Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
14/11/2008
I. Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ относно правителствената политика за разпореждане с държавно имущество.

2. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно замяна на недвижими имоти частна държавна собственост.

II. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно прекратяване на трудовия договор на директора на 7 ФЕГ "Алфонс дьо Ламартин" - София.

2. Питане от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно административния произвол в Регионалния инспекторат по образование в гр.Русе.

3. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно саботаж спрямо министъра от страна на ръководството на Регионалния инспекторат по образованието - София-град.

III. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно мерки за противодействие на финансовата криза.

2. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно назначаването на заместник-директори в Агенция "Митници".

IV. Михаил Миков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ и МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МУРДЖОВ относно случаи на осъдени служители на МВР заради изпълнение на служебния си дълг.

2. Въпрос от н.п. ИЛИЯН ВЪЛЕВ ИЛИЕВ относно зачестилите случаи на насилие над лекари и медицински работници в страната.

3. Питане от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно Прилагането на Регламент 1931/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз за местния граничен трафик.

4. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно неправомерното движение на каруци в София.

5. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно нови моменти в политиката на МВР за осигуряване на обществения ред и законност, за опазване на живота и собствеността на гражданите и стратегия за недопускане на престъпления и за разкриване на извършителите.

6. Въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно диференцираното заплащане на служителите от системата на МВР.

7. Питане от н.п. АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН относно посегателствата върху мюсюлманските молитвени домове - джамии.

8. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно допуснати процесуални нарушения при полицейско дознание.

V. Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ относно правителствената политика за разпореждане с държавно имущество.

2. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно приложението на интервенционния механизъм за зърнени култури в България.

VI. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно незаконно строителство в района на телевизионната кула на връх Снежанка.

2. Въпрос от н.п. ФАТМЕ МУСА ИЛИЯЗ относно отпускане на целеви средства за ремонт на 100 инфарктни точки по българските пътища според честотата на инцидентите.

3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно конкурс за частична реконструкция на водопроводната мрежа на Стара Загора.

VII. Евгений Желев, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ относно ефективността на националната система за здравеопазване и гарантиране на достъпна медицинска помощ на гражданите и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон.

2. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно увеличаване на здравноосигурителната вноска.

3. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на Министерството на здравеопазването за профилактика и лечение на живеещите в райони, пострадали от тежки екологични замърсявания.

4. Въпрос от н.п. ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ относно решаването на проблемите с материалната база на Болница за белодробни болести - гр. Сливен.

5. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно влошаване на условията за работа на личните лекари.

6. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно състоянието на филиала за спешна медицинска помощ в община Пирдоп.

7. Питане от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР относно политиката на Министерството на здравеопазването в областта на борбата с онкологичните заболявания в изпълнение на Декларацията на НС за ограничаване и контрол на онкологичните заболявания.

8. Въпрос от н.п. ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ относно издаване на здравен сертификат при износ на български вина в трети страни.

VIII. Стефан Данаилов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно продължаващите проблеми с читалище "Отец Паисий" в квартал "Редута".

На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- питане от народния представител Евдокия Манева към министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов;
- питане от народните представители Яне Янев и Димитър Абаджиев към заместник министър-председателя и министър на извънредните ситуации Емел Етем;
- питане от народния представител Евдокия Манева към министъра на земеделието и храните Валери Цветанов.
В заседанието за парламентарен контрол не може да участва министър-председателят на Република България Сергей Станишев, поради участие в предварително планирана среща с Негово Превъзходителство г-н Алфред Гузенбауер - федерален канцлер на Република Австрия.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров, министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова, и министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров.
.
.
Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно хидромелиоративните съоръжения на територията на община Долна Митрополия (връчен на 14 ноември 2008 г.).Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ, относно замени, извършени от областния управител на Смолян (връчен на 14 ноември 2008 г.).Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на на въпрос от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ, относно действията на МОСВ за отстраняване на незаконно сметище в Нови Искър (връчен на 14 ноември 2008 г.).

===Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:Устен отговор в заседанието на 14 ноември 2008 г. на въпрос от н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ, относно правителствената политика за разпореждане с държавно имущество.Устен отговор в заседанието на 14 ноември 2008 г. на въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ, относно замяна на недвижими имоти частна държавна собственост.Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:Устен отговор в заседанието на 14 ноември 2008 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно прекратяване на трудовия договор на директора на 7 ФЕГ "Алфонс дьо Ламартин" - София.Устен отговор в заседанието на 14 ноември 2008 г. на питане от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА, относно административния произвол в Регионалния инспекторат по образование в гр.Русе.Устен отговор в заседанието на 14 ноември 2008 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно саботаж спрямо министъра от страна на ръководството на Регионалния инспекторат по образованието - София-град.Михаил Миков, Министър на вътрешните работи:Устен отговор в заседанието на 14 ноември 2008 г. на въпрос от н.п. КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ и МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МУРДЖОВ, относно случаи на осъдени служители на МВР заради изпълнение на служебния си дълг.Устен отговор в заседанието на 14 ноември 2008 г. на въпрос от н.п. ИЛИЯН ВЪЛЕВ ИЛИЕВ, относно зачестилите случаи на насилие над лекари и медицински работници в страната.Устен отговор в заседанието на 14 ноември 2008 г. на питане от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ, относно Прилагането на Регламент 1931/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз за местния граничен трафик.Устен отговор в заседанието на 14 ноември 2008 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно неправомерното движение на каруци в София.Устен отговор в заседанието на 14 ноември 2008 г. на питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА, относно нови моменти в политиката на МВР за осигуряване на обществения ред и законност, за опазване на живота и собствеността на гражданите и стратегия за недопускане на престъпления и за разкриване на извършителите.Устен отговор в заседанието на 14 ноември 2008 г. на питане от н.п. АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН, относно посегателствата върху мюсюлманските молитвени домове - джамии.Устен отговор в заседанието на 14 ноември 2008 г. на въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ, относно диференцираното заплащане на служителите от системата на МВР.Пламен Орешарски, Министър на финансите:Устен отговор в заседанието на 14 ноември 2008 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно мерки за противодействие на финансовата криза.Устен отговор в заседанието на 14 ноември 2008 г. на въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ, относно назначаването на заместник-директори в Агенция "Митници".
Форма за търсене
Ключова дума