Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
28/08/2009
I. Бойко Борисов, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно политиката на правителството за пълното изясняване на състоянието на задграничните дружества и инвестираните държавни средства в чужбина.

II. Йорданка Фандъкова, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно политиката на Министерството на образованието, младежта и науката по приложение на програмата на Съвета на Европа за образование в демократично гражданство, основано на правата и отговорностите на гражданите.

На основание чл. 83, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговорите със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков - на 3 въпроса от народните представители Михаил Миков, Пламен Орешарски, и Меглена Плугчиева;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков - на въпрос от народния представител Петър Мутафчиев
.
.
Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно масирана сеч на вековни гори в Родопите (връчен на 28 август 2009 г.).Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно резултатите от вътрешната проверка на Министерството на околната среда и водите (връчен на 28 август 2009 г.).===Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:Устен отговор в заседанието на 28 август 2009 г. на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно политиката на правителството за пълното изясняване на състоянието на задграничните дружества и инвестираните държавни средства в чужбина.Йорданка Фандъкова, Министър на образованието, младежта и науката:Устен отговор в заседанието на 28 август 2009 г. на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно политиката на Министерството на образованието, младежта и науката по приложение на програмата на Съвета на Европа за образование в демократично гражданство, основано на правата и отговорностите на гражданите.
Форма за търсене
Ключова дума