Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
15/01/2008
I. Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за създаване условия за ползване услугите на електронното правителство от максимален брой потребители.


II. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ТАТЯНА СТОЯНОВА КАЛКАНОВА относно съдбата на Българо-Корейския Център в София.
2. Въпрос от н.п. НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ относно увеличаване броя на електрическите влакове, обслужващи линия Перник - София - Перник.
3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно строителството на Дунав мост.
4. Питане от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно ефективността на общата транспортна политика на държавата, провеждана от министъра на транспорта в областта на изграждането, поддържането, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура на РБългария.


III. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА и АТАНАС ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ относно дейността и работата на Фонда за лечение на деца в чужбина.
2. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно политиката на Министерството на здравеопазването за снабдяване с лекарства за онкоболни.
3. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ и ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ относно лекарствената политика и цените на медикаментите заплащани с публични средства.


IV. Стефан Данаилов, Министър на културата ще отговори на:

1. Питане от н.п. НИКОЛАЙ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ относно политиката на правителството за опазване на паметниците на културата.


V. Сергей Станишев, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно становището на министър председателя относно сделка за закупуване на четири френски бойни кораба.
2. Въпрос от н.п. СТЕФАН АНТОНОВ СОФИЯНСКИ относно усвояването на средствата по европейски програми след 1 януари 2007 г..
3. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно посещение на министри в чужбина.
4. Въпрос от н.п. АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН относно религиозните права на мюсюлманите в град Стара Загора и град Самоков.


VI. Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЬО СТЕФАНОВ ХЪРКОВ относно изготвяне на нормативни актове към Закона за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата.
2. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно концесионен договор за добив от находище "Челопеч".
3. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно проблеми свързани с придобиването на патентни права на фармацевтични продукти в Република България.
4. Питане от н.п. АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на българското правителство по предложените на Европейската комисия правила за либерализиране на производството и преноса на енергия.


VII. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на министерството по отношение на незаконното строителство в защитените територии.
2. Въпрос от н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно опазване на околната среда при строителните работи на пътя Симитли - Банско.
3. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно политиката на Министерство на околната среда и водите по прилагането на чл. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС.


VIII. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно отпуснати средства от бюджетния излишък за 2007 г., за сграда на Министерството на труда и социалната политика в Стара Загора.
2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно скандалното изразходване на 1 250 000 лева.


IX. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно присъединяването на Република България към Шенгенското споразумение.


X. Веселин Близнаков, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно изпълнение на решението на Министерския съвет за разпродажбата на военни имоти, бази, боеприпаси и военни съоръжения.
2. Питане от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно изпълнение на решение на Народното събрание за числения състав на въоръжените сили на РБългария по стратегически план 2015 г..

Поради отсъствие от страната, заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин не може да участва в заседанието за парламентарен контрол.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Мартин Димитров, се отлага отговор на негов въпрос към министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров.
Форма за търсене
Ключова дума