащането на ДДС на стари автомобили при внос от ЕС.
3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно освобождаване от акциз на газ за битови нужди.
4. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно прозрачност на държавния бюджет.


V. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ФАТМЕ МУСА ИЛИЯЗ относно становището на Министерството на транспорта относно мерките за намаляване въздействието на шума върху хората, живеещи около действащите летища в страната, в частност около летище Бургас.
2. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно кризата в българските железници и плачевното състояние на железопътната инфрактруктура, застрашаваща развитието на металургичната, химическата и добивната индустрия на страната ни.
3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно безплатните пътувания на служителите от МВР в обществения градски транспорт.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев - на въпрос с писмен отговор от народния представител Веселин Методиев;
- министърът на земеделието и горите Нихат Кабил - на питане от народния представител Евдокия Манева и на въпрос с писмен отговор от народния представител Ваньо Шарков;
- министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски - на въпрос от народния представител Стела Банкова;
- министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров - на питане от народния представител Яне Янев.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат: отговор от министъра на транспорта Петър Мутафчиев - на въпрос от народния представител Соломон Паси; отговор от министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова - на питане от народния представител Снежана Гроздилова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на вътрешните работи Румен Петков, министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров, и министърът на правосъдието Георги Петканов.
Общ брой: 6 ( писмени: 4 , устни: 2 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 2
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Общ брой: 5 ( писмени: 0 , устни: 5 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 2
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 2
Смесени: 0
===
Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Устен отговор в заседанието на 10.11.2006 на питане на н.п. ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ относно предложение за изменение (заличаване) на чл. 17, ал. 2 от Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина.

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Устен отговор в заседанието на 10.11.2006 на питане на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно прозрачност на държавния бюджет.
Устен отговор в заседанието на 10.11.2006 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно освобождаване от акциз на газ за битови нужди.
Устен отговор в заседанието на 10.11.2006 на питане на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно въвеждане на заместваща такса или данък заради отпадане плащането на ДДС на стари автомобили при внос от ЕС.
Устен отговор в заседанието на 10.11.2006 на питане на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно данъчната политика през 2007 година.

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Устен отговор в заседанието на 10.11.2006 на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно кризата в българските железници и плачевното състояние на железопътната инфрактруктура, застрашаваща развитието на металургичната, химическата и добивната индустрия на страната ни.
Устен отговор в заседанието на 10.11.2006 на въпрос на н.п. ФАТМЕ МУСА ИЛИЯЗ относно становището на Министерството на транспорта относно мерките за намаляване въздействието на шума върху хората, живеещи около действащите летища в страната, в частност около летище Бургас.

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Устен отговор в заседанието на 10.11.2006 на въпрос на н.п. НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ и РОСИЦА ЙОРДАНОВА ЯНАКИЕВА-КОСТАДИНОВА относно категоризация и ремонт на пътя София - Перник - Кюстендил.
Устен отговор в заседанието на 10.11.2006 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно ремонт на тунелите "Витиня" и "Топли дол" на АМ Хемус.
Устен отговор в заседанието на 10.11.2006 на въпрос на н.п. ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ относно възстановяване и частично реконструиране на път "II - 19" Разлог-Банско-Гоце Делчев- Садово".

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Устен отговор в заседанието на 10.11.2006 на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно изпълнението на Национална програма "Опазване на реколтата" през 2006 година.
Устен отговор в заседанието на 10.11.2006 на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно направените промени в Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане.
Устен отговор в заседанието на 10.11.2006 на въпрос на н.п. ТАТЯНА СТОЯНОВА КАЛКАНОВА и ХРИСТИНА ХРИСТОВА ВЕЛЧЕВА относно организирането и снабдяването с безплатни закуски за децата в началните училища.
Устен отговор в заседанието на 10.11.2006 на питане на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно проблеми с доставката на закуска за учениците.

Форма за търсене
Ключова дума