Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
16/03/2007
I. Сергей Станишев, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно политиката за ефективно усвояване на фондовете на Европейския съюз..
2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ относно неназначаване на министър по европейските въпроси.
3. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на българското правителство за връщането на огромния дълг към българската държава и наши държавни търговски дружества.


II. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ относно политиката на Министерство на образованието и науката за стопанисване и управление на имотите и организацията на ученическия отдих и спорт.


III. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно липсата на слухово-речевия процесор на кохлеарните имплантантни системи (КИС), както и средства за адекватно енергийно обезпечаване в Списъка на видовете помощни средства според Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.


IV. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно икономическата целесъобразност от построяването на АМ Калотина - СОП като част от АМ Тракия.
2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно нарушения при прилагане на Закона за кадастъра и имотния регистър.
3. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за защита на българските интереси в петролопровода Бургас-Александруполис.
4. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ и ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ относно изграждане на граничен контролно пропускателен пункт между Република България и Република Македония.


V. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно стратегията на българското правителство за събирането на акцизите в България, в това число и акциза на домашната ракия.
2. Питане от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно статута и дейността на заложните къщи в Република България.
3. Въпрос от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно увеличаването на данъчните оценки през 2007 г..
4. Въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ и НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно финансовото управление на програма САПАРД.
5. Въпрос от н.п. ДОБРОМИР ХРИСТОВ ГУЩЕРОВ относно намерения за продажба на държавното участие в "Българска фондова борса - София" АД.


VI. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно системни нарушения на обществения ред в близост до Министерството на земеделието и горите.
2. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно нерегламентирани срещи на министъра с лица от "подземния свят".
3. Въпрос от н.п. МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно възможностите за подобряване работата на КАТ по регистрация на новите автомобили.


VII. Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно правителствената политика по отношение на задълженията на Кремиковци АД към българската държава.

На основание чл.78, ал. 3 и чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на транспорта Петър Мутафчиев - на две питания от народните представители Димитър Димитров, и Румен Ангелов;
- министърът на отбраната Веселин Близнаков - на питане от народния представител Стела Банкова;
- министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров - на въпрос с писмен отговор от народните представители Николай Михайлов и Евдокия Манева, и на питане с писмен отговор от народния представител Мария Капон.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Десислав Чуколов, се отлага отговора на негов въпрос към министъра на вътрешните работи Румен Петков.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски, и министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров.
Общ брой: 14 ( писмени: 7 , устни: 7 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 2
КБ: 3
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 5
Смесени: 1
Общ брой: 6 ( писмени: 0 , устни: 6 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 2
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно създадена опасност за питейната вода на гр.Златоград от "Горупсо - Златоград" АД (връчен на 16.03.2007).

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно забавяне при разкриването на Центъра за ранна диагностика и рехабилитация на деца с увреждания към Клиниката по детски и генетични заболявания на УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив (връчен на 16.03.2007).

Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно строителството на пътна отсечка Златоград-Термес и изграждането на контролно-пропускателен пункт на границата с Гърция (връчен на 16.03.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно недоразумение между ДКЕВР и Министерството на външните работи (връчен на 16.03.2007).

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно размера на семестриалните такси за обучение на чуждестранните студенти в България (връчен на 16.03.2007).

Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно финансиране на малки ВЕЦ (връчен на 16.03.2007).
===
Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Устен отговор в заседанието на 16.03.2007 на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на българското правителство за връщането на огромния дълг към българската държава и наши държавни търговски дружества.
Устен отговор в заседанието на 16.03.2007 на питане на н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно политиката за ефективно усвояване на фондовете на Европейския съюз..

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Устен отговор в заседанието на 16.03.2007 на въпрос на н.п. ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ относно политиката на Министерство на образованието и науката за стопанисване и управление на имотите и организацията на ученическия отдих и спорт.

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Устен отговор в заседанието на 16.03.2007 на питане на н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно статута и дейността на заложните къщи в Република България.
Устен отговор в заседанието на 16.03.2007 на питане на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно стратегията на българското правителство за събирането на акцизите в България, в това число и акциза на домашната ракия.
Устен отговор в заседанието на 16.03.2007 на въпрос на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно увеличаването на данъчните оценки през 2007 г.
Устен отговор в заседанието на 16.03.2007 на въпрос на н.п. ДОБРОМИР ХРИСТОВ ГУЩЕРОВ относно намерения за продажба на държавното участие в "Българска фондова борса - София" АД.
Устен отговор в заседанието на 16.03.2007 на въпрос на н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ и НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно финансовото управление на програма САПАРД.

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Устен отговор в заседанието на 16.03.2007 на въпрос на н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно системни нарушения на обществения ред в близост до Министерството на земеделието и горите.
Устен отговор в заседанието на 16.03.2007 на въпрос на н.п. МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно възможностите за подобряване работата на КАТ по регистрация на новите автомобили.

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Устен отговор в заседанието на 16.03.2007 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно икономическата целесъобразност от построяването на АМ Калотина - СОП като част от АМ Тракия.
Устен отговор в заседанието на 16.03.2007 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за защита на българските интереси в петролопровода Бургас-Александруполис.
Устен отговор в заседанието на 16.03.2007 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно нарушения при прилагане на Закона за кадастъра и имотния регистър.
Устен отговор в заседанието на 16.03.2007 на въпрос на н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ и ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ относно изграждане на граничен контролно пропускателен пункт между Република България и Република Македония.

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Устен отговор в заседанието на 16.03.2007 на въпрос на н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно липсата на слухово-речевия процесор на кохлеарните имплантантни системи (КИС), както и средства за адекватно енергийно обезпечаване в Списъка на видовете помощни средства според Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.

Форма за търсене
Ключова дума