Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
03/04/2009
I. Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на ДКВЕР за регулиране на цената на водата през първите два месеца на 2009 г.

2. Въпрос от н.п. НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ относно разкриване на Гранично контролно пропускателен пункт - Петачинци, община Трън.

3. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно действията на Комисията за регулиране на съобщенията по отношение регулиране на цените на телефонните услуги на БТК през първото тримесечие на 2009 г.

II. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно лишаването от месечни помощи и помощи за отопление на лица пътували зад граница.

III. Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НАДЯ АНТОНОВА КОЧЕВА относно изплащане от ДФ "Земеделие" на остатъчна сума от 2 108992 лева за проект по програма САПАРД за обект "Реконструкция на водоснабдителна система на община Брегово" област Видин.

2. Въпрос от н.п. ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ относно плана на новообразуваните парцели на местността Боровец - Север, кв. Галата, община Варна.

3. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно контрол и ефективни действия за прилагане на Закона за защита на животните.

4. Въпрос от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно реда за преработка и продажба на пчелен мед.

5. Въпрос от н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно действията на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури относно прилагането на Закона за рибарството и аквакултурите, в сила от 1 януари 2006 г.

IV. Михаил Миков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно ефективността на кадровата политика, провеждана от Министерството на вътрешните работи при спазване принципите на конституционна справедливост и равнопоставеност.

2. Въпрос от н.п. НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ относно откриване на полицейски участък в кв.Църква - Перник.

3. Въпрос от н.п. ХРИСТО БОЯНОВ ВЕЛИЧКОВ относно неправомерно уволнение на ръководен служител от органите на МВР.

4. Въпрос от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно политиката, провеждана от МВР по отношение на контрола и спазване принципите на съхранение и стопанисване финансовите средства на служителите от МВР.

5. Питане от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно политиката на Министерски съвет по безопасността на движението по пътищата.

6. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно резултатите от съвместните действия на МВР и Областната дирекция на вътрешните работи в Плевен за осигуряване на обществения ред, за опазването на живота и собствеността на гражданите в Плевенска област.

7. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно ограничено движение на МПС по ул. "Московска", гр. София.

8. Въпрос от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно действията на директора на ОД-МВР - Пазарджик, при изпълнение на функционалните му задължения, съгласно изискванията на Закона за Министерството на вътрешните работи.

V. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно недопустимото състояние на сградата на новия пътнически терминал на летище София.

2. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно назначаването на заместник генерален директор на "Ръководство въздушно движение".

3. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно възможност да бъдат облекчени българските пенсионери при ползването на полагащото им се намаление при пътуване с БДЖ.

VI. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на българското правителство за ограничаване на застрояването в междублоковите пространства и зелените площи след приемането на Мораториум от 31 юли 2008 г.

2. Въпрос от н.п. ИВАН ЖЕЛЕВ ИЛЧЕВ и МИНКА СТОЯНОВА РУСЕВА относно предоставяне на концесия на фирми, работещи на територията на община Ивайловград за добив на гнайс.

Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват: министърът на финансите Пламен Орешарски, министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров, министърът на отбраната Николай Цонев, и министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров.
На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Сергей Станишев - на въпрос от народните представители Красимир Каракачанов и Мирослав Мурджов.
- министърът на здравеопазването Евгений Желев - на въпрос с писмен отговор от народния представител Нено Димов.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Мария Капон към заместник министър-председателя и министър на външните работи Ивайло Калфин;
- въпрос от народния представител Иван Сотиров към министъра на правосъдието Миглена Тачева.
Поради заболяване, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на здравеопазването Евгений Желев.
.
.
Сергей Станишев, Mинистър-председател на Република България:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно политиката на правителството автомагистрала "Тракия" да се финансира от ЕС по Оперативна програма "Транспорт" (връчен на 3 април 2009 г.).Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:Писмен отговор на на питане от н.п. ТРИФОН ДИМИТРОВ МИТЕВ, относно защита правата на ученик (връчен на 3 април 2009 г.).Миглена Тачева, Министър на правосъдието:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно законовите основания и условия, при които предсрочно е освободен от изтърпяване на наказание Майкъл Капустин (връчен на 3 април 2009 г.).Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката:Писмен отговор на на питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН, относно решение на МИЕ за намаляване на цената на топлинната енергия за абонатите на "Топлофикация София" АД и връщане на цената на услугата към 31 декември 2008 г. (връчен на 3 април 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно становище по внесен в Народното събрание законопроект (връчен на 3 април 2009 г.).Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно неспазване на законовите изисквания от ОД "Земеделие" - Добрич (връчен на .......).Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно осъществяване контрол от Министерството на транспорта върху изпълнението на договорите за охрана на обекти на БДЖ ЕАД (връчен на 3 април 2009 г.).Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА, относно политиката, свързана с предвидените в закона лицензионни и разрешителни режими (връчен на 3 април 2009 г.).Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на на въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ, относно криза, свързана със събирането на отпадъците в гр. Златица, която застрашава с епидемия града (връчен на 3 април 2009 г.).

===Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:Устен отговор в заседанието на 3 април 2009 г. на питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ, относно политиката на ДКВЕР за регулиране на цената на водата през първите два месеца на 2009 г.Устен отговор в заседанието на 3 април 2009 г. на въпрос от н.п. НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ, относно разкриване на Гранично контролно пропускателен пункт - Петачинци, община Трън.Устен отговор в заседанието на 3 април 2009 г. на въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ, относно действията на Комисията за регулиране на съобщенията по отношение регулиране на цените на телефонните услуги на БТК през първото тримесечие на 2009 г.Михаил Миков, Министър на вътрешните работи:Устен отговор в заседанието на 3 април 2009 г. на питане от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ, относно ефективността на кадровата политика, провеждана от Министерството на вътрешните работи при спазване принципите на конституционна справедливост и равнопоставеност.Устен отговор в заседанието на 3 април 2009 г. на въпрос от н.п. НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ, относно откриване на полицейски участък в кв.Църква - Перник.Устен отговор в заседанието на 3 април 2009 г. на въпрос от н.п. ХРИСТО БОЯНОВ ВЕЛИЧКОВ, относно неправомерно уволнение на ръководен служител от органите на МВР.Устен отговор в заседанието на 3 април 2009 г. на въпрос от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ, относно политиката, провеждана от МВР по отношение на контрола и спазване принципите на съхранение и стопанисване финансовите средства на служителите от МВР.Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:Устен отговор в заседанието на 3 април 2009 г. на въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ, относно лишаването от месечни помощи и помощи за отопление на лица пътували зад граница.Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните:Устен отговор в заседанието на 3 април 2009 г. на въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно контрол и ефективни действия за прилагане на Закона за защита на животните.Устен отговор в заседанието на 3 април 2009 г. на въпрос от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА, относно реда за преработка и продажба на пчелен мед.Устен отговор в заседанието на 3 април 2009 г. на въпрос от н.п. ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ, относно плана на новообразуваните парцели на местността Боровец - Север, кв. Галата, община Варна.Устен отговор в заседанието на 3 април 2009 г. на въпрос от н.п. НАДЯ АНТОНОВА КОЧЕВА, относно изплащане от ДФ "Земеделие" на остатъчна сума от 2 108992 лева за проект по програма САПАРД за обект "Реконструкция на водоснабдителна система на община Брегово" област Видин.Устен отговор в заседанието на 3 април 2009 г. на въпрос от н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА, относно действията на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури относно прилагането на Закона за рибарството и аквакултурите, в сила от 1 януари 2006 г.
Форма за търсене
Ключова дума