Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
11/07/2008
I. Сергей Станишев, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно правителствената политика за индексиране на доходите на държавните служители.
2. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ относно отхвърляне на предложението на Председателя на Европейската комисия, Жозе Мануел Барозу за намаляване на данъците и акцизите.
3. Питане от н.п. АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ относно изпълнението на Националната стратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупция за периода 2006-2008.
4. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно българската позиция в продължаването на процеса на европейска интеграция след отхвърлянето на Лисабонския договор в Ирландия.
5. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно изявление на премиера, че България ще закупи 2 френски корвети и необходимостта от тяхното закупуване.


II. Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно действията на МВнР във връзка със системните нарушения на границата на Република България и български териториални води от турски рибари.


III. Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно апортиране на парцели до летище "София" в "Международен панаир Пловдив".
2. Питане от н.п. ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ относно прилагането на Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги.
3. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно контрол от страна на Министерството на икономиката и енергетиката върху методите за измерване и осчетоводяване на използваната топлинна енергия.
4. Въпрос от н.п. АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-МОЗЕР относно функционирането на търговските представителства на РБългария, отчитането на дейността им и нейната ефективност.


IV. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно политиката на министерството по отношение на заведенията за обществено хранене на територията на летище "София".
2. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ относно отчетността на постъпленията към БДЖ за изкупуване на излезли от употреба тягови машини и подвижни железопътни състави.
3. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на българското правителство за развитие на алтернативен околовръстен железопътен транспорт в София.
4. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ относно нерегламентираното навлизане на сондажен кораб в български териториални води.
5. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно нереалистичните и представляващи явна корупция "планове" за реконструкция на жп гара Пловдив и разпореждане с терена на Сточна гара Пловдив.
6. Въпрос от н.п. ТОДОР НИКОЛОВ БАТИЛОВ относно достъпа на гражданите на Бургас до бургаското пристанище, бургаския кей и остров "Света Анастасия".
7. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно взетите от Министерството на транспорта мерки за осигуряване реда и сигурността на гражданите, находящи са на летище София по време на взривовете в Челопечене от 3 юли 2008 г.


V. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА АЛЕКСИЕВА относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за решаване на проблемите на общините, разположени по брега на р. Дунав.
2. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно лошото строителство на новооткрития участък на автомагистрала "Тракия".
3. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно строителството на автомагистрала "Тракия".


VI. Стефан Данаилов, Министър на културата ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на Министерството на културата към български граждани с особено значим принос в духовната ни култура и вписването им в Националната представителна листа за "Живи човешки съкровища".
2. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно съществуващите проекти за възстановяване на тракийския град Севтополис край гр. Казанлък и превръщането му в историческа и туристическа атракция.


VII. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на Министерство на финансите за осъществяването на ефективен и действен контрол на финансовите ресурси от предприсъединителните и структурните фондове на Европейския съюз, международните финансови институции и държавния бюджет чрез ползването на чуждестранни одиторски и консултантски фирми.


VIII. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно увеличението на пенсиите с 10,35% и необходимостта от конкретни действия за реална компенсация на доходите на българските пенсионери.


IX. Михаил Миков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИЛИЯН ВЪЛЕВ ИЛИЕВ относно зачестилите кражби на църковни камбани и икони от български православни храмове, болшинството от които се намират на територията на Северозападна България.
2. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ относно грубото погазване на нормите на Закона за Министерството на вътрешните работи от ръководни лица, по-специално от главен комисар Живко Живков, директор на Главна дирекция "Жандармерия".


X. Николай Цонев, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно спазването на Закона за ветераните от войните.
2. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно липсата на политика на българското правителство и Министерството на отбраната за спасяването на националната авиационна светиня на България - летище Божурище.
3. Въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно неизпълнение на задълженията на Министерството на отбраната, свързани със замяна на жилища и снабдяването им с нотариални актове.

