Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
07/06/2002
І. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. димитър ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно отмяната на заповедите за забрана за влизане в Република България на чуждите граждани Майкъл Чорни и Денис Ершов.

2. Питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно разбиването на втора печатница за фалшива валута във Варна.

3. Актуален въпрос н.п. ТОМА ЯНКОВ ТОМОВ относно действията на Министерството на вътрешните работи за борба с престъпността сред ромското население.II. Владимир Атанасов, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. БЛАГОВЕСТ ХРИСТОВ СЕНДОВ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно прием на ученици по специалности "Среден мениджър" и "Организатор на среден и дребен бизнес" през 2002/2003 г.

2. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно предстоящо закриване на селски училища.

3. Актуален въпрос от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно намерение за ликвидиране на 5-то помощно училище, район Слатина, гр. София.

4. Актуален въпрос от н.п. борислав МИХАЙЛОВ БОРИСОВ относно съкращение на учители и друг персонал в системата на средното образование.

5. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно съкращение на учители във Видинска област.

6. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно нормативни изисквания за броя на учениците в паралелките.

7. Актуален въпрос от н.п. ИВО СЕВДАЛИНОВ ЦАНЕВ относно уволнението на началника на инспектората по образование в гр. Русе.

8. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно закриване на основно училище "Отец Паисий" в с. Равногор, община Брацигово.

9. Питане от н.п. ЕЛКА ПАНЧОВА АНАСТАСОВА относно политиката на Министерството на образованието и науката по оптимизацията на училищната мрежа и произтичащите от това последствия.

10. Актуален въпрос от н.п. йордан ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно закриване на паралелки за професионално образование.

11 .Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно посегателство към Националния студентски дом.

12. Актуален въпрос от Н.П.СТОЙКО ТАНКОВ относно закриване на Основно помощно училище "Минко Неволин" -гр. Карнобат.

13. Питане от н.п. ГЕОРГИ КОСТОВ СТАНИЛОВ относно собствеността на сградата на пл. "Народно събрание" 10-ул. "Аксаков" 13 и статута на Национален Студентски Дом - София.

14. Питане от н.п. ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ, ИВАН НИКОЛАЕВ иванови ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно извършено намаление числеността на персонала на отрасъл "Образование" в общините във Великотърновска област.III. Димитър Калчев, министър на държавната администрация ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно Договора с "Майкрософт" за лицензиране на ползваните от дъжавната администрация програмни документи (такова питане е поставено и от народния представител Стойчо Кацаров).

2. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно закупуване на 30 000 пакета софтуер от Майкрософт (същото питане е поставено и от народния представител Иван Николаев Иванов).IV. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно повишаването на цените и ръста на инфлацията и необходимостта от противодействие за спиране на срива на стандарта на живот на населението.

2. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно правото на целеви помощи за покупка на лично моторно превозно средство от г-н Владимир Георгиев Гюров.

3. Актуален въпрос от н.п. росица ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно реализирането на правата на инвалидите в Република България.

4. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно неефективност на изпълнявания проект за микрокредитиране в пилотните общини Лесичево и Панагюрище на Пазарджишка област.V. Костадин Паскалев, заместник министър-председател и министър на регионалното развитие в благоустройството ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ИВО СЕВДАЛИНОВ ЦАНЕВ относно освобождаването на управителя на "Пътно поддържане" -гр. Бяла, област Русе.

2. Актуален въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно укрепване бреговете на река Арда в района на гр. Кърджали.VI. Божидар Абрашев, министър на културата ще отговори на:

Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно гарантиране на правата в областта на интелектуалната собственост.VII. Божидар Финков, министър на здравеопазването ще отговори на:
1. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно политиката на напълно или частично заплащане на лекарства.

2. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно използването на химически тоалетни в страната.VIII. Меглена Кунева, министър по европейските въпроси ще отговори на:

Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА и МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно преговорните позиции на Република България в процеса на присъединяване към Европейския съюз.IX. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно събираемостта на кредитите от фонд "Земеделие".

2. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно възникналата епидемия от чума по свинете.

3. Питане от н.п.ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно състоянието на зърнения пазар в страната.

4. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно дейността на изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

5. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно приватизация на птицекомбинат "Камчия" - гр. Шумен.

6. Питане от н.п. васил ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно дейността на Националната служба по зърното.На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:

- заместник министър-председателят и министър на икономиката Николай Василев - на актуален въпрос от народните представители Благовест Сендов и Петър Мутафчиев;

- министърът на отбраната Николай Свинаров - на актуален въпрос от народния представител Любен Петров;

- министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев -на актуален въпрос от народния представител Стефан Мазнев;

- министърът на здравеопазването Божидар Финков - на питане от народните представители Стойчо Кацаров и Васил Василев

На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствието на народните представители, се отлагат:

- отговорът на министъра на вътрешните работи Георги Петканов -на актуален въпрос от народния представител Лъчезар Тошев;

- отговорът на министъра на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев - на актуален въпрос от народния представител Асен Гагаузов.

Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват:

- министърът на отбраната Николай Свинаров;

- министърът на транспорта и съобщенията Пламен Петров.

Форма за търсене
Ключова дума