Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
18/04/2008
I. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ХРИСТО КИРИЛОВ ПОПОВ относно нарушенията, констатирани във Варненския свободен университет.
2. Въпрос от н.п. ДОНКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА относно перспективи за развитие на оздравителните училища.


II. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИАНА АТАНАСОВА ХИТОВА относно пречиствателна станция за питейна вода в Сливен.
2. Въпрос от н.п. ТРИФОН ДИМИТРОВ МИТЕВ и ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МРЪЦКОВ относно водоснабдяването на гр. Стара Загора.


III. Нихат Кабил, Министър на земеделието и продоволствието ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на правителството и Министерството на земеделието и продоволствието за решаване сериозните проблеми с усвояването на средствата по програма САПАРД.
2. Въпрос от н.п. ИВАН ДОБРОМИРОВ ГОРОЛОМОВ и МАРКО НИКОЛОВ МЕЧЕВ относно политиката на министерството за подпомагане и стимулиране на розопроизводителите.
3. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно селекция на кандидатите, които ще бъдат обучени за извършване на консултантска дейност към Програмата за развитие на селските райони.


IV. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на българското правителство относно запазването на макроикономическата стабилност през първите месеци на 2008 г..
2. Въпрос от н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на българското правителство за вдигане запора върху проектите по ИСПА, наложен от Европейската комисия след разкритията за корупция и конфликт на интереси във Фонд "Републиканска пътна инфраструктура".


V. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ и ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно връзките на зам.директора на ГДБОП Иван Иванов с престъпния свят.
2. Питане от н.п. НЕСРИН МУСТАФА УЗУН относно някои прояви на етническа и верска нетърпимост.
3. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно грубото полицейско насилие, приложено спрямо народни представители, активисти на ПП "АТАКА" и граждани на 27.03.2008 г..


VI. Веселин Близнаков, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно приватизация на "Терем".
2. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на Министерството на отбраната през 2008 г. по отношение на реализирането на военните мисии в чужбина, разходите и тяхната целесъобразност.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:

Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи - на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ШОПОВ относно обезлесяването и безразборната сеч на Средна Сърнена гора.

Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката на:
- въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ относно неучастие на България в европейската инициатива за подобряване на законодателството;
- питане от н.п. ТОДОР КУМЧЕВ относно състояние и предпоставки за възстановяване на уранодобива в Република България.

Емилия Масларова - министър на труда и социалната политика:
- питане от н.п. СТЕЛА БАНКОВА относно стратегията на Министерството на труда и социалната политика относно необходимостта от спешни мерки за увеличаване на пенсиите. Нови моменти в социалната политика на България през 2008 г. като член на Европейския съюз, съгласно изискванията на приетата през м. март 2000 г. Лисабонска стратегия.

Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа - на питане от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА относно статута на недвижими имоти, задоволяващи жилищна нужда на граждани и базконтролната търговия, осъществявана с тях от страна на областните управители.

Нихат Кабил, Министър на земеделието и продоволствието на:
- въпрос от н.п. ИВАН СОТИРОВ относно предприети действия от Министерството на земеделието и продоволствието за приемане на критерии за избор на проекти по програма “Рибарство и аквакултури”;
- въпрос от н.п. МАРИЯ ВЪЛКАНОВА относно възстановяване на земеделски земи от Общинска служба “Земеделие и гори” в местността “Герле” в землището на с.Дряново, община Лъки, Пловдивска област.
- питане от н.п.ЕВДОКИЯ МАНЕВА относно усвояване на европейските средства за селско стопанство.

На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- въпрос от н.п. КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ към заместник министър-председателя и министър на образованието и науката Даниел Вълчев относно уволнението на директора на СОУ “Христо Ботев”, гр. Русе;
- питане от н.п. ЕЛИАНА МАСЕВА и ИВАН Н. ИВАНОВ към министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов относно предприетите мерки за строителството на АМ”Струма”;
- въпрос от н.п. МАРИЯ КАПОН към министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова относно необходимостта от спешно решение на проблема с дома за стари хора с физически увреждания в гр. Провадия;
- питане от н.п. ИВАН Н. ИВАНОВ към министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов относно политиката за осъществяване на връзки на населените места в страната със строящите се магистрали.

В заседанието за парламентарен контрол не може да участва министър-председателят на Република България Сергей Станишев, поради участие в предварително планирана външнополитическа инициатива.

Поради участие в среща на министрите на околната среда на страните от Югоизточна Европа в рамките на Българското представителство, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров.

Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски.
Общ брой: 13 ( писмени: 5 , устни: 8 )
По парламентарни групи
НДСВ: 2
ОДС: 3
КБ: 2
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Общ брой: 4 ( писмени: 0 , устни: 4 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 2
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ относно извършване на основен ремонт в учебно-производствен корпус на Професионална гимназия по облекло и туризъм "Свети Иван Рилски" гр.Перник (връчен на 18.04.2008).

Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ относно изграждането на подпорна стена на напоителния канал на с. Гърмен и с. Марчево, област Благоевград (връчен на 18.04.2008).

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изпълнението на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (връчен на 18.04.2008).

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно закриването на часовете по музика и изобразително изкуство в гимназиалния курс (връчен на 18.04.2008).

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на питане на н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА и НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно участието на държавата в Национални благотворителни кампании (връчен на 18.04.2008).

Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката:
Писмен отговор на питане на н.п. МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно отговорността на Министерството на енергетиката за сигурността на енергийната система (връчен на 18.04.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изпълнението на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (връчен на 18.04.2008).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно извършващото се незаконно строителство на пътническа седалкова въжена линия от х. Пионерска до х. Рилски езера в Националния парк Рила (връчен на 18.04.2008).
===
Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Устен отговор в заседанието на 18.04.2008 на въпрос на н.п. ДОНКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА относно перспективи за развитие на оздравителните училища.
Устен отговор в заседанието на 18.04.2008 на въпрос на н.п. ХРИСТО КИРИЛОВ ПОПОВ относно нарушенията, констатирани във Варненския свободен университет.

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Устен отговор в заседанието на 18.04.2008 на питане на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на българското правителство относно запазването на макроикономическата стабилност през първите месеци на 2008 г..
Устен отговор в заседанието на 18.04.2008 на въпрос на н.п. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на българското правителство за вдигане запора върху проектите по ИСПА, наложен от Европейската комисия след разкритията за корупция и конфликт на интереси във Фонд "Републиканска пътна инфраструктура".

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Устен отговор в заседанието на 18.04.2008 на въпрос на н.п. ДИАНА АТАНАСОВА ХИТОВА относно пречиствателна станция за питейна вода в Сливен.
Устен отговор в заседанието на 18.04.2008 на въпрос на н.п. ТРИФОН ДИМИТРОВ МИТЕВ и ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МРЪЦКОВ относно водоснабдяването на гр. Стара Загора.

Нихат Кабил, Министър на земеделието и продоволствието:
Устен отговор в заседанието на 18.04.2008 на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на правителството и Министерството на земеделието и продоволствието за решаване сериозните проблеми с усвояването на средствата по програма САПАРД.
Устен отговор в заседанието на 18.04.2008 на въпрос на н.п. ИВАН ДОБРОМИРОВ ГОРОЛОМОВ и МАРКО НИКОЛОВ МЕЧЕВ относно политиката на министерството за подпомагане и стимулиране на розопроизводителите.
Устен отговор в заседанието на 18.04.2008 на въпрос на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно селекция на кандидатите, които ще бъдат обучени за извършване на консултантска дейност към Програмата за развитие на селските райони.

Форма за търсене
Ключова дума