Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
15/06/2007
I. Сергей Станишев, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно решение за празничен ден в Националната разузнавателна служба.


II. Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно дейността на ДКЕВР за изпълнение на задълженията по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги.
2. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно упражняване на следприватизационен контрол по отношение на големите приватизационни сделки и в частност БТК.
3. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно наличието на тайни споразумения между Република България и Република Турция.
4. Питане от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ и БОЙКО ИВАНОВ ВАТЕВ относно зачестилите антибългарски прояви в Република Македония.
5. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно предложение за разполагане на елементи от така наречения американски противоракетен щит на територията на Република България.


III. Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ относно забавяне назначаването на нов директор на Държавен фонд "Земеделие".
2. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно ефективното усвояване на средствата от Европейския съюз, предназначени за поддръжка на земите в добро състояние за производство и възможността част от тези средства да бъдат присвоени от недобросъвестни лица.


IV. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно кампанията на Министерството на финансите "Бъдете активни" и критериите за оценка на нейната ефективност.


V. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИНЧО ВИКТОРОВ СПАСОВ относно недобро обезпечаване с пътни указателни знаци сочещи от трасето на магистрала Тракия и подбалканския път към КПП Лесово - Хамзабейли".
2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно строителство върху терен на БАН.


VI. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно защитена местност "Ждрелото на река Тунджа".

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова - на въпрос и питане от народния представител Антонела Понева и на питане от народния представител Иван Гороломов;
- министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски - на въпрос от народния представител Антонела Понева.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Иво Атанасов, се отлага отговорът на негов въпрос към заместник министър-председателя и министър на външните работи Ивайло Калфин.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на отбраната Веселин Близнаков.
Поради отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на транспорта Петър Мутафчиев и министърът на правосъдието Георги Петканов.
Общ брой: 7 ( писмени: 4 , устни: 3 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Общ брой: 5 ( писмени: 0 , устни: 5 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 1
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 3
Смесени: 0
Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СИЛВИЯ ТОДОРОВА СТОЙЧЕВА относно стойността на В и К услугите за община Самоков (връчен на 15.06.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно възможностите и ангажиментите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството във връзка с изграждане на канализацията в кв. "Кольо Ганчев" - Стара Загора (връчен на 15.06.2007).

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно проверка по отпусната през 2004 г. целева субсидия за община Правец за газификация на учебни заведения (връчен на 15.06.2007).

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ относно отпускане на щатна бройка за полицай за селата Лещен, Горно Дряново и Ковачевица, община Гърмен (връчен на 15.06.2007).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно опазване на защитени видове в района на РИОСВ - Русе (връчен на 15.06.2007).
===
Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Устен отговор в заседанието на 15.06.2007 на въпрос на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно решение за празничен ден в Националната разузнавателна служба.

Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Устен отговор в заседанието на 15.06.2007 на питане на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно дейността на ДКЕВР за изпълнение на задълженията по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги.
Устен отговор в заседанието на 15.06.2007 на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно предложение за разполагане на елементи от така наречения американски противоракетен щит на територията на Република България.
Устен отговор в заседанието на 15.06.2007 на питане на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно упражняване на следприватизационен контрол по отношение на големите приватизационни сделки и в частност БТК.
Устен отговор в заседанието на 15.06.2007 на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно наличието на тайни споразумения между Република България и Република Турция.
Устен отговор в заседанието на 15.06.2007 на питане на н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ и БОЙКО ИВАНОВ ВАТЕВ относно зачестилите антибългарски прояви в Република Македония.

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Устен отговор в заседанието на 15.06.2007 на въпрос на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно кампанията на Министерството на финансите "Бъдете активни" и критериите за оценка на нейната ефективност.

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Устен отговор в заседанието на 15.06.2007 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно строителство върху терен на БАН.
Устен отговор в заседанието на 15.06.2007 на въпрос на н.п. МИНЧО ВИКТОРОВ СПАСОВ относно недобро обезпечаване с пътни указателни знаци сочещи от трасето на магистрала Тракия и подбалканския път към КПП Лесово - Хамзабейли".

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Устен отговор в заседанието на 15.06.2007 на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно защитена местност "Ждрелото на река Тунджа".

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Устен отговор в заседанието на 15.06.2007 на питане на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно ефективното усвояване на средствата от Европейския съюз, предназначени за поддръжка на земите в добро състояние за производство и възможността част от тези средства да бъдат присвоени от недобросъвестни лица.
Устен отговор в заседанието на 15.06.2007 на въпрос на н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ относно забавяне назначаването на нов директор на Държавен фонд "Земеделие".

Форма за търсене
Ключова дума