Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
31/10/2008
9.00 часа

Министър-председателят на Република България Сергей Станишев ще отговаря след 11.30 часа, поради предварително планиран ангажимент от 9.00 часа.

I. Сергей Станишев, Mинистър-председател на Република България ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно присъединяването на държавите от Европейското икономическо пространство към финансовите санкции от Европейския съюз срещу България.

2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно правителствената политика за подпомагане на науката в България.

3. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно решение на Министерски съвет за награждаване на г-н Тодор Батков.

4. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно рекламните билбордове по българските магистрали.

II. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОЙКО ИВАНОВ ВАТЕВ и МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МУРДЖОВ относно реституция на имоти в публична държавна собственост, предоставена за управление на Висшите училища.

2. Въпрос от н.п. ХРИСТО КИРИЛОВ ПОПОВ относно политиката на Министерството на образованието и науката във връзка с фалшивите образователни дипломи в Република България.

III. Меглена Плугчиева, Заместник министър-председател ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на българското правителство за отстраняване на груби управленски грешки, свързани с фонд "Земеделие" и Разплащателната агенция.

2. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно гарантиране на прозрачно разходване на европейските средства на основата на национални приоритети.

IV. Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЙОРДАН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ относно фонд за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и Фонд радиоактивни отпадъци.

2. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно спирането на топлата вода в 98 сгради в София.

3. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно влошените условия за бизнеса в България.

4. Питане от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно политиката на държавата за развитие на Международен панаир Пловдив.

5. Питане от н.п. ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ ДИЛОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно създаването на енергиен холдинг.

6. Въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СПАСОВ относно отчитане на топлинната енергия при отписване на лице извършващо услугата "дялово разпределение" от Публичния регистър по чл.139 а от Закона за енергетиката.

7. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно становището на Министерството на икономиката и енергетиката за заплащането на енергийни сметки въз основа на реалното потребление.

V. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за подобряване на техническото състояние и безопасността на подвижния състав на БДЖ.

2. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ относно неефективността при използването на смесена тяга /дизелова и електрическа/ по електрифицираната първа линия, София-Волуяк-Драгоман.

3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно паркинга на Терминал 2 на Летище София.

4. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на Министерството на транспорта и българското правителство за изпълнение на Оперативна програма "Транспорт".

5. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно въвеждане на такси за българските превозвачи, преминаващи през територията на Република Турция.

6. Питане от н.п. НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ относно подобряване на качеството на пътническия ж.п. транспорт по линията София - Перник.

VI. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно незаконно строителство в района на телевизионната кула на връх Снежанка.

2. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно политиката на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за изграждане на пречиствателни станции за питейни води.

3. Въпрос от н.п. ФАТМЕ МУСА ИЛИЯЗ относно отпускане на целеви средства за ремонт на 100 инфарктни точки по българските пътища според честотата на инцидентите.

4. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно конкурс за частична реконструкция на водопроводната мрежа на Стара Загора.

VII. Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката и практиката на МЗХ по наемането на външни консултантски и одитни фирми по дейността на ДФ"Земеделие".

VIII. Евгений Желев, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ относно ефективността на националната система за здравеопазване и гарантиране на достъпна медицинска помощ на гражданите и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон.

2. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно увеличаване на здравноосигурителната вноска.

3. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на Министерството на здравеопазването за профилактика и лечение на живеещите в райони, пострадали от тежки екологични замърсявания.

4. Въпрос от н.п. ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ относно решаването на проблемите с материалната база на Болница за белодробни болести - гр. Сливен.

5. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно състоянието на филиала за спешна медицинска помощ в община Пирдоп.

6. Питане от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР относно политиката на Министерството на здравеопазването в областта на борбата с онкологичните заболявания в изпълнение на Декларацията на НС за ограничаване и контрол на онкологичните заболявания.

7. Въпрос от н.п. ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ относно издаване на здравен сертификат при износ на български вина в трети страни.

IX. Стефан Данаилов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно продължаващите проблеми с читалище "Отец Паисий" в квартал "Редута".

X. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно мерки за противодействие на финансовата криза.

2. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно назначаването на зместник-директори в Агенция "Митници".

XI. Михаил Миков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ и МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МУРДЖОВ относно случаи на осъдени служители на МВР заради изпълнение на служебния си дълг.

2. Въпрос от н.п. ИЛИЯН ВЪЛЕВ ИЛИЕВ относно зачестилите случаи на насилие над лекари и медицински работници в страната.

3. Питане от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно Прилагането на Регламент 1931/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз за местния граничен трафик.

4. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно неправомерното движение на каруци в София.

5. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно нови моменти в политиката на МВР за осигуряване на обществения ред и законност, за опазване на живота и собствеността на гражданите и стратегия за недопускане на престъпления и за разкриване на извършителите..

6. Въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно диференцираното заплащане на служителите от системата на МВР.

На основание чл. 78, ал. 4 и чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, се отлагат отговорите на:
- питане от народния представител Мария Капон към министър-председателят на Република България Сергей Станишев;
- въпрос от народния представител Мария Капон към министъра на земеделието и храните Валери Цветанов;
- въпрос и питане от народния представител Мария Капон към министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров;
- въпрос от народния представител Станислав Станилов към министъра на здравеопазването Евгений Желев.

Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин, министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова и министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров.

.
.
Сергей Станишев, Mинистър-председател на Република България:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно постъпки на българското правителство пред Европейската комисия за допълнително финансиране с оглед преодоляване на негативните последици от извеждане от експлоатация на 3 и 4 блок на АЕЦ "Козлодуй" (връчен на 31 октомври 2008 г.).Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ДОНКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА, относно отнемане на лицензия от Национална агенция за професионално образование и обучение на учебни звена (връчен на 31 октомври 2008 г.).Михаил Миков, Министър на вътрешните работи:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно закононарушения и забавено полицейско разследване при реализиране на инвестиционен проект САПАРД в с. Баните, обл. Смолян (връчен на 31 октомври 2008 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно присвояване на интелектуална собственост в особено големи размери, извършена от ръководството на "Свилоза" АД, Свищов (връчен на 31 октомври 2008 г.).Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно изпълнение на задълженията на МВР, произтичащи от Закона за защита от шума в околната среда и Закона за движение по пътищата (връчен на 31 октомври 2008 г.).Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ, относно проблеми със заявени искания за реституция (връчен на 31 октомври 2008 г.).Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на на питане от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ СЛАВОВ, относно липсата на последващ контрол по издадени разрешителни за добив на инертни материали от водни обекти в община Карлово, Пловдивска област (връчен на 31 октомври 2008 г.).

===Сергей Станишев, Mинистър-председател на Република България:Устен отговор в заседанието на 31 октомври 2008 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно присъединяването на държавите от Европейското икономическо пространство към финансовите санкции от Европейския съюз срещу България.Устен отговор в заседанието на 31 октомври 2008 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно правителствената политика за подпомагане на науката в България.Устен отговор в заседанието на 31 октомври 2008 г. на въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ, относно решение на Министерски съвет за награждаване на г-н Тодор Батков.Устен отговор в заседанието на 31 октомври 2008 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно рекламните билбордове по българските магистрали.Меглена Плугчиева, Заместник министър-председател:Устен отговор в заседанието на 31 октомври 2008 г. на питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ, относно политиката на българското правителство за отстраняване на груби управленски грешки, свързани с фонд "Земеделие" и Разплащателната агенция.Устен отговор в заседанието на 31 октомври 2008 г. на питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно гарантиране на прозрачно разходване на европейските средства на основата на национални приоритети.Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:Устен отговор в заседанието на 31 октомври 2008 г. на въпрос от н.п. БОЙКО ИВАНОВ ВАТЕВ и МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МУРДЖОВ, относно реституция на имоти в публична държавна собственост, предоставена за управление на Висшите училища.Устен отговор в заседанието на 31 октомври 2008 г. на въпрос от н.п. ХРИСТО КИРИЛОВ ПОПОВ, относно политиката на Министерството на образованието и науката във връзка с фалшивите образователни дипломи в Република България.Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката:Устен отговор в заседанието на 31 октомври 2008 г. на въпрос от н.п. ЙОРДАН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ, относно фонд за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и Фонд радиоактивни отпадъци.Устен отговор в заседанието на 31 октомври 2008 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно влошените условия за бизнеса в България.Устен отговор в заседанието на 31 октомври 2008 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно спирането на топлата вода в 98 сгради в София.Устен отговор в заседанието на 31 октомври 2008 г. на питане от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА, относно политиката на държавата за развитие на Международен панаир Пловдив.Устен отговор в заседанието на 31 октомври 2008 г. на питане от н.п. ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ ДИЛОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно създаването на енергиен холдинг.Устен отговор в заседанието на 31 октомври 2008 г. на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СПАСОВ, относно отчитане на топлинната енергия при отписване на лице извършващо услугата "дялово разпределение" от Публичния регистър по чл.139 а от Закона за енергетиката.Устен отговор в заседанието на 31 октомври 2008 г. на въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ, относно становището на Министерството на икономиката и енергетиката за заплащането на енергийни сметки въз основа на реалното потребление.Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:Устен отговор в заседанието на 31 октомври 2008 г. на питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно мерки за подобряване на техническото състояние и безопасността на подвижния състав на БДЖ.Устен отговор в заседанието на 31 октомври 2008 г. на въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ, относно неефективността при използването на смесена тяга /дизелова и електрическа/ по електрифицираната първа линия, София-Волуяк-Драгоман.
Форма за търсене
Ключова дума