Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
23/05/2008
I. Михаил Миков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ относно неспазването на забраната за движение на каруци в София.
2. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ относно липсата на постоянна охрана на Западния парк в София.
3. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на МВР за осигуряване на реда и законността при провеждане на нови и частични избори.
4. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на българското правителство за решаване на проблемите със задръстванията в големите български градове и пътната мрежа в страната.
5. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно освобождаване директора на ГД "БОП" - МВР от длъжност.
6. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно неспазване на решение на ВАС от ръководството на МВР.
7. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно извършване на проверка и сезиране на прокуратурата срещу бившия министър на вътрешните работи Румен Петков за изнасяне на класифицирана информация.
8. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно договор между МК "Кремиковци" и ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" към Министерство на вътрешните работи.
9. Въпрос от н.п. АТАНАС ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ относно бюрократичните усложнения пред българите живеещи в чужбина, да се възползват от правото си да бъдат освободени от здравноосигурителни задължения за минал период, в който не са пребивавали на територията на страната.


II. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно лошата организация на националния кръг на олимпиадата по физика.


III. Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ТОДОР МИХАЙЛОВ КУМЧЕВ относно състояние и предпоставки за възстановяване на уранодобива в Република България.
2. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно неучастие на България в европейската инициатива за подобряване на законодателството.


IV. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на Министерството на околната среда и водите по отношение издаването на комплексни разрешителни за индустриални обекти, които са източник на големи атмосферни замърсявания.
2. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно продължаващо строителство в границите на предвидената за включване в Натура 2000 зона "Иракли - Емине".
3. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно управление на водите.
4. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно административния капацитет на Министерството на околната среда и водите.
5. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно опазване на Къдроглавия пеликан в България.
6. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно необоснованото увеличение на продуктовата такса за опаковки.
7. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно непречистване на отпадъчни води от "Балканфарма" - Дупница.


V. Миглена Тачева, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно провеждане на конкурс за нотариуси.


VI. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно политиката на министерството по отношение на заведенията за обществено хранене на територията на летище "София".
2. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на транспортното министерство за пресичане нарушенията при усвояване на финансовите средства от Европейския съюз.
3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно задържането на български търговски кораби в чужди пристанища.
4. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно завършилата проверка на процедурата по провеждане на търгове за строителство на транспортна инфраструктура, финансирани по Оперативна програма "Транспорт".


VII. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на министерството за ограничаване строителството в междублоковите пространства и зелените площи през 2007-2008 г.


VIII. Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ относно предприети действия от Министерството на земеделието и продоволствието за приемане на критерии за избор на проекти по програма "Рибарство и аквакултури".


IX. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ и СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на Министерството на труда и социалната политика за решаване на проблема с бездомните солиалнослаби български граждани.


X. Стефан Данаилов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно разкриване на специализирана паралелка по културен мениджмънт и културен туризъм в Националната гимназия по пластични изкуства и дизайн "Академик Дечко Узунов" в гр. Казанлък.


XI. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ и ИВАН АТАНАСОВ КОЛЧАКОВ относно изпълнението на Закона за здравното осигуряване.
2. Питане от н.п. МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МУРДЖОВ относно преките, косвените и потенциални вреди за българската държава от сделката за замяна на държавен външен дълг от брейди облигации в глобални облигации.
3. Въпрос от н.п. АТАНАС ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ относно бюрократичните усложнения пред българите живеещи в чужбина, да се възползват от правото си да бъдат освободени от здравноосигурителни задължения за минал период, в който не са пребивавали на територията на страната.
4. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно Дунав мост при Русе - Гюргево.
5. Въпрос от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно използване на средствата, събирани от такси при преминаването на Дунав мост.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
Меглена Плугчиева, Заместник министър-председател - на питане от н.п. МАРИЯ КАПОН относно нов подход за управление на европейските фондове.
Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството - на въпрос от н.п. НИКОЛАЙ КАМОВ относно сериозното забавяне на строежа на автомагистрала Тракия и провала на концесията за нея.
Евгений Желев, Министър на здравеопазването на:
- въпрос от н.п. НЕНО ДИМОВ относно злоупотреба с монополно положение, довела до наложена глоба от 100 хиляди лева на Здравната каса;
- питане от н.п. АНТОНЕЛА ПОНЕВА и МАРИЯ КАПОН относно снабдяването с лекарства за пациентите с редки генетични заболявания.
Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните - на питане от н.п. ЯНЕ ЯНЕВ относно политиката на министерството по отношение на еврофондовете за земеделие.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на н.п. ПАВЕЛ ШОПОВ, се отлага отговор на негов въпрос към министъра на вътрешните работи Михаил Миков относно статута на служителя в МВР Виктор Пламенов Дъвков, извършител на тежко престъпление.
Поради ангажименти във връзка с официалното посещение на Генералния секретар на НАТО, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват: министър-председателят на Република България Сергей Станишев, заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин, и министърът на отбраната Николай Цонев.
Общ брой: 17 ( писмени: 5 , устни: 12 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 1
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 7
Смесени: 0
Общ брой: 15 ( писмени: 11 , устни: 4 )
По парламентарни групи
НДСВ: 1
ОДС: 0
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 3
Смесени: 0
Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно прилагането на чл. 24, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (връчен на 23.05.2008).

