Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
17/11/2006
I. Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно членството на България в Икономическия и социален съвет към ООН.


II. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно отсъствието на темата за образованието на българите зад граница в годишния отчет на Министерство на образованието и науката.
2. Въпрос от н.п. ИЛИЯН ВЪЛЕВ ИЛИЕВ относно зачестилите случаи на насилие в българските училища.
3. Въпрос от н.п. МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА и ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ относно концепция на Министерството на образованието и науката за реформа в системата на училищата и домовете за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности.


III. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно безплатните пътувания на служителите от МВР в обществения градски транспорт.


IV. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно включване на девет зони от българското Черноморие в екологичната мрежа НАТУРА 2000.


V. Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно нарушения на Закона за горите и подзаконовите актове към него.


VI. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно развитието на спешната помощ в Република България.
2. Въпрос от н.п. МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА относно разпределение и ефективност на оползотворяване на средства по програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН", финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, компонент 7 "Превенция на ХИВ сред младите хора".
3. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно провеждането на медицински семинар в САЩ на тема "Взаимодействие на болничната администрация с военната база, разположена на нейна територия".


VII. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно преназначаването на служителите по новите щатове на МВР.
2. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно предоставяне на информация за лица, свързани с репресивния апарат на комунистическия режим.
3. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ относно структурната реформа и приложениeто на новия Закон за МВР.
4. Въпрос от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно акт № 412091 от 29.09.2006 г. - София.


VIII. Георги Петканов, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НАДЯ АНТОНОВА КОЧЕВА относно пробационните служби и частното съдебно изпълнително производство.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Сергей Станишев - на питане от народния представител Асен Агов;
- министърът на отбраната Веселин Близнаков - на въпрос от народния представител Стела Банкова;
- министърът по европейските въпроси Меглена Кунева - на питане от народния представител Минчо Христов.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствието на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- министъра на правосъдието Георги Петканов - на въпрос от народния представител Татяна Дончева;
- министъра на транспорта Петър Мутафчиев - на въпрос от народния представител Соломон Паси.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров.
Общ брой: 18 ( писмени: 7 , устни: 11 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 2
КБ: 7
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 2
Смесени: 0
Общ брой: 2 ( писмени: 0 , устни: 2 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно приключване на процедурата по учредяване право на строеж за посетителски център "Нове" в община Свищов (връчен на 17.11.2006).

Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно заповед на областния управител на област Перник (връчен на 17.11.2006).

Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката:
Писмен отговор на питане на н.п. ТРИФОН ДИМИТРОВ МИТЕВ относно проблеми в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор - Стара Загора (връчен на 17.11.2006).

Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ относно политиката на правителството и на министъра на държавната администрация и административната реформа по отношение на изискването държавните служители да са лица с българско гражданство (връчен на 17.11.2006).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА и ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно статут на имот (връчен на 24.11.2006).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ относно отмяна на заповед КУ-68 от 3.10.2006 г. (връчен на 24.11.2006).

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ФАТМЕ МУСА ИЛИЯЗ относно действията на НОИ по отношение на нова наредба, касаеща изплащането на болничните листове от 2007 година от НОИ, а не от работодателите (връчен на 17.11.2006).
===
Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Устен отговор в заседанието на 17.11.2006 на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно членството на България в Икономическия и социален съвет към ООН.

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Устен отговор в заседанието на 17.11.2006 на въпрос на н.п. МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА и ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ относно концепция на Министерството на образованието и науката за реформа в системата на училищата и домовете за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности.
Устен отговор в заседанието на 17.11.2006 на въпрос на н.п. ИЛИЯН ВЪЛЕВ ИЛИЕВ относно зачестилите случаи на насилие в българските училища.
Устен отговор в заседанието на 17.11.2006 на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно отсъствието на темата за образованието на българите зад граница в годишния отчет на Министерство на образованието и науката.

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Устен отговор в заседанието на 17.11.2006 на въпрос на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно акт № 412091 от 29.09.2006 г. - София.
Устен отговор в заседанието на 17.11.2006 на въпрос на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно предоставяне на информация за лица, свързани с репресивния апарат на комунистическия режим.
Устен отговор в заседанието на 17.11.2006 на въпрос на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно преназначаването на служителите по новите щатове на МВР.

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Устен отговор в заседанието на 17.11.2006 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно безплатните пътувания на служителите от МВР в обществения градски транспорт.

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Устен отговор в заседанието на 17.11.2006 на питане на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно включване на девет зони от българското Черноморие в екологичната мрежа НАТУРА 2000.

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Устен отговор в заседанието на 17.11.2006 на питане на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно нарушения на Закона за горите и подзаконовите актове към него.

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Устен отговор в заседанието на 17.11.2006 на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно провеждането на медицински семинар в САЩ на тема "Взаимодействие на болничната администрация с военната база, разположена на нейна територия".
Устен отговор в заседанието на 17.11.2006 на въпрос на н.п. МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА относно разпределение и ефективност на оползотворяване на средства по програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН", финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, компонент 7 "Превенция на ХИВ сред младите хора".
Устен отговор в заседанието на 17.11.2006 на питане на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно развитието на спешната помощ в Република България.

Форма за търсене
Ключова дума