Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
10/04/2009
I. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ ЧЕРНЕВ относно искане за преобразуване на висше ислямско училище във висше по смисъла на Закона за висшето образование.

II. Михаил Миков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно политиката на Министерски съвет по безопасността на движението по пътищата.

2. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно резултатите от съвместните действия на МВР и Областната дирекция на вътрешните работи в Плевен за осигуряване на обществения ред, за опазването на живота и собствеността на гражданите в Плевенска област.

3. Въпрос от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно действията на директора на ОД-МВР - Пазарджик, при изпълнение на функционалните му задължения, съгласно изискванията на Закона за Министерството на вътрешните работи.

III. Николай Цонев, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН относно участието на представители на малцинствата в командния състав на въоръжените сили на Република България.

2. Въпрос от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ и ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно условията и реда, определени от министъра на отбраната, военнослужещите и гражданските лица в Министерството на отбраната, в Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната да пътуват извън границите на страната.

3. Питане от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно правото на кадровите и пенсионираните военнослужещи, пострадалите при или по повод отбраната на страната и ветераните от войните да ползват лечебните, санаториалните, профилактичните заведения и почивната база към Министерството на отбраната.

4. Питане от н.п. НИКОЛАЙ АВРАМОВ СВИНАРОВ, ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ и ИЛКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно ресурсната и институционална обезпеченост на дейностите по опазването, поддържането, възстановяването и изграждането на българските военни паметници на територията на Република Македония.

5. Въпрос от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно ефективността на сътрудничеството между министъра на отбраната и военнопатриотични съюзи и организации за осъществяване на тяхната общественополезна патриотична дейност.

IV. Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката за осигуряване на енергийна независимост на страната по отношение на газовите доставки в контекста на газовата криза.

2. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно защитата на държавния интерес в приватизирани дружества, в които министърът на икономиката и енергетиката е принципал на миноритарен държавен дял.

3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно транспониране на Директива 2004/67/ЕО в българското законодателство.

4. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно изплащане на обезщетения на работници и служители в "Пловдив - Юрий Гагарин-БТ" АД от Фондация "Фонд за финансиране на социалните разходи от приватизацията на "Булгартабак-Холдинг" АД".

5. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно фирми, участващи в строителството на АЕЦ "Белене".

6. Питане от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА относно приватизация на Булгартабак холдинг и мерки на държавата за финансовата стабилност на дружеството.

7. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно съвместяване на дейности от висши служители на Министерство на икономиката и енергетиката.

V. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно недопустимото състояние на сградата на новия пътнически терминал на летище София.

2. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно назначаването на заместник генерален директор на "Ръководство въздушно движение".

3. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно възможност да бъдат облекчени българските пенсионери при ползването на полагащото им се намаление при пътуване с БДЖ.

4. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно въведени ограничения за българските превозвачи при влизане в Република България.

VI. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно предотвратяване на наказателни процедури за неизпълнение на екологични ангажименти.

2. Въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно рязко нарасналите стойности от вредни емисии във въздуха над град Стара Загора и района около него през последните няколко седмици, в резултат на което засегнатите и заболели деца на дихателните органи надхвърля 60%.

3. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на правителството по продължаващите огромни финансови санкции на ЕК спрямо България в размер на 1.5 милиарда евро заради вътрешнокоалиционен спор между БСП и ДПС кой да контролира милиардите евро от ЕС за водата на българите.

VII. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на българското правителство за ограничаване на застрояването в междублоковите пространства и зелените площи след приемането на Мораториум от 31 юли 2008 г.

2. Въпрос от н.п. ИВАН ЖЕЛЕВ ИЛЧЕВ и МИНКА СТОЯНОВА РУСЕВА относно предоставяне на концесия на фирми, работещи на територията на община Ивайловград за добив на гнайс.

VIII. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно стриктното спазване на изискванията на конституционния принцип за равнопоставеност и справедливост спрямо българските граждани от Министерството на труда и социалната политика при разработването, координирането и провеждането на държавната политика по държавното обществено осигуряване.

2. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно социални мерки на правителството в условия на криза за подпомагане на 545 203 пенсионери, които няма да получат увеличение на пенсиите от 1 април 2009 г.

