Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
24/04/2009
I. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури.

II. Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на извънредните ситуации ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на българското правителство по отношение на прилагането на Закона за уреждане на жилищните въпроси за граждани с многогодишни спестовни влогове.

III. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на българското правителство за ограничаване на застрояването в междублоковите пространства и зелените площи след приемането на Мораториум от 31 юли 2008 г.

IV. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно стриктното спазване на изискванията на конституционния принцип за равнопоставеност и справедливост спрямо българските граждани от Министерството на труда и социалната политика при разработването, координирането и провеждането на държавната политика по държавното обществено осигуряване.

2. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно социални мерки на правителството в условия на криза за подпомагане на 545 203 пенсионери, които няма да получат увеличение на пенсиите от 1 април 2009 г.

На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народните представители Иван Илчев и Минка Русева, се отлага отговор на техен въпрос към министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов.
Поради участие в Международна среща на върха "Природен газ за Европа - сигурност и партньорство", в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министър-председателят на Република България Сергей Станишев и министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват - министърът на финансите Пламен Орешарски, и министърът на транспорта Петър Мутафчиев.
Поради заболяване, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на земеделието и храните Валери Цветанов.
Поради отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на здравеопазването Евгений Желев.
Поради участие в церемония за първа копка по проект "Подобряване на водния цикъл на Шумен", финансиран от програмата ИСПА на ЕС, на която гости ще бъдат представители на Европейската комисия, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров.
.
.
Сергей Станишев, Mинистър-председател на Република България:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно размера на окончателно усвоените средства от бюджетния излишък за 2008 г. (връчен на 24 април 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно неизпълнение задължения на Националната агенция "Пътна инфраструктура" към Министерство на земеделието и храните (връчен на 24 април 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ФАТМЕ МУСА ИЛИЯЗ, относно обезопасяването на път ІІ-99 Бургас - Созопол (връчен на 24 април 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ, относно създаването на компания за нанотехнологии (връчен на 24 април 2009 г.).Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:Писмен отговор на на питане от н.п. ДОБРОМИР ХРИСТОВ ГУЩЕРОВ, относно вписването на адрес в чужбина в българските документи за самоличност на българските граждани, живеещи предимно в чужбина (връчен на 24 април 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ, относно цената на електроенергията (връчен на 24 април 2009 г.).Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на извънредните ситуации:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно размера на окончателно усвоените средства от Министерството на извънредните ситуации и агенциите, които наблюдавате, от бюджетния излишък за 2008 г. (връчен на 24 април 2009 г.).Михаил Миков, Министър на вътрешните работи:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно ограничено движение на МПС по ул. "Московска", гр. София (връчен на 24 април 2009 г.).Писмен отговор на на питане от н.п. ДОБРОМИР ХРИСТОВ ГУЩЕРОВ, относно вписването на адрес в чужбина в българските документи за самоличност на българските граждани, живеещи предимно в чужбина (връчен на 24 април 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно закононарушения допуснати от служители от регионална дирекция "Гранична полиция - Елхово" на ГКПП "Капитан Андреево" и митнически служители - създаващи условия за нелоялна конкуренция между фирмите - митнически агенти, работещи на територията на ГКПП "Капитан Андреево" (връчен на 24 април 2009 г.).Пламен Орешарски, Министър на финансите:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно размера на окончателно усвоените средства от Министерството на финансите от бюджетния излишък за 2008 г (връчен на 24 април 2009 г.).Писмен отговор на на питане от н.п. СОЛОМОН ИСАК ПАСИ, относно отворено писмо от Георги Стоянов, Председател на инициативен комитет "Защита на правата на данъкоплатеца" гр.Бургас (връчен на 24 април 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА и НИКОЛА ГОЧЕВ ПРОДАНОВ, относно подкрепата на Министерството на финансите във всички общини на област Добрич (връчен на 24 април 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно проект по програма ФАР "Укрепване капацитета на българската морска администрация по вода" (връчен на 24 април 2009 г.).