Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
21/03/2008
I. Сергей Станишев, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно неизпълнени обещания една година след вота на недоверие за здравеопазването.
2. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно заявление на министър-председателя за признаване на независимостта на Косово.
3. Въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно спирането на европейските фондове за България.


II. Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ ЧЕРНЕВ относно изявление на дипломатическия представител на Република България в Прищина за приемане на жители от областта Косово на работа в Република България.
2. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно недопустимата намеса на турския консул в гр. Бургас, г-н Исмаил Юджер, във вътрешните работи на Република България.
3. Въпрос от н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ относно сътрудничество между Република България и Република Македония в рамките на Съвета за регионално сътрудничество.


III. Веселин Близнаков, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно приватизация на "Терем".


IV. Миглена Тачева, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СПАСОВ относно функционирането на Търговския регистър при Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието.
2. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно статута и правното положение на деца без лични данни, настанени в детски домове.
3. Питане от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно неприложими и противоречиви текстове в Закона за търговския регистър и Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър.
4. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно решаване на казус, свързан с български гражданин пред компетентните испански органи.
5. Въпрос от н.п. ФАТМЕ МУСА ИЛИЯЗ относно подобряване на начина на работа и процедурите в областта на националните и международни осиновявания.


V. Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА относно провеждане на политиката на правителството за стимулиране на инвестициите.
2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно финансиране извозването на отработило гориво от АЕЦ "Козлодуй".


VI. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ относно даване на разрешение за отплаване на спасителен кораб "ПЕРУН" и наемане на украински моряци на борда му.
2. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на Министерството на транспорта за решаване на неотложни проблеми, свързани с автомобилния транспорт в България.


VII. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ и АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно политиката на правителството за защита на интересите на децата при разводи.
2. Въпрос от н.п. МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА КЪНЕВА относно реализацията на проект "Фамилни центрове за деца".
3. Въпрос от н.п. АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВ БАТАШОВ относно развитие на програмата за заетост "Мелпомена".


VIII. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно въвеждането на пул срещу катастрофични рискове.
2. Питане от н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА и НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно участието на държавата в Национални благотворителни кампании.
3. Питане от н.п. РУМЕН АСЕНОВ АНГЕЛОВ относно високото ниво на инфлация в Република България.
4. Въпрос от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно финансовите последици от спирането на парите по програмите ИСПА, ФАР, и САПАРД.


IX. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение диагностицирането и лечението на редките генетични заболявания.
2. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно държавната политика на Министерството на здравеопазването по изпълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки с цел лечение на човешката слепота чрез трансплантация на роговици. Нови моменти в стратегията на министерството за усъвършенстване организацията за трансплантация на роговици.
3. Питане от н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР относно контрола и осигуряването на защита при медицинско облъчване.
4. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно скандална сделка с лекарства за онкоболни, реализирана от фирма "МСфарма" на Асен Арсенов и Министерството на здравеопазването.

На основание чл.78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
Министърът на земеделието и горите Нихат Кабил:
- на въпрос от народните представители Иван Гороломов и Марко Мечев относно политиката на министерството за подпомагане и стимулиране на розопроизводителите;
- на питане от народния представител Евгени Чачев относно политиката на правителството и Министерството на земеделието и продоволствието за решаване сериозните проблеми с усвояването на средствата по програма САПАРД.

Министърът на вътрешните работи Румен Петков:
- на въпрос от народните представители Волен Сидеров и Павел Шопов относно връзките на зам.-директора на ГДБОП Иван Иванов с престъпния свят.

Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров:
- на въпрос с писмен отговор от народния представител Минчо Христов относно стойността и оценката на площадката на АЕЦ "Белене".

В заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров поради ползване на отпуск, и няма да отговори на:
- питане от народния представител Мария Капон относно продължаващо строителство в границите на предвидената за включване в Натура 2000 зона "Иракли - Емине";
- питане от народния представител Евдокия Манева относно управление на водите;
- питане от народния представител Яне Янев относно политиката на Министерството на околната среда и водите по отношение издаването на комплексни разрешителни за индустриални обекти, които са източник на големи атмосферни замърсявания.

На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Мартин Димитров, се отлага отговорът на:
- питане към министъра на финансите Пламен Орешарски относно увеличаването на здравноосигурителната вноска.
Общ брой: 21 ( писмени: 13 , устни: 8 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 5
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Общ брой: 5 ( писмени: 0 , устни: 5 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
На 21.3.2008 г. не е провеждан парламентарен контрол. Във времето за парламентарен контрол са проведени дебати и гласуване по т. 17 от приетата програма за работата на Народното събрание за 19-21 март 2008 г.
Форма за търсене
Ключова дума