Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
27/03/2009
I. Сергей Станишев, Mинистър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно плановете на българското правителство за оползотворяването на иракския дълг в размер на 360 милиона щатски долара към страната ни за довършването на АМ "Тракия".

2. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно разговори на министър-председателя в Брюксел за допълнителни компенсации за предсрочно затваряне на реактори на АЕЦ "Козлодуй".

3. Въпрос от н.п. РУМЕН АСЕНОВ АНГЕЛОВ относно проведена експертиза от "Пътконсулт 2004" ООД - гр. Шумен на 30.08.2007 г. във връзка с тежкото състояние на надлез "Владимир Павлов" на път І - 9 (Е-87) - гр. Бургас.

4. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно предприети мерки от министър-председателя по изпратен до него доклад на парламентарната комисия за борба с корупцията.

5. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно информация за проникването на т.нар. "радикален ислям" на българска територия и действията на ДАНС в това отношение.

II. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на Министерството на образованието и науката относно ислямизацията в българското образование.

2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно връщането в България на намиращите се в Русия национални архиви.

3. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно опазване здравето на децата в училище чрез правилно провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт.

III. Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на извънредните ситуации ще отговори на:

1. Питане от н.п. НЕСРИН МУСТАФА УЗУН относно политиката на Министерство на извънредните ситуации за гарантиране живота и здравето на гражданите при различни бедствия и аварии на територията на област Бургас.

IV. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно бъдещето на Земенски пролом.

2. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно екологосъобразно обезвреждане на преработени продукти от дейността на екарисажа.

3. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на Министерството на околната среда и водите, съгласно чл. 85 на Закона за опазване на околната среда за задължителното подпомагане на екологичната оценка на Енергийната стратегия на България до 2020 г. с цел осигуряването обективност и реалност на нейните цели, в духа на алтернативната визия на гражданските организации.

4. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно предотвратяване на наказателни процедури за неизпълнение на екологични ангажименти.

5. Въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно рязко нарасналите стойности от вредни емисии във въздуха над град Стара Загора и района около него през последните няколко седмици, в резултат на което засегнатите и заболели деца на дихателните органи надхвърля 60%.

V. Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно контрол и ефективни действия за прилагане на Закона за защита на животните.

2. Въпрос от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно реда за преработка и продажба на пчелен мед.

3. Въпрос от н.п. ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ относно плана на новообразуваните парцели на местността Боровец - Север, кв. Галата, община Варна.

VI. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно лишаването от месечни помощи и помощи за отопление на лица пътували зад граница.

VII. Евгений Желев, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно бъдещето на Балнеолечебен комплекс - гр. Хисаря към Министерство на здравеопазването.

2. Питане от н.п. АСЯ ВЕЛИЧКОВА МИХАЙЛОВА и ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ ДИЛОВ относно спазване на Закона за обществените поръчки.

3. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за контрол върху параметрите на GSM - клетъчните станции.

4. Питане от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА относно политика на Министерството на здравеопазването за достъп до медицински услуги на жителите на отдалечените селски региони.

5. Въпрос от н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно упражняването на контрол върху хранителни добавки с рекламиран лечебен ефект.

6. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на Министерството на здравеопазването за осигуряване на аптеки в малките населени места, конкретно в селата, лишени от аптечно обслужване.

7. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно изявление на министъра на здравеопазването относно намаляване на цените на лекарствата с 20 - 30 % след края на месец март 2009г.

8. Питане от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ и ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно политиката на Министерство на здравеопазването по отношение на констатирани закононарушения при реализирани проверки и ревизии от страна на НЗОК.

9. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно доставката на линеен ускорител за нуждите на онкоболните от Североизточна България и гр.Варна.

VIII. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерките на Министерство на финансите за изграждане на нова информационна система за местните данъци и такси.

2. Въпрос от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА относно процедура за присъединяване на България към валутен механизъм ІІ.

3. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно такси на българските банки, значително надвишаващи таксите в страните от Европейския съюз.

IX. Николай Цонев, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН относно участието на представители на малцинствата в командния състав на въоръжените сили на Република България.

