Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
01/06/2007
I. Сергей Станишев, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно отношението на министър-председателя към корупционен скандал, в който участва и заместник-министър.
2. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ относно решение на Комисията за борба с корупцията.


II. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ ДИЛОВ относно възможността за преизчисляване на пенсиите на ветераните нефтохимици с оглед прекатегоризацията на труда на работниците в Нефтохимичиския комбинат - гр. Бургас.
2. Въпрос от н.п. ФАТМЕ МУСА ИЛИЯЗ относно действията на Министерството на труда и социалната политика по отношение на Постановление № 207 на Министерския съвет от 03.10.1994 г., който регламентира пари за сираци и изоставени деца в домовете за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителска грижа.


III. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА относно ограничаване възможностите на 10 общини в България за кандидатстване по определени приоритетни оси на програмата "Регионално развитие".
2. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно изисквания към качествата на заместник-министър Димчо Михалевски.
3. Въпрос от н.п. РОСИЦА ЙОРДАНОВА ЯНАКИЕВА-КОСТАДИНОВА относно изграждане на отклонение от АМ "Люлин" при с. Голямо Бучино.


IV. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ относно възможност за финансиране изграждането на ж.п.спирка.


V. Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА относно сроковете за разглеждане на административните преписки от органите на Министерството на земеделието и горите.
2. Питане от н.п. МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА относно предоставяне на субсидии за подпомагане на земеделски производители.
3. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на правителството и Министерство на земеделието и горите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на земеделските стопанства по Специалната програма на ЕС за развитие на земеделските и селските райони в България във връзка с неоправданото забавяне, водещо до фалити на български фермери и затрудняващо преструктурирането на млечните ферми у нас.

На основание чл. 78, ал.4 и чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Минчо Спасов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов;
- въпрос от народния представител Павел Шопов към министъра на отбраната Веселин Близнаков;
- питане от народния представител Силвия Алексиева към министъра на транспорта Петър Мутафчиев;
- питане от народния представител Мария Капон към министъра на правосъдието Георги Петканов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на финансите Пламен Орешарски, министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски , и министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров.
Във връзка с посещението на министъра на външните работи на Полша у нас, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин.
Във връзка с участие в 36-та Европейска регионална конференция на Интерпол, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на вътрешните работи Румен Петков.
В заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров, поради годишен отпуск.
Общ брой: 18 ( писмени: 9 , устни: 9 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 3
ДПС: 1
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 5
Смесени: 0
Общ брой: 8 ( писмени: 0 , устни: 8 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 1
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 3
Смесени: 0
Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно издаването на тримесечен годишен бюлетин за състоянието на околната среда (връчен на 01.06.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ относно водоснабдяването на Перник и околните населени места (връчен на 01.06.2007).

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на въпрос на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно структурата на безработицата в общините за периода 2001-2006 г. (връчен на 01.06.2007).

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно проверка на Регионален инспекторат по образованието - София-град в Професионална гимназия по железопътен транспорт "Никола Корчев" (връчен на 01.06.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно курсовете за лица от българска народност (връчен на 01.06.2007).

Стефан Данаилов, Министър на културата:
Писмен отговор на питане на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно несъобразяване на българските ордени и медали с изискванията на закона и историческата традиция (връчен на 01.06.2007).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно неизпълнение на Решение № 1211 на Общинска служба "Земеделие и гори" - Берковица (връчен на 01.06.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно сдружения за напояване (връчен на 01.06.2007).

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно разпореждане № 2203 от 14 август 2006 г. на ръководителя на "Пенсионно осигуряване" - Плевен, с което се отказва отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на господин Витко Христов Иванов от с. Искър, област Плевен (връчен на 01.06.2007).

Стефан Данаилов, Министър на културата:
Писмен отговор на въпрос на н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно изложбена зала, намираща се срещу старата Боянска църква в кв. Бояна, гр. София (връчен на 01.06.2007).
===
Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Устен отговор в заседанието на 01.06.2007 на въпрос на н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ относно решение на Комисията за борба с корупцията.
Устен отговор в заседанието на 01.06.2007 на въпрос на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно отношението на министър-председателя към корупционен скандал, в който участва и заместник-министър.

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Устен отговор в заседанието на 01.06.2007 на въпрос на н.п. НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ относно възможност за финансиране изграждането на ж.п.спирка.

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Устен отговор в заседанието на 01.06.2007 на въпрос на н.п. РОСИЦА ЙОРДАНОВА ЯНАКИЕВА-КОСТАДИНОВА относно изграждане на отклонение от АМ "Люлин" при с. Голямо Бучино.
Устен отговор в заседанието на 01.06.2007 на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно изисквания към качествата на заместник-министър Димчо Михалевски.
Устен отговор в заседанието на 01.06.2007 на питане на н.п. МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА относно ограничаване възможностите на 10 общини в България за кандидатстване по определени приоритетни оси на програмата "Регионално развитие".

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Устен отговор в заседанието на 01.06.2007 на питане на н.п. МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА относно сроковете за разглеждане на административните преписки от органите на Министерството на земеделието и горите.
Устен отговор в заседанието на 01.06.2007 на питане на н.п. МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА относно предоставяне на субсидии за подпомагане на земеделски производители.

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Устен отговор в заседанието на 01.06.2007 на въпрос на н.п. ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ ДИЛОВ относно възможността за преизчисляване на пенсиите на ветераните нефтохимици с оглед прекатегоризацията на труда на работниците в Нефтохимичиския комбинат - гр. Бургас.
Устен отговор в заседанието на 01.06.2007 на въпрос на н.п. ФАТМЕ МУСА ИЛИЯЗ относно действията на Министерството на труда и социалната политика по отношение на Постановление № 207 на Министерския съвет от 03.10.1994 г., който регламентира пари за сираци и изоставени деца в домовете за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителска грижа.

Форма за търсене
Ключова дума