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, министърът на здравеопазването Евгений Желев е поискал отлагане със седем дни на отговорите на:
- въпрос от народните представители Ваньо Шарков и Димитър Димитров относно въведените от НЗОК нови критерии за провеждане на инсулиновото лечение при болни от захарен диабет;
- питане от народния представител Владимир Кузов относно ефективността на националната система за здравеопазване и гарантиране на достъпна медицинска помощ на гражданите и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определен със закон.
На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Нено Димов, се отлага отговор на негово питане относно политиката на правителството в борбата с корупцията и злоупотребите във втория ешалон на властта към министър-председателя на Република България Сергей Станишев.
Поради отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров.
Общ брой: 21 ( писмени: 8 , устни: 13 )
По парламентарни групи
НДСВ: 1
ОДС: 0
КБ: 1
ДПС: 1
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 7
Смесени: 0
Общ брой: 6 ( писмени: 1 , устни: 5 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно неспазване на Наредба № 2 от 18.2.2008 г (връчен на 11.07.2008).

Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните:
Писмен отговор на питане на н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ относно неизплатени субсидии за покриване на разходите по лихви за предоставени инвестиционни кредити (връчен на 11.07.2008).

Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно правителствен доклад (връчен на 11.07.2008).

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Писмен отговор на питане на н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно спазването на Закона за ветераните от войните (връчен на 11.07.2008).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно финансиране на водния цикъл на град Шумен - ІІ етап (връчен на 11.07.2008 г.
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно депониране на отпадъци в околностите на с. Доброславци (връчен на 11.07.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно опасността от екологична катастрофа свързана с тоновете безстопанствена сяра на площадката на "Агробиохим" край Стара Загора (връчен на 11.07.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ относно процедурите по Закона за водите, за издаване на разрешително да ползване на воден обект (водоползване) за дейността по чл. 46, ал. 1, т. 2 /аквакултури и свързаните с тях дейности/ - информация - опис на процедурите от 2003 г. до сега (връчен на 11.07.2008).

Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните:
Писмен отговор на въпрос на н.п. БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ относно предоставяне на информация и данни за проектите по Програма САПАРД в сферата на аквакултурите и рибопреработката (връчен на 11.07.2008).

Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно масова сеч в района на с. Бързия, общ. Берковица, обл. Монтана (връчен на 11.07.2008).

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изпълнение на европейското законодателство в областта на железопътния транспорт (връчен на 11.07.2008).

Миглена Тачева, Министър на правосъдието:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА и ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно назначения в противоречие с нормативните изисквания (връчен на 11.07.2008).

Михаил Миков, Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно зачестилите престъпления по българските черноморски курорти (връчен на 11.07.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно подвеждане на министъра с невярна информация (връчен на 11.07.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно проверка в ЦСПП - Пазарджик (връчен на 11.07.2008).

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН и ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА относно точното разпределение на разходваните средства от натрупания бюджетен излишък през 2007 г (връчен на 11.07.2008).
===
Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Устен отговор в заседанието на 11.07.2008 на въпрос на н.п. БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ относно отхвърляне на предложението на Председателя на Европейската комисия, Жозе Мануел Барозу за намаляване на данъците и акцизите.
Устен отговор в заседанието на 11.07.2008 на питане на н.п. АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ относно изпълнението на Националната стратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупция за периода 2006-2008.
Устен отговор в заседанието на 11.07.2008 на въпрос на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно изявление на премиера, че България ще закупи 2 френски корвети и необходимостта от тяхното закупуване.
Устен отговор в заседанието на 11.07.2008 на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно българската позиция в продължаването на процеса на европейска интеграция след отхвърлянето на Лисабонския договор в Ирландия.
Устен отговор в заседанието на 11.07.2008 на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно правителствената политика за индексиране на доходите на държавните служители.

Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Устен отговор в заседанието на 11.07.2008 на въпрос на н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно действията на МВнР във връзка със системните нарушения на границата на Република България и български териториални води от турски рибари.

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Устен отговор в заседанието на 11.07.2008 на въпрос на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно политиката на министерството по отношение на заведенията за обществено хранене на територията на летище "София".

Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката:
Устен отговор в заседанието на 11.07.2008 на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно контрол от страна на Министерството на икономиката и енергетиката върху методите за измерване и осчетоводяване на използваната топлинна енергия.
Устен отговор в заседанието на 11.07.2008 на въпрос на н.п. АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-МОЗЕР относно функционирането на търговските представителства на РБългария, отчитането на дейността им и нейната ефективност.
Устен отговор в заседанието на 11.07.2008 на питане на н.п. ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ относно прилагането на Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги.
Устен отговор в заседанието на 11.07.2008 на въпрос на н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно апортиране на парцели до летище "София" в "Международен панаир Пловдив".

Форма за търсене
Ключова дума