Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
24/11/2006
I. Веселин Близнаков, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно участието на България във военна мисия в Ливан с фрегатата "Дръзки".


II. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРГАРИТА СПАСОВА ПАНЕВА относно резултатите от председателството на Република България в Декадата на ромското включване.


III. Георги Петканов, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ТАТЯНА ДОНЧЕВА ТОТЕВА относно приложението на Наказателно-процесуалния кодекс.
2. Въпрос от н.п. НАДЯ АНТОНОВА КОЧЕВА относно пробационните служби и частното съдебно изпълнително производство.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на отбраната Веселин Близнаков - на въпрос с писмен отговор от народния представител Мария Вълканова;
- министърът на транспорта Петър Мутафчиев - на 2 въпроса от народните представители Тодор Кумчев, и Станислав Станилов;
- министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров - на въпрос от народните представители Евдокия Манева и Антонела Понева;
- министърът на земеделието и горите Нихат Кабил - на въпрос от народните представители Пенко Атанасов, Стойко Танков, и Маруся Любчева;
- министърът на вътрешните работи Румен Петков - на 2 въпроса от народните представители Владимир Кузов, и Анастасия Мозер.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Соломон Паси, се отлага отговорът на негов въпрос от министъра на транспорта Петър Мутафчиев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министър-председателят на Република България Сергей Станишев, заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин, заместник министър-председателят и министър на образованието и науката Даниел Вълчев, и министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров.
Поради платен годишен отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът по европейските въпроси Меглена Кунева.
Общ брой: 14 ( писмени: 7 , устни: 7 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 3
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Общ брой: 3 ( писмени: 1 , устни: 2 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 2
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно редът за издигане на знамето на Европейския съюз до българското национално знаме от 1 януари 2007 г (връчен на 24.11.2006).

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно резултатите от извършените проверки от страна на НЗОК по видове договорни партньори (връчен на 24.11.2006).
Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно наличие на генномодифицирани организми в хранителни продукти, продавани в България (връчен на 24.11.2006).
===
Веселин Близнаков, Министър на отбраната:
Устен отговор в заседанието на 24.11.2006 на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно участието на България във военна мисия в Ливан с фрегатата "Дръзки".

Георги Петканов, Министър на правосъдието:
Устен отговор в заседанието на 24.11.2006 на въпрос на н.п. ТАТЯНА ДОНЧЕВА ТОТЕВА относно приложението на Наказателно-процесуалния кодекс.
Устен отговор в заседанието на 24.11.2006 на въпрос на н.п. НАДЯ АНТОНОВА КОЧЕВА относно пробационните служби и частното съдебно изпълнително производство.

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Устен отговор в заседанието на 24.11.2006 на въпрос на н.п. МАРГАРИТА СПАСОВА ПАНЕВА относно резултатите от председателството на Република България в Декадата на ромското включване.

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно наличие на генномодифицирани организми в хранителни продукти, продавани в България (връчен на 24.11.2006).

Форма за търсене
Ключова дума