Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
28/03/2008
НАЧАЛО - 9.00 часа


I. Сергей Станишев, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно неизпълнени обещания една година след вота на недоверие за здравеопазването.
2. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно заявление на министър-председателя за признаване на независимостта на Косово.
3. Въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно спирането на европейските фондове за България (въпрос на същата тема е зададен и от н.п. Елеонора Николова).
4. Въпрос от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно спиране на европейските фондове за България ( въпрос на същата тема е зададен и от н.п. Иван Костов).


II. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно ненавременното осигуряване на софийските училища с материали за националния празник.
2. Въпрос от н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно възможностите за спасяване на първото българско класно училище, създадено през 1831 г. от Христаки Павлович в Свищов.
3. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно Кръгла маса по правната уредба на научните степени и научните звания.


III. Миглена Тачева, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно много бавната регистрация на фирми.
2. Въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СПАСОВ относно функционирането на Търговския регистър при Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието.
3. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно статута и правното положение на деца без лични данни, настанени в детски домове.
4. Питане от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно неприложими и противоречиви текстове в Закона за търговския регистър и Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър.
5. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно решаване на казус, свързан с български гражданин пред компетентните испански органи.
6. Въпрос от н.п. ФАТМЕ МУСА ИЛИЯЗ относно подобряване на начина на работа и процедурите в областта на националните и международни осиновявания.


IV. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение диагностицирането и лечението на редките генетични заболявания.
2. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно държавната политика на Министерството на здравеопазването по изпълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки с цел лечение на човешката слепота чрез трансплантация на роговици. Нови моменти в стратегията на министерството за усъвършенстване организацията за трансплантация на роговици.
3. Питане от н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР относно контрола и осигуряването на защита при медицинско облъчване.
4. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно скандална сделка с лекарства за онкоболни, реализирана от фирма "МСфарма" на Асен Арсенов и Министерството на здравеопазването.
5. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ относно административни и финансови неуредици при осъществяването на роговична транспрантация у нас.
6. Питане от н.п. ТОДОР НИКОЛОВ БАТИЛОВ относно политиката на държавата и в частност Министерството на здравеопазването за профилактиката и лечението на диабета.
7. Въпрос от н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА и ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно прекратяване на договора, сключен на 07.02.2002 г. между "Бултрансплант", "ОСТ-Девелпмент" и Американо-българската фондация за развитие на медицината в биотехнологиите.


V. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ и АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно политиката на правителството за защита на интересите на децата при разводи.
2. Въпрос от н.п. МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА КЪНЕВА относно реализацията на проект "Фамилни центрове за деца".
3. Въпрос от н.п. АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВ БАТАШОВ относно развитие на програмата за заетост "Мелпомена".
4. Въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СПАСОВ относно националната информационна система за детето при председателя на Държавната агенция за закрила на детето.


VI. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно въвеждането на пул срещу катастрофични рискове.
2. Питане от н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА и НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно участието на държавата в Национални благотворителни кампании.
3. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно увеличаването на здравноосигурителната вноска.
4. Питане от н.п. РУМЕН АСЕНОВ АНГЕЛОВ относно високото ниво на инфлация в Република България.
5. Въпрос от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно финансовите последици от спирането на парите по програмите ИСПА, ФАР, и САПАРД.
6. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно информация за размера на изплатените суми като държавни субсидии за политически партии. Идеи и стратегии за приоритетното им използване за решаване на тежките социални проблеми в България.


VII. Нихат Кабил, Министър на земеделието и продоволствието ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на правителството и Министерството на земеделието и продоволствието за решаване сериозните проблеми с усвояването на средствата по програма САПАРД.
2. Въпрос от н.п. ИВАН ДОБРОМИРОВ ГОРОЛОМОВ и МАРКО НИКОЛОВ МЕЧЕВ относно политиката на министерството за подпомагане и стимулиране на розопроизводителите.


VIII. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ относно даване на разрешение за отплаване на спасителен кораб "ПЕРУН" и наемане на украински моряци на борда му.
2. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на Министерството на транспорта за решаване на неотложни проблеми, свързани с автомобилния транспорт в България.


