Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
20/06/2002
I. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ относно съдбата на локалните ТЕЦ и отоплителни централи.
2. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно осигуряване на енергийните суровини за ТЕЦ "Бобов дол".
3. Питане от н.п.РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно освобождаването на управителите на клон гр. Благоевград и клон гр. Кюстендил на "Електроразпределение"-ЕАД София област.
4. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ТАНКОВ относно ползването на топлинната енергия от гражданите в големите градове.

II. Костадин Паскалев, заместник министър-председател и министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ИВО СЕВДАЛИНОВ ЦАНЕВ относно освобождаването на управителя на "Пътно поддържане" -гр. Бяла, област Русе.
2. Актуален въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно укрепване бреговете на река Арда в района на гр. Кърджали.
3. Актуален въпрос от н.п. ИВО СЕВДАЛИНОВ ЦАНЕВ и ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно предстоящи промени в административно-териториалното деление на страната.
4. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ относно демонтирането на паметника на Владайското въстание на входно-изходната магистрала от гр. София за главен път Е 79.

III. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно правото на целеви помощи за покупка на лично моторно превозно средство от г-н Владимир Георгиев Гюров.
2. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно реализирането на правата на инвалидите в Република България.
3. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно неефективност на изпълнявания проект за микрокредитиране в пилотните общини Лесичево и Панагюрище на Пазарджишка област.
4. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ХУБЕНОВ относно промените в Правилника за прилагане на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, направени в края на 2001 г.

IV. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно мерки за защита на въздушното пространство над АЕЦ "Козлодуй".
2. Актуален въпрос от н.п. ЛЮБЕН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ относно случая с редник Данаил Славчев Иванов от 38 полк за противохимическа защита, с. Мусачево.
3. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ относно запазване на под. 38960 в с. Телиш, община Червен Бряг, област Плевен.

V. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно мерките на МВР за справяне с полицейската бруталност над задържани лица.

VI. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:
1. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно събираемостта на кредитите от фонд "Земеделие".
2. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно възникналата епидемия от чума по свинете.
3. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно състоянието на зърнения пазар в страната.
4. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА и ИВАН
НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно дейността на изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.
5. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно приватизация на птицекомбинат "Камчия" - гр. Шумен.
6. Питане от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно дейността на Националната служба по зърното.
7. Питане от н.п. НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ относно неблагоприятните последици за българското свиневъдство от вноса на 7 000 тона свинско месо с преференциално мито през първото шестмесечие на годината.
8. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно компроментираната реколта от есенни култури на площ от 250 хил. дка в землищната на общините Козлодуй, Оряхово, Мизия и Хайредин.

VII. Владимир Атанасов, министър на образованието и науката ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно бъдещето на основно помощно училище "Св. Св. Кирил и Методий" с. Горна Брезница, общ. Кресна, обл. Благоевград.

VIII. Пламен Петров, министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:
1. Питане от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно осигуряване на нормално ползване на пристанище "Златни пясъци".
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно осигуряване на честотни ленти за оператори на цифрови клетъчни мобилни мрежи и услуги.
3. Питане от н.п. ПЕТЪР СТОИЛОВ ЖОТЕВ и ГЕОРГИ КОСТОВ СТАНИЛОВ относно еднолично Дружество с ограничена отговорност "Порт-Бургас-Дружество за работна сила".
4. Питане от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно акционерно участие на министъра на транспорта и съобщенията в частното търговско дружество "Кейбъл България" АД.
5. Питане от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно възможностите на инвалидите от първа и втора група инвалидност да ползват безплатно пътуване по БДЖ два пъти годишно.

IX. Божидар Финков, министър на здравеопазването ще отговори на:
1. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно политиката на напълно или частично заплащане на лекарства.
2. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ и ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ относно промени в Съвети на директорите на лечебни заведения за болнична помощ, финансирани от Държавния бюджет.
3. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно използването на химически тоалетни в страната.
4. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно зачестилите смъртни случаи в болниците и епидемични заболявания на деца.

Х. Божидар Абрашев, министър на културата ще отговори на:
Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно гарантиране на правата в областта на интелектуалната собственост.

XI. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:
Питане от н.п.НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ относно затруднения в процеса на приватизация породени от некомплектоването на органите за следприватизационен контрол.

На основание чл. 78, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на финансите Милен Велчев - на актуален въпрос от народния представител Лъчезар Тошев;
- министърът на вътрешните работи Георги Петканов - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Петър Димитров.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствието на народните представители, се отлагат:
- отговорът на заместник министър-председателя и министър на труда и социалната политика Лидия Шулева - на питане от народния представител Емилия Масларова;
- отговорът на министъра на транспорта и съобщенията Пламен Петров - на актуален въпрос от народния представител Емилия Масларова;
- отговорът на министъра на отбраната Николай Свинаров - на питане от народните представители Емилия Масларова, Йордан Димов и Димитър Димитров
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министър-председателят на Република България Симеон Сакскобургготски и министърът по европейските въпроси Меглена Кунева.
Форма за търсене
Ключова дума