IX. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерките на Министерство на финансите за изграждане на нова информационна система за местните данъци и такси.

2. Въпрос от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА относно процедура за присъединяване на България към валутен механизъм ІІ.

3. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно такси на българските банки, значително надвишаващи таксите в страните от Европейския съюз.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, министърът на земеделието и храните Валери Цветанов е поискал отлагане със седем дни на отговорите на:
- въпрос от народния представител Мария Вълканова;
- въпрос от народния представител Минчо Христов;
- питане от народния представител Захари Георгиев.
Министър-председателят на Република България Сергей Станишев не може да участва в заседанието за парламентарен контрол, поради предварително поет ангажимент и участие в инициативи с областни управители и местни администрации в град Стара Загора.
Поради заболяване, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на здравеопазването Евгений Желев.
Поради отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на правосъдието Миглена Тачева.
.
.
Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:Писмен отговор на на въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН, относно гъвкави процедури при издаването на визи за руски граждани през летния сезон (връчен на 10 април 2009 г.).Евгений Желев, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на на въпрос от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ, относно недостиг на лекарства за лечение на онкологични заболявания, отпускани по реда на Наредба 34 (връчен на 10 април 2009 г.).

===Михаил Миков, Министър на вътрешните работи:Устен отговор в заседанието на 10 април 2009 г. на питане от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА, относно политиката на Министерски съвет по безопасността на движението по пътищата.Устен отговор в заседанието на 10 април 2009 г. на въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА, относно резултатите от съвместните действия на МВР и Областната дирекция на вътрешните работи в Плевен за осигуряване на обществения ред, за опазването на живота и собствеността на гражданите в Плевенска област.Устен отговор в заседанието на 10 април 2009 г. на въпрос от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ, относно действията на директора на ОД-МВР - Пазарджик, при изпълнение на функционалните му задължения, съгласно изискванията на Закона за Министерството на вътрешните работи.Николай Цонев, Министър на отбраната:Устен отговор в заседанието на 10 април 2009 г. на въпрос от н.п. АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН, относно участието на представители на малцинствата в командния състав на въоръжените сили на Република България.Устен отговор в заседанието на 10 април 2009 г. на въпрос от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ и ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ, относно условията и реда, определени от министъра на отбраната, военнослужещите и гражданските лица в Министерството на отбраната, в Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната да пътуват извън границите на страната.Устен отговор в заседанието на 10 април 2009 г. на питане от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ, относно правото на кадровите и пенсионираните военнослужещи, пострадалите при или по повод отбраната на страната и ветераните от войните да ползват лечебните, санаториалните, профилактичните заведения и почивната база към Министерството на отбраната.Устен отговор в заседанието на 10 април 2009 г. на питане от н.п. НИКОЛАЙ АВРАМОВ СВИНАРОВ, ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ и ИЛКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно ресурсната и институционална обезпеченост на дейностите по опазването, поддържането, възстановяването и изграждането на българските военни паметници на територията на Република Македония.Устен отговор в заседанието на 10 април 2009 г. на въпрос от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ, относно ефективността на сътрудничеството между министъра на отбраната и военнопатриотични съюзи и организации за осъществяване на тяхната общественополезна патриотична дейност.Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката:Устен отговор в заседанието на 10 април 2009 г. на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ, относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката за осигуряване на енергийна независимост на страната по отношение на газовите доставки в контекста на газовата криза.Устен отговор в заседанието на 10 април 2009 г. на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ, относно защитата на държавния интерес в приватизирани дружества, в които министърът на икономиката и енергетиката е принципал на миноритарен държавен дял.Устен отговор в заседанието на 10 април 2009 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно транспониране на Директива 2004/67/ЕО в българското законодателство.Устен отговор в заседанието на 10 април 2009 г. на въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН, относно изплащане на обезщетения на работници и служители в "Пловдив - Юрий Гагарин-БТ" АД от Фондация "Фонд за финансиране на социалните разходи от приватизацията на "Булгартабак-Холдинг" АД".Устен отговор в заседанието на 10 април 2009 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно фирми, участващи в строителството на АЕЦ "Белене".
Форма за търсене
Ключова дума