Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
30/01/2009
I. Сергей Станишев, Mинистър-председател на Република България ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно продължаващия хаос в работата на Национална агенция "Пътна инфраструктура", довел до лишаването на България от стотици милиони евро от Европейската комисия.

2. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на правителството за конкретни законодателни промени, свързани с борбата с корупцията в законодателната, съдебната и изпълнителната власт.

3. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно общата политика на правителството за преодоляване на истинския срив на българската борса и изтеглянето на чуждестранните инвеститори от страната ни.

4. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно продължаващия хаос в управлението на Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ и през 2009г.

5. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно общата политика на българското правителство за реализирането на инвестиционни разходи в размер на 5,6 млрд.лева, планирани в бюджета за 2009 г.

6. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно направено изявление за предприети действия за техническа подготовка за отваряне на един от блоковете на АЕЦ "Козлодуй".

7. Питане от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно енергийната сигурност в Република България.

8. Въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СПАСОВ относно обезопасяване на кръстовището, на което се пресичат републикански път Е70 София - Варна и пътя кв. Макак - гр. Шумен.

II. Меглена Плугчиева, Заместник министър-председател ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно политиката на правителството за борба с корупцията в областта на еврофондовете в контекста на спирането на плащанията по ФАР.

2. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно общата политика на българското правителство за предотвратяване по-нататъшната загуба на стотици милиони евро, предназначени за страната ни по предприсъединителните програми на Европейския съюз - ФАР, САПАРД и ИСПА.

3. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно безмилостната оценка за работата на правителството по европроектите, опровергаваща тезата на българския премиер, че Брюксел е несправедливо строг към страната ни, проявява двоен стандарт без аргументи за отнемане акредитацията на две разплащателни агенции и че България е изкупителна жертва на предизборните боричкания в ЕК.

III. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно становище относно наличието на синя зона в София и проблемите на транспорта, свързани със столицата през последните три месеца.

2. Въпрос от н.п. СТОЯН ВИТАНОВ ВИТАНОВ относно промяна разписанието на движение на влакове № 2601 и № 2602.

3. Въпрос от н.п. АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-МОЗЕР относно ситуацията с изграждането на коридор № 8 и реализацията на програмата за развитие на пригранична и трансдържавна инфраструктура за страните от региона на западните Балкани.

IV. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно абразия и ерозионни процеси по бреговете на Северното Черноморие.

2. Въпрос от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА относно действия на Министерство на регионалното развитие и благоустройството по вече сключени договори за изпълнение на проекти със спрени европейски средства.

3. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно недопустимото приключване на обявения от Българското правителство "Ограничен конкурс за проект за придобиване на устройствена концепция за изработването на подробен устройствен план за изграждане на многофункционален комплекс - вторичен столичен център.

4. Въпрос от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно бъдещето на "Земенски пролом".

5. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно предоставена общeствена поръчка на стойност 400 хил.лв. без конкурс, а с договаряне без обявление обучението на антикорупционни практики на служителите в разплащателната агенция по ФАР в МРРБ.

V. Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно приложението на интервенционния механизъм за зърнени култури в България.

2. Въпрос от н.п. ДАУТ ИДРИЗ ОСМАН относно мерките и действията, които предприема Министерството на земеделието и храните по отношение контрола на качеството и безопасността и въвеждане на изисквания на предлаганите на пазара млечни продукти, да отговарят на определени показатели за автентичност.

3. Питане от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно нецелесъобразно предоставяне на земеделска земя от 1 206,922 дка в гр. Русе.

4. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно подготвяна сделка със земя от Държавния поземлен фонд.

5. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно подготвяна сделка със земя от Държавния поземлен фонд.

VI. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно измененията в осигурителния доход на работниците в отрасъл хлебопроизводство.

2. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на Министерството на труда и социалната политика за прекратяване на вредната практика в Агенцията за социално подпомагане на политически уволнения.

VII. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на правителството за намаляването на фискалния резерв от 11,7 млрд.лв. на 21 ноември 2008 г.на 7,5 млрд.лв. на 23 декември 2008 г.

VIII. Михаил Миков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно политиката на МВР за осигуряване правото на защита на гражданите.

2. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ ЧЕРНЕВ относно Инцидент в центъра на град Русе.

На основание чл. 81. ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин - на две питания с писмен отговор от народния представител Евгени Чачев;
- министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров - на две питания с писмен отговор от народния представител Евгени Чачев;
- министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров - на три въпроса с писмен отговор от народния представител Евдокия Манева;
- министърът на здравеопазването Евгений Желев - на питане с писмен отговор от народния представител Евгени Чачев.
На основание чл. 78, ал. 4 и чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- питане от народния представител Надежда Михайлова към министър-председателя на Република България Сергей Станишев;
- въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов към министъра на земеделието и храните Валери Цветанов;
- въпрос от народния представител Иван Сотиров към министъра на транспорта Петър Мутафчиев;
- въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов към министъра на държавната администрация и административната реформа Никалай Василев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров.
Поради заболяване, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров.
Поради годишен отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на здравеопазването Евгений Желев.
.
.
Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно индивидуалния план на Министерството на външните работи и агенциите, които наблюдавате, за справяне с кризата (връчен на 6 февруари 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно неправомерно възстановени и изсечени гори в Ловешка област (връчен на 6 февруари 2009 г.).Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно изразходваните средства от Министерството на образованието и науката по бюджетния излишък за 2008 г (връчен на 30 януари 2009 г.).Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно индивидуалния план на Министерството на образованието и науката и агенциите, които наблюдавате, за справяне с кризата (връчен на 30 януари 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно тормоз над Живко Билялов от страна на РИО на МОН - Смолян (връчен на 30 януари 2009 г.).Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на извънредните ситуации:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно изразходваните средства от Министерството на извънредните ситуации по бюджетния излишък за 2008 г (връчен на 30 януари 2009 г.).Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно индивидуалния план на Министерството на извънредните ситуации и агенциите, които наблюдавате за справяне с кризата (връчен на 30 януари 2009 г.).Михаил Миков, Министър на вътрешните работи:Писмен отговор на на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно проблеми от страна на МВР при издаването на визи тип "Д" на лица от българска народност (връчен на 30 януари 2009 г.).Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно индивидуалния план на Министерството на вътрешните работи за справяне с кризата (връчен на 30 януари 2009 г.).Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно изразходваните средства от Министерството на вътрешните работи по бюджетния излишък за 2008 г (връчен на 30 януари 2009 г.).Пламен Орешарски, Министър на финансите:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно изразходваните средства от Министерството на финансите по бюджетния излишък за 2008 г. (връчен на 30 януари 2009 г.).Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно индивидуалния план на Министерството на финансите за справяне с кризата (връчен на 30 януари 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно изхарчени близо 4 млрд. лева от излишъка в края на 2008г (връчен на 30 януари 2009 г.).Николай Цонев, Министър на отбраната:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно индивидуалния план на Министерството на отбраната за справяне с кризата (връчен на 30 януари 2009 г.).Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно изразходваните средства от Министерството на отбраната по бюджетния излишък за 2008 г (връчен на 30 януари 2009 г.).Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно индивидуалния план на Министерството на икономиката и енергетиката за справяне с кризата (връчен на 30 януари 2009 г.).Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно изразходваните средства от Министерството на икономиката и енергетиката по бюджетния излишък за 2008 г (връчен на 30 януари 2009 г.).Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно сключения договор с Руските Ижорски машиностроителни заводи за изработка и доставка на реакторното оборудване на АЕЦ "Белене" (връчен на 30 януари 2009 г.).Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно индивидуалния план на Министерството на труда и социалната политика за справяне с кризата (връчен на 30 януари 2009 г.).Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно изразходваните средства от Министерството на труда и социалната политика по бюджетния излишък за 2008 г. (връчен на 30 януари 2009 г.).Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ и СИМЕОН ВАСИЛЕВ СИМЕОНОВ, относно закриване дейността на лабораторията към РВМС - гр. Перник (връчен на 30 януари 2009 г.).Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно индивидуалния план на Министерството на земеделието и храните за справяне с кризата (връчен на 30 януари 2009 г.).Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно изразходваните средства от Министерството на земеделието и храните по бюджетния излишък за 2008 г (връчен на 30 януари 2009 г.).Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно индивидуалния план на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за справяне с кризата (връчен на 30 януари 2009 г.).Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно изразходваните средства от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по бюджетния излишък за 2008 г (връчен на 30 януари 2009 г.).Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно програмата за изграждането на Южната дъга на Софийския околовръстен път и окончателната му стойност (връчен на 30 януари 2009 г.).Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно изразходваните средства от Министерството на транспорта по бюджетния излишък за 2008 г (връчен на 30 януари 2009 г.).Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно индивидуалния план на Министерството на транспорта за справяне с кризата (връчен на 30 януари 2009 г.).Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно изразходваните средства от Министерството на околната среда и водите по бюджетния излишък за 2008 г (връчен на 30 януари 2009 г.).Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно националния план за разпределение на квотите с парникови газове, които могат да се изхвърлят във въздуха и да се търгуват в периода 2008-2012 г (връчен на 30 януари 2009 г.).Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно индивидуалния план на Министерството на околната среда и водите за справяне с кризата (връчен на 30 януари 2009 г.).Евгений Желев, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно изразходваните средства от Министерството на здравеопазването по бюджетния излишък за 2008 г (връчен на 30 януари 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР, относно констатации, направени в Доклада за определяне на районите с повишен здравен риск, за зона на водоснабдяване в регион Разград (връчен на 30 януари 2009 г.).Стефан Данаилов, Министър на културата:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно индивидуалния план на Министерството на културата за справяне с кризата (връчен на 30 януари 2009 г.).Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно изразходваните средства от Министерството на културата по бюджетния излишък за 2008 г (връчен на 30 януари 2009 г.).

===Сергей Станишев, Mинистър-председател на Република България:Устен отговор в заседанието на 30 януари 2009 г. на въпрос от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно продължаващия хаос в работата на Национална агенция "Пътна инфраструктура", довел до лишаването на България от стотици милиони евро от Европейската комисия.Устен отговор в заседанието на 30 януари 2009 г. на питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ, относно политиката на правителството за конкретни законодателни промени, свързани с борбата с корупцията в законодателната, съдебната и изпълнителната власт.Устен отговор в заседанието на 30 януари 2009 г. на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно общата политика на правителството за преодоляване на истинския срив на българската борса и изтеглянето на чуждестранните инвеститори от страната ни.Устен отговор в заседанието на 30 януари 2009 г. на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно общата политика на българското правителство за реализирането на инвестиционни разходи в размер на 5,6 млрд.лева, планирани в бюджета за 2009 г.Устен отговор в заседанието на 30 януари 2009 г. на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно продължаващия хаос в управлението на Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ и през 2009г.Устен отговор в заседанието на 30 януари 2009 г. на питане от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ, относно енергийната сигурност в Република България.Меглена Плугчиева, Заместник министър-председател:Устен отговор в заседанието на 30 януари 2009 г. на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ, относно политиката на правителството за борба с корупцията в областта на еврофондовете в контекста на спирането на плащанията по ФАР.Устен отговор в заседанието на 30 януари 2009 г. на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно общата политика на българското правителство за предотвратяване по-нататъшната загуба на стотици милиони евро, предназначени за страната ни по предприсъединителните програми на Европейския съюз - ФАР, САПАРД и ИСПА.Устен отговор в заседанието на 30 януари 2009 г. на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно безмилостната оценка за работата на правителството по европроектите, опровергаваща тезата на българския премиер, че Брюксел е несправедливо строг към страната ни, проявява двоен стандарт без аргументи за отнемане акредитацията на две разплащателни агенции и че България е изкупителна жертва на предизборните боричкания в ЕК.
Форма за търсене
Ключова дума