2. Питане от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно правото на кадровите и пенсионираните военнослужещи, пострадалите при или по повод отбраната на страната и ветераните от войните да ползват лечебните, санаториалните, профилактичните заведения и почивната база към Министерството на отбраната.

3. Въпрос от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ и ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно условията и реда, определени от министъра на отбраната, военнослужещите и гражданските лица в Министерството на отбраната, в Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната да пътуват извън границите на страната.

4. Питане от н.п. НИКОЛАЙ АВРАМОВ СВИНАРОВ, ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ и ИЛКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно ресурсната и институционална обезпеченост на дейностите по опазването, поддържането, възстановяването и изграждането на българските военни паметници на територията на Република Македония.

X. Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката за осигуряване на енергийна независимост на страната по отношение на газовите доставки в контекста на газовата криза.

2. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно защитата на държавния интерес в приватизирани дружества, в които министърът на икономиката и енергетиката е принципал на миноритарен държавен дял.

3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно транспониране на Директива 2004/67/ЕО в българското законодателство.

4. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно изплащане на обезщетения на работници и служители в "Пловдив - Юрий Гагарин-БТ" АД от Фондация "Форд за финансиране на социалните разходи от приватизацията на "Булгартабак-Холдинг" АД.

5. Питане от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА относно приватизация на Булгартабак холдинг и мерки на държавата за финансовата стабилност на дружеството.

XI. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на българското правителство за ограничаване на застрояването в междублоковите пространства и зелените площи след приемането на Мораториум от 31 юли 2008 г.

Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват: заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин, министърът на транспорта Петър Мутафчиев, министърът на вътрешните работи Михаил Миков и министърът на правосъдието Миглена Тачева.
На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров - на въпрос с писмен отговор от народния представител Минчо Христов;
- министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров - на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров - на питане от народния представител Евгени Чачев.
.
.
Сергей Станишев, Mинистър-председател на Република България:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно намеренията на правителството за построяване на тунелите при Шипка, Троян и Петрохан (връчен на 27 март 2009 г.).Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно политиката на НАПИ за преодоляване на продължаващото недопустимо забавяне строителството на българската пътна инфраструктура и неусвояване на европарите заради конфликта на интереси (връчен на 27 март 2009 г.).Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно процедурите по прехвърляне на собствеността на ТЕЦ "Бобов дол" (връчен на 27 март 2009 г.).Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА, относно дискриминационно отношение към учители от СОУ "Тодор Кирков" гр. Ловеч (връчен на 27 март 2009 г.).Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на извънредните ситуации:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно изработване на Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество (връчен на 27 март 2009 г.).Михаил Миков, Министър на вътрешните работи:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно непредоставяне на информация от МВР по случай с репресирано лице (връчен на 27 март 2009 г.).Миглена Тачева, Министър на правосъдието:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно забавяне на процедурата за предоставяне на българско гражданство на г-н Димитър Боримечков от Тараклия - Молдова (връчен на 27 март 2009 г.).Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката:Писмен отговор на на питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно изпълнение на Закона за енергетиката, в частта "Контрол в енергетиката" (връчен на 27 март 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно изпълнение на Закона за енергетиката в частта "Задължения към обществото" (чл. 69-71) (връчен на 27 март 2009 г.).Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:Писмен отговор на на питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН, относно възприемане на подход за равно третиране на всички осигурени лица за общо заболяване и майчинство, които имат право да получават парично обезщетение за бременност и раждане при регистрирана бременност до 31.12.2008 г (връчен на 27 март 2009 г.).Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛОВ ГРИЗАНОВ, относно членството на ветеринарните лекари в Българския ветеринарен съюз (връчен на 27 март 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно възстановяването на собственост на земи и гори в общ.Троян, попадащи под режима на Ангорската спогодба от 1925 г. и спогодбата от 1953 г. сключени между България и Турция (връчен на 27 март 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно спазването на законодателството на Република България и Европейския съюз по прилагането от Разплащателна агенция на Схемата за единно плащане на площ (връчен на 27 март 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно ощетяване на Веселин Григоров, регистриран като земеделски производител (връчен на 27 март 2009 г.).Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно избора на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на потенциални инвестиции за изграждане на нови хидроенергийни обекти за производство на електрическа енергия с мощност 5 мегавата по съществуващите водоснабдителни системи (връчен на 27 март 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ, относно инвеститорски интерес към тунела под Шипка (връчен на 27 март 2009 г.).Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа:Писмен отговор на на въпрос от н.п. НАДЯ АНТОНОВА КОЧЕВА, относно съдържанието на образеца на декларация за имотно състояние на държавните служители, подавана на основание Приложение № 6 към чл. 4 от Наредба № 1 от 21 март 2000г. за документите за заемане на държавна служба, издадена от Министъра на държавната администрация, на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за държавния служител (връчен на 27 март 2009 г.).Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно нарушения при строителство на екологични обекти в с. Мугла (връчен на 27 март 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно изпълнение на задълженията по комплексното разрешително на ТЕЦ "Бобов дол" (връчен на 27 март 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ, относно действията на МОСВ за отстраняване на незаконно сметище в Нови Искър (връчен на 27 март 2009 г.).Стефан Данаилов, Министър на културата:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ, относно проект за цялостно архитектурно-строително възстановяване и експониране на сградата на "Ески джамия" (връчен на 27 март 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ, относно намеренията на Министерството на културата за промяна на статута на сградата на "Ески джамия" (връчен на 27 март 2009 г.).

