Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
07/03/2008
I. Сергей Станишев, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мотивите за предсрочно освобождаване от длъжност на председателя на Националния статистически институт.


II. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР относно преобразуване на домове за медико-социални грижи в общински ясли.
2. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПОПОВ и ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ относно процедури за възлагане на обществени поръчки и сключени договори в УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив.
3. Питане от н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно политиката на Министерство на здравеопазването за превенция и борба с редките заболявания с генетичен произход.
4. Въпрос от н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно намаленото финансиране на "Специализираната болница за рехабилитация - Национален комплекс ЕАД, филиал Момин проход".


III. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ относно изграждането на информационната система на Националната агенция за приходите.
2. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно ще поеме ли държавата 1/3 от осигурителната тежест.
3. Въпрос от н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ относно одиторски доклад на Столична дирекция на ДФК на "Военно строителство инженеринг" ЕООД.


IV. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на Министерството на транспорта за преодоляване забавянето в реализацията на големите транспортни инфраструктурни проекти и необходимостта от обявената прозрачност за осъществяването на обществен контрол върху изпълнението им.
2. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ относно мостовите и фериботни връзки между Република България и Република Румъния.
3. Въпрос от н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно условията за пътуване по маршрута Драгоман - София с железопътен транспорт.


V. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ относно въвеждане в експлоатация на водоснабдяването на с. Ставерци и с. Брегаре, област Плевен.
2. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно застрояване в района на местност Каваците.


VI. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ ЧЕРНЕВ относно изявление на дипломатическия представител на Република България в Прищина за приемане на жители от областта Косово, на работа в Република България и информация от медиите за приемане в България на работна ръка от Индия, Виетнам и Египет.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
Заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин, на:
- въпрос от народния представител Станислав Станилов относно опит за намеса на турски дипломат в работата на Общинския съвет на гр. Бургас;
- питане от народния представител Павел Чернев относно изявление на дипломатическия представител на Република България в Прищина за приемане на жители от областта Косово на работа в Република България.
Министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски - на въпрос от народните представители Антонела Понева и Нено Димов относно избор на обслужващи банки по бюджетните сметки в лева на районните здравноосигурителни каси.
Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров - на въпрос с писмен отговор от народните представители Ваньо Шарков и Димитър Димитров относно изграждане на сероочистващи инсталации в ТЕЦ - Марица - Изток 2.
Министърът на земеделието и продоволствието Нихат Кабил - на въпрос от народния представител Станислав Станилов относно предложение за приватизиране на държавно предприятие Кабиюк.
Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров, на:
- въпрос с писмен отговор от народния представител Стела Банкова относно изнесени факти за замърсяване на подпочвени води на сметището край с. Цалапица;
- въпрос с писмен отговор от народния представител Стела Банкова относно екологични проблеми в района на Комбината за цветни метали "Асеновград" АД през 1992 г.
На основание чл. 78, ал. 4 и чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Христо Кирчев към министъра на транспорта Петър Мутафчиев относно даване на разрешение за отплаване на спасителен кораб "ПЕРУН" и наемане на украински моряци на борда му;
- питане от народния представител Мария Капон към министъра на здравеопазването Радослав Гайдарски относно политиката на министерството по отношение диагностицирането и лечението на редките генетични заболявания;
- питане от народния представител Мария Капон към министъра на финансите Пламен Орешарски относно въвеждане на пул срещу катастрофични рискове;
- въпрос от народния представител Минчо Спасов към министъра на отбраната Веселин Близнаков относно плановете за намаляване на българското присъствие в авиобаза Безмер;
- две питания от народния представител Мария Капон към министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров относно забавяне издаването на разрешителни за ползване на минерална вода и относно продължаващо строителство в границите на предвидената за включване в Натура 2000, зона "Иракли- Емине";
- питане от народния представител Лидия Шулева към министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов относно продължаване изграждането на автомагистралната мрежа на страната.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват и да отговорят:
- министърът на вътрешните работи Румен Петков - на въпрос от народния представител Иван Славов относно резултати от възложена дисциплинарна проверка; и на въпрос от народния представител Анастасия Мозер относно зачестили кражби на желязо и други метали от обществени сгради.
- министърът на правосъдието Миглена Тачева - на въпрос от народния представител Светослав Спасов относно функционирането на Търговския регистър при Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието.
Общ брой: 11 ( писмени: 2 , устни: 9 )
По парламентарни групи
НДСВ: 2
ОДС: 2
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 2
Смесени: 0
Общ брой: 8 ( писмени: 1 , устни: 7 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 3
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 2
Смесени: 0
Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Писмен отговор на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на правителството за стимулиране на голфа и решението за създаване на едноличното държавно дружество "Голф развитие" (връчен на 07.03.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИЛКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно сформиране на работна група за изработване на нов, респ., актуализиране на Националния план за борба с тероризма (връчен на 07.03.2008).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ и ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ относно мерките, предприемани от МОСВ относно периодичните обгазявания на Старозагорския регион (връчен на 07.03.2008).

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно необходимостта от скринингово изследване на населението на общините Гълъбово и Раднево (връчен на 07.03.2008).
===
Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Устен отговор в заседанието на 07.03.2008 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мотивите за предсрочно освобождаване от длъжност на председателя на Националния статистически институт.

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Устен отговор в заседанието на 07.03.2008 на питане на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно ще поеме ли държавата 1/3 от осигурителната тежест.
Устен отговор в заседанието на 07.03.2008 на въпрос на н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ относно одиторски доклад на Столична дирекция на ДФК на "Военно строителство инженеринг" ЕООД.
Устен отговор в заседанието на 07.03.2008 на въпрос на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ относно изграждането на информационната система на Националната агенция за приходите.

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Устен отговор в заседанието на 07.03.2008 на въпрос на н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно условията за пътуване по маршрута Драгоман - София с железопътен транспорт.
Устен отговор в заседанието на 07.03.2008 на въпрос на н.п. БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ относно мостовите и фериботни връзки между Република България и Република Румъния.
Устен отговор в заседанието на 07.03.2008 на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на Министерството на транспорта за преодоляване забавянето в реализацията на големите транспортни инфраструктурни проекти и необходимостта от обявената прозрачност за осъществяването на обществен контрол върху изпълнението им.

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Устен отговор в заседанието на 07.03.2008 на въпрос на н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно застрояване в района на местност Каваците.
Устен отговор в заседанието на 07.03.2008 на въпрос на н.п. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ относно въвеждане в експлоатация на водоснабдяването на с. Ставерци и с. Брегаре, област Плевен.

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Устен отговор в заседанието на 07.03.2008 на питане на н.п. ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ ЧЕРНЕВ относно изявление на дипломатическия представител на Република България в Прищина за приемане на жители от областта Косово, на работа в Република България и информация от медиите за приемане в България на работна ръка от Индия, Виетнам и Египет.

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Устен отговор в заседанието на 07.03.2008 на питане на н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР относно преобразуване на домове за медико-социални грижи в общински ясли.
Устен отговор в заседанието на 07.03.2008 на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПОПОВ и ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ относно процедури за възлагане на обществени поръчки и сключени договори в УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - Пловдив.
Устен отговор в заседанието на 07.03.2008 на въпрос на н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно намаленото финансиране на "Специализираната болница за рехабилитация - Национален комплекс ЕАД, филиал Момин проход".
Устен отговор в заседанието на 07.03.2008 на питане на н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно политиката на Министерство на здравеопазването за превенция и борба с редките заболявания с генетичен произход.

Форма за търсене
Ключова дума