Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
29/06/2007
I. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно заведения, изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация.
2. Въпрос от н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно прилагането на Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО.
3. Питане от н.п. ИВАН ДОБРОМИРОВ ГОРОЛОМОВ относно дейността на "Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД.
4. Въпрос от н.п. ДОНКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА относно програмите за профилактика и рехабилитация на осигурените лица.
5. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ и СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно договорите, които фирма ХИЛД предлага на българските пенсионери.


II. Сергей Станишев, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ и АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ относно политическата оценка на правителството за посещението на президента на САЩ Джордж Буш в България.
2. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно мотивите за решението на Министерски съвет да предложи г-н Сакскобургготски да бъде награден с орден "Стара планина".


III. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно намаляване на осигурителната тежест.
2. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно бюджетен излишък през 2007 г..


IV. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно политиката на МВР в борбата срещу организираната престъпност.
2. Въпрос от н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно купуването на гласове в процеса на изборни кампании.
3. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно назначаване на ръководен служител в Министерството на вътрешните работи.

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, министърът на отбраната Веселин Близнаков е поискал отлагане със седем дни на отговора на въпрос от народния представител Михайл Миков.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Иван Николаев Иванов, се отлага отговорът на негов въпрос към министър-председателя на Република България Сергей Станишев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин, и министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров.
Общ брой: 9 ( писмени: 3 , устни: 6 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 2
КБ: 3
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 2
Смесени: 0
Общ брой: 1 ( писмени: 0 , устни: 1 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на въпрос на н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ относно оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (връчен на 29.06.2007).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно дълбоководно заустване в Черно море (връчен на 28.06.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно промени в площта и границите на ПП "Витоша" (връчен на 29.06.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно статута и бъдещето на Витошките горски масиви между кв. Княжево и кв. Бояна (връчен на 29.06.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГЪНДЕВ, ИВАН ПЕТКОВ ДАКОВ и ИВАН НИКОЛОВ ГРИЗАНОВ относно изграждане на обект "Канализация на град Роман (област Враца) - І етап" със средства, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г (връчен на 29.06.2007).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно покана за доброволно плащане по смисъла на ГПК и ЗСДВ, изпратена от Държавен фонд "Земеделие" до ЕТ "Пикьора - Йордан Любомиров", гр. Сливница, ул. "П. Волов" № 9 (връчен на 29.06.2007).
===
Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Устен отговор в заседанието на 29.06.2007 на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно мотивите за решението на Министерски съвет да предложи г-н Сакскобургготски да бъде награден с орден "Стара планина".
Устен отговор в заседанието на 29.06.2007 на питане на н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ и АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ относно политическата оценка на правителството за посещението на президента на САЩ Джордж Буш в България.

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Устен отговор в заседанието на 29.06.2007 на питане на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно намаляване на осигурителната тежест.
Устен отговор в заседанието на 29.06.2007 на питане на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно бюджетен излишък през 2007 г..

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Устен отговор в заседанието на 29.06.2007 на питане на н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно политиката на МВР в борбата срещу организираната престъпност.
Устен отговор в заседанието на 29.06.2007 на въпрос на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно назначаване на ръководен служител в Министерството на вътрешните работи.
Устен отговор в заседанието на 29.06.2007 на въпрос на н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно купуването на гласове в процеса на изборни кампании.

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Устен отговор в заседанието на 29.06.2007 на въпрос на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ и СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно договорите, които фирма ХИЛД предлага на българските пенсионери.
Устен отговор в заседанието на 29.06.2007 на въпрос на н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно прилагането на Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО.
Устен отговор в заседанието на 29.06.2007 на въпрос на н.п. ДОНКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА относно програмите за профилактика и рехабилитация на осигурените лица.
Устен отговор в заседанието на 29.06.2007 на питане на н.п. ИВАН ДОБРОМИРОВ ГОРОЛОМОВ относно дейността на "Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД.
Устен отговор в заседанието на 29.06.2007 на питане на н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно заведения, изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация.

Форма за търсене
Ключова дума