Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
19/04/2002
I. Разисквания по питането на народните представители ПЛАМЕН МОЛЛОВ и ВАСИЛ КАЛИНОВ към министъра на земеделието и горите Мехмед Дикме относно дейността на Министерството на земеделието и горите за управление и стопанисване на горския фонд
II. Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно състоянието на застой и липсата на координация и подготовката на Република България за кохезионния и структурните фондове на ЕС и за участие в общата структурна и регионална политика на съюза.

2. Питане от н.п. НАДЕЖДА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно заседанието на Министерски съвет от 25 октомври 2001 година.

3. Питане от н.п. НАДЕЖДА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА, ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА, АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-МОЗЕР и АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ ПРАМАТАРСКИ относно неотложни действия за членство на България в НАТО.

4. Актуален въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно доклад за състоянието на националната сигурност.
III. Димитър Калчев, министър на държавната администрация ще отговори на:

Питане от н.п. ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ относно неизплащане на сумата 9700 лева по Договор за поддръжка на парково стопанство на лицето Радослав Райков Илиев - президент на ЕТ "Ерика" - град Варна, на обект "Почивна база на МС" - град Варна, к.к."Св.Св. Константин и Елена".
IV. Неждет Моллов, министър без портфейл ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно обезщетение на щетите от земетресението в с. Крумово, Пловдивска област (въпрос на същата тема е зададен от народния представител Петър Мутафчиев).

2. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно компенсиране на щетите от земетресението в Пловдивска област (въпрос на същата тема е зададен от народния представител Борислав Китов).
V. Костадин Паскалев, заместник министър-председател и министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ и АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ относно влошеното състояние на водоснабдяването в областите Монтана и Враца.

2. Актуален въпрос от н.п. ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВ КОСТОВ относно изграждане на язовир "Черни Осъм" и захранващ водопровод към него.
VI. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно мерките за решаване на проблемите, свързани с водните ресурси в страната.

2. Актуален въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно причините за неплащане на телефонните сметки на Изпълнителната агенция по околна среда, довели до прекъсване на телефонните линии от БТК.
VII. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно политиката на Министерството на земеделието и горите за ограничаване на горските пожари и преодоляване на последиците от тях.

2. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно развитието на горския отрасъл.

3. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно списък за недопускане на определени български граждани в Министерството на земеделието и горите.На основание чл. 78, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:

- министърът на транспорта и съобщенията Пламен Петров - на актуален въпрос от народния представител Емилия Масларова;

- министърът на културата Божидар Абрашев - на актуален въпрос от народния представител Ахмед Юсеин;

- министърът на вътрешните работи Георги Петканов - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Петър Жотев;

- министърът на външните работи Соломон Паси - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Бойко Великов.

На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствието на народния представител Татяна Дончева, се отлагат отговорите на министъра на здравеопазването Божидар Финков на нейни 2 актуални въпроса.

Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват:

- заместник министър-председателят и министър на икономиката Николай Василев;

- министърът на отбраната Николай Свинаров;

- министърът на транспорта и съобщенията Пламен Петров;

- министърът на вътрешните работи Георги Петканов.Форма за търсене
Ключова дума