Михаил Миков, Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно действията на полицията при изпълнение на заповед на кмета на община Лом (връчен на 23.05.2008).

Николай Цонев, Министър на отбраната:
Писмен отговор на въпрос на н.п. АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ и ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно процедурата по продажбата на имот в центъра на София от "ТЕРЕМ" ЕАД (връчен на 23.05.2008).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно защитени територии в Силистренска област (връчен на 23.05.2008).

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно нулев прием на ученици по определени специалности в Софийската техническа гимназия за учебната 2008/2009 г (връчен на 23.05.2008).

Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно изпълнение задълженията на общините по чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на животните (връчен на 23.05.2008).
===
Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Устен отговор в заседанието на 23.05.2008 на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно лошата организация на националния кръг на олимпиадата по физика.

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Устен отговор в заседанието на 23.05.2008 на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно продължаващо строителство в границите на предвидената за включване в Натура 2000 зона "Иракли - Емине".
Устен отговор в заседанието на 23.05.2008 на питане на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на Министерството на околната среда и водите по отношение издаването на комплексни разрешителни за индустриални обекти, които са източник на големи атмосферни замърсявания.

Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката:
Устен отговор в заседанието на 23.05.2008 на въпрос на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно неучастие на България в европейската инициатива за подобряване на законодателството.
Устен отговор в заседанието на 23.05.2008 на питане на н.п. ТОДОР МИХАЙЛОВ КУМЧЕВ относно състояние и предпоставки за възстановяване на уранодобива в Република България.

Михаил Миков, Министър на вътрешните работи:
Устен отговор в заседанието на 23.05.2008 на въпрос на н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно извършване на проверка и сезиране на прокуратурата срещу бившия министър на вътрешните работи Румен Петков за изнасяне на класифицирана информация.
Устен отговор в заседанието на 23.05.2008 на въпрос на н.п. АТАНАС ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ относно бюрократичните усложнения пред българите живеещи в чужбина, да се възползват от правото си да бъдат освободени от здравноосигурителни задължения за минал период, в който не са пребивавали на територията на страната.
Устен отговор в заседанието на 23.05.2008 на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно неспазване на решение на ВАС от ръководството на МВР.
Устен отговор в заседанието на 23.05.2008 на питане на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на българското правителство за решаване на проблемите със задръстванията в големите български градове и пътната мрежа в страната.
Устен отговор в заседанието на 23.05.2008 на питане на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на МВР за осигуряване на реда и законността при провеждане на нови и частични избори.
Устен отговор в заседанието на 23.05.2008 на въпрос на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ относно липсата на постоянна охрана на Западния парк в София.
Устен отговор в заседанието на 23.05.2008 на въпрос на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ относно неспазването на забраната за движение на каруци в София.
Устен отговор в заседанието на 23.05.2008 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно договор между МК "Кремиковци" и ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" към Министерство на вътрешните работи.
Устен отговор в заседанието на 23.05.2008 на въпрос на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно освобождаване директора на ГД "БОП" - МВР от длъжност.

Форма за търсене
Ключова дума