Миглена Тачева, Министър на правосъдието:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ, относно конфликт на интереси при придобиване на държавна собственост (връчен на 24 април 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛОВ ГРИЗАНОВ, относно движението и приключването на НОХД № 1998 по описа за 2008г. на Врачански Районен съд (връчен на 24 април 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно позицията на Министерството на правосъдието по искането на Съюз "Истина", свързано със Съдебната палата в гр. Плевен (връчен на 24 април 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно определяне на размера на обезщетенията по Закона за политическата и гражданска реабилитация на репресирани лица (връчен на 24 април 2009 г.).Николай Цонев, Министър на отбраната:Писмен отговор на на въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН, относно становище на министъра на отбраната по конкретно заявление от физическо лице за прекратяване на режим на съсобственост върху 11,65% ид. части от недвижим имот - частна държавна собственост (връчен на 24 април 2009 г.).Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно размера на окончателно усвоените средства от Министерството на земеделието и храните от бюджетния излишък за 2008 г. (връчен на 24 април 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно инспектирането на риболовната дейност в района от гр. Царево до южната граница на РБългария (връчен на 24 април 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЖОРИ ЙОРДАНОВ АЛЕКСИЕВ, относно кандидатстване на фирма "Агротранс" ЕООД - гр. Лом по мярка 214 - Агроекологични плащания по Програмата за развитие на селските райони (връчен на 24 април 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЖОРИ ЙОРДАНОВ АЛЕКСИЕВ, относно разплащане на средства по схемата за директни плащания на единица площ на фирма "АГротранс" ЕООД - гр. Лом (връчен на 24 април 2009 г.).Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно размера на окончателно усвоените средства от МРРБ от бюджетния излишък за 2008 г. (връчен на 24 април 2009 г.).Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно размера на окончателно усвоените средства от Министерството на транспорта от бюджетния излишък за 2008 г. (връчен на 24 април 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно фериботната линия Варна - Порт Кавказ (връчен на 24 април 2009 г.).Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа:Писмен отговор на на въпрос от н.п. МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ, относно оперативна програма Административен капацитет (връчен на 24 април 2009 г.).Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно размера на окончателно усвоените средства от Министерството на околната среда и водите от бюджетния излишък за 2008 г. (връчен на 24 април 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно нарушения в коритото на р. Бяла река, с. Бегунци, общ. Карлово (връчен на 24 април 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно забрана на търговския лов на тюлени и на търговията с тюленови продукти на територията на Европейския съюз (връчен на 24 април 2009 г.).Евгений Желев, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на на питане от н.п. АСЯ ВЕЛИЧКОВА МИХАЙЛОВА и ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ ДИЛОВ, относно спазване на Закона за обществените поръчки (връчен на 24 април 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН, относно проблеми, произтичащи от изпълнение на Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, издадена от Министерство на здравеопазването, обн. ДВ бр. 103 от 02.12.2008 г. (връчен на 24 април 2009 г.).Стефан Данаилов, Министър на културата:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно позицията на Министерството на културата за необходимостта от археологически проучвания и реставрационни работи на средновековната крепост в гр. Никопол (връчен на 24 април 2009 г.).

===Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:Устен отговор в заседанието на 24 април 2009 г. на питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури.Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на извънредните ситуации:Устен отговор в заседанието на 24 април 2009 г. на въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ, относно политиката на българското правителство по отношение на прилагането на Закона за уреждане на жилищните въпроси за граждани с многогодишни спестовни влогове.Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:Устен отговор в заседанието на 24 април 2009 г. на питане от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ, относно стриктното спазване на изискванията на конституционния принцип за равнопоставеност и справедливост спрямо българските граждани от Министерството на труда и социалната политика при разработването, координирането и провеждането на държавната политика по държавното обществено осигуряване.Устен отговор в заседанието на 24 април 2009 г. на въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА, относно социални мерки на правителството в условия на криза за подпомагане на 545 203 пенсионери, които няма да получат увеличение на пенсиите от 1 април 2009 г.Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Устен отговор в заседанието на 24 април 2009 г. на въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ, относно политиката на българското правителство за ограничаване на застрояването в междублоковите пространства и зелените площи след приемането на Мораториум от 31 юли 2008 г.
Форма за търсене
Ключова дума