Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
16/01/2009
I. Сергей Станишев, Mинистър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на правителството за нормативно обвързване на разрешенията за повишаване цената на услуги на монополистите с постигнатите от тях резултати.

2. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ и СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на правителството за противодействие на измамите с имоти.

3. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на правителството относно замените на държавни земи.

4. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА и МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на българското правителство по отношение военното участие на България в Ирак.

5. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно политиката на правителството, свързана с формиране на стратегия за националната сигурност на РБългария.

6. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно политиката на правителството за превенция на въздействието на световната финансова криза в контекста на спирането на плащанията по еврофондовете.

7. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно необходимостта от спешни мерки след окончателното спиране на 220 млн. евро по програма ФАР.

8. Въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно пътната връзка на гр. Стара Загора и района с магистрала "Тракия".

9. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно действията на правителството за изясняване състоянието на задграничните дружества и инвестираните държавни средства в чужбина.

10. Въпрос от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно последващи действия по вече сключени договори за изпълнение на проекти, за които плащанията от Европейската комисия са замразени.

11. Въпрос от н.п. ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ ПАНАЙОТОВ относно позицията на РБългария по дневен ред на заседанието на Европейския съвет, проведено на 11 и 12 декември 2008 г..

12. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно продължаващия хаос в работата на Национална агенция "Пътна инфраструктура", довел до лишаването на България от стотици милиони евро от Европейската комисия.

II. Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно съгласие на Държавната агенция по горите за промяна предназначението и изсичане на гора в землището на гр.Созопол.

2. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на правителството за съхранение на българските гори. Конкретни действия за ограничаване на незаконната сеч. Причини за изсичането на гората в с. Яворово.

III. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно професионалното средно образование по хранителни технологии и стратегията за неговото развитие.

2. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно обработката на документи за имоти на бежанци в Главно управление на Архивите.

3. Питане от н.п. ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ относно стратегията за развитието на професионалните училища в България, и насрочване на конкурси за директори там, където са с временен договор.

IV. Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на извънредните ситуации ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно ефективността на политиката на Министерството на извънредните ситуации при управление на кризи от различен характер.

V. Меглена Плугчиева, Заместник министър-председател ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно политиката на правителството за борба с корупцията в областта на еврофондовете в контекста на спирането на плащанията по ФАР.

2. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно общата политика на българското правителство за предотвратяване по-нататъшната загуба на стотици милиони евро, предназначени за страната ни по предприсъединителните програми на Европейския съюз - ФАР, САПАРД и ИСПА.

3. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно безмилостната оценка за работата на правителството по европроектите, опровергаваща тезата на българския премиер, че Брюксел е несправедливо строг към страната ни, проявява двоен стандарт без аргументи за отнемане акредитацията на две разплащателни агенции и че България е изкупителна жертва на предизборните боричкания в ЕК.

VI. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на правителството и Министерството на финансите за преодоляване на драстичния спад на кредитите още в първите месеци на кризата в България.

2. Въпрос от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА и НИКОЛАЙ АВРАМОВ СВИНАРОВ относно текущо изпълнение на Бюджет 2008 г..

3. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ АВРАМОВ СВИНАРОВ относно действията на Министерство на финансите по вече сключени договори за изпълнение на проекти, за които Европейската комисия замрази плащанията.

VII. Михаил Миков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно неизпълнение на служебни задължения от страна на министъра на вътрешните работи.

2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно проблеми от страна на МВР при издаването на визи тип "Д" на лица от българска народност.

3. Въпрос от н.п. ТОДОР НИКОЛОВ БАТИЛОВ относно състоянието на престъпността и опазването на обществения ред в Студентски град - София.

VIII. Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно въвеждането на данъчни карти.

2. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно становище на министъра на икономиката и енергетиката за приемането на еврото като разплащателно средство в България.

3. Питане от н.п. ТОДОР МИХАЙЛОВ КУМЧЕВ относно развитието и пускането в експлоатация на Каскада "Горна Арда" - Смолянска област.

IX. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТОЯН ВИТАНОВ ВИТАНОВ относно промяна разписанието на движение на влакове № 2601 и № 2602.

X. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно абразия и ерозионни процеси по бреговете на Северното Черноморие.

2. Въпрос от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА относно действия на Министерство на регионалното развитие и благоустройството по вече сключени договори за изпълнение на проекти със спрени европейски средства.

3. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно неизпълнение на закона и заповеди на преки началници от страна на ДНСК.

4. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно недопустимото приключване на обявения от Българското правителство "Ограничен конкурс за проект за придобиване на устройствена концепция за изработването на подробен устройствен план за изграждане на многофункционален комплекс - вторичен столичен център.

5. Въпрос от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно бъдещето на "Земенски пролом".

XI. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно бъдещето на Земенски пролом.

2. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно екологосъобразно обезвреждане на преработени продукти от дейността на екарисажа.

3. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на Министерството на околната среда и водите, съгласно чл. 85 на Закона за опазване на околната среда за задължителното подпомагане на екологичната оценка на Енергийната стратегия на България до 2020 г. с цел осигуряването обективност и реалност на нейните цели, в духа на алтернативната визия на гражданските организации.

XII. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно измененията в осигурителния доход на работниците в отрасъл хлебопроизводство.

2. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на Министерството на труда и социалната политика за прекратяване на вредната практика в Агенцията за социално подпомагане на политически уволнения.

XIII. Евгений Желев, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно действията на правителството и в частност на Министерството на здравеопазването за контролиране на вноса на опасни за здравето храни.

2. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно изпълнението на мерките, предвидени в Националната стратегия за борба с наркотиците.

3. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА ИВАЙЛОВА ДИМИТРОВА относно обезпечаване лечението на хората в будна кома.

На основание чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев е поискал отлагане със седем дни на отговор на питане от народния представител Иван Николаев Иванов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на правосъдието Миглена Тачева и министърът на земеделието и храните Валери Цветанов.
.
.
Сергей Станишев, Mинистър-председател на Република България:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА, относно изграждането на алтернативно трасе на републикански път "ІІ-35" преминаващ през град Троян (връчен на 16 януари 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно възстановяването на мост в с.Камено поле, общ. Роман, обл. Враца (връчен на 16 януари 2009 г.).Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно унищожаване на горите в района на с. Голямо Бучино, община Перник (връчен на 16 януари 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН, относно привилегиите на почетните консули в България и ангажиментите на българската държава към тях (връчен на 19 декември 2008 г.).Михаил Миков, Министър на вътрешните работи:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ и ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно мониторинга на изпълнението на Националната стратегия за борба с наркотиците (връчен на 23 януари 2009 г.).Миглена Тачева, Министър на правосъдието:Писмен отговор на на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно ангажимент на министерството за иницииране на работна група (връчен на 16 януари 2009 г.).Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно изпълнението на Националната стратегия за борба с наркотиците (връчен на 16 януари 2009 г.).Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на на питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН, относно неизпълнение от страна на ДФ "Земеделие" на договор № 412/28.05.2008 г. сключен между ДФ "Земеделие" и земеделски производител на основание Национална програма по пчеларство за периода 2008 - 2010 г. (връчен на 12 декември 2008 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно утвърждаване на подзаконови актове по Закона за защита на животните (връчен на 16 януари 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно възможности за финансиране на мерки за домашните любимци и бездомните кучета (връчен на 16 януари 2009 г.).Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно политиката на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за ограничаване и намаляване на бюджетните разходи на министерството през 2008 г. (връчен на 16 януари 2009 г.).Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа:Писмен отговор на на въпрос от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ, относно ефективността и законността в дейността на администрацията, осъществявана в интерес на обществото в съответствие с Конституцията и другите нормативни актове (връчен на 16 януари 2009 г.).Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно индивидуалния план на Министерството на държавната администрация и административната реформа за справяне с кризата (връчен на 16 януари 2009 г.).Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно изразходваните средства от Министерството на държавната администрация и административната реформа по бюджетния излишък за 2008 г (връчен на 16 януари 2009 г.).Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно изграждане на екологични обекти със средствата по програма "ИСПА" (връчен на 16 януари 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно санкции за строителство на територията на природен парк "Странджа" и "Дълбок дол", землище на с. Варвара (връчен на 16 януари 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно нарушения в коритото на р. Искър в района на гр. Самоков (връчен на 16 януари 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно административно-наказателни мерки за незаконен добив на инертни материали (връчен на 16 януари 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА, относно опасно повишение концентрация на олово във водите на р. Чая (връчен на 16 януари 2009 г.).Евгений Желев, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно нарушения при поставяне на антена на Глобул (връчен на 16 януари 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ и ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ, относно натрупаните финансови задължения на лечебните заведения за болнична помощ през 2008 г. (връчен на 19 декември 2008 г.).Стефан Данаилов, Министър на културата:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА, относно незаконно премахване на паметник на културата в архитектурно-историческия резерват "Старата част на гр. Созопол" обявен с Решение №320/1974 г. на Бюрото на МС (връчен на 16 януари 2009 г.).

===

Сергей Станишев, Mинистър-председател на Република България:Устен отговор в заседанието на 16 януари 2009 г. на питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ, относно политиката на правителството за нормативно обвързване на разрешенията за повишаване цената на услуги на монополистите с постигнатите от тях резултати.Устен отговор в заседанието на 16 януари 2009 г. на питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ и СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА, относно политиката на правителството за противодействие на измамите с имоти.Устен отговор в заседанието на 16 януари 2009 г. на питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ, относно политиката на правителството относно замените на държавни земи.Устен отговор в заседанието на 16 януари 2009 г. на питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА и МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ, относно политиката на българското правителство по отношение военното участие на България в Ирак.Устен отговор в заседанието на 16 януари 2009 г. на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ, относно политиката на правителството, свързана с формиране на стратегия за националната сигурност на РБългария.Устен отговор в заседанието на 16 януари 2009 г. на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ, относно политиката на правителството за превенция на въздействието на световната финансова криза в контекста на спирането на плащанията по еврофондовете.Устен отговор в заседанието на 16 януари 2009 г. на питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН, относно необходимостта от спешни мерки след окончателното спиране на 220 млн. евро по програма ФАР.Устен отговор в заседанието на 16 януари 2009 г. на въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ, относно пътната връзка на гр. Стара Загора и района с магистрала "Тракия".Устен отговор в заседанието на 16 януари 2009 г. на въпрос от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА, относно последващи действия по вече сключени договори за изпълнение на проекти, за които плащанията от Европейската комисия са замразени.Устен отговор в заседанието на 16 януари 2009 г. на въпрос от н.п. ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ ПАНАЙОТОВ, относно позицията на РБългария по дневен ред на заседанието на Европейския съвет, проведено на 11 и 12 декември 2008 г..Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:Устен отговор в заседанието на 16 януари 2009 г. на въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА, относно политиката на правителството за съхранение на българските гори. Конкретни действия за ограничаване на незаконната сеч. Причини за изсичането на гората в с. Яворово.
Форма за търсене
Ключова дума