IX. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ и ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно връзките на зам.-директора на ГДБОП Иван Иванов с престъпния свят.
2. Питане от н.п. НЕСРИН МУСТАФА УЗУН относно някои прояви на етническа и верска нетърпимост.


X. Веселин Близнаков, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно приватизация на "Терем".

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов - на питане от народните представители Елиана Масева и Иван Николаев Иванов относно предприети мерки за строителството на АМ "Струма";
- министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров - на въпрос с писмен отговор от народния представител Евдокия Манева относно негативни последици от нарушения при прилагане на разрешително за изземване на инертни материали от речното корито на р. Струма в района на с. Ръжево Конаре;
- министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров - на питане с писмен отговор от народния представител Мария Капон относно забавяне издаването на разрешително за ползване на минерална вода.
На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Иван Николаев Иванов, се отлага отговорът на негов въпрос относно предоставяне на антидекубитални дюшеци като помощно средство за инвалиди към министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват и да отговорят:
1. Заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин, на:
- въпрос от народния представител Волен Сидеров относно недопустима намеса на турския консул в гр. Бургас във вътрешните работи на Република България;
- въпрос от народния представител Иван Сотиров относно сътрудничество между Република България и Република Македония в рамките на Съвета на регионалното сътрудничество;
- питане от народния представител Павел Чернев относно изявление на дипломатическия представител на Република България в Прищина за приемане на жители от областта Косово в Република България.
2. Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров, на:
- питане от народния представител Мария Капон относно продължаващо строителство в границите на предвидената за включване в Натура 2000 зона "Иракли-Емине";
- питане от народния представител Евдокия Манева относно управление на водите;
- питане от народния представител Яне Янев относно политиката на министерството по издаване на комплексни разрешителни за индустриални обекти, източник на големи атмосферни замърсявания.
В заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров, поради включване в официална българска делегация във връзка с посещението на министър-председателя на Република Турция, и не може да отговори на питане от народния представител Лидия Шулева относно провеждане на политиката на правителството за стимулиране на инвестициите.
Общ брой: 37 ( писмени: 20 , устни: 17 )
По парламентарни групи
НДСВ: 1
ОДС: 7
КБ: 3
ДПС: 1
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 4
Смесени: 0
Общ брой: 17 ( писмени: 6 , устни: 11 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 1
КБ: 1
ДПС: 1
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 6
Смесени: 0
Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно разпределението на Национален фонд, съгласно Постановление на Министерски съвет № 298/07.12.2008 г., на средства в размер на 191,6 млн.лв. по оперативни програми (връчен на 28.03.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно възнагражденията на служителите от НАП за 2007 г. (връчен на 28.03.2008).

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ХРИСТО БОЯНОВ ВЕЛИЧКОВ относно уволнението на Димитър Василев Димитров, бивш служител на МВР (връчен на 28.03.2008).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и продоволствието:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ относно политиката за стимулиране ефективността в земеделското производство в населените места в Сливенска област (връчен на 28.03.2008).

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ относно съхраняване на учебното звено - Медицински колеж - Благоевград (връчен на 28.03.2008).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно разпределение на средства от ПУДОС за 2007 г (връчен на 28.03.2008).

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно позицията на Министерството на здравеопазването по процедурата за определяне цената на лекарството "Бараклуд" и включването му в реимбурсния списък (връчен на 28.03.2008).

Миглена Тачева, Министър на правосъдието:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно спазване на изискванията по Закона за търговския регистър (връчен на 28.03.2008).

Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно заповед за назначаване на заместник - министър (връчен на 28.03.2008).

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Писмен отговор на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно извършените дейности и разходваните за целта средства, предоставени на Министерството на образованието и науката от излишъка в републиканския бюджет за 2007 г. (връчен на 28.03.2008).

Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии:
Писмен отговор на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно извършените работи и разходваните за целта средства, предоставени на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии от излишъка в републиканския бюджет за 2007 г. (връчен на 28.03.2008).

Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА относно новите стимули за инвеститорите клас "А" и клас "Б" (връчен на 28.03.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно стойността и оценката на площадката на АЕЦ "Белене" (връчен на 28.03.2008).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и продоволствието:
Писмен отговор на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно извършените дейности и разходваните за целта средства, предоставени на Министерството на земеделието и продоволствието от излишъка в републиканския бюджет за 2007 г. (връчен на 28.03.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно проблеми на агроаптека, свързани с изискванията на Наредбата за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на ПРЗ (връчен на 28.03.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно невръщане на земеделски земи с възстановена собственост от Поземлена комисия - Нови Искър (връчен на 28.03.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА и ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно спазване на нормативните изисквания за предвижване на животните (връчен на 28.03.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно пропуски при субсидиране на земеделските стопани за 2007 г. по схемата за единно плащане на площ (връчен на 28.03.2008).

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно нарушения в ОУ "В.Левски", с. Шумата, общ. Севлиево (връчен на 28.03.2008).

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно обезщетение за смърт при ЖП-катастрофа в чужбина (връчен на 28.03.2008).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно извършените дейности по опазване на околната среда и разходваните за целта средства, предоставени на Министерството на околната среда и водите от излишъка в републиканския бюджет за 2007 г. (връчен на 28.03.2008).

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно подобряване на грижата за хората с увреждания (връчен на 28.03.2008).

Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно финансиране извозването на отработило гориво от АЕЦ "Козлодуй" (връчен на 28.03.2008).

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Писмен отговор на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно разпределението на средствата за Министерството на транспорта от бюджетния излишък за 2007 г. (връчен на 28.03.2008).
===
Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Устен отговор в заседанието на 28.03.2008 на въпрос на н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно спиране на европейските фондове за България ( въпрос на същата тема е зададен и от н.п. Иван Костов).
Устен отговор в заседанието на 28.03.2008 на въпрос на н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно спирането на европейските фондове за България (въпрос на същата тема е зададен и от н.п. Елеонора Николова).
Устен отговор в заседанието на 28.03.2008 на въпрос на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно заявление на министър-председателя за признаване на независимостта на Косово.
Устен отговор в заседанието на 28.03.2008 на питане на н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно неизпълнени обещания една година след вота на недоверие за здравеопазването.

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Устен отговор в заседанието на 28.03.2008 на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно Кръгла маса по правната уредба на научните степени и научните звания.
Устен отговор в заседанието на 28.03.2008 на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно ненавременното осигуряване на софийските училища с материали за националния празник.

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Устен отговор в заседанието на 28.03.2008 на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение диагностицирането и лечението на редките генетични заболявания.
Устен отговор в заседанието на 28.03.2008 на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно скандална сделка с лекарства за онкоболни, реализирана от фирма "МСфарма" на Асен Арсенов и Министерството на здравеопазването.
Устен отговор в заседанието на 28.03.2008 на питане на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно държавната политика на Министерството на здравеопазването по изпълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки с цел лечение на човешката слепота чрез трансплантация на роговици. Нови моменти в стратегията на министерството за усъвършенстване организацията за трансплантация на роговици.
Устен отговор в заседанието на 28.03.2008 на питане на н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР относно контрола и осигуряването на защита при медицинско облъчване.

Миглена Тачева, Министър на правосъдието:
Устен отговор в заседанието на 28.03.2008 на питане на н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно неприложими и противоречиви текстове в Закона за търговския регистър и Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър.
Устен отговор в заседанието на 28.03.2008 на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно статута и правното положение на деца без лични данни, настанени в детски домове.
Устен отговор в заседанието на 28.03.2008 на въпрос на н.п. ФАТМЕ МУСА ИЛИЯЗ относно подобряване на начина на работа и процедурите в областта на националните и международни осиновявания.
Устен отговор в заседанието на 28.03.2008 на въпрос на н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно решаване на казус, свързан с български гражданин пред компетентните испански органи.
Устен отговор в заседанието на 28.03.2008 на въпрос на н.п. СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СПАСОВ относно функционирането на Търговския регистър при Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието.

Форма за търсене
Ключова дума