Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
14/03/2008
I. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА и НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно избор на обслужващи банки по бюджетните сметки в лева на районните здравноосигурителни каси.
2. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно увеличаването на здравноосигурителната вноска.
3. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно държавната политика на Министерството на здравеопазването по изпълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки с цел лечение на човешката слепота чрез трансплантация на роговици. Нови моменти в стратегията на министерството за усъвършенстване организацията за трансплантация на роговици.
4. Въпрос от н.п. АТАНАС ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ относно структурни проблеми при лечението на онкологични заболявания в Клиниката по химиотерапия на Националната специализирана болница за активно лечение по онкология в кв. Дървеница, гр. София.
5. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно скандална сделка с лекарства за онкоболни, реализирана от фирма "МСфарма" на Асен Арсенов и Министерството на здравеопазването.
6. Въпрос от н.п. СТОЯН ВИТАНОВ ВИТАНОВ относно финансирането на ТЕЛК към ОДПФЗС "Д-р Трейман" - ЕООД, Велико Търново.


II. Веселин Близнаков, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИНЧО ВИКТОРОВ СПАСОВ относно плановете за намаляване на българското присъствие в авиобаза Безмер.


III. Нихат Кабил, Министър на земеделието и продоволствието ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно замени на зeми.
2. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно опазване и ефективно използване на държавния поземлен фонд.
3. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно предложение за приватизиране на държавно предприятие Кабиюк.


IV. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-МОЗЕР относно зачестилите кражби на желязо или друг метал от обществени сгради, паметници, парапети, ж.п. линии, вагони и др..


V. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА относно политиката на българското правителство по отношение продължаване на изграждането на автомагистралната мрежа на страната.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
Сергей Станишев, Министър-председател на Република България на:
Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно заявление на министър-председателя за признаване на независимостта на Косово.
Питане от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно неизпълнени обещания една година след вота на недоверие за здравеопазването.
Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката на:
Въпрос от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА относно новите стимули за инвеститорите клас "А" и клас "Б".
Питане от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА относно провеждане на политиката на правителството за стимулиране на инвестициите.
Пламен Орешарски, Министър на финансите на:
Питане с писмен отговор от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно разпределението на Национален фонд, съгласно ПМС № 298/07.12.2008 г., на средства в размер на 191,6 млн.лв. по оперативни програми.
Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите на:
Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно управление на водите.
Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на Министерството на околната среда и водите по отношение издаването на комплексни разрешителни за индустриални обекти, които са източник на големи атмосферни замърсявания.
Нихат Кабил, Министър на земеделието и продоволствието на:
Въпрос с писмен отговор от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно сигнал за корупция в Общинската служба "Земеделие и гори" - Белоградчик.
На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Мария Капон, се отлагат отговорите на:
- питане относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение диагностицирането и лечението на редките генетични заболявания към министъра на здравеопазването Радослав Гайдарски;
- питане относно въвеждането на пул срещу катастрофични рискове към министъра на финансите Пламен Орешарски;
- питане относно продължаващо строителство в границите на предвидената за включване в Натура 2000 зона "Иракли - Емине" към министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров;
- питане относно забавяне издаването на разрешително за ползване на минерална вода съгласно Закона за водите за обект Минерална баня с. Песнопой, местност "Орешака", Община Калояново, област Пловдив към министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват и да отговарят:
Ивайло Калфин,Заместник министър-председател и министър на външните работи на:
Въпрос от н. п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно недопустимата намеса на турския консул в гр. Бургас, г-н Исмаил Юджер, във вътрешните работи на РБългария.
Питане от н.п. ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ ЧЕРНЕВ относно изявление на дипломатическия представител на Република България в Прищина за приемане на жители от областта Косово на работа в Република България.
Пламен Орешарски, Министър на финансите на:
Питане от н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА и НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно участието на държавата в Национални благотворителни кампании.
Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно увеличаването на здравноосигурителната вноска.
Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика на:
Въпрос от н.п. МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА КЪНЕВА относно реализацията на проект "Фамилни центрове за деца".
Въпрос от н.п. АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВ БАТАШОВ относно развитие на програмата за заетост "Мелпомена".
Питане от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ И АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно политиката на правителството за защита на децата при разводи.
Петър Мутафчиев, Министър на транспорта на:
Въпрос на н.п.ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ относно даване на разрешение за отплаване на спасителен кораб "ПЕРУН" и наемане на украински моряци на борда му.
Миглена Тачева, Министър на правосъдието на:
Въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СПАСОВ относно функционирането на Търговския регистър при Агенция по вписванията.
Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно статута и правното положение на деца без лични данни, настанени в детски домове.
Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно решаване на казус, свързан с български гражданин пред компетентните испански органи.
Въпрос от н.п. ФАТМЕ МУСА ИЛИЯЗ относно подобряване на начина на работа и процедурите в областта на националните и международни осиновявания.
Питане от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно неприложими и противоречиви текстове в Закона за търговския регистър и Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър.
Общ брой: 14 ( писмени: 5 , устни: 9 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 1
КБ: 4
ДПС: 1
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 4
Смесени: 0
Общ брой: 11 ( писмени: 4 , устни: 7 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 1
КБ: 0
ДПС: 1
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 2
Смесени: 0
Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно изнесени факти за замърсяване на подпочвените води на сметището край с. Цалапица (връчен на 14.03.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно екологични проблеми в района на Комбината за цветни метали "Асеновград" АД през 1992 г (връчен на 14.03.2008).

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПОПОВ и ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно финансирането на трансплантациите, извършвани в лечебните заведения в Република България (връчен на 14.03.2008).

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на въпрос на н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно изграждане на административна сграда за нуждите на Министерството на труда и социалната политика в Стара Загора (връчен на 14.03.2008).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и продоволствието:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно дейността на Общинската ветеринарно-медицинска служба Сандански (връчен на 14.03.2008).

Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ и ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ относно изграждането на сероочистващите инсталации в ТЕЦ - Марица - Изток 2 (връчен на 14.03.2008).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и продоволствието:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно сигнал за корупция в Общинската служба "Земеделие и гори" - Белоградчик (връчен на 14.03.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно изключване на земи от държавния поземлен фонд (връчен на 14.03.2008).
===
Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Устен отговор в заседанието на 14.03.2008 на въпрос на н.п. АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-МОЗЕР относно зачестилите кражби на желязо или друг метал от обществени сгради, паметници, парапети, ж.п. линии, вагони и др..

Веселин Близнаков, Министър на отбраната:
Устен отговор в заседанието на 14.03.2008 на въпрос на н.п. МИНЧО ВИКТОРОВ СПАСОВ относно плановете за намаляване на българското присъствие в авиобаза Безмер.

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Устен отговор в заседанието на 14.03.2008 на питане на н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА относно политиката на българското правителство по отношение продължаване на изграждането на автомагистралната мрежа на страната.

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Устен отговор в заседанието на 14.03.2008 на въпрос на н.п. АТАНАС ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ относно структурни проблеми при лечението на онкологични заболявания в Клиниката по химиотерапия на Националната специализирана болница за активно лечение по онкология в кв. Дървеница, гр. София.
Устен отговор в заседанието на 14.03.2008 на въпрос на н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА и НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно избор на обслужващи банки по бюджетните сметки в лева на районните здравноосигурителни каси.
Устен отговор в заседанието на 14.03.2008 на въпрос на н.п. СТОЯН ВИТАНОВ ВИТАНОВ относно финансирането на ТЕЛК към ОДПФЗС "Д-р Трейман" - ЕООД, Велико Търново.
Устен отговор в заседанието на 14.03.2008 на питане на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно увеличаването на здравноосигурителната вноска.

Нихат Кабил, Министър на земеделието и продоволствието:
Устен отговор в заседанието на 14.03.2008 на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно предложение за приватизиране на държавно предприятие Кабиюк.
Устен отговор в заседанието на 14.03.2008 на питане на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно опазване и ефективно използване на държавния поземлен фонд.
Устен отговор в заседанието на 14.03.2008 на питане на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно замени на зeми.

Форма за търсене
Ключова дума