Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
04/09/2009
I. Симеон Дянков, Заместник минстър-председател и министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно политиката за изпълнение на изискванията на Шенген.

2. Въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно рискове при усвояване на средствата по Оперативна програма "Административен капацитет" след закриване на Министерството на държавната администрация и административната реформа.

3. Въпрос от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ относно изпълнение на заявени ангажименти като първи действия след сформиране на правителство на ГЕРБ.

II. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно резултатите от досегашната дейност на Българския енергиен холдинг.

III. Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно политиката по разкриване на наследството от бившето управление на страната.

2. Питане от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно политиката по разкриване на наследството от бившето управление на страната.

3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно продажбата на летище Търговище.

IV. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно намеренията за изплащане на енергийни помощи за 2009 и 2010 год.

На основание чл. 83, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, министърът на отбраната Николай Младенов е поискал отлагане на отговора със седем дни на отговора на въпрос от народния представител Евгений Желев.
На основание чл. 83, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие на народния представител Евгений Желев по уважителни причини (заболяване), се отлага отговорът на негов въпрос към министъра на здравеопазването Божидар Нанев.
.
.
Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ, относно Годишен доклад за състоянието на националната сигурност (връчен на 4 септември 2009 г.).Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно завършване на пътно кръстовище "Качица" град Велико Търново (връчен на 4 септември 2009 г.).Маргарита Попова, Министър на правосъдието:Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно изпълнението на решение на комисия "Борба с корупцията и професионална етика" към ВСС (връчен на 4 септември 2009 г.).Божидар Нанев, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ и ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ, относно годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия (връчен на 4 септември 2009 г.).

===Симеон Дянков, Заместник минстър-председател и министър на финансите:Устен отговор в заседанието на 4 септември 2009 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно политиката за изпълнение на изискванията на Шенген.Устен отговор в заседанието на 4 септември 2009 г. на въпрос от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ, относно изпълнение на заявени ангажименти като първи действия след сформиране на правителство на ГЕРБ.Устен отговор в заседанието на 4 септември 2009 г. на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно рискове при усвояване на средствата по Оперативна програма "Административен капацитет" след закриване на Министерството на държавната администрация и административната реформа.Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:Устен отговор в заседанието на 4 септември 2009 г. на въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно намеренията за изплащане на енергийни помощи за 2009 и 2010 год.Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:Устен отговор в заседанието на 4 септември 2009 г. на питане от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно политиката по разкриване на наследството от бившето управление на страната.Устен отговор в заседанието на 4 септември 2009 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно политиката по разкриване на наследството от бившето управление на страната.Устен отговор в заседанието на 4 септември 2009 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно продажбата на летище Търговище.Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Устен отговор в заседанието на 4 септември 2009 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно резултатите от досегашната дейност на Българския енергиен холдинг.
Форма за търсене
Ключова дума