===

Сергей Станишев, Mинистър-председател на Република България:Устен отговор в заседанието на 27 март 2009 г. на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно плановете на българското правителство за оползотворяването на иракския дълг в размер на 360 милиона щатски долара към страната ни за довършването на АМ "Тракия".Устен отговор в заседанието на 27 март 2009 г. на въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА, относно разговори на министър-председателя в Брюксел за допълнителни компенсации за предсрочно затваряне на реактори на АЕЦ "Козлодуй".Устен отговор в заседанието на 27 март 2009 г. на въпрос от н.п. РУМЕН АСЕНОВ АНГЕЛОВ, относно проведена експертиза от "Пътконсулт 2004" ООД - гр. Шумен на 30.08.2007 г. във връзка с тежкото състояние на надлез "Владимир Павлов" на път І - 9 (Е-87) - гр. Бургас.Устен отговор в заседанието на 27 март 2009 г. на въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ, относно предприети мерки от министър-председателя по изпратен до него доклад на парламентарната комисия за борба с корупцията.Устен отговор в заседанието на 27 март 2009 г. на питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ, относно информация за проникването на т.нар. "радикален ислям" на българска територия и действията на ДАНС в това отношение.Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:Устен отговор в заседанието на 27 март 2009 г. на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно политиката на Министерството на образованието и науката относно ислямизацията в българското образование.Устен отговор в заседанието на 27 март 2009 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно връщането в България на намиращите се в Русия национални архиви.Устен отговор в заседанието на 27 март 2009 г. на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно опазване здравето на децата в училище чрез правилно провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт.Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на извънредните ситуации:Устен отговор в заседанието на 27 март 2009 г. на питане от н.п. НЕСРИН МУСТАФА УЗУН, относно политиката на Министерство на извънредните ситуации за гарантиране живота и здравето на гражданите при различни бедствия и аварии на територията на област Бургас.Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:Устен отговор в заседанието на 27 март 2009 г. на питане от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА, относно бъдещето на Земенски пролом.Устен отговор в заседанието на 27 март 2009 г. на питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно екологосъобразно обезвреждане на преработени продукти от дейността на екарисажа.Устен отговор в заседанието на 27 март 2009 г. на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно политиката на Министерството на околната среда и водите, съгласно чл. 85 на Закона за опазване на околната среда за задължителното подпомагане на екологичната оценка на Енергийната стратегия на България до 2020 г. с цел осигуряването обективност и реалност на нейните цели, в духа на алтернативната визия на гражданските организации.
Форма за търсене